W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Odebrano Park Doświadczeń

03.04.2024

Zdjęcie przedstawia osoby w wieku od 14 do 65 lat , dzieci, kobiety i mężczyzn stojących za wstęgą rozwieszoną pomiędzy dwoma ławkami.

W dniu dzisiejszym dokonano oficjalnego odbioru inwestycji pn.: ”Zagospodarowanie centrum miejscowości Wietrzychowice”.

W wydarzeniu udział wzięli:

- Wiesław Krajewski- Poseł na Sejm RP

- Wojciech Skruch- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa małopolskiego

- Tomasz Banek- Wójt Gminy Wietrzychowice

- Sabina Nowak- Zastępca Wójta Gminy Wietrzychowice

- Grzegorz Kogut- Sekretarz Gminy

- Marek Augustyński- Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

- Radni na czele z Ewą Wojcieszek- Przewodnicząca Rady Gminy Wietrzychowice

- Jadwiga Łucarz- Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych w Wietrzychowicach

- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

- Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach

Centralnym punktem było przecięcie wstęgi do Parku Doświadczeń, którego dokonała delegacja uczniów Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach.

Zakres prac obejmował zagospodarowanie skweru poprzez montaż fontanny wraz z urządzeniami małej architektury, wykonanie parku doświadczeń , placu zabaw, altany , wykonanie iluminacji oświetlenia , oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu gminy. Ponadto przed budynkiem urzędu gminy został posadowiony pomnik z granitu oraz na jednej ze ścian został wykonany mural historyczny.

Wykonanie tych prac było możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość tych robót to 2 034 755,06 zł brutto. Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wyniosła około 80%.

Serdecznie dziękujemy Posłom Ziemi tarnowskiej, którzy wsparli tą inicjatywę.

Dziękujemy Panu Wiesławowi Krajewskiemu- Posłowi na Sejn RP za wieloletnią owocną współpracę i pomoc przy realizacji inwestycji na terenie gminy Wietrzychowice, w tym realizacji inwestycji w centrum Wietrzychowic.

Dziękujemy Panu Wojciechowi Skruchowi- Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego za pomoc, pozytywną opinię oraz nieustanne wspieranie Gminy Wietrzychowice.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy za owocną pracę, dzięki której nasza mała ojczyzna się rozwija.

Dziękujemy Pani Ewie Wojcieszek- Przewodniczącej Rady Gminy Wietrzychowice oraz wszystkim przybyłym na uroczystość radnym.

Podziękowania kierujemy również do Pani Jadwigi Gorla- Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach, pracowników GCK oraz Pana Marka Madejskiego za pomoc w organizacji wydarzenia.

Fotorelacja z wydarzenmia dostępna na naszym profilu FB @GminaWietrzychowice

{"register":{"columns":[]}}