W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw!

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Od 1 lipca właściciele i zarządcy nieruchomości – zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych – mają OBOWIĄZEK złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw wykorzystywanych w swoich w budynkach/lokalach. Deklaracje można składać on-line bezpośrednio na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ lub tradycyjnie – za pośrednictwem Urzędu Gminy.

W załącznikach na dole strony znajdują się formularze do pobrania:

  • deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych (A)
  • deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych (B)

a także instrukcja wypełniania deklaracji on-line oraz przykładowe deklaracje poprawnie wypełnione dla budynków zamieszkałych (formularz A) i niezamieszkałych (formularz B). 

TERMINY

  • 14 dni (licząc od 1 lipca 2021)  – dla nowo wybudowanych budynków.
  • 12 miesięcy (do 30.06.2022 r.) – dla  obiektów już istniejących.

CEL

Złożone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje pozwolą na opracowanie bazy danych jako skutecznego narzędzia wspierającego wymianę starych – nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, a w efekcie skuteczną walkę ze smogiem.

SANKCJE

Składanie deklaracji jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości. Brak zgłoszenia (lub przekroczenie terminów) skutkuje karą grzywny.


Materiały

Instrukcja składania deklarcaji on-line
instrukcja-skladania-deklaracji-on-line.pdf 0.72MB
Przykład wypełnionej deklaracji A
przyklad-wypelnionej-deklaracji-A.pdf 1.89MB
Przykład wypełnionje deklaracji B
przyklad-wypelnionej-deklaracji-B.pdf 1.71MB
Formularz B- budynki i lokale niemieszkalne
deklaracja-B.pdf 0.25MB
Formularz A- budynki i lokale mieszkalne
deklaracja-a.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}