W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ważne informacje dla Stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła istotne zmiany w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wiążą się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń. Dotyczy to wszystkich fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

LOGO

Zgłoszenia do CRBR dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej po adresem https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

Kto jeszcze tego nie dokonał, ma czas tylko do 31 stycznia 2022 r.

Niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia odpowiednich danych do CRBR w terminie określonym przepisami ustawy może skutkować nałożeniem surowych kar. Niezgłoszenie beneficjenta oraz podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym zagrożone jest karą aż do 1.000.000 zł.

Materiały

Komunikat nr dotyczący zmian w systemie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych po 30 października 2021 roku
Informacje Ministerstwa Finansów na temat Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
{"register":{"columns":[]}}