W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Skargi i wnioski

Dowiedz się jak możesz złożyć wniosek lub skargę

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. W celu umówienia terminu i godziny wizyty prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu +48 14 641 80 45. Przebywając w budynku należy zakryć nos i usta.

Podstawy prawne rozpatrywania skarg i wniosków

 • dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735, 1491 i 2052),
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46),

Jak złożyć skargę lub wniosek

 • przesłać listownie na adres: Urzad Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19,
 • złożyć na Dzienniku Podawczym Urzedu Gminy Wietrzychowice w godzinach jego pracy,
 • złożyć ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Wietrzychowice w godzinach jego pracy a we wtorek również od 730 do 1600,
 • przesłać faksem pod nr telefonu (14) 641 80 45,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres gmina@wietrzychowice.pl,
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,

WAŻNE
Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie

Co musi zawierać skarga lub wniosek

Obowiązkowo w skardze lub wniosku muszą zostać podane imię i nazwisko oraz adres.
Bez podania powyższych danych pozostawimy twoje pismo bez rozpoznania.

Kto i kiedy przyjmuje wnioski i skargi

 • Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje obywateli w każdy wtorek w godzinach od 1400 do 1600 po uprzednim uzgodnieniu terminu. W przypdaku gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się w najbluizszy czwartek w godzinach 1400 - 1530
 • Przewodniczacy Rady Gminy Wietrzychowice w każdy roboczy poniedziałek w godzinach 1500 - 1730
 • Zastepca Wójta, Sekretarz Gminy, kierownicy referatów oraz pozostali pracownicy Urzedu przyjmują obywateli od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Jak szybko rozpatrzymy Twoją skargę lub wniosek

Twoja skrgę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niz miesiąc od dnia wpływu pisma do Urzędu. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwimy Twoja sprawę

Materiały

Szczegółowe zasady przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków
Zarządzenie​_nr​_12012022.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}