W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Kierunki kształcenia szkół ponadpodstawowych powiatu oleskiego na rok szkolny 2022/2023

29.03.2022

Baner oferta edukacyjna dla szkół powiatu oleskiego
Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych powiatu oleskiego na rok szkolny 2022/2023 - Licea, Technika, Branżowe Szkoły
Lp Dane adresowe dotyczące szkoły Dane dotyczące kształcenia w szkole
Nazwa zespołu szkół lub szkoły Typy szkół wchodzące w skład zespołu Zawód Nachylenie kształcenia w LO (np.:dziennikarskie, sportowe, policyjne, itp..)  Lata nauki Planowana liczba oddziałów Planowana liczba miejsc Forma kształcenia Internat
1 Zespół Szkół w Oleśnie liceum ogólnokształcące - - 4 2 60 dzienna nie
- CYBER.MIL z klasą 4 1 15
- sportowa 4 1 30
2 Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie technikum technik elektryk - 5 1 30 dzienna nie
technik handlowiec - 5 1 30
technik żywienia i usług gastronomicznych - 5 1 30
technik informatyk - 5 1 30
technik budownictwa - 5 1 30
branżowa szkoła I stopnia   różne zawody - 3 3 90
3 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie liceum ogólnokształcące - oddział przygotowania wojskowego 4 1 30 dzienna tak
technikum technik ekonomista - 5 1 30
technik architektury krajobrazu - 5 1 30
technik programista - 5 1 30
technik hotelarstwa - 5 1 30
technik logistyk - 5 1 30
4 Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim technikum technik żywienia i usług gastronomicznych - 5 1 30 dzienna nie
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - 5 1 30
technik spawalnictwa - 5 1 30
technik usług fryzjerskich - 5 1 30
5 Zespół Szkół w Dobrodzieniu liceum ogólnokształcące - - 4 1 30 dzienna tak
technikum technik handlowiec - 4 1 30
branżowa szkoła I stopnia   różne zawody - 3 1 30
integracyjna 3 1 20
6 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce technikum technik grafiki i poligrafii cyfrowej - 5 1 30 dzienna nie
technik programista - 5 1 30
technik mechatronik - 5 1 30
technik rachunkowości - 5 1 30
technik mechanik - 5 1 30
branżowa szkoła I stopnia   różne zawody - 3 1 30
7 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce  liceum ogólnokształcące  - - 4 1 30 dzienna nie

 

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych powiatu oleskiego na rok szkolny 2022/2023 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Lp Organizator KKZ - pełna nazwa szkoły/placówki *Oznaczenie kwalifikacji zgodnie
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 oraz z 2020 r. poz. 82)
Symbol cyfrowy zawodu w którym wyodrębniono tę kwalifikację Nazwa zawodu
w którym wyodrębniono tę kwalifikację
Planowany termin rozpoczęcia KKZ Planowany termin zakończenia KKZ
1 Centrum Kształecia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 311504 Technik mechanik 01.09.2022 31.01.2024
2 Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej 613003 Rolnik 01.09.2022 31.01.2024
3 Centrum Kształecia Zawodowego przy Zespole Szkół w Dobrodzieniu EKA.07 Prowadzenie rachunkowości 431103 Technik rachunkowości 01.09.2022 31.01.2024
EKA.01 Obsługa klienta  w jednostakch administracji 334306 Technik administracji 01.09.2022 31.01.2024
4 Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół
Ekonomicznych
i Ogólnokształcących w Oleśnie
EKA.04/K1 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 331403 Technik ekonomista 01.09.2022 31.04.2023
EKA.05  Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

331403

431103

Technik ekonomista i technik rachunkowości 01.09.2022 31.04.2023
EKA.067 Prowadzenie rachunkowości 431103 Technik rachunkowości 01.09.2022 31.01.2024
{"register":{"columns":[]}}