W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gmina Wietrzychowice realizuje projekt: Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Wietrzychowice

22.04.2024

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Gmina Wietrzychowice realizuje projekt Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Wietrzychowice. Dofinansowanie projektu z UE: 336 168,88 zł.

Grafika przedstawia u góry logo Funduszy Europejskich oraz logo Unii Europejskiej wraz z napisem Dofinansowane przez Unie Europejską. Pod spodem widnieje napis Gmina Wietrzychowice realizuje projekt Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Wietrzychowice. Na dole z lewej strony napis: Dofinansowanie projektu z UE: 336 168,87 zł, z prawej strony logo i napis MAŁOPOLSKA.

Gmina Wietrzychowice realizuje projekt pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Wietrzychowice”. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące działania:

  • Zatrudnienie ekodoradcy na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres 35 miesięcy i 27 dni,
  • Wykonanie adaptacji pomieszczenia na punkt obsługi mieszkańców i pokrycie kosztów jego wyposażenia,
  • Prowadzenie lokalnych akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych dedykowanych dla każdej grupy społecznej.

Głównym celem projektu jest wsparcie gminy w transformacji energetycznej oraz wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który dotyczy ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. Wyżej wymienione działania wpłyną na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i tym samym na poprawę jego jakości. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców regionu w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, ale również korzyściami wynikającymi z wykorzystania czystych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. W ramach projektu wskazywane będą korzyści wynikające z wymiany nieefektywnych kotłów węglowych, takich jak poprawa zdrowia, oszczędność, wygoda. Poprzez kampanie edukacyjne, projekt będzie angażował społeczność lokalną. Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Wietrzychowice i regionu, odbiorcami projektu będą również lokalne instytucje, takie jak szkoła podstawowa, przedszkola, urząd i Gminne Centrum Kultury oraz grupy opiniotwórcze tj. nauczyciele, straż pożarna, sołtysi, koła gospodyń wiejskich.

Efektem projektu będzie poprawa jakości życia i środowiska wszystkich mieszkańców poprzez dostarczanie wsparcia, informacji i edukacji ekologicznej. Wpłynie to na poprawę efektywności energetycznej w domach mieszkańców, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i jakość powietrza w regionie. Projekt odpowie też na potrzeby osób niskiego statusu materialnego, które mają trudności w opłacaniu rachunków za energię. Dzięki wymianie nieefektywnych urządzeń grzewczych na ekologiczne rozwiązania oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej, emisja szkodliwych substancji zostanie zredukowana, co wpłynie pozytywnie na zdrowie i komfort życia mieszkańców Gminy Wietrzychowice.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Wartość projektu: 395 492,80 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 336 168,88 zł

Logotyp

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}