W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacje o możliwości składania wniosków o dodatek węglowy

Na granatowym tle w zielone kropki widnieje biały napis Dodatek węglowy, w lewym górnym rogu logo i napis Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692) można już wypełniać wnioski o dodatek węglowy.

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym  źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym conajmiej 85% węgla kamiennego.

Uzyskanie dodatku węglowego jest posiadaniem wpisu lub zgłoszeniem źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27 a  ust.1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu temomodernizacji  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz.U. z 2022 r. poz.438 ze zm.).

Dodatek węglowy wynosi 3.000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski o wypłatę dodatku  węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2020 r.poz.344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Druki wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice pokój Nr 1  lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach (pokój Nr 7, 7A i 7B) w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19 oraz pod numerem telefonu: 14 6418150

Rozporządzenie w sprawie wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Materiały

Wniosek o dodatek węglowy
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy.doc 0.11MB
Wniosek o dodatek węglowy
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy.docx 0.04MB
RODO- dodatek węglowy
RODO-dodatek-weglowy.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}