W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Debata nad raportem o stanie gminy z udziałem mieszkańców

13.06.2024

Przewodnicząca Rady Gminy informuje, że na dzień 20 czerwca 2024 r. zaplanowana jest sesja absolutoryjna, podczas której odbędzie się debata nad „Raportem o stanie gminy Wietrzychowice za 2023 rok"

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) Wójt Gminy Wietrzychowice przedstawił w terminie do dnia 31 maja 2024 r. Radzie Gminy Wietrzychowice, raport o stanie Gminy Wietrzychowice za rok 2023. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Treść raportu opublikowana została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice w zakładce „WÓJT” w podzakładce „RAPORT O STANIE GMINY”, link https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,2471769,raport-o-stanie-gminy-wietrzychowice-za-rok-2023.html

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Wietrzychowice za 2023 rok, zgodnie z art. 28aa ust. 5 ww. ustawy głos zabierają radni oraz na podstawie ust. 6 tego przepisu głos mogą zabrać również mieszkańcy gminy.

Tym samym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczej Rady Gminy w Wietrzychowicach.

Zgłoszenie powyższe zgodnie art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, zaś mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Wietrzychowice odbędzie się 20 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 czerwca 2024 r. (środa), do godziny 15:30 w pok. 13 Urzędu Gminy w Wietrzychowicach, Wietrzychowice 19.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest jako załącznik do niniejszego artykułu, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Wietrzychowicach oraz w biurze obsługi Rady Gminy (pok. 13).

Materiały

Wzór zgłoszenia mieszkańca do debaty na temat raportu o stanie Gminy
Wzór​_zgłoszenia​_mieszkańca​_do​_debaty​_na​_temat​_raportu​_o​_stanie​_Gminy.pdf 0.17MB
Wzór zgłoszenia mieszkańca do debaty na temat raportu o stanie Gminy.
Wzór​_zgłoszenia​_mieszkańca​_do​_debaty​_na​_temat​_raportu​_o​_stanie​_Gminy.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}