W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe

Zakończenie realizacji projektu związanego z wymianą kotłów

Gmina Wietrzychowice  zakończyła realizację projektów związanych z wymianą kotłów w gospodarstwach indywidualnych pn.: „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” oraz „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

 W ramach działania 4.4.2 wymieniono 30 kotłów gazowych i zmodernizowano 30 instalacji wewnętrznych.  Maksymalna kwota dofinansowania do jednego kotła wynosiła 8 tysięcy złotych oraz    6 tysięcy złotych dofinansowania na modernizacje instalacji wewnętrznej c.o. Całkowita wartość dofinansowania w podziałaniu 4.4.2 wyniosła: 374 483,17 złotych w tym na wymianę kotłów i modernizację instalacji: 361 074,07 złotych a na promocje projektu: 13 409,10 złotych

W ramach działania 4.4.3 wymieniono 11 kotłów węglowych   i zmodernizowano 11 instalacji wewnętrznych.  Maksymalna kwota dofinansowania do jednego kotła wynosiła 9 tysięcy złotych oraz 1 tysiąc złotych dofinansowania na modernizacje instalacji wewnętrznej c.o. Całkowita wartość dofinansowania w podziałaniu 4.4.3 wyniosła: 105 278,61 złotych w tym na wymianę kotłów i modernizację instalacji: 91 869,50 złotych a na promocje projektu: 13 409,11 złotych.

Łączna wartość dofinansowania na poddziałanie 4.4.2. i 4.4.3   wypłaconej dla mieszkańców wyniosła: 452 943,57 złotych. 

Wymagany okres trwałości dla całego projektu zarówno w poddziałaniu 4.4.2 i 4.4.3 wynosi 5 lat. W czasie trwałości projektu odbędzie się jedna kontrola.

W ramach projektu ZSP w Wietrzychowicach otrzymało oczyszczacze powietrza

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Wietrzychowice przekazał na ręce Pani Jadwigi Łucarz- Dyrektor ZSP oczyszczacze powietrza. Nowy sprzęt firmy Samsung AX 60R5080WD będzie na wyposażeniu Publicznego Przedszkola w Wietrzychowicach.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków przeznaczonych na promocję i edukację ekologiczną w ramach projektu pn.: Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)- spr

Mamy nadzieję, że nowy sprzęt będzie dobrzy służył naszym dzieciom a jakość powietrza w przedszkolu znacznie się poprawi.

Zdjęcia (1)

Dofinansowanie na wymianę starego pieca

zdjęcie przedstawia na zielonym tle liścia z białym napisem: NIE TRUJ. WEŹ DOTACJĘ. WYMIEŃ PIEC.

W ramach realizacji projektu 4.4.3- “Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego dąbrowskiego” Wójt Gminy przypomina o możliwości skorzystania z dofinansowania  w kwocie wysokości 9 000 zł  na wymianę starego pieca węglowego  na nowoczesny kocioł na paliwo stałe.

Materiały

Ogłoszenie Wójta Gminy Wietrzychowice
Ogłoszenie​_Wójta​_Gminy​_Wietrzychowice.pdf 0.26MB

Zdjęcia (2)

Informacja dotycząca możliwości skorzystania z dofinansowania na wymianę starego pieca

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

Wójt Gminy Wietrzychowice przypomina o możliwości skorzystania z dofinansowania do wymiany starego pieca węglowego na nowoczesny kocioł na paliwo stałe tj: ekogroszek, pellet lub piec zgazowujący drewno.

W ramach realizacji projektu 4.4.3 – „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 9 000 zł.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie ankiety w Urzędzie Gminy Wietrzychowice  pok. 14  do dnia 15 listopada 2019 r.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wietrzychowice  – pokój nr 14, numer telefonu: 14 641 80 45  wew. 14.

 

Rozpoczęcie audytu energetycznego w Gminie Wietrzychowice

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach 15 i 19 czerwca 2018 na terenie Jadownik Mokrych rozpoczną swoją pracę audytorzy, dokonujący oceny energetycznej domów, poprzedzającej uzyskanie dofinansowania na wymianę pieca.

Audytorzy powinni mieć przy sobie upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Audyt wykonywany jest nieodpłatnie i dotyczy dofinansowania wymiany pieców na paliwo stałe oraz gazowe.

Przeprowadzenie audytu jest warunkiem przystąpienia do programu ograniczenia emisji – wymiany dotychczasowego nie ekologicznego źródła ciepła na nowy.

Mieszkańcy mają prawo do wylegitymowania osoby, którą wpuszczają do swojego domu. W przypadku wątpliwości co do tożsamości audytora dane można potwierdzić w Urzędzie Gminy Wietrzychowice pod numerem (14) 6418045 wew. 22.

Oceny energetyczne będą wykonywane sukcesywnie w kolejnych miejscowościach gminy Wietrzychowice, o czym będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice.

Wykonana ocena energetyczna umożliwi mieszkańcowi zapoznanie się z warunkami jakie powinien spełniać budynek w celu uzyskania dofinansowania do wymiany pieca, a także wskaże ewentualny zakres rzeczowy i finansowy koniecznych do wykonania prac termomodernizacyjnych.

W celu przeprowadzenia audytu energetycznego należy:

  • umożliwić audytorowi przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej obecnego źródła ciepła, systemu rozprowadzenia ciepła po budynku, zasobnika ciepłej wody użytkowej, jeśli jest w budynku, ścian zewnętrznych, okien itp.
  • udostępnić audytorom wgląd do posiadanej dokumentacji projektowej budynku,
  • po wykonaniu oceny przez audytora ustalić z audytorem zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w budynku,
  • potwierdzić podpisem zakres prac, zalecenia itp.

Przeprowadzenie audytu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Wszelkie prace związane z wymianą pieca mogą zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy z gminą.

Materiały

Wykaz ankieterów
Wykaz-audytorów-i-ankieterów.pdf 0.25MB
Wzór identyfikatora
Wzór-identyfikatora.pdf 0.16MB
Dofinansowanie na wymianę kotłów węglowych

zdjęcie przedstawia na zielonym tle liścia z białym napisem: NIE TRUJ. WEŹ DOTACJĘ. WYMIEŃ PIEC.

29 sierpnia oraz 21 września br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu odnoszącego się do obniżenia poziomu emisji  zanieczyszczeń powietrza. Stosownie do uchwał Gmina Wietrzychowice wraz z gminami: Gnojnik (lider projektu), Szczurowa, Borzecin, Czchów, Dębno, Szczucin oraz Zakliczyn otrzymała dofinansowanie na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowoczesne źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę, paliwa gazowe. Dzięki projektowi złożonemu w lutym 2017r.  w naszej gminie zostanie zamontowanych 66 pieców węglowych i 30 gazowych.

Przypominamy, że niezbędnym warunkiem uzyskania dofinansowania na wymianę pieca przez mieszkańców, którzy złożyli ankiety, jest pozytywny wynik oceny energetycznej. Audyty energetyczne będą przeprowadzane prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2018 roku.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu kolejnym etapem jest zakup kotła, który spełnia wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa.

Lista urządzeń, które spełniają powyższe warunki znajduje się pod adresem: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Lista zawiera tylko zgłoszone urządzenia grzewcze- kotły i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, oznacza to, że istnieją również piece, które spełniają powyższe wymogi, ale nie są wpisane na listę.

 

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}