W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja ARiMR dotycząca pomocy finansowej w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy

LOGO oraz napis w kolorze białym ARiMR na granatowym tle.

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, iż 13 października 2022 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2022 poz. 2117)

Zgodnie z w/w rozporządzeniem:

  1. Gospodarstwa rolne, które zostały poszkodowane w 2022 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w tym suszę, mogą ubiegać się o pomoc finansową dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej;
  2. Wysokość pomocy udzielonej przez powiatowe biura ARiMR będzie wynosiła do;

- 10 000,00 zł w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji rolnej;

-   5 000,00 zł w przypadku, gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 % i nie mniej niż 1 % średniej produkcji rolnej;

- termin składania wniosków o udzielenie pomocy do ARiMR określono do 15 Listopada 2022r

W związku z powyższym informujemy o wydłużeniu do 31 października 2022r. terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą należy składać za pomocą publicznej aplikacji, która wraz z instrukcją postepowania, dostępna jest między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa oraz https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Do wniosku o udzielenie pomocy składanego do ARiMR należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez Komisję powołaną przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego lub w przypadku suszy, wydruk protokołu oszacowania szkód lub w przypadku suszy, wydruk protokołu oszacowania szkód lub wydruk kalkulacji oszacowania szkód z ww. aplikacji publicznej

Materiały

Pismo przewodnie
Pismo​_do​_wszystkich​_włodarzy​_Miast​_i​_Gmin​_w​_sprawie​_przyspieszenia​_składania​_wniosków​_suszowych​_2022r​_(1).pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}