W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pozyskaliśmy pieniądze na dofinansowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach

Gmina Wietrzychowice pozyskała dofinansowanie w ramach Grantu 3 projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w kwocie 40 000 zł dla uczniów klas od IV do VII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2023 r.

zdjęcie przedstawia logo wraz z napisem MAŁOPOLSKA

W ramach Grantu 3 w szkole prowadzone będą dodatkowe zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań, zajęcia edukacyjne na które w ramach grantu zakupione zostaną potrzebne pomoce dydaktyczne. Realizowane będą również działania dotyczące wsparcia uczniów przez psychologów i pedagogów ukierunkowane na rozwój własnej osobowości, krytycznego myślenia, umiejętności pracy zespołowej, radzenie sobie ze stresem.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wietrzychowicach zostanie zrealizowanych łącznie 530 godzin zajęć dodatkowych w ramach:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki
 • Zajęcia dydaktyczno-rozwijające z matematyki
 • Koło przyrodnicze – „Koło Przyjaciół przyrody”
 • Koło Fizyko-Chemiczne
 • Koło Dziennikarsko-Fotograficzne
 • Koło Teatralne
 • Koło Techniczne – „Zrób to sam”
 • Koło Szachowe
 • Koło Młodego Przedsiębiorcy
 • Koło Informatyczne – „Tajniki Informatyki-programowanie i robotyka”
 • Koło artystyczno-projektowe
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z J. Angielskiego
 • Zajęcia dydaktyczno-rozwijające z J. Angielskiego

 Zajęcia mają pomóc zniwelować u uczniów skutki pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

Grant realizowany jest w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

{"register":{"columns":[]}}