W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca stypendium szkolnego 2023/2024

29.08.2023

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Centrum Usług Wspólnych informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wietrzychowice. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny   należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2023 r.


Warunkiem otrzymania pomocy jest: złożenie wypełnionego wniosku do Centrum Usług Wspólnych w Wietrzychowicach znajdującego się w budynku Urząd Gminy Wietrzychowice pokój nr 15  na podstawie posiadanych dokumentów potwierdzających dochody netto rodziny za m-c sierpień 2023 r. 


Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy materialne w formie  stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych lub pod numerem tel. 146622126.
 

Materiały

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
WNIOSEK​_O​_PRZYZNANIE​_STYPENDIUM​_SZKOLNEGO.doc 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}