W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące pracy na stanowisku: Opiekun Klubu Seniora

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie w uścisku powitalnym, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem teczki napis Praca

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”,.

 1.  Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • umiejętność  pracy z osobami starszymi,
 • umiejętność bycia liderem, przywódcą,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • umiejętność organizowania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni,
 • obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • cierpliwość, kreatywność, mile widziane uzdolnienia artystyczne, rękodzieła

2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Opieka nad działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki zajęć, opracowanie miesięcznych planów zajęć, organizacja wyjazdów integracyjnych i uczestnictwo w tych wyjazdach, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja spotkań integracyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz mieszkańcami Gminy Wietrzychowice.

3. Warunki pracy

 • umowa zlecenie (3 razy w tygodniu około 60 godzin miesięcznie)
 • miejsce wykonywania zlecenia - Miechowice Wielkie 38; Jadowniki Mokre 105,  33-270 Wietrzychowice

4. Wymagane dokumenty:

 •  życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,
 •   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  ukończone kursy i szkolenia,
 •   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w terminie do 28.08.2023 roku do godziny 12:00 z dopiskiem na kopercie: ,, Oferta na stanowisko Opiekun Klubu Seniora”:
osobiście w siedzibie GOPS adres – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19 ( pokój nr 7)
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie weryfikowane będą na etapie rozmów z kandydatami. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.
Prosimy o dopisanie w CV klauzuli ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz.UE L Nr 119.

{"register":{"columns":[]}}