W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca programu "Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE - dotacja, typ projektów: "Magazyny energii"

09.05.2024

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że w związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich programu „ Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A” istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu i montażu magazynów energii/ciepła dla istniejących już instalacji energii odnawialnej. Do projektu mogą się zgłosić właściciele budynków jednorodzinnych posiadających instalację fotowoltaiczną (z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza).

W odniesieniu do przedsięwzięć wspieranych w ramach Działania zastosowanie będą mieć następujące zasady:

- moc pojedynczego magazynu przewidzianego do dofinansowania nie może przekraczać 1 MW, przy czym w przypadku magazynów realizowanych w ramach instalacji OZE ich moc nie powinna przekraczać sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych wchodzących w skład tej instalacji,

- jeżeli ZIT/IIT OPK przewiduje realizację projektów w danym typie projektu wyłączeniu w naborze w tym typie operacji podlegają (jako wnioskodawcy lub partnerzy) podmioty będące członkami danego ZIT/IIT OPK, ich jednostki organizacyjne oraz podmioty z nimi powiązane,

- magazyny energii zostaną przekazane wnioskującym umową użyczenia.

 

Niniejsza ankieta ma na celu określenie zainteresowania uczestnictwem mieszkańców w projekcie dotyczącym budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii.

Termin składania ankiet do 17 maja 2024r. w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

 

Więcej informacji o warunkach naboru na stronie:

https://fundusze.malopolska.pl/nabory/7910-dzialanie-27-wsparcie-rozwoju-oze-dotacja-typ-projektu

Materiały

Ankieta Magazyny Energii
ANKIETA​_WIETRZYCHOWICE​_MAGAZYNY​_ENERGII.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}