W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2024 roku
Aktualizacja aplikacji "Kiedy śmieci"

Co nowego w aplikacji?

Aplikacja zawiera obszerną pomoc dla użytkowników.

W oknie „Ustawienia” została dodana:

- zakładka „O konfiguracji powiadomień”, zawierająca opis dotyczący rozwiązywania problemów z powiadomieniami,

- zakładka „Ułatwienia dostępności”, zawierająca dodatkowe funkcje ułatwiające dostępność aplikacji mobilnej dla osób niepełnosprawnych (zmiana kolorystyki aplikacji, zmiana wielkości czcionki).

Szczegóły na załączonych grafikach w sekcji: Materiały

Zdjęcia (2)

Instrukcja dotycząca kodów kreskowych na odpady
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku
Podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych
Podmioty odbierające odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia dzisiejszego na terenie Gminy Wietrzychowice podmiotami odbierającymi odpady komunalne z nieruchomości a których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne są:

 • CONTEKO Sp. z o.o. z siedzibą 33-130 Radłów, ul. Woleńska 15,
 • Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie z siedzibą 33-240 Żabno ul. św. Jana 3 (jednostka organizacyjna Gminy Żabno)
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

Demblin i przysiółek "Wyspa"

2021

komunalne co 14 dni

bioodpady

segregacja

styczeń

5,19

19

27

luty

2,16

16

24

marzec

2,16,30

16

24

kwiecień

13,27

13,27

28

maj

11,25

11,25

26

czerwiec

8,22

8,22

23

lipiec

6,20

6,20

28

sierpień

3,17,31

3,17,31

25

wrzesień

14,28

14,28

29

październik

12,26

12,26

27

listopad

9,23

9

24

grudzień

7,21

7

29

Jadowniki Mokre

2021

komunalne co 14 dni

bioodpady

segregacja

styczeń

4,18

18

27

luty

1,15

15

24

marzec

1,15,29

15

24

kwiecień

12,26

12,26

28

maj

10,24

10,24

26

czerwiec

7,21

7,21

23

lipiec

5,19

5,19

28

sierpień

2,16,30

2,16,30

25

wrzesień

13,27

13,27

29

październik

11,25

11,25

27

listopad

8,22

8

24

grudzień

6,20

6

29

Miechowice Małe i przysiółek "Dziady"

2021

komunalne co 14 dni

bioodpady

segregacja

styczeń

4,18

18

28

luty

1,15

15

25

marzec

1,15,29

15

25

kwiecień

12,26

12,26

29

maj

10,24

10,24

27

czerwiec

7,21

7,21

24

lipiec

5,19

5,19

29

sierpień

2,16,30

2,16,30

26

wrzesień

13,27

13,27

30

październik

11,25

11,25

28

listopad

8,22

8

25

grudzień

6,20

6

30

Miechowice Wielkie

2021

komunalne co 14 dni

bioodpady

segregacja

styczeń

5,19

19

28

luty

2,16

16

25

marzec

2,16,30

16

25

kwiecień

13,27

13,27

29

maj

11,25

11,25

27

czerwiec

8,22

8,22

24

lipiec

6,20

6,20

29

sierpień

3,17,31

3,17,31

26

wrzesień

14,28

14,28

30

październik

12,26

12,26

28

listopad

9,23

9

25

grudzień

7,21

7

30

Nowopole

2021

komunalne co 14 dni

bioodpady

segregacja

styczeń

5,19

19

27

luty

2,16

16

24

marzec

2,16,30

16

24

kwiecień

13,27

13,27

28

maj

11,25

11,25

26

czerwiec

8,22

8,22

23

lipiec

6,20

6,20

28

sierpień

3,17,31

3,17,31

25

wrzesień

14,28

14,28

29

październik

12,26

12,26

27

listopad

9,23

9

24

grudzień

7,21

7

29

Pałuszyce

2021

komunalne co 14 dni

bioodpady

segregacja

styczeń

5,19

19

27

luty

2,16

16

24

marzec

2,16,30

16

24

kwiecień

13,27

13,27

28

maj

11,25

11,25

26

czerwiec

8,22

8,22

23

lipiec

6,20

6,20

28

sierpień

3,17,31

3,17,31

25

wrzesień

14,28

14,28

29

październik

12,26

12,26

27

listopad

9,23

9

24

grudzień

7,21

7

29

Sikorzyce

2021

komunalne co 14 dni

bioodpady

segregacja

styczeń

5,20

20

28

luty

3,17

17

25

marzec

3,17,31

17

25

kwiecień

14,28

14,28

29

maj

12,26

12,26

27

czerwiec

9,23

9,23

24

lipiec

7,21

7,21

29

sierpień

4,18

4,18

26

wrzesień

1,15,29

1,15,29

30

październik

13,27

13,27

28

listopad

10,24

10

25

grudzień

8,22

8

30

Wietrzychowice

2021

komunalne co 14 dni

bioodpady

segregacja

styczeń

5,20

20

28

luty

3,17

17

25

marzec

3,17,31

17

25

kwiecień

14,28

14,28

29

maj

12,26

12,26

27

czerwiec

9,23

9,23

24

lipiec

7,21

7,21

29

sierpień

4,18

4,18

26

wrzesień

1,15,29

1,15,29

30

październik

13,27

13,27

28

listopad

10,24

10

25

grudzień

8,22

8

30

Wola Rogowska

2021

komunalne co 14 dni

bioodpady

segregacja

styczeń

5,19

19

27

luty

2,16

16

24

marzec

2,16,30

16

24

kwiecień

13,27

13,27

28

maj

11,25

11,25

26

czerwiec

8,22

8,22

23

lipiec

6,20

6,20

28

sierpień

3,17,31

3,17,31

25

wrzesień

14,28

14,28

29

październik

12,26

12,26

27

listopad

9,23

9

24

grudzień

7,21

7

29

 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Poszczególne odpady można odpłatnie dostarczyć do następujących podmiotów

Zużyte opony

TRANS POŁUDNIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-200 Dębica, ul. Podgrodzie 8B

tel. 14 680 87 13 e-mail: utylizacja@trans-poludnie.pl

Folia, sznurek

YOUR PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Fabryczna 7

Magazyn: Chemiczna 156a

33-100 Tarnów

Tel. 730 820 790 e-mail: biuro@yourpartner.pl

Postępowanie z odpadami z gospodarstw rolnych

Jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych, folia z kiszonki, sznurek itd.? Obecnie obowiązujący system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina nie może organizować zbiórek wskazanych odpadów pochodzących z rolnictwa ani (tym bardziej) finansować ich z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

System gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący od dnia 1 lipca 2013 r. dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a nie wszystkich rodzajów odpadów. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z rolnictwa to obowiązek ich wytwórcy. To wytwórca tych odpadów ma obowiązek przekazania ich podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie, skoro nie udało się ich zagospodarować w miejscu wytworzenia. Zatem, gmina nie ma obowiązku organizowania zbiórek opon z maszyn rolniczych, folii, sznurka itp. Jest ona zobowiązana do organizacji zbiórki i stworzenia warunków do zagospodarowania odpadów komunalnych.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Instalacja do mechaniczno-bilogicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., ul Komunalna 20A, 33-100 Tarnów

Bioodpady stanowiące odpady komunalne

Za pośrednictwem FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów

 • Regionalna instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów,
 • Instalacja do kompostowania odpadów zielonych zebranych selektywnie, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Instalacja do Przetwarzania Odpadów o kodzie 19 12 12, FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów

Poziomy odzysku

Gmina Wietrzychowice

2020
 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 39,54%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 17%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne: 0%
2019
 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 50%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 8%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne: 100%
2018
 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 32%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 8%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne: 100%
2017
 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 21,86%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne: 0%
2016
 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 19,7%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne: 100%
2015
 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 25%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne: 100%
2014
 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 27,6%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 38,3%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne: 100%
2013
 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 12,03%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 11,39%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne: 0%
2012
 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 7,02%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 67%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne: 0%

 

Sposób postępowania z zużytymi bateriami i przeterminowanymi lekami

Zużyte baterie

Zużyte baterie pochodzące z gospodarstw domowych są również odpadem komunalnym z kategorii odpadów niebezpiecznych. Po wyczerpaniu baterie należy gromadzić osobno (najlepiej wrzucać je do przeznaczonego na ten cel pudełka lub szufladki). Po zgromadzeniu większej ilości zużyte baterie możemy wyrzucić do specjalistycznych pojemników zlokalizowanych w sklepach, placówkach oświatowych i innych instytucji. W gminie Wietrzychowice pojemnik na tego rodzaju odpad ustawiony jest m. In. w budynku Urzędu Gminy.

Przeterminowane, niewykorzystane leki

Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych są odpadem komunalnym z kategorii odpadów niebezpiecznych co oznacza, iż nie można wrzucać ich do kosza razem z innymi odpadami czy np. spuszczać w toalecie. Miejscem gdzie zgodnie z prawem możemy wyrzucić przeterminowane lekarstwa są specjalistyczne pojemniki znajdujące się najczęściej w aptekach. Na terenie gminy Wietrzychowice pojemnik taki znajduje się w aptece 33-270 Wietrzychowice 2 oraz w budynku Ośrodka Zdrowia.

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 e) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.) poniżej przedstawiony został wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 • CONTEKO Sp. z o.o. z siedzibą 33-130 Radłów ul. Woleńska 15

Sprawy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są regulowane w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 poz. 1893) zwanej dalej ustawą. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego określa załącznik nr 1 do ustawy. Zgodnie z art. 34 ustawy zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub zostawić bezpłatnie w sklepie, przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sklep ma obowiązek przyjąć tę samą ilość i ten sam rodzaj sprzętu, co nowo zakupiony, bez względu na markę.

Na terenie Gminy Wietrzychowice organizowana jest objazdowa bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w tym zbiórka zuzytego sprzętu elektycznego i elektronicznego na zasadzie wystawki sprzed posesji

Jak utylizować leki przeterminowane?
Jednolity system segregacji odpadów
{"register":{"columns":[]}}