W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

Informacje o ryzyku przekroczenia poziomów docelowych

Data wystapienia: 29.02.2022 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 29.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Przyczyny: Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym i wzmożony ruch samochodów.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacjach PMŚ: Kraków, al. Krasińskiego; Kraków, ul. Bujaka; Kraków, ul. Bulwarowa; Kraków,
os. Swoszowice; Kraków, os. Wadów; Kraków, ul. Złoty Róg; Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami; Bochnia, ul. Konfederatów Barskich; Gorlice, ul. Krasińskiego; Niepołomice,ul. 3 Maja; Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna; Olkusz, ul. Cegielniana; Oświęcim, ul. J. Bema; Rabka-Zdój, ul. Orkana; Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej; Trzebinia os. Widokowe; Tuchów ul. Chopina; Zabierzów, ul. Wapienna, Zakopane, ul. Sienkiewicza za okres od 01.02.2021 do 31.01.2022 wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie: powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, wielickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, chrzanowskiego, tarnowskiego, krakowskiego, tatrzańskiego; gminy Rabka-Zdrój oraz miast na prawach powiatu: Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10: 2 448 000.

Informacje o zagrożeniu

Wrażliwe grupy ludności:

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-
  naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba
  wieńcowa)
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
  oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba
  płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej,
brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej,
nasilenie się objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności: W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:

 •  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnychopiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Zakres działań: Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza: informowanie o zagrożeniu złą jakością powietrza, bieżące śledzenie informacji
o zanieczyszczeniu powietrza.

Informacje organizacyjne

Data wydania: 29.04.2022 r.

Podstawa prawna:

 − Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845)

Źródła danych: Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Opracowanie: Departament Monitoringu Środowiska Głównego InspektoratuOchrony Środowiska/ Regionalny Wydział MonitoringuŚrodowiska w Krakowie

Publikacja: Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalnehttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6

{"register":{"columns":[]}}