W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zapraszamy do udziału w konkursie "Małopolska! Postaw na edukację!- edycja 2"

06.09.2023

Województwo Małopolskie zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego do wzięcia udziału w konkursie i zgłaszania swoich inicjatyw edukacyjnych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska! Postaw na edukację!- edycja 2”.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

W ramach konkursu, w poszczególnych blokach tematycznych, realizowane będzie wsparcie polegające na:

 • organizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym – aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna;
 • organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Małopolskiego – edukacja międzyregionalna;
 • kształtowaniu kompetencji uniwersalnych małopolskich uczniów;
 • popularyzacji zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu potencjału uczelni wyższych i kół naukowych;
 • aktywizacji do wszechstronnego rozwoju poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych;
 • organizacji programów intermentoringu, polegających na wzajemnej, partnerskiej wymianie wiedzy i umiejętności (np. wymiana nauki obsługi programów komputerowych w zamian za naukę języka obcego) – mentor;
 • wsparciu wychowawczo-pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;
 • odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji;
 • realizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych kształtujących kompetencje uniwersalne małopolskich uczniów, w szczególności warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, przedsiębiorczości, programowania i robotyki lub innych różnorodnych wydarzeń edukacyjnych poruszających zagadnienia o tematyce regionalnej, obywatelskiej i patriotycznej, udoskonalających mechanizmy konsultacji i deliberacji w życiu publicznym regionu.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie: 2023-09-28
 • wersję papierową wygenerowaną z Generatora eNGO Oferent zobowiązany jest dostarczyć w terminie: 2023-09-28  16:00 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulaminy oraz wzory załączników dostępne są na stronie:  „Małopolska! Postaw na edukację! – edycja 2” oraz w Departament Edukacji UMWM tel. 126160747  tel.126160726.

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie,  pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów  - I piętro, p. 123  Sekretariat tel. 12 61 60 104. 

{"register":{"columns":[]}}