W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok 2022/2023

zdjęcie przedstawia na pierwszym planie stos 3 książek, okulary, organizer na kredki. W tle zamazana postać chłopca. W prawym lewym górnym rogu czarny napis: Stypendia szkolne 2022/2023

Centrum Usług Wspólnych informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wietrzychowice. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny   należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2022 r.

Warunkiem otrzymania pomocy jest:
złożenie wypełnionego wniosku do Centrum Usług Wspólnych w Wietrzychowicach (budynek wielofunkcyjny) na podstawie posiadanych dokumentów potwierdzających dochody netto rodziny za m-c sierpień 2022 r. tj. w szczególności : 

  • nakaz płatniczy podatku rolnego i dowód opłaty składki KRUS za III kw. 2022 r.,
  • decyzja o przyznaniu świadczeń z GOPS,
  • decyzja o przyznaniu emerytury lub renty z KRUS lub ZUS,
  • odcinek z wypłaty lub zaświadczenie z zakładu pracy,
  • decyzja z Urzędu Pracy potwierdzająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych, 
  • dochody z działalności gospodarczej,
  • inne dokumenty poświadczające uzyskane dochody.

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna  wysokość dochodu  netto na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 600 zł. oraz w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub rodzina jest niepełna.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy materialnej w formie  stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych lub pod numerem tel. 14-6418-015.

Materiały

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
WNIOSEK​_O​_PRZYZNANIE​_STYPENDIUM​_SZKOLNEGO.doc 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}