W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zdjęcie ptasia grypa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje o stwierdzeniu na terenie naszego województwa ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 w drobiu. Ognisko HPAI zostało stwierdzone w dniu 18 lutego 2022 r. w gospodarstwie niekomercyjnym, w powiecie krakowskim w których utrzymywano 70 szt. drobiu.

W związku z powyższym mając na względzie obecną sytuację u drobiu i dzikiego ptactwa w kraju oraz państwach członkowskich UE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu obowiązujących środków bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. "w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków" (DZ. U. z 2017 r. poz. 722) tj.:

Na terytorium Polski:

zakazuje się:

 1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 2. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 3. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 4. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający pasze i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 5. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków- w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 6. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku- w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany  w systemie bezwybiegowym,
 7. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługa drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 8. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 9. powstrzymanie się przez osoby , które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 10. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
 11. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Materiały

Pismo PIW
20220314075238155.pdf 0.44MB
{"register":{"columns":[]}}