W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Debata nad raportem o stanie Gminy Wietrzychowice

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wietrzychowice za 2021 rok

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) Wójt Gminy Wietrzychowice przedstawił w terminie do dnia 31 maja 2022 r. Radzie Gminy Wietrzychowice, raport o stanie Gminy Wietrzychowice za rok 2021.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Wietrzychowice za 2021 rok, zgodnie z art. 28aa ust. 5 ww. ustawy głos zabierają radni oraz na podstawie ust. 6 tego przepisu głos mogą zabrać również mieszkańcy gminy.

Tym samym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Wietrzychowicach. Zgłoszenie to zgodnie art. 28 aa z ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, zaś mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Wietrzychowice odbędzie się 29 czerwca 2022 roku o godzinie 13:00.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2022 r. (wtorek), do godziny 15:30 w pok. 6 Urzędu Gminy w Wietrzychowicach, Wietrzychowice 19

Materiały

Formularz zgłoszenia mieszkańca - debata na temat raportu o stanie Gminy Wietrzychowice
Formularz​_zgłoszenia​_mieszkańca​_-​_debata​_na​_temat​_raportu​_o​_stanie​_Gminy.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}