W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022","url":"/web/powiat-losicki/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2024","pageId":20059958,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 2","url":"/web/powiat-losicki/sesje-rady-powiatu-losickiego2","pageId":20056939,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZAPYTANIE OFERTOWE „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2034 W o długości odcinka od km 1+ 758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o długości odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km”","url":"/web/powiat-losicki/zapytanie-ofertowe-swiadczenie-uslugi-nadzoru-inwestorskiego-nad-realizacja-zadania-pn-przebudowa-ciagu-drog-powiatowych-nr-2034-w-o-dlugosci-odcinka-od-km-1-758-do-km-5800-tj-4042-km-oraz-drogi-nr-2037w-o-dlugosci-odcinka-od-0000-do-km-4090-tj-4090-km","pageId":20061248,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZAPYTANIE OFERTOWE „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ciągu drogoweg o dróg powiatowych Nr 2021W o długości odcinka od km 0+000 do km 6 + 544 tj. 6,544”, realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj","url":"/web/powiat-losicki/swiadczenie-uslugi-nadzoru-inwestorskiego-nad-realizacja-zadania-pn-przebudowa-ciagu-drogoweg-o-drog-powiatowych-nr-2021w-o-dlugosci-odcinka-od-km-0000-do-km-6--544-tj-6544-realizowanego-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj","pageId":20061596,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łosicach i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łosickiego przez okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.","url":"/web/powiat-losicki/zapytanie-ofertowe-swiadczenie-uslug-audytu-wewnetrznego-w-starostwie-powiatowym-w-losicach-i-jednostkach-organizacyjnych-powiatu-losickiego-przez-okres-od-01032022-r-do-28022023-r","pageId":20061806,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2034W o długości odcinka od km1+758 do 5 km +800 tj. 4, 042 km oraz drogi Nr 2037W o długości odcinka od km 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km”","url":"/web/powiat-losicki/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-przebudowa-ciagu-drog-powiatowych-2034w-o-dlugosci-odcinka-od-km1758-do-5-km-800-tj-4-042-km-oraz-drogi-nr-2037w-o-dlugosci-odcinka-od-km-0000-do-km-4090-tj-4090-km","pageId":20063284,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2034W o długości odcinka od km1+758 do 5 km +800 tj. 4, 042 km oraz drogi Nr 2037W o długości odcinka od km 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km”","url":"/web/powiat-losicki/OgloszenieozmianieogloszeniaozamowieniuRobotybudowlane","pageId":20055294,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łosicach i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łosickiego”","url":"/web/powiat-losicki/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-uslugowe-prowadzenie-audytu-wewnetrznego-w-starostwie-powiatowym-w-losicach-i-jednostkach-organizacyjnych-powiatu-losickiego","pageId":20064418,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"„Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ciągu drogow eg o dróg powiatowych Nr 2021W o długości odcinka od km 0+000 do km 6 + 544 tj. 6,544”, realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj","url":"/web/powiat-losicki/swiadczenie-uslugi-nadzoru-inwestorskiego-nad-realizacja-zadania-pn-przebudowa-ciagu-drogow-eg-o-drog-powiatowych-nr-2021w-o-dlugosci-odcinka-od-km-0000-do-km-6--544-tj-6544-realizowanego-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj","pageId":20064590,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"„Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2034 W o długości odcinka od km 1+ 758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o długości odcinka od km 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km”","url":"/web/powiat-losicki/swiadczenie-uslugi-nadzoru-inwestorskiego-nad-realizacja-zadania-pn-przebudowa-ciagu-drog-powiatowych-nr-2034-w-o-dlugosci-odcinka-od-km-1-758-do-km-5800-tj-4042-km-oraz-drogi-nr-2037w-o-dlugosci-odcinka-od-km-0000-do-km-4090-tj-4090-km","pageId":20064599,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach do zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2034W o długości odcinka od km1+758 do 5 km +800 tj. 4, 042 km oraz drogi Nr 2037W o długości odcinka od km 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km”","url":"/web/powiat-losicki/informacja-o-pytaniach-do-swz-i-udzielonych-odpowiedziach-do-zamowienia-publicznego-pn-przebudowa-ciagu-drog-powiatowych-2034w-o-dlugosci-odcinka-od-km1758-do-5-km-800-tj-4-042-km-oraz-drogi-nr-2037w-o-dlugosci-odcinka-od-km-0000-do-km-4090-tj-4090-km","pageId":20065758,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2034W o długości odcinka od km 1+758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o długości odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km”","url":"/web/powiat-losicki/informacjaoudzieleniuzamowieniawpostepowaniuswiadczenieusluginadzoruinwestorskiegonadrealizacjazadaniapnprzebudowaciagudrogpowiatowych2034","pageId":20063010,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2021 W o długości od km 0 + 000 do km 6 + 544 tj. 6,5440 km, realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj” ","url":"/web/powiat-losicki/informacjaoudzieleniuzamowieniawpostepowaniuswiadczenieusluginadzoru","pageId":20064439,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2034W o długości odcinka od km1+758 do 5 km +800 tj. 4, 042 km oraz drogi Nr 2037W o długości odcinka od km 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km”","url":"/web/powiat-losicki/informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-zamowienie-pn-przebudowa-ciagu-drog-powiatowych-2034w-o-dlugosci-odcinka-od-km1758-do-5-km-800-tj-4-042-km-oraz-drogi-nr-2037w-o-dlugosci-odcinka-od-km-0000-do-km-4090-tj-4090-km","pageId":20066378,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja z otwarcia ofert „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2034W o długości odcinka od km1+758 do 5 km +800 tj. 4, 042 km oraz drogi Nr 2037W o długości odcinka od km 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km”","url":"/web/powiat-losicki/informacja-z-otwarcia-ofert-przebudowa-ciagu-drog-powiatowych-2034w-o-dlugosci-odcinka-od-km1758-do-5-km-800-tj-4-042-km-oraz-drogi-nr-2037w-o-dlugosci-odcinka-od-km-0000-do-km-4090-tj-4090-km","pageId":20066396,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"„Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych NR 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6 + 544 tj. 6,544 km. w formule zaprojektuj i wybuduj”","url":"/web/powiat-losicki/przebudowa-ciagu-drogowego-drog-powiatowych-nr-2021w-o-dl-odcinka-od-km-0000-do-km-6--544-tj-6544-km-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj","pageId":20066646,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wyborze oferty dla zamówienia pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2034W o długości odcinka od km1+758 do 5 km +800 tj. 4, 042 km oraz drogi Nr 2037W o długości odcinka od km 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km”","url":"/web/powiat-losicki/informacja-o-wyborze-oferty-dla-zamowienia-pn-przebudowa-ciagu-drog-powiatowych-2034w-o-dlugosci-odcinka-od-km1758-do-5-km-800-tj-4-042-km-oraz-drogi-nr-2037w-o-dlugosci-odcinka-od-km-0000-do-km-4090-tj-4090-km","pageId":20067807,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych NR 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6 + 544 tj. 6,544 km. w formule zaprojektuj i wybuduj”","url":"/web/powiat-losicki/informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-realizacje-zamowienia-pn-przebudowa-ciagu-drogowego-drog-powiatowych-nr-2021w-o-dl-odcinka-od-km-0000-do-km-6--544-tj-6544-km-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj","pageId":20068648,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn.: „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych NR 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6 + 544 tj. 6,544 km. w formule zaprojektuj i wybuduj”","url":"/web/powiat-losicki/informacja-z-otwarcia-ofert-dot-zadania-pn-przebudowa-ciagu-drogowego-drog-powiatowych-nr-2021w-o-dl-odcinka-od-km-0000-do-km-6--544-tj-6544-km-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj","pageId":20068700,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZAPYTANIE OFERTOWE „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Korczówka – Kolonia i obrębu Radlnia gm. Olszanka pow. łosicki, woj. mazowieckie.”","url":"/web/powiat-losicki/zapytanie-ofertowe-modernizacja-ewidencji-gruntow-i-budynkow-obrebu-korczowka--kolonia-i-obrebu-radlnia-gm-olszanka-pow-losicki-woj-mazowieckie","pageId":20069912,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wyborze oferty dot. zadania pn.: „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6 + 544 tj. 6,544 km w formule zaprojektuj i wybuduj”","url":"/web/powiat-losicki/informacja-o-wyborze-oferty-dot-zadania-pn-przebudowa-ciagu-drogowego-drog-powiatowych-nr-2021w-o-dl-odcinka-od-km-0000-do-km-6--544-tj-6544-km-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj","pageId":20071763,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o nieudzieleniu zamówienia „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Korczówka – Kolonia i obrębu Radlnia gm. Olszanka pow. łosicki, woj. mazowieckie”","url":"/web/powiat-losicki/informacja-o-nieudzieleniu-zamowienia-modernizacja-ewidencji-gruntow-i-budynkow-obrebu-korczowka--kolonia-i-obrebu-radlnia-gm-olszanka-pow-losicki-woj-mazowieckie","pageId":20071850,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZAPYTANIE OFERTOWE „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Korczówka – Kolonia i obrębu Radlnia gm. Olszanka pow. łosicki, woj. mazowieckie\"","url":"/web/powiat-losicki/zapytanie-ofertowe-modernizacja-ewidencji-gruntow-i-budynkow-obrebu-korczowka--kolonia-i-obrebu-radlnia-gm-olszanka-pow-losicki-woj-mazowieckie2","pageId":20071863,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan postępowań wersja 3","url":"/web/powiat-losicki/plan-postepowan-wersja-3","pageId":20072163,"parentPageId":20060210,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"O Powiecie","url":"/web/powiat-losicki/o-powiecie","pageId":20001385,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/powiat-losicki/co-robimy","pageId":20001386,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/powiat-losicki/aktualnosci","pageId":20001387,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/powiat-losicki/zalatw-sprawe","pageId":20001388,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt","url":"/web/powiat-losicki/kontakt","pageId":20001389,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 1/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-12020","pageId":20022498,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 2/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-22020","pageId":20022497,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 3/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-32020","pageId":20022496,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 4/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-42020","pageId":20022495,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 5/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-52020","pageId":20022494,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 6/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-62020","pageId":20022493,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 7/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-72020","pageId":20022492,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 8/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-82020","pageId":20022491,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 9/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-92020","pageId":20022490,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 10/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-102020","pageId":20022489,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 11/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-112020","pageId":20022488,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 12/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-122020","pageId":20022487,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 13/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-132020","pageId":20022486,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 14/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-142020","pageId":20022485,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 15/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-152020","pageId":20022484,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 16/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-162020","pageId":20022483,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 17/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-172020","pageId":20022482,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 18/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-182020","pageId":20022481,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 19/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-192020","pageId":20022480,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 20/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-202020","pageId":20022479,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 21/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-212020","pageId":20022478,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 22/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-222020","pageId":20022477,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 23/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-232020","pageId":20022476,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 24/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-242020","pageId":20022475,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 25/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-252020","pageId":20022474,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 26/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-262020","pageId":20022473,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 27/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-272020","pageId":20022472,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 28/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-282020","pageId":20022471,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 29/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-292020","pageId":20022470,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 30/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-302020","pageId":20022469,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 31/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-312020","pageId":20022468,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 32/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-322020","pageId":20022467,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 33/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-332020","pageId":20022466,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 34/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-342020","pageId":20022465,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 35/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-352020","pageId":20022464,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 36/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-362020","pageId":20022463,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 37/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-372020","pageId":20022462,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 38/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-382020","pageId":20022461,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 39/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-392020","pageId":20022460,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 40/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-402020","pageId":20022459,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 41/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-412020","pageId":20022458,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 42/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-422020","pageId":20022457,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 43/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-432020","pageId":20022456,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 44/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-442020","pageId":20022455,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 45/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-452020","pageId":20022454,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 46/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-462020","pageId":20022452,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 47/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-472020","pageId":20022450,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 48/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-482020","pageId":20022445,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 49/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-492020","pageId":20022444,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 50/2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-502020","pageId":20022443,"parentPageId":20004144,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022","url":"/web/powiat-losicki/program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2022","pageId":20042384,"parentPageId":20022962,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021","url":"/web/powiat-losicki/pwzop-2021","pageId":20004188,"parentPageId":20022962,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020","url":"/web/powiat-losicki/pwzop-2020","pageId":20023165,"parentPageId":20022962,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia poniżej 130 000,00 zł netto","url":"/web/powiat-losicki/Zamowienia-ponizej-13000000-zl-netto","pageId":20039033,"parentPageId":20060209,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Nowe Łepki, gmina Olszanka, powiat łosicki, województwo mazowieckie","url":"/web/powiat-losicki/ogloszenie-o-zamowieniu-uslugi-modernizacja-ewidencji-gruntow-i-budynkow-obrebu-nowe-lepki-gmina-olszanka-powiat-losicki-wojewodztwo-mazowieckie","pageId":20028654,"parentPageId":20060209,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Łosice, ul. Szpitalna 2, willa właścicieli browaru, XIX/XX, remont dachu","url":"/web/powiat-losicki/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego---losice-ul-szpitalna-2-willa-wlascicieli-browaru-xixxx-remont-dachu","pageId":20032608,"parentPageId":20060209,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa, montaż i uruchomienie paneli fotowoltaicznych w budynkach należących do Powiatu Łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego---dostawa-montaz-i-uruchomienie-paneli-fotowoltaicznych-w-budynkach-nalezacych-do-powiatu-losickiego","pageId":20032634,"parentPageId":20060209,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego---wymiana-stolarki-okiennej-i-drzwiowej-w-willi-przy-ul-szpitalnej-2-w-losicach","pageId":20032820,"parentPageId":20060209,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja GKN.6872.1.2021","url":"/web/powiat-losicki/decyzja-gkn687212021","pageId":20045057,"parentPageId":20058678,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja GKN.6872.2.2020","url":"/web/powiat-losicki/decyzja-gkn687222020","pageId":20029594,"parentPageId":20058678,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja GKN.6820.2.2021","url":"/web/powiat-losicki/decyzja-gkn682022021","pageId":20026301,"parentPageId":20058678,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Huszlew","url":"/web/powiat-losicki/gmina-huszlew","pageId":20010237,"parentPageId":20004149,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Olszanka","url":"/web/powiat-losicki/gmina-olszanka","pageId":20010238,"parentPageId":20004149,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Platerów","url":"/web/powiat-losicki/gmina-platerow","pageId":20010239,"parentPageId":20004149,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Sarnaki","url":"/web/powiat-losicki/gmina-sarnaki","pageId":20010240,"parentPageId":20004149,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Stara Kornica","url":"/web/powiat-losicki/gmina-stara-kornica","pageId":20010241,"parentPageId":20004149,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Miasto i Gmina Łosice","url":"/web/powiat-losicki/miasto-i-gmina-losice","pageId":20010236,"parentPageId":20004149,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/kierownik-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-w-losicach","pageId":20055289,"parentPageId":20024884,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/adam-miroslaw-laszuk","pageId":20055290,"parentPageId":20024884,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/Dyrektor-Zespolu-Szkol-Nr-1-w-Losicach","pageId":20055296,"parentPageId":20024884,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/dyrektor-poradni-psychologiczno-pedagogicznej","pageId":20055298,"parentPageId":20024884,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/dyrektor-zs-nr-1","pageId":20055297,"parentPageId":20024884,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/dyrektor-powiatowego-urzedu-pracy-w-losicach","pageId":20055299,"parentPageId":20024884,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/dyrektor-zespolu-placowek-oswiatowo-wychowawczych-w-losicach","pageId":20055386,"parentPageId":20024884,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dyrektor SP ZOZ w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/Dyrektor-SP-ZOZ-w-Losicach","pageId":20055261,"parentPageId":20024884,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/Dyrektor-Zarzadu-Drog-Powiatowych-w-Losicach","pageId":20055292,"parentPageId":20024884,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"2022","url":"/web/powiat-losicki/2022r2","pageId":20058680,"parentPageId":20058676,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2021","url":"/web/powiat-losicki/2021r3","pageId":20058678,"parentPageId":20058676,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zawiadomienie 25.01.2022 r.","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-25012022-r","pageId":20057692,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienia GKN.6640.1176.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn664011762021","pageId":20054765,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych Korczówka","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-o-czynnosciach-wznowienia-znakow-granicznych-korczowka","pageId":20059925,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.25.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn6640252022","pageId":20060217,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.27.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn6640272022","pageId":20060670,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.21.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn6640212023","pageId":20063012,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.116.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66401162023","pageId":20063017,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.147.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66401472022","pageId":20064399,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.168.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66401682023","pageId":20064442,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.179.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66401792023","pageId":20065113,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.21.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn6640212024","pageId":20065161,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.175.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66401752022","pageId":20065893,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie 6640.197.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-66401972022","pageId":20066312,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie 30.03.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-30032023","pageId":20066649,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.178.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66401782022","pageId":20068426,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.560.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66405602021","pageId":20068429,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.188.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66401882022","pageId":20069280,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.290.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66402902022","pageId":20070202,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie 02.05.2022 r.","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-02052022-r","pageId":20070701,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.315.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66403152022","pageId":20071012,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.3236-4/2012","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66403236-42012","pageId":20071802,"parentPageId":20058682,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego","pageId":20071831,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.738.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66407382022","pageId":20071855,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.21.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn6640212025","pageId":20071960,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie 13.05.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-13052022","pageId":20071995,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN_6640_305_2022_HADYNÓW","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66403052022hadynow","pageId":20072372,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.306.2022 HUSZLEW","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66403062022-huszlew","pageId":20072376,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie 20.05.2022","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-20052022","pageId":20072658,"parentPageId":20058682,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja GKN.6871.1.2021","url":"/web/powiat-losicki/decyzja-gkn687112021","pageId":20055616,"parentPageId":20058680,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie - Folwark na drodze nr 2034W","url":"/web/powiat-losicki/poprawa-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-na-1-przejsciu-dla-pieszych-w-miejscowosci-dziadkowskie---folwark-na-drodze-nr-2034w","pageId":20064170,"parentPageId":20033211,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrzu na drodze nr 2002W","url":"/web/powiat-losicki/poprawa-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-na-1-przejsciu-dla-pieszych-w-zakrzu-na-drodze-nr-2002w","pageId":20064169,"parentPageId":20033211,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu łosickiego na rok 2022","url":"/web/powiat-losicki/ogloszenie-20212","pageId":20010791,"parentPageId":20033211,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dotacja celowa Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna","url":"/web/powiat-losicki/ogloszenie-o-uniewaznieniu-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wraz-z-udzieleniem-wsparcia-finansowego-z-obszaru-wspieranie-i-upowszechnianie-kultury-fizycznej-i-sportu-w-2021-roku","pageId":20025438,"parentPageId":20033211,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakup sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/zakup-sprzetu-drogowego-dla-zarzadu-drog-powiatowych-w-losicach","pageId":20063703,"parentPageId":20033211,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"„Dostawa, montaż i uruchomienie paneli fotowoltaicznych w budynkach należących do Powiatu Łosickiego\"","url":"/web/powiat-losicki/dostawa-montaz-i-uruchomienie-paneli-fotowoltaicznych-w-budynkach-nalezacych-do-powiatu-losickiego","pageId":20042234,"parentPageId":20033211,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Łosice, willa właścicieli browaru przy ul. Szpitalnej 2 (XIX/XX): remont dachu","url":"/web/powiat-losicki/losice-willa-wlascicieli-browaru-przy-ul-szpitalnej-2-xixxx-remont-dachu","pageId":20041243,"parentPageId":20033211,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice Hadynów - Próchenki – Krzesk – droga nr 2 na odcinku Hadynów – Próchenki z wyłączeniem centrum Olszanki. Etap I na odcinku Hadynów – Olszanka od km 5+960 do km 8+143, odcinek o dł. 2,183 km","url":"/web/powiat-losicki/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2050w-losice-hadynow---prochenki--krzesk--droga-nr-2-na-odcinku-hadynow--prochenki-z-wylaczeniem-centrum-olszanki-etap-i-na-odcinku-hadynow--olszanka-od-km-5960-do-km-8143-odcinek-o-dl-2183-km","pageId":20041174,"parentPageId":20033211,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki – granica województwa – (Łuby) – granica województwa (Krawce) - Mostów – Krzywośnity – Huszlew na odcinku Krzywośnity – Liwki Szlacheckie","url":"/web/powiat-losicki/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2033w-prochenki--granica-wojewodztwa--luby--granica-wojewodztwa-krawce---mostow--krzywosnity--huszlew-na-odcinku-krzywosnity--liwki-szlacheckie","pageId":20041170,"parentPageId":20033211,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/przewozy-autobusowe-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-powiatu-losickiego","pageId":20037472,"parentPageId":20033211,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku Zakrze - Niemojki od km 1+615 do km 4+681,60","url":"/web/powiat-losicki/Przebudowa-drogi-powiatowej-Nr-2044W-od-drogi-nr-698-Lysow-Dabrowa-Korczew-na-odcinku-Zakrze-Niemojki-od-km-1-615-do-km-4-68160","pageId":20058314,"parentPageId":20033211,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Remont sali gier zespołowych w Zespole Szkół nr 3 RCKU w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/Remont-sali-gier-zespolowych-w-Zespole-Szkol-nr-3-RCKU-w-Losicach","pageId":20004187,"parentPageId":20033210,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie nauki zdalnej","url":"/web/powiat-losicki/wsparcie-nauki-zdalnej","pageId":20045778,"parentPageId":20033210,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 - Platerów – Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30 km","url":"/web/powiat-losicki/przebudowa-modernizacja-ciagu-drogowego-dla-drogi-powiatowej-nr-2004w-czuchow--platerow-na-odcinku-od-km-2316-do-km-3437-odcinek-o-dlugosci-1121-km-oraz-drogi-powiatowej-nr-2043w-od-drogi-nr-19---platerow--mezenin-na-odcinku-od-km-2900-do-km-5200-odcinek-o-dlugosci-230-km","pageId":20066220,"parentPageId":20033210,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informator Ograniczenie - władzy rodzicielskiej","url":"/web/powiat-losicki/InformatorOgraniczenie-wladzyrodzicielskiej","pageId":20067055,"parentPageId":20004157,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnik - Zasiedzenie","url":"/web/powiat-losicki/Poradnik","pageId":20061197,"parentPageId":20004157,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnik - uzyskanie nr PESEL przez cudzoziemca","url":"/web/powiat-losicki/poradnik---uzyskanie-nr-pesel-przez-cudzoziemca","pageId":20066023,"parentPageId":20004157,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"DYŻURY SPECJALISTYCZNE KOMUNIKAT","url":"/web/powiat-losicki/dyzury-specjalistyczne-komunikat","pageId":20054978,"parentPageId":20054974,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji","url":"/web/powiat-losicki/Informacja-o-zasadach-i-zakresie-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-swiadczenia-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-nieodplatnej-mediacji","pageId":20004153,"parentPageId":20054974,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających","url":"/web/powiat-losicki/okozotik","pageId":20004246,"parentPageId":20054974,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpłatna pomoc prawna dla ofiar wojny na Ukrainie","url":"/web/powiat-losicki/bezplatna-pomoc-prawna-dla-ofiar-wojny-na-ukrainie2","pageId":20063686,"parentPageId":20054974,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"UWOLNIJ SIĘ OD PRZEMOCY","url":"/web/powiat-losicki/uwolnij-sie-od-przemocy","pageId":20065750,"parentPageId":20054974,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"KOMUNIKAT DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY Комунікація для біженців війни з України","url":"/web/powiat-losicki/komunikat-dla-uchodzcow-wojennych-z-ukrainy------","pageId":20065754,"parentPageId":20054974,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych/ Правова консультація у сфері права іноземців та юридична консультаці","url":"/web/powiat-losicki/porady-prawne-z-zakresu-prawa-cudzoziemcow-oraz-porady-prawne-w-jezykach-obcych---------","pageId":20065756,"parentPageId":20054974,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr LI/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.","url":"/web/powiat-losicki/szczegoly-sesji-nr-li2022-z-dnia-7-kwietnia-2022-r","pageId":20068025,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr L/2022 z dnia 28 marca 2022 r.","url":"/web/powiat-losicki/szczegoly-sesji-nr-l2022-z-dnia-28-marca-2022-r","pageId":20066992,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XLIX/2022 z dnia 15 lutego 2022 r.","url":"/web/powiat-losicki/XLVIII2021","pageId":20055274,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XLVIII/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.","url":"/web/powiat-losicki/wydawanie-zezwolen-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-zbierania-odpadow-w-zwiazku-z-prowadzeniem-punktu-zbierania-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji","pageId":20004224,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XLVII/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.","url":"/web/powiat-losicki/szczegoly-sesji-nr-xlvii2021-z-dnia-28-grudnia-2021-r","pageId":20054307,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XLVI/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.","url":"/web/powiat-losicki/szczegoly-sesji-nr-xlvi2021-z-dnia-14-grudnia-2021-r","pageId":20053174,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XLV/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.","url":"/web/powiat-losicki/szczegoly-sesji-nr-xlv2021-z-dnia-16-listopda-2021-r","pageId":20046844,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XLIV/2021 z dnia 19 października 2021 r","url":"/web/powiat-losicki/zamowienia-publiczne---zapytania-ofertowe-do-130-000-zl","pageId":20028396,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XLIII/2021 z dnia 29 wrzśnia 2021 r.","url":"/web/powiat-losicki/szczegoly-sesji-nr-xliii2021-z-dnia-29-wrzsnia-2021-r","pageId":20041261,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":" Szczegóły sesji nr XLII/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.","url":"/web/powiat-losicki/hotel-mietne","pageId":20004154,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XLI/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.","url":"/web/powiat-losicki/szczegoly-sesji-nr-xli2021-z-dnia-30-lipca-2021-r","pageId":20033734,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XL/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.","url":"/web/powiat-losicki/szczegoly-sesji-nr-xl2021-z-dnia-14-lipca-2021-r","pageId":20033731,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXXIX/2021 z dnia 6 lipca 2021 r.","url":"/web/powiat-losicki/szczegoly-sesji-nr-xxxix2021-z-dnia-6-lipca-2021-r","pageId":20033730,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXXVIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.","url":"/web/powiat-losicki/szczegoly-sesji-nr-xxxviii2021-z-dnia-28-czerwca-2021-r","pageId":20033721,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXXVII/2021 z dnia 31 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-losicki/szczegoly-sesji-nr-xxxvii2021-z-dnia-31-maja-2021-r","pageId":20025757,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXXVI/2021 z dnia 25 marca 2021 r. ","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxxvi-2021","pageId":20021247,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXXV/2021 z dnia 5 marca 2021 r. ","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxxv-2021","pageId":20010758,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXXIV/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. ","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxxiv-2021","pageId":20004161,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. ","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxxiii-2020","pageId":20021541,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXXII/2020 z dnia 27 listopada 2020","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxxii-2020","pageId":20021542,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXXI/2020 z dnia 6 listopada 2020","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxxi-2020","pageId":20021560,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXX/2020 z dnia 14 października 2020","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxx-2020","pageId":20021569,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXIX/2020 z dnia 29 września 2020","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxix-2020","pageId":20021574,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXVIII/2020 z dnia 3 września 2020","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxviii-2020","pageId":20021583,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXVII/2020 z dnia 18 sierpnia 2020","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxvii-2020","pageId":20021576,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXVI/2020 z dnia 10 lipca 2020","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxvi-2020","pageId":20021579,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXV/2020 z dnia 3 czerwca 2020","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxv-2020","pageId":20021585,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXIV/2020 z dnia 8 kwietnia 2020","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxiv-2020","pageId":20021589,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXIII/2020 z dnia 28 lutego 2020","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxiii-2020","pageId":20021591,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXII/2020 z dnia 31 stycznia 2020","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxii-2020","pageId":20021592,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xxi-2019","pageId":20021594,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XX/2019 z dnia 16 grudnia 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xx-2019","pageId":20021597,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XIX/2019 z dnia 19 listopada 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xix-2019","pageId":20021598,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XVIII/2019 z dnia 7 listopada 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xviii-2019","pageId":20021601,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XVII/2019 z dnia 15 października 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xvii-2019","pageId":20021603,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XVI/2019 z dnia 27 czerwca 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xvi-2019","pageId":20021605,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XV/2019 z dnia 5 września 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xv-2019","pageId":20021609,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XIV/2019 z dnia 13 sierpnia 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xiv-2019","pageId":20021613,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XIII/2019 z dnia 26 lipca 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xiii-2019","pageId":20021619,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XII/2019 z dnia 27 czerwca 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xii-2019","pageId":20021628,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr XI/2019 z dnia 29 Maja 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-xi-2019","pageId":20021632,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr X/2019 z dnia 10 kwietnia 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-x-2019","pageId":20021633,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr IX/2019 z dnia 29 marca 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-ix-2019","pageId":20021634,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr VIII/2019 z dnia 28 lutego 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-viii-2019","pageId":20021637,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr VII/2019 z dnia 31 stycznia 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-vii-2019","pageId":20021638,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr VI/2019 z dnia 15 stycznia 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-vi-2019","pageId":20021642,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr V/2019 z dnia 3 stycznia 2019","url":"/web/powiat-losicki/sesja-v-2019","pageId":20021644,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr IV/2018 z dnia 27 grudnia 2018","url":"/web/powiat-losicki/sesja-iv-2018","pageId":20021648,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr III/2018 z dnia 13 grudnia 2018","url":"/web/powiat-losicki/sesja-iii-2018","pageId":20021649,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr II/2018 z dnia 27 listopada 2018","url":"/web/powiat-losicki/sesja-ii-2018","pageId":20021650,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegóły sesji nr I/2018 z dnia 20 listopada 2018","url":"/web/powiat-losicki/sesja-i-2018","pageId":20021651,"parentPageId":20020540,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rolnictwo","url":"/web/powiat-losicki/rolnictwo","pageId":20027518,"parentPageId":20004156,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ekologia","url":"/web/powiat-losicki/ekologia","pageId":20027671,"parentPageId":20004156,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gospodarka","url":"/web/powiat-losicki/gospodarka","pageId":20027672,"parentPageId":20004156,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali obrębu Korczówka gm. Olszanka","url":"/web/powiat-losicki/informacja-starosty-powiatu-losickiego-z-dnia-29-listopada-2021-r-w-sprawie-modernizacji-ewidencji-gruntow-budynkow-i-lokali-obrebu-korczowka-gm-olszanka","pageId":20048032,"parentPageId":20058684,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali obrębu Nowe Łepki gm. Olszanka","url":"/web/powiat-losicki/informacja-starosty-powiatu-losickiego-z-dnia-24-listopada-2021-r-w-sprawie-modernizacji-ewidencji-gruntow-budynkow-i-lokali-obrebu-nowe-lepki-gm-olszanka","pageId":20048033,"parentPageId":20058684,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 24 listopada 2021 r.","url":"/web/powiat-losicki/informacja-starosty-powiatu-losickiego-z-dnia-24-listopada-2021-r","pageId":20046958,"parentPageId":20058684,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie bez przetargowym na rzecz jej współwłaściciela","url":"/web/powiat-losicki/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-do-sprzedazy-w-trybie-bezprzetargowm-na-rzecz-jej-wspolwlascieciela","pageId":20045975,"parentPageId":20058684,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wezwanie","url":"/web/powiat-losicki/wezwanie","pageId":20028307,"parentPageId":20058684,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOSICKIEGO przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym","url":"/web/powiat-losicki/wykaz-nieruchomosci-powiatu-losickiego-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-bezprzetargowym","pageId":20066507,"parentPageId":20058684,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej współużytkowników wieczystych","url":"/web/powiat-losicki/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-do-sprzedazy-w-trybie-bezprzetargowym-na-rzecz-jej-wspoluzytkownikow-wieczystych2","pageId":20071050,"parentPageId":20058684,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Marek Łukasz Gromadzki ","url":"/web/powiat-losicki/marek-lukasz-gromadzki","pageId":20055269,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Urszula Sadowska (Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego)","url":"/web/powiat-losicki/urszula-sadowska-przewodniczaca-rady","pageId":20055284,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Grażyna Kasprowicz (Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego)","url":"/web/powiat-losicki/grazyna-kasprowiczwiceprzewodniczacy-rady","pageId":20055288,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wanda Frączek","url":"/web/powiat-losicki/wanda-fraczek","pageId":20055280,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Paweł Czmoch","url":"/web/powiat-losicki/pawel-czmoch","pageId":20055277,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jacek Stachowicz","url":"/web/powiat-losicki/marek-lukasz-gromadzki2","pageId":20055270,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Iwona Muder","url":"/web/powiat-losicki/iwona-muder","pageId":20055275,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Michał Michaluk","url":"/web/powiat-losicki/michal-michaluk","pageId":20055279,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Stefan Franciszek Iwanowski","url":"/web/powiat-losicki/stefan-franciszek-iwanowski","pageId":20055283,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Barbara Michoń","url":"/web/powiat-losicki/barbara-michon","pageId":20055282,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dorota Kozłowska","url":"/web/powiat-losicki/dorota-kozlowska","pageId":20055276,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Marian Jan Waszczuk","url":"/web/powiat-losicki/marian-jan-waszczuk","pageId":20055281,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Bożena Mariola Niedzielak","url":"/web/powiat-losicki/bozena-mariola-niedzielak","pageId":20055278,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Michał Soszyński","url":"/web/powiat-losicki/michal-soszynski","pageId":20055271,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Waldemar Kita","url":"/web/powiat-losicki/waldemar-kita2","pageId":20055286,"parentPageId":20060322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisje Rady Powiatu Łosickiego VI Kadencji","url":"/web/powiat-losicki/komisje-rady-powiatu-losickiego-vi-kadencji","pageId":20010761,"parentPageId":20004141,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu Łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/zarzad-powiatu-losickiego","pageId":20010777,"parentPageId":20004140,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Placówki Oświatowe","url":"/web/powiat-losicki/placowki-oswiatowe","pageId":20011543,"parentPageId":20004143,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/powiatowy-urzad-pracy","pageId":20004145,"parentPageId":20004143,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/powiatowy-zarzad-drog","pageId":20004146,"parentPageId":20004143,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie","pageId":20004148,"parentPageId":20004143,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/powiatowy-rzecznik-konsumentow-w-losicach","pageId":20011577,"parentPageId":20004143,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/powiatowy-inspektorat-weterynaryjny-w-losicach","pageId":20011578,"parentPageId":20004143,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/powiatowy-inspektorat-nadzoru-budowlanego-w-losicach","pageId":20011579,"parentPageId":20004143,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/powiatowa-stacja-sanitarno-epidemiologiczna-w-losicach","pageId":20011580,"parentPageId":20004143,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/poradnia-psychologiczno---pedagogiczna-w-losicach","pageId":20011581,"parentPageId":20004143,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/komenda-powiatowa-panstwowej-strazy-pozarnej-w-losicach","pageId":20011584,"parentPageId":20004143,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/sp-zoz","pageId":20004147,"parentPageId":20004143,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referaty","url":"/web/powiat-losicki/referaty","pageId":20018452,"parentPageId":20004142,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne stanowiska","url":"/web/powiat-losicki/samodzielne-stanowiska","pageId":20018454,"parentPageId":20004142,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Starostwo Powiatowe w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/spl-kontakt","pageId":20005745,"parentPageId":20004245,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiat Łosicki","url":"/web/powiat-losicki/powiat-kontakt","pageId":20018451,"parentPageId":20004245,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Komunikacji","url":"/web/powiat-losicki/referat-komunikacji2","pageId":20013808,"parentPageId":20004244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości","url":"/web/powiat-losicki/referat-geodezji-katastru-i-nieruchomosci.","pageId":20013913,"parentPageId":20004244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kadry","url":"/web/powiat-losicki/kadry","pageId":20013915,"parentPageId":20004244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sekretariat","url":"/web/powiat-losicki/sekretariat","pageId":20013916,"parentPageId":20004244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Administracyjno - Organizacyjny","url":"/web/powiat-losicki/referat-administracyjno---organizacyjny","pageId":20014004,"parentPageId":20004244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa","url":"/web/powiat-losicki/referat-architektury-budownictwa-ochrony-srodowiska-i-lesnictwa","pageId":20014006,"parentPageId":20004244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzanie kryzysowe","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzanie-kryzysowe2","pageId":20014009,"parentPageId":20004244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych","url":"/web/powiat-losicki/pelnomocnik-ds-ochrony-informacji-niejawnych","pageId":20014010,"parentPageId":20004244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Rzecznik Konsumentów","url":"/web/powiat-losicki/powiatowy-rzecznik-konsumentow","pageId":20014017,"parentPageId":20004244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Rady Powiatu","url":"/web/powiat-losicki/biuro-rady-powiatu","pageId":20014018,"parentPageId":20004244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Finansowy","url":"/web/powiat-losicki/referat-finansowy2","pageId":20014003,"parentPageId":20004244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Starosta Łosicki, Janusz Stanisław Kobyliński","url":"/web/powiat-losicki/zarzad-powiatu-losickiego-oglasza-otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-wraz-z-udzieleniem-wsparcia-finansowego-z-obszaru-kultura-sztuka-ochrona-dobr-kultury-u-dziedzictwa-narodowego-w-2021-roku","pageId":20025413,"parentPageId":20034199,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wicestarosta Łosicki, Michał Michaluk","url":"/web/powiat-losicki/ko","pageId":20004184,"parentPageId":20034199,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skarbnik Powiatu Łosickiego, Anna Sulińska","url":"/web/powiat-losicki/w-sprawie-ogloszenia-ii-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wraz-z-udzieleniem-wsparcia-finansowego-z-obszaru-kultura-sztuka-ochrona-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-2021-roku","pageId":20039659,"parentPageId":20034199,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szkoda - znaczenie w prawie cywilnym","url":"/web/powiat-losicki/Szkodaznaczeniewprawiecywilnym","pageId":20061195,"parentPageId":20058523,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Definicja pokrzywdzonego i jego status w prawie karnym","url":"/web/powiat-losicki/Definicjapokrzywdzonegoijegostatuswprawiekarnym","pageId":20055293,"parentPageId":20058523,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mediacja","url":"/web/powiat-losicki/Mediacja","pageId":20055266,"parentPageId":20058523,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prawo spadkowe","url":"/web/powiat-losicki/Prawospadkowe","pageId":20004226,"parentPageId":20058523,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prezentacje przygotowane w ramach działań edukacyjnych nieodpłatnej edukacji prawnej realizowanej przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS na terenie powiatu łosickiego w 2021 roku.","url":"/web/powiat-losicki/PrezentacjeprzygotowanewramachdzialanedukacyjnychnieodplatnejedukacjiprawnejrealizowanejprzezLosickieStowarzyszenieRozwojuEQUUSnatereniepowiatulosickiegow2021roku","pageId":20004158,"parentPageId":20058523,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":" Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie oraz mediacja","url":"/web/powiat-losicki/med","pageId":20055260,"parentPageId":20058523,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2022","url":"/web/powiat-losicki/2022r3","pageId":20058682,"parentPageId":20058520,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2021","url":"/web/powiat-losicki/2021r","pageId":20058521,"parentPageId":20058520,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zwrot nietrafionego prezentu, reklamacja nieudanego balu","url":"/web/powiat-losicki/zwrot-nietrafionego-prezentu-reklamacja-nieudanego-balu","pageId":20052982,"parentPageId":20034203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpłatne, nowoczesne narzędzie edukacyjne UOKiK - konsument.edu.pl","url":"/web/powiat-losicki/bezplatne-nowoczesne-narzedzie-edukacyjne-uokik---konsumentedupl","pageId":20042424,"parentPageId":20034203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnik konsumencki w języku ukraińskim","url":"/web/powiat-losicki/poradnik-konsumencki-w-jezyku-ukrainskim","pageId":20064607,"parentPageId":20034203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.521.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66405212021","pageId":20025718,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.388.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66403882021","pageId":20024396,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6820.2.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn682022021","pageId":20024386,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6872.2.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn687222021","pageId":20023732,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6872.1.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn687212021","pageId":20023724,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6821.2.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn682122021","pageId":20023717,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.465.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66404652022","pageId":20023708,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.440.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66404402022","pageId":20028305,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 319.","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-o-czynnosciach-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-nr-319","pageId":20028855,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.640.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66406402021","pageId":20030839,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.721.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66407212021","pageId":20032139,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wyznaczeniu znaków granicznych","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-o-wyznaczeniu-znakow-granicznych","pageId":20034407,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wyznaczeniu znaków granicznych 03.08.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-o-wyznaczeniu-znakow-granicznych-03082021","pageId":20034495,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-o-czynnosciach-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych","pageId":20027654,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.837.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66408372021","pageId":20038671,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie1 GKN.6640.837.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie1-gkn66408372021","pageId":20038672,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie2 GKN.6640.837.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie2-gkn66408372021","pageId":20038673,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie3 GKN.6640.837.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie3-gkn66408372021","pageId":20038674,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wyznaczeniu znaków granicznych 06.09.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-o-wyznaczeniu-znakow-granicznych2","pageId":20038812,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia, ustalenia i wznowienia znaków granicznych 02.09.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-o-czynnosciach-przyjecia-ustalenia-i-wznowienia-znakow-granicznych-02092021","pageId":20038815,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie do stawienia się w celu ustalenia granic 02.09.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-do-stawienia-sie-w-celu-ustalenia-granic-02092021","pageId":20038817,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości 07.09.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-o-czynnosciach-ustalenia-przebiegu-granic-nieruchomosci-07092021","pageId":20038906,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.807.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66408072021","pageId":20038992,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 08.09.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-o-czynnosciach-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-08092021","pageId":20039026,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.784.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66407842021","pageId":20039518,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.785.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66407852021","pageId":20039520,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.917.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66409172022","pageId":20041198,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.1077.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn664010772021","pageId":20043605,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.1026.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn664010262021","pageId":20043606,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.1073.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn664010752021","pageId":20044657,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.1075.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn664010732021","pageId":20044656,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.1117.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn664011172021","pageId":20046620,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.830.2021","url":"/web/powiat-losicki/wniosek-o-pozwolenie-na-budowe","pageId":20028391,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.1144.2021","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn664011442021","pageId":20048438,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.1177.2021 (dz. nr 321,325)","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-o-czynnosciach-wznowieniawyznaczenia-granic-ujawnionych-w-ewidencji-gruntow-wsi-wygnanki-gm-stara-kornica-dz-321325","pageId":20048872,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.1177.2021 (dz. nr 330/2)","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn664011772021-dz-nr-3302","pageId":20048875,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.1177.2021 (dz. nr 323)","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn664011772021-dz-nr-323","pageId":20048878,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.520.2020","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66405202020","pageId":20025712,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie GKN.6640.401.2020","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66404012020","pageId":20025721,"parentPageId":20058521,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"2022","url":"/web/powiat-losicki/2022r.","pageId":20004157,"parentPageId":20063385,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2021","url":"/web/powiat-losicki/2021r.","pageId":20058523,"parentPageId":20063385,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie SPN-S.7533.3.66.2021.BP","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-spn-s75333662021bp2","pageId":20060498,"parentPageId":20058526,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie SPN-S.7533.3.62.2021.P.J","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-spn-s75333622021pj","pageId":20061507,"parentPageId":20058526,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje z 2022 r.","url":"/web/powiat-losicki/Petycjez2022r","pageId":20066593,"parentPageId":20066590,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje z 2021 r.","url":"/web/powiat-losicki/Petycjez2021r","pageId":20066648,"parentPageId":20066590,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2022","url":"/web/powiat-losicki/2022r","pageId":20058526,"parentPageId":20058524,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2021","url":"/web/powiat-losicki/2021r2","pageId":20058525,"parentPageId":20058524,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenie SPN-S.7533.3.61.2021.P.J","url":"/web/powiat-losicki/aa","pageId":20054147,"parentPageId":20058525,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie SPN-S.7533.3.66.2021.BP","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-spn-s75333662021bp","pageId":20049347,"parentPageId":20058525,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-stwierdzenia-nabycia-prawa-wlasnosci-nieruchomosci2","pageId":20048788,"parentPageId":20058525,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-stwierdzenia-nabycia-prawa-wlasnosci-nieruchomosci","pageId":20044017,"parentPageId":20058525,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na budowę","url":"/web/powiat-losicki/pozwolenie-na-budowe","pageId":20004230,"parentPageId":20004229,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana pozwolenia na budowę","url":"/web/powiat-losicki/zmiana-pozwolenia-na-budowe","pageId":20004231,"parentPageId":20004229,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia do przeniesienia pozwolenia","url":"/web/powiat-losicki/Oswiadczenia-do-przeniesienia-pozwolenia","pageId":20004232,"parentPageId":20004229,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane","url":"/web/powiat-losicki/Oswiadczenie-o-posiadanym-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-budowlane","pageId":20004233,"parentPageId":20004229,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych","url":"/web/powiat-losicki/zgloszenie-budowy-lub-robot-budowlanych","pageId":20004234,"parentPageId":20004229,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie rozbiórki","url":"/web/powiat-losicki/zgloszenie-rozbiorki","pageId":20004235,"parentPageId":20004229,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wydanie dziennika budowy","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-wydanie-dziennika-budowy","pageId":20004236,"parentPageId":20004229,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-przeniesienie-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe","pageId":20004237,"parentPageId":20004229,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-przeniesienie-praw-i-obowiazkow-wynikajacych-ze-zgloszenia-wobec-ktorego-organ-nie-wniosl-sprzeciwu","pageId":20004238,"parentPageId":20004229,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-niezbednosci-wejscia-do-sasiedniego-budynku-lokalu-lub-na-teren","pageId":20004239,"parentPageId":20004229,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o powierzchni użytkowej","url":"/web/powiat-losicki/Zaswiadczenie-opowierzchni-uzytkowej","pageId":20004240,"parentPageId":20004229,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części","url":"/web/powiat-losicki/Zgloszenie-zmiany-sposobu-uzytkowania-obiektu-budowlanego-lub-jego-czesci","pageId":20004241,"parentPageId":20004229,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"OGŁOSZENIE GKN.6821.1.1.1.2022","url":"/web/powiat-losicki/ogloszenie-strosty-powiatu-losickiego-o-zamiarze-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym","pageId":20061961,"parentPageId":20061960,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OGŁOSZENIE GKN.6821.1.1.2.2022","url":"/web/powiat-losicki/ogloszenie-gkn68211122022","pageId":20061965,"parentPageId":20061960,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OGŁOSZENIE GKN.6821.1.1.3.2022","url":"/web/powiat-losicki/ogloszenie-gkn68211132022","pageId":20061968,"parentPageId":20061960,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OGŁOSZENIE GKN.6821.1.1.4.2022","url":"/web/powiat-losicki/ogloszenie-gkn68211142022","pageId":20061969,"parentPageId":20061960,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OGŁOSZENIE GKN.6821.1.1.5.2022","url":"/web/powiat-losicki/ogloszenie-gkn68211152022","pageId":20061970,"parentPageId":20061960,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OGŁOSZENIE GKN.6821.1.1.6.2022","url":"/web/powiat-losicki/ogloszenie-gkn68211162022","pageId":20061972,"parentPageId":20061960,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OGŁOSZENIE GKN.6821.1.2.2022","url":"/web/powiat-losicki/ogloszenie-gkn6821122022","pageId":20070197,"parentPageId":20061960,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład Rady Powiatu","url":"/web/powiat-losicki/sklad-rady-powiatu2","pageId":20010792,"parentPageId":20001421,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisje Rady Powiatu","url":"/web/powiat-losicki/komisje-rady-powiatu","pageId":20004141,"parentPageId":20001421,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Łosicach i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/swiadczenie-uslugi-pelnienia-funkcji-inspektora-ochrony-danych-w-starostwie-powiatowym-w-losicach-i-jednostkach-organizacyjnych-powiatu-losickiego","pageId":20049516,"parentPageId":20039033,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek konsumenta","url":"/web/powiat-losicki/wniosek-konsumenta","pageId":20062975,"parentPageId":20062974,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 1/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-12022","pageId":20068969,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 2/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-22022","pageId":20068972,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 3/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-32023","pageId":20068974,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 4/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-42022","pageId":20068975,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 5/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-52022","pageId":20068976,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 6/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-62022","pageId":20068978,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 7/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-72022","pageId":20068979,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 8/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-82022","pageId":20068981,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 9/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-92022","pageId":20068982,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 10/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-102022","pageId":20068984,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 11/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-112022","pageId":20068988,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 12/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-122022","pageId":20068990,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 13/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-132022","pageId":20068992,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 14/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-142022","pageId":20068993,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 15/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-152022","pageId":20068994,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 16/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-162022","pageId":20068995,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 17/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-172022","pageId":20068996,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 18/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-182022","pageId":20068997,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 19/2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-192022","pageId":20068999,"parentPageId":20054143,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski i pozwolenia dotyczące odpadów","url":"/web/powiat-losicki/Wnioski-i-pozwolenia-dotyczace-odpadow","pageId":20004212,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski pozwolenia dotyczące wydobywania kopalin","url":"/web/powiat-losicki/wydobywanie-kopalin","pageId":20004213,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-zmiane-lasu-na-uzytek-rolny","pageId":20004214,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wykreślenie z rejestru sprzętu pływającego","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-wykreslenie-z-rejestru-sprzetu-plywajacego","pageId":20004215,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wydanie zaświadczenia do notariusza","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-do-notariusza","pageId":20004216,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskanie drewna","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-wydanie-swiadectwa-legalnosci-pozyskanie-drewna","pageId":20004217,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane","url":"/web/powiat-losicki/Oswiadczenie-o-posiadanym-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-budowlanee","pageId":20004218,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenie - zgoda dot. przeniesienia koncesji udzielonej","url":"/web/powiat-losicki/Oswiadczenie-zgoda-dot-przeniesienia-koncesji-udzielonej","pageId":20004242,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenie właścicieli","url":"/web/powiat-losicki/Oswiadczenie-wlascicieli","pageId":20004219,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kwestionariusz osobowy do karty wędkarskiej","url":"/web/powiat-losicki/kwestionariusz-osobowy-do-karty-wedkarskiej","pageId":20069245,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wydanie karty wędkarskiej","url":"/web/powiat-losicki/wniosek-o-wydanie-karty-wedkarskiej","pageId":20069246,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji","url":"/web/powiat-losicki/wniosek-o-wylaczenie-gruntow-z-produkcji","pageId":20069247,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o zarejestrowanie sprzętu wykorzystywanego do amatorskiego połowu ryb","url":"/web/powiat-losicki/wniosek-o-zarejestrowanie-sprzetu-wykorzystywanego-do-amatorskiego-polowu-ryb","pageId":20069248,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wzór do sporządzenia informacji przekazującej wniosek o wydanie pozwolenia lub zmianę","url":"/web/powiat-losicki/wzor-do-sporzadzenia-informacji-przekazujacej-wniosek-o-wydanie-pozwolenia-lub-zmiane","pageId":20069249,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na przetwarzanie odpadów -wniosek","url":"/web/powiat-losicki/zezwolenie-na-przetwarzanie-odpadow--wniosek","pageId":20069250,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji której użytkowanie nie wymaga zezwolenia","url":"/web/powiat-losicki/zgloszenie-instalacji-ktorej-uzytkowanie-nie-wymaga-zezwolenia","pageId":20069251,"parentPageId":20006241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o godzinach pracy","url":"/web/powiat-losicki/informacja-godziny-pracy","pageId":20020538,"parentPageId":20020449,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogród w zgodzie z naturą - publikacja","url":"/web/powiat-losicki/ogrod-w-zgodzie-z-natura---publikacja","pageId":20053740,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja","url":"/web/powiat-losicki/informacja5","pageId":20053218,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dotacja na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych","url":"/web/powiat-losicki/dotacja-na-poprawe-bezpieczenstwa-na-przejsciach-dla-pieszych","pageId":20053129,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ważne zmiany w Polskim Bonie Turystycznym!","url":"/web/powiat-losicki/wazne-zmiany-w-polskim-bonie-turystycznym","pageId":20053128,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Weź udział w konkursie „Smak polskich Świąt”","url":"/web/powiat-losicki/wez-udzial-w-konkursie-smak-polskich-swiat","pageId":20053126,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoś eko-projekt i zmień otoczenie Twojej szkoły – ruszyła II edycja konkursu „Szkoła z klimatem”","url":"/web/powiat-losicki/zglos-eko-projekt-i-zmien-otoczenie-twojej-szkoly--ruszyla-ii-edycja-konkursu-szkola-z-klimatem","pageId":20053125,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach trafił sprzęt za ponad milion złotych","url":"/web/powiat-losicki/do-zarzadu-drog-powiatowych-w-losicach-trafil-sprzet-za-ponad-milion-zlotych","pageId":20053124,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia Bożonarodzeniowe","url":"/web/powiat-losicki/zyczenia-bozonarodzeniowe","pageId":20051456,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Droga Hadynów - Olszanka przebudowana","url":"/web/powiat-losicki/droga-hadynow---olszanka-przebudowana","pageId":20051773,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nowa pracownia w Zespole Szkół nr 2","url":"/web/powiat-losicki/nowa-pracownia-w-zespole-szkol-nr-2","pageId":20051365,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wprowadzenie podwyżki cen biletów KM","url":"/web/powiat-losicki/zmiany-w-taryfie-przewozowej","pageId":20051178,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lodowisko \"Biały Orlik\"","url":"/web/powiat-losicki/lodowisko-bialy-orlik","pageId":20050302,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja","url":"/web/powiat-losicki/informacja3","pageId":20049331,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiany w zasadach bezpieczeństwa – nowe limity osób i nauka zdalna","url":"/web/powiat-losicki/zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa--nowe-limity-osob-i-nauka-zdalna","pageId":20049333,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Razem na Święta 2021 – zapraszamy do udziału w akcji MEiN","url":"/web/powiat-losicki/razem-na-swieta-2021--zapraszamy-do-udzialu-w-akcji-mein","pageId":20049285,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych","url":"/web/powiat-losicki/inwestycje-majace-na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych","pageId":20048790,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie","pageId":20043604,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-bialej-podlaskiej-pgwwp-z-dnia-28092021","pageId":20041197,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapraszamy do udziału w „Gwiazdkopisaniu”","url":"/web/powiat-losicki/zapraszamy-do-udzialu-w-gwiazdkopisaniu","pageId":20047441,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kursy dla seniorów","url":"/web/powiat-losicki/kursy-dla-seniorow","pageId":20047046,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego","url":"/web/powiat-losicki/zyczenia-z-okazji-dnia-pracownika-socjalnego","pageId":20046506,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ankieta dotycząca Car-sharingu","url":"/web/powiat-losicki/ankieta-dotyczaca-car-sharingu","pageId":20046505,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z urzędem skarbowym załatwiaj online bez wychodzenia z domu!","url":"/web/powiat-losicki/sprawy-z-urzedem-skarbowym-zalatwiaj-online-bez-wychodzenia-z-domu","pageId":20046088,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wybór Przewodniczącej Rady Powiatu Łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/wybor-przewodniczacej-rady-powiatu-losickiego","pageId":20046087,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Postaw na aktywność, postaw na włączenie","url":"/web/powiat-losicki/postaw-na-aktywnosc-postaw-na-wlaczenie","pageId":20045889,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"103. rocznica odzyskania niepodległości","url":"/web/powiat-losicki/103-rocznica-odzyskania-niepodleglosci","pageId":20045715,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/kongres-kol-gospodyn-wiejskich-powiatu-losickiego","pageId":20045061,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowe Święto Niepodległości 2021","url":"/web/powiat-losicki/narodowe-swieto-niepodleglosci-2021","pageId":20045058,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ankieta na temat publikowania informacji o działalności organizacji pozarządowych","url":"/web/powiat-losicki/ankieta-na-temat-publikowania-informacji-o-dzialalnosci-organizacji-pozarzadowych","pageId":20044948,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej edycja on-line","url":"/web/powiat-losicki/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-edycja-on-line","pageId":20044925,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mamo! Mamo! Mammobus! Pier(ω)si na badania","url":"/web/powiat-losicki/mamo-mamo-mammobus-piersi-na-badania","pageId":20044532,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zastrzeganie dokumentów","url":"/web/powiat-losicki/zastrzeganie-dokumentow","pageId":20044522,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Darmowy listopad w rezydencjach królewskich 2021","url":"/web/powiat-losicki/darmowy-listopad-w-rezydencjach-krolewskich-2021","pageId":20044384,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rada Dzieci i Młodzieży VI kadencji – przedłużamy nabór do 12 listopada","url":"/web/powiat-losicki/rada-dzieci-i-mlodziezy-vi-kadencji--przedluzamy-nabor-do-12-listopada","pageId":20044382,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje","url":"/web/powiat-losicki/konsultacje","pageId":20043934,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Niepodległa do Hymnu! Dołącz do akcji 11 listopada","url":"/web/powiat-losicki/niepodlegla-zaprasza-do-wspolnego-swietowania-11-listopada","pageId":20043801,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"16,4 mln zł dla Powiatu Łosickiego w ramach Polskiego Ładu","url":"/web/powiat-losicki/164-mln-zl-dla-powiatu-losickiego-w-ramach-polskiego-ladu","pageId":20053015,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Łosicki Dzień Edukacji Narodowej","url":"/web/powiat-losicki/losicki-dzien-edukacji-narodowej","pageId":20043588,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Atlas Środowiska","url":"/web/powiat-losicki/atlas-srodowiska","pageId":20043313,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie na szkolenie dla przedsiębiorców i zarządzających transportem","url":"/web/powiat-losicki/zaproszenie-na-szkolenie-dla-przedsiebiorcow-i-zarzadzajacych-transportem","pageId":20043312,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uczcili 75. rocznicę Akcji Mitropa","url":"/web/powiat-losicki/uczcili-75-rocznice-akcji-mitropa","pageId":20043311,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022","url":"/web/powiat-losicki/program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2023","pageId":20042410,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Otwarty Konkurs Ofert","url":"/web/powiat-losicki/otwarty-konkurs-ofert","pageId":20042341,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej","url":"/web/powiat-losicki/zyczenia-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej","pageId":20042214,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wystartowała VI już edycja Olimpiady Statystycznej","url":"/web/powiat-losicki/wystartowala-vi-juz-edycja-olimpiady-statystycznej","pageId":20042205,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Umowa na zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/umowa-na-zakup-sprzetu-dla-zarzadu-drog-powiatowych-w-losicach","pageId":20042170,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Z szacunku do kultury i jej odbiorców. Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora","url":"/web/powiat-losicki/z-szacunku-do-kultury-i-jej-odbiorcow-nagroda-im-prof-aleksandra-gieysztora","pageId":20042168,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja","url":"/web/powiat-losicki/informacja2","pageId":20042167,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Umowy z wykonawcami podpisane","url":"/web/powiat-losicki/umowy-z-wykonawcami-podpisane","pageId":20042060,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wręczono stypendia Starosty Powiatu Łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/wreczono-stypendia-starosty-powiatu-losickiego","pageId":20041885,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ankieta - diagnoza potrzeb w zakresie całodobowego wsparcia osób niepełnosprawnych","url":"/web/powiat-losicki/ankieta---diagnoza-potrzeb-w-zakresie-calodobowego-wsparcia-osob-niepelnosprawnych","pageId":20041761,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”","url":"/web/powiat-losicki/kurs-e-learningowy-pt-bezpiecznie-na-wsi-mamy--upadkom-zapobiegamy","pageId":20041384,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs plastyczny na nowe logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/konkurs-plastyczny-na-nowe-logo-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-w-losicach","pageId":20041381,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nie daj się kleszczom!","url":"/web/powiat-losicki/nie-daj-sie-kleszczom","pageId":20041308,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do udziału w projekcie","url":"/web/powiat-losicki/zaproszenie-do-udzialu-w-projekcie","pageId":20041307,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie na webinary „Zielono mi na Mazowszu\"","url":"/web/powiat-losicki/zaproszenie-na-webinary-zielono-mi-na-mazowszu","pageId":20041306,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs Jabłonki 2021!","url":"/web/powiat-losicki/konkurs-jablonki-2021","pageId":20040848,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ruszył nabór do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki","url":"/web/powiat-losicki/ruszyl-nabor-do-vi-kadencji-rady-dzieci-i-mlodziezy-rzeczpospolitej-polskiej-przy-ministrze-edukacji-i-nauki","pageId":20040847,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs „Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku?”","url":"/web/powiat-losicki/konkurs-jak-zachecic-babcie-lub-dziadka-do-zalozenia-konta-w-banku","pageId":20040751,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs fotograficzny o ekonomii społecznej ph. \"MOJA EKONOMIA\"","url":"/web/powiat-losicki/konkurs-fotograficzny-o-ekonomii-spolecznej-ph-moja-ekonomia","pageId":20040703,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapraszamy do współtworzenia Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Razem dla rozwoju”","url":"/web/powiat-losicki/zapraszamy-do-wspoltworzenia-strategii-terytorialnej-partnerstwa-razem-dla-rozwoju","pageId":20040573,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dożynki Powiatowe w Olszance","url":"/web/powiat-losicki/dozynki-powiatowe-w-olszance2","pageId":20040570,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/powiat-losicki/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021","pageId":20040542,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kwalifikacja wojskowa 2021","url":"/web/powiat-losicki/kwalifikacja-wojskowa-2021","pageId":20040252,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"„POLACY W DAWNEJ PRACY” – FOTOGRAFICZNA RYWALIZACJA DLA OSÓB 50 +","url":"/web/powiat-losicki/polacy-w-dawnej-pracy--fotograficzna-rywalizacja-dla-osob-50-","pageId":20040246,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpłatne szkolenia cyfrowe w ramach projektu „Ctrl+C – Ctrl+V”","url":"/web/powiat-losicki/bezplatne-szkolenia-cyfrowe-w-ramach-projektu-ctrlc--ctrlv","pageId":20040233,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-losicki/kondolencje2","pageId":20040224,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dzień Otwarty Inżynierów Budownictwa","url":"/web/powiat-losicki/dzien-otwarty-inzynierow-budownictwa","pageId":20039788,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dożynki Powiatowe w Olszance","url":"/web/powiat-losicki/dozynki-powiatowe-w-olszance","pageId":20039705,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konferencja Partnerstwa Razem dla Rozwoju","url":"/web/powiat-losicki/konferencja-partnerstwa-razem-dla-rozwoju","pageId":20039698,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-losicki/kondolencje","pageId":20039502,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zabawy było co niemiara","url":"/web/powiat-losicki/zabawy-bylo-co-niemiara","pageId":20039258,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skąd się bierze prąd – konkurs plastyczny","url":"/web/powiat-losicki/skad-sie-bierze-prad--konkurs-plastyczny","pageId":20039284,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs kulinarny","url":"/web/powiat-losicki/konkurs-kulinarny","pageId":20039257,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Znaleziono pocisk z II wojny światowej","url":"/web/powiat-losicki/znaleziono-pocisk-z-ii-wojny-swiatowej","pageId":20039016,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dofinansowanie remontu sali gier zespołowych w ZS nr 3 RCKU w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/dofinansowanie-remontu-sali-gier-zespolowych-w-zs-nr-3-rcku-w-losicach","pageId":20038802,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wręczenie aktów nadania awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego","url":"/web/powiat-losicki/wreczenie-aktow-nadania-awansu-zawodowego-nauczycieli-na-stopien-nauczyciela-mianowanego","pageId":20038801,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego","url":"/web/powiat-losicki/zyczenia-z-okazji-rozpoczecia-roku-szkolnego","pageId":20038466,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiat Łosicki na Dożynkach Województwa Mazowieckiego","url":"/web/powiat-losicki/powiat-losicki-na-dozynkach-wojewodztwa-mazowieckiego","pageId":20038457,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Środki z WFOŚiGW w Warszawie dla czterech gmin z powiatu łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/srodki-z-wfosigw-w-warszawie-dla-czterech-gmin-z-powiatu-losickiego","pageId":20037975,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2050W podpisana","url":"/web/powiat-losicki/umowa-na-dofinansowanie-przebudowy-drogi-powiatowej-nr-2050w-podpisana","pageId":20037197,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Najlepsi hodowcy bydła mlecznego w Powiecie łosickim","url":"/web/powiat-losicki/najlepsi-hodowcy-bydla-mlecznego-w-powiecie-losickim","pageId":20033377,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Niewybuchy z czasów II wojny światowej","url":"/web/powiat-losicki/niewybuchy-z-czasow-ii-wojny-swiatowej","pageId":20029406,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/jednoglosne-wotum-zaufania-i-absolutorium-dla-zarzadu-powiatu-losickiego","pageId":20028977,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"77. Rocznica Bitwy pod Jeziorami","url":"/web/powiat-losicki/77-rocznica-bitwy-pod-jeziorami","pageId":20028801,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konstytucja 3 maja","url":"/web/powiat-losicki/3maja","pageId":20019512,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"11. Rocznica Katastrofy Smoleńskiej","url":"/web/powiat-losicki/11-rocznica-katastrofy-smolenskiej","pageId":20019188,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"500 tysięcy na fotowoltaikę","url":"/web/powiat-losicki/500-tysiecy-na-fotowoltaike","pageId":20021237,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2 Maja Dzień Flagi","url":"/web/powiat-losicki/2-maja-dzien-flagi","pageId":20021401,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"4 Maja Dzień Strażaka","url":"/web/powiat-losicki/4-maja-dzien-strazaka","pageId":20021404,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podpisanie umów na inwestycje drogowe w powiecie łosickim","url":"/web/powiat-losicki/podpisanie-umow-na-inwestycje-drogowe-w-powiecie-losickim","pageId":20022905,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uwaga Mieszkańcy","url":"/web/powiat-losicki/uwaga-mieszkancy","pageId":20022920,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wielkie serce","url":"/web/powiat-losicki/wielkie-serce","pageId":20022933,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uwaga! wścieklizna u lisów !","url":"/web/powiat-losicki/uwaga-wscieklizna-u-lisow-","pageId":20023101,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kolejne środki dla Powiatu łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/kolejne-srodki-dla-powiatu-losickiego","pageId":20023577,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rzeczach znalezionych","url":"/web/powiat-losicki/informacja-o-rzeczach-znalezionych","pageId":20023578,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja","url":"/web/powiat-losicki/informacja","pageId":20024906,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Dziecka","url":"/web/powiat-losicki/zyczenia-z-okazji-dnia-dziecka","pageId":20025011,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolili się z zakresu obrony cywilnej","url":"/web/powiat-losicki/szkolili-sie-z-zakresu-obrony-cywilnej","pageId":20025217,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pierwsze stacjonarne spotkanie Centrum Wsparcia Doradczego","url":"/web/powiat-losicki/pierwsze-stacjonarne-spotkanie-centrum-wsparcia-doradczego","pageId":20025727,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Umowa na modernizację drogi w Zabużu podpisana","url":"/web/powiat-losicki/umowa-na-modernizacje-drogi-w-zabuzu-podpisana","pageId":20025814,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozmawiali o sytuacji epidemiologicznej powiatu","url":"/web/powiat-losicki/rozmawiali-o-sytuacji-epidemiologicznej-powiatu","pageId":20027071,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Laureaci konkursu „Bezpiecznie na wsi”","url":"/web/powiat-losicki/laureaci-konkursu-bezpiecznie-na-wsi-nagrodzeni","pageId":20027401,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Ojca","url":"/web/powiat-losicki/zyczenia-z-okazji-dnia-ojca","pageId":20027400,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uroczystości na Uroczysku Baran","url":"/web/powiat-losicki/uroczystosci-na-uroczysku-baran","pageId":20027370,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Laureaci konkursu: Kultura i folklor terenów nadbużańskich","url":"/web/powiat-losicki/laureaci-konkursu-kultura-i-folklor-terenow-nadbuzanskich","pageId":20027498,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mistrzostwa Polski ZSS Sprawni - Razem w Biegach przełajowych w Jeziorach","url":"/web/powiat-losicki/mistrzostwa-polski-zss-sprawni---razem-w-biegach-przelajowych-w-jeziorach","pageId":20041501,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Im mniej śmieci tym więcej surowców wtórnych!","url":"/web/powiat-losicki/im-mniej-smieci-tym-wiecej-surowcow-wtornych","pageId":20054174,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja","url":"/web/powiat-losicki/informacja4","pageId":20052641,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs ZABYTEK ZADBANY 2022","url":"/web/powiat-losicki/konkurs-zabytek-zadbany-2022","pageId":20054799,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyremontowana hala sportowa w Zespole Szkół nr 3 RCKU w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/wyremontowana-hala-sportowa-w-zespole-szkol-nr-3-rcku-w-losicach","pageId":20055487,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"\"Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie\" - ogólnopolska wystawa lokalnych murali","url":"/web/powiat-losicki/zwycieskie-powstanie-wielkopolskie---ogolnopolska-wystawa-lokalnych-murali","pageId":20056056,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie ZUS dla przedsiębiorców","url":"/web/powiat-losicki/wsparcie-zus-dla-przedsiebiorcow","pageId":20056793,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym","url":"/web/powiat-losicki/iii-ogolnopolski-konkurs-dla-dzieci-na-rymowanke-o-bezpieczenstwie-w-gospodarstwie-rolnym","pageId":20056810,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Niebawem rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza","url":"/web/powiat-losicki/niebawem-rusza-kolejna-edycja-budzetu-obywatelskiego-mazowsza","pageId":20056847,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka","url":"/web/powiat-losicki/zyczenia-z-okazji-dnia-babci-i-dziadka","pageId":20057133,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Już dziś zaplanuj udział w szkoleniu w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT","url":"/web/powiat-losicki/juz-dzis-zaplanuj-udzial-w-szkoleniu-w-5-mazowieckiej-brygadzie-ot","pageId":20057754,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Harmonogram Pracy Lodowiska w czasie Ferii Zimowych 2022r.","url":"/web/powiat-losicki/harmonogram-pracy-lodowiska-w-czasie-ferii-zimowych-2022r","pageId":20057951,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"OBSŁUGA BENEFICJENTÓW KRUS","url":"/web/powiat-losicki/obsluga-beneficjentow-krus","pageId":20057952,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – V edycja wystartowała","url":"/web/powiat-losicki/stypendia-dla-sportowcow-od-funduszu-natalii-partyki","pageId":20058312,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór KSOW na 2022","url":"/web/powiat-losicki/nabor-ksow-na-2022","pageId":20059030,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rusza akcja Supermoc książek w domu!","url":"/web/powiat-losicki/supermoc-ksiazek-w-domu","pageId":20059141,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja","url":"/web/powiat-losicki/informacja6","pageId":20060634,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta – można składać wnioski o pomoc","url":"/web/powiat-losicki/pomoc-dla-rolnikow-utrzymujacych-lochy-i-prosieta--mozna-skladac-wnioski-o-pomoc","pageId":20060867,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana terminu zgłaszania projektów BOM.","url":"/web/powiat-losicki/zmiana-terminu-zglaszania-projektow-bom","pageId":20061184,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.","url":"/web/powiat-losicki/nk-2021","pageId":20023570,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Otwarte konkursy ofert 2022","url":"/web/powiat-losicki/otwarte-konkursy-ofert-2022","pageId":20061308,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) i obsługa 500+ przez ZUS","url":"/web/powiat-losicki/rodzinny-kapital-opiekunczy-rko-i-obsluga-500-przez-zus","pageId":20061370,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"AKTYWNA I SILNA RODZINA NA WIEJSKIM RYNKU PRACY","url":"/web/powiat-losicki/aktywna-i-silna-rodzina-na-wiejskim-rynku-pracy","pageId":20061562,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy\"","url":"/web/powiat-losicki/bezpiecznie-na-wsi-mamy-bo-ryzyko-upadkow-znamy","pageId":20061728,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"UWAGA KRWIODAWCY","url":"/web/powiat-losicki/uwaga-krwiodawcy","pageId":20061750,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Badania w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED w marcu","url":"/web/powiat-losicki/badania-w-mobilnej-pracowni-mammograficznej-lux-med-w-marcu","pageId":20062003,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PROJEKT \"reSTART zmiany, które budują\"","url":"/web/powiat-losicki/projekt-restart-zmiany-ktore-buduja","pageId":20062005,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2022 - Rok Józefa Wybickiego","url":"/web/powiat-losicki/niepodlegla---95-rocznica-ustanowienia-mazurka-dabrowskiego-polskim-hymnem-narodowym","pageId":20062077,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XIV EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”","url":"/web/powiat-losicki/xiv-edycja-konkursu-na-prace-dotyczace-polskiego-rolnictwa-i-obszarow-wiejskich-polska-wies--dziedzictwo-i-przyszlosc","pageId":20062261,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ankieta nt. występowania Chomika europejskiego na terenie Polski","url":"/web/powiat-losicki/ankieta-nt-wystepowania-chomika-europejskiego-na-terenie-polski","pageId":20062400,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jesteś uchodźcą z Ukrainy? / Ви біженець з України?","url":"/web/powiat-losicki/jestes-uchodzca-z-ukrainy-----","pageId":20062489,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-losicki/kondolencje3","pageId":20062785,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Masz Głos - zapraszamy do akcji !","url":"/web/powiat-losicki/MaszGlos-zapraszamydoakcji","pageId":20055267,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-losicki/kondolencje4","pageId":20063310,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Solidarni z Ukrainą - ulotki informacyjne dla uchodźców","url":"/web/powiat-losicki/solidarni-z-ukraina---ulotki-informacyjne-dla-uchodzcow","pageId":20063314,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnik dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy - prośba o dystrybucję w JST","url":"/web/powiat-losicki/poradnik-dla-osob-przyjmujacych-uchodzcow-z-ukrainy---prosba-o-dystrybucje-w-jst","pageId":20063468,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – na razie blisko 2 tys. wniosków trafiło do ARiMR","url":"/web/powiat-losicki/pomoc-dla-utrzymujacych-lochy-i-prosieta--na-razie-blisko-2-tys-wnioskow-trafilo-do-arimr","pageId":20063490,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022","url":"/web/powiat-losicki/kwalifikacja-wojskowa-2022","pageId":20063557,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpłatna pomoc prawna dla ofiar wojny na Ukrainie","url":"/web/powiat-losicki/bezplatna-pomoc-prawna-dla-ofiar-wojny-na-ukrainie","pageId":20063580,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy – zapowiedź naboru","url":"/web/powiat-losicki/355-mln-zl-pomocy-dla-pszczelarzy--zapowiedz-naboru","pageId":20063670,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Kobiet","url":"/web/powiat-losicki/zyczenia-z-okazji-dnia-kobiet","pageId":20063774,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zbiórce realizowanej przez Fundację Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej.","url":"/web/powiat-losicki/informacja-o-zbiorce-realizowanej-przez-fundacje-semper-fidelis-na-rzecz-archidiecezji-lwowskiej","pageId":20064074,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne","url":"/web/powiat-losicki/arimr-przypomina-wypalanie-traw-jest-karalne","pageId":20064090,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie","url":"/web/powiat-losicki/kola-gospodyn-wiejskich--wyjatkowe-miejsca-wyjatkowi-ludzie","pageId":20064097,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie Producentów Rolnych","url":"/web/powiat-losicki/wsparcie-producentow-rolnych","pageId":20064104,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego","url":"/web/powiat-losicki/konkurs-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego","pageId":20064171,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie","url":"/web/powiat-losicki/modernizacja-gospodarstw-dwa-nabory-wnioskow-w-jednym-terminie","pageId":20064325,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – już można składać wnioski","url":"/web/powiat-losicki/doplaty-bezposrednie-i-obszarowe-z-prow-za-2022-rok--juz-mozna-skladac-wnioski","pageId":20064709,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs dla szkół Jedna Planeta #IMGW","url":"/web/powiat-losicki/konkurs-dla-szkol-jedna-planeta-imgw","pageId":20065067,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"150 tys. zł premii dla młodych rolników: 31 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków","url":"/web/powiat-losicki/150-tys-zl-premii-dla-mlodych-rolnikow-31-marca-rozpoczyna-sie-kolejny-nabor-wnioskow","pageId":20065091,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ulotka dla uchodźców z Ukrainy [PL/EN/UA/RU]","url":"/web/powiat-losicki/ulotka-dla-uchodzcow-z-ukrainy-plenuaru","pageId":20065361,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jedynka zawsze pierwsza !","url":"/web/powiat-losicki/jedynka-zawsze-pierwsza-","pageId":20065765,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – nabór wniosków trwa, a ARiMR wypłaca już wsparcie","url":"/web/powiat-losicki/pomoc-dla-utrzymujacych-lochy-i-prosieta--nabor-wnioskow-trwa-a-arimr-wyplaca-juz-wsparcie","pageId":20066026,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)","url":"/web/powiat-losicki/system-monitorowania-uslug-publicznych-smup","pageId":20066043,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dyżury w ZUS - Weekend dla Ukrainy","url":"/web/powiat-losicki/dyzury-w-zus---weekend-dla-ukrainy","pageId":20066201,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Turniej piłki ręcznej \"Żyj aktywnie\"","url":"/web/powiat-losicki/turniej-pilki-recznej-zyj-aktywnie","pageId":20066491,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne","url":"/web/powiat-losicki/wypalanie-traw-i-nieuzytkow-rolnych-niebezpieczne-i-karalne","pageId":20066505,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie","url":"/web/powiat-losicki/juz-mozna-ubiegac-sie-o-wsparcie-na-inwestycje-w-produkcje-prosiat-lub-nawadnianie","pageId":20066509,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"„zaFUNDuj sobie przyszłość!” – rusza rekrutacja do płatnych praktyk","url":"/web/powiat-losicki/zafunduj-sobie-przyszlosc--rusza-rekrutacja-do-platnych-praktyk","pageId":20066518,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łosicach ostrzega mieszkańców osiedli mieszkaniowych !!!","url":"/web/powiat-losicki/powiatowy-rzecznik-konsumentow-w-losicach-ostrzega-mieszkancow-osiedli-mieszkaniowych-","pageId":20066704,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"150 tys. zł premii dla młodych rolników – start naboru wniosków","url":"/web/powiat-losicki/150-tys-zl-premii-dla-mlodych-rolnikow--start-naboru-wnioskow","pageId":20066868,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Smak ekologicznej żywności","url":"/web/powiat-losicki/smak-ekologicznej-zywnosci","pageId":20066882,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł – wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich","url":"/web/powiat-losicki/5tyszl6tyszllub7tys.zlwsparcienadzialalnoscstatutowakolgospodynwiejskich","pageId":20010228,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Święto Chrztu Polski","url":"/web/powiat-losicki/swieto-chrztu-polski","pageId":20067050,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"KULTUROMANIAK 2022 - ostatnie dni na zgłoszenie","url":"/web/powiat-losicki/kulturomaniak-2022---ostatnie-dni-na-zgloszenie","pageId":20067068,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe","url":"/web/powiat-losicki/pszczelarze-moga-juz-ubiegac-sie-o-wsparcie-finansowe","pageId":20067234,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich","url":"/web/powiat-losicki/zmiana-terminu-przyjmowania-zgloszen-do-ogolnopolskiego-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich","pageId":20067250,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kwalifikacja wojskowa 2022","url":"/web/powiat-losicki/kwalifikacja-wojskowa-2023","pageId":20067487,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta: wciąż można składać wnioski a wypłacono już ponad 115 mln zł","url":"/web/powiat-losicki/pomoc-dla-utrzymujacych-lochy-i-prosieta-wciaz-mozna-skladac-wnioski-a-wyplacono-juz-ponad-115-mln-zl","pageId":20067593,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny","url":"/web/powiat-losicki/badz-gotowy--poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny","pageId":20067628,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"W maju kolejny nabór wniosków na tworzenie grup i organizacji producentów","url":"/web/powiat-losicki/w-maju-kolejny-nabor-wnioskow-na-tworzenie-grup-i-organizacji-producentow","pageId":20068022,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej","url":"/web/powiat-losicki/eliminacje-powiatowe-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej","pageId":20069626,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza w swoje szeregi!","url":"/web/powiat-losicki/5-mazowiecka-brygada-obrony-terytorialnej-zaprasza-w-swoje-szeregi","pageId":20068298,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS 2022","url":"/web/powiat-losicki/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-ubezpieczonych-w-krus-2022","pageId":20068310,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uprzejmie informuję, że w dniu 15 kwietnia 2022 r. (Wielki Piątek) Starostwo Powiatowe w Łosicach będzie pracować do godz. 12.00.","url":"/web/powiat-losicki/uprzejmie-informuje-ze-w-dniu-15-kwietnia-2022-r-wielki-piatek-starostwo-powiatowe-w-losicach-bedzie-pracowac-do-godz-1200","pageId":20068349,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku","url":"/web/powiat-losicki/doplaty-bezposrednie-i-obszarowe-z-prow-coraz-mniej-czasu-na-zlozenie-wniosku","pageId":20068539,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Etap powiatowy konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”","url":"/web/powiat-losicki/etap-powiatowy-konkursu-plastycznego-bezpiecznie-na-wsi-mamy-bo-ryzyko-upadkow-znamy","pageId":20068641,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia wielkanocne","url":"/web/powiat-losicki/zyczenia-wielkanocne","pageId":20068652,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uniwersytet Warszawski zaprasza na e-kursy - Marketing inicjatyw lokalnych","url":"/web/powiat-losicki/uniwersytet-warszawski-zaprasza-na-e-kursy---marketing-inicjatyw-lokalnych","pageId":20068674,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy dla kobiet","url":"/web/powiat-losicki/akademia-rozwoju---fundacja-polskiego-funduszu-rozwoju-rozpoczyna-nowy-program-spoleczno-rozwojowy-dla-kobiet","pageId":20068704,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rocznica Chrztu Polski","url":"/web/powiat-losicki/rocznica-chrztu-polski","pageId":20068736,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przedłużony termin naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej","url":"/web/powiat-losicki/przedluzony-termin-naboru-wnioskow-o-premie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej","pageId":20069042,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"15. edycja Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2021”","url":"/web/powiat-losicki/15-edycja-plebiscytu-wydarzenie-historyczne-roku-2021","pageId":20069127,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ruszył czwarty nabór w popularnym programie „Mój Prąd”. Można otrzymać z NFOŚiGW ponad 20 tys. dotacji na fotowoltaikę","url":"/web/powiat-losicki/ruszyl-czwarty-nabor-w-popularnym-programie-moj-prad-mozna-otrzymac-z-nfosigw-ponad-20-tys-dotacji-na-fotowoltaike","pageId":20069270,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Akcja \"Sprzątamy las wokół nas\"","url":"/web/powiat-losicki/akcji-sprzatamy-las-wokol-nas","pageId":20069336,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"„Sprzątamy las wokół nas”","url":"/web/powiat-losicki/akcja-sprzatamy-las-wokol-nas","pageId":20069712,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"mFundacja rozpoczyna dziewiątą edycję mPotęgi","url":"/web/powiat-losicki/mFundacja-rozpoczyna-dziewiata-edycje-mPotegi","pageId":20069723,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"V EDYCJA NAGRODY IM. PROF. ROMANA CZERNECKIEGO DLA AUTORÓW I AUTOREK PUBLIKACJI O EDUKACJI","url":"/web/powiat-losicki/v-edycja-nagrody-im-prof-romana-czerneckiego-dla-autorow-i-autorek-publikacji-o-edukacji","pageId":20069735,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wywieś flagę na Dzień Flagi! Świętujmy razem 2 maja!","url":"/web/powiat-losicki/wywies-flage-na-dzien-flagi-swietujmy-razem-2-maja","pageId":20069880,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Otwarcie nowej biblioteki w Zespole Szkół nr 1 w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/otwarcie-nowej-biblioteki-w-zespole-szkol-nr-1-w-losicach","pageId":20069953,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"ZAPROSZENIE NA ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA","url":"/web/powiat-losicki/zaproszenie-na-swieto-konstytucji-3-maja","pageId":20070158,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rowery otrzymały nowe życie i trafiły do powiatu łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/rowery-otrzymaly-nowe-zycie-i-trafily-do-powiatu-losickiego","pageId":20071166,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"„ASY w Jedynce” po raz trzeci","url":"/web/powiat-losicki/asy-w-jedynce-po-raz-trzeci","pageId":20070433,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Eliminacje powiatowe BRD w Huszlewie","url":"/web/powiat-losicki/eliminacje-powiatowe-brd-w-huszlewie","pageId":20070918,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"IV Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej \"Dla Ciebie Ziemio Śpiewamy\"","url":"/web/powiat-losicki/iv-powiatowy-festiwal-piosenki-ekologicznej-dla-ciebie-ziemio-spiewamy","pageId":20071173,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2 Maja Dzień Flagi","url":"/web/powiat-losicki/2-maja-dzien-flagi2","pageId":20070434,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Drodzy Maturzyści !","url":"/web/powiat-losicki/drodzy-maturzysci-","pageId":20070502,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"3 maja wspólnie uczciliśmy pierwszą Konstytucję w Europie","url":"/web/powiat-losicki/3-maja-wspolnie-uczcilismy-pierwsza-konstytucje-w-europie","pageId":20071205,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów – nabór wystartował","url":"/web/powiat-losicki/do-100-tys-euro-rocznie-na-tworzenie-grup-i-organizacji-producentow--nabor-wystartowal","pageId":20070516,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PONAD 23.000 ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA DO SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW Z BRANŻY BUDOWLANEJ","url":"/web/powiat-losicki/ponad-23000-zlotych-dofinansowania-do-szkolen-dla-pracownikow-z-branzy-budowlanej","pageId":20070747,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"FOOTBUY - Ogólnopolski kanał sprzedaży żywności","url":"/web/powiat-losicki/footbuy","pageId":20070863,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostatnie bezpłatne szkolenie online dla NGO","url":"/web/powiat-losicki/ostatnie-bezplatne-szkolenie-online-dla-ngo","pageId":20070983,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"UWAGA KRWIODAWCY","url":"/web/powiat-losicki/uwaga-krwiodawcy2","pageId":20071090,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Masz las? Wkrótce będziesz mógł starać się o pieniądze na przeprowadzenie w nim inwestycji","url":"/web/powiat-losicki/masz-las-wkrotce-bedziesz-mogl-starac-sie-o-pieniadze-na-przeprowadzenie-w-nim-inwestycji","pageId":20071149,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Na zdrowie - Twój wybór","url":"/web/powiat-losicki/na-zdrowie---twoj-wybor","pageId":20071492,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stypendia Pomostowe","url":"/web/powiat-losicki/stypendia-pomostowe","pageId":20071499,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rzeczach znalezionych","url":"/web/powiat-losicki/informacja-o-rzeczach-znalezionych2","pageId":20071901,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów","url":"/web/powiat-losicki/konkurs-nasze-kulinarne-dziedzictwo--smaki-regionow","pageId":20071913,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa – ruszył nabór wniosków","url":"/web/powiat-losicki/60-tys-zl-na-restrukturyzacje-malego-gospodarstwa--ruszyl-nabor-wnioskow","pageId":20072156,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania zgłoszeń na stoiska na imprezę promocyjną \"Nadbużański Festiwal Smaków\" w Korycinach","url":"/web/powiat-losicki/zaproszenie-do-skladania-zgloszen-na-stoiska-na-impreze-promocyjna-nadbuzanski-festiwal-smakow-w-korycinach","pageId":20072164,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mobilny punkt promocyjno-rekrutacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Siedlcach","url":"/web/powiat-losicki/mobilny-punkt-promocyjno-rekrutacyjny-wojskowego-centrum-rekrutacji-w-siedlcach","pageId":20072548,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-losicki/kondolencje5","pageId":20072583,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości","url":"/web/powiat-losicki/olimpiada-wiedzy-o-wiejskim-gospodarstwie-domowym-i-przedsiebiorczosci","pageId":20072619,"parentPageId":20006243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nieodpłatna Pomoc Prawna - Aktualności","url":"/web/powiat-losicki/npp-aktualnosci","pageId":20054974,"parentPageId":20006246,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa","url":"/web/powiat-losicki/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa2","pageId":20065211,"parentPageId":20006246,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej","url":"/web/powiat-losicki/punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej","pageId":20023168,"parentPageId":20006246,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapisy na nieodpłatne porady","url":"/web/powiat-losicki/zapisy-na-nieodplatne-porady","pageId":20023169,"parentPageId":20006246,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Edukacja prawna","url":"/web/powiat-losicki/edukacja-prawna","pageId":20063385,"parentPageId":20006246,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Harmonogram pracy w punktach NPP/NPO","url":"/web/powiat-losicki/harmonogram-pracy-w-punktach-nppnpo","pageId":20023166,"parentPageId":20006246,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pliki do pobrania","url":"/web/powiat-losicki/pliki-do-pobrania-NPP","pageId":20023167,"parentPageId":20006246,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Karty informacyjne poradnictwa","url":"/web/powiat-losicki/karty-informacyjne-poradnictwa","pageId":20063121,"parentPageId":20006246,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wicestarosta Michał Michaluk","url":"/web/powiat-losicki/wicestarosta-michal-michaluk","pageId":20061534,"parentPageId":20028393,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Starosta Janusz Kobyliński","url":"/web/powiat-losicki/starosta-janusz-kobylinski","pageId":20061536,"parentPageId":20028393,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego Urszula Sadowska","url":"/web/powiat-losicki/przewodniczaca-rady-powiatu-losickiego","pageId":20061787,"parentPageId":20028393,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Starosta","url":"/web/powiat-losicki/starosta","pageId":20004138,"parentPageId":20001385,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wicestarosta","url":"/web/powiat-losicki/wicestarosta","pageId":20004139,"parentPageId":20001385,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rada Powiatu","url":"/web/powiat-losicki/rada-powiatu","pageId":20001421,"parentPageId":20001385,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu","url":"/web/powiat-losicki/zarzad-powiatu","pageId":20004140,"parentPageId":20001385,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Struktura Urzędu","url":"/web/powiat-losicki/struktura-urzedu","pageId":20004142,"parentPageId":20001385,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/powiat-losicki/oswiadczenia-majatkowe","pageId":20055256,"parentPageId":20001385,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Jednostki organizacyjne","url":"/web/powiat-losicki/jednostki-organizacyjne","pageId":20004143,"parentPageId":20001385,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gminy","url":"/web/powiat-losicki/gminy","pageId":20004149,"parentPageId":20001385,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rys historyczny","url":"/web/powiat-losicki/rys-historyczny","pageId":20004150,"parentPageId":20001385,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Położenie geograficzne","url":"/web/powiat-losicki/polozenie-geograficzne","pageId":20004151,"parentPageId":20001385,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rolnictwo, Ekologia, gospodarka","url":"/web/powiat-losicki/rolnictwo-ekologia-gospodarka","pageId":20004156,"parentPageId":20001385,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pliki do pobrania","url":"/web/powiat-losicki/pliki-do-pobrania","pageId":20004168,"parentPageId":20001385,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Godziny przyjęć Interesantów","url":"/web/powiat-losicki/godziny-przyjec-interesantow","pageId":20028393,"parentPageId":20001385,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"RODO","url":"/web/powiat-losicki/rodo","pageId":20061203,"parentPageId":20001385,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/powiat-losicki/wydarzenia-i-aktualnosci","pageId":20006243,"parentPageId":20001387,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje z Referatów","url":"/web/powiat-losicki/informacje-z-referatow","pageId":20004169,"parentPageId":20001387,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ochrona Zdrowia","url":"/web/powiat-losicki/ochrona-zdrowia","pageId":20004176,"parentPageId":20001387,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oferty pracy","url":"/web/powiat-losicki/oferty-pracy","pageId":20046043,"parentPageId":20001387,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia Starosty","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenia-starosty","pageId":20004163,"parentPageId":20001386,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu Łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/sesje-rady-powiatu-losickiego","pageId":20020540,"parentPageId":20001386,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nagrania sesji rady powiatu","url":"/web/powiat-losicki/nagrania-sesji","pageId":20004166,"parentPageId":20001386,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inwestycje","url":"/web/powiat-losicki/inwestycje","pageId":20004167,"parentPageId":20001386,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/Powiatowy-Rzecznik-Konsumentow-w-Losicach","pageId":20034203,"parentPageId":20001386,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/powiat-losicki/Petycje","pageId":20066590,"parentPageId":20001386,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin korzystania z parkingów zlokalizowanych przy Starostwie Powiatowym w Łosicach stanowiących własność Powiatu Łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/Regulamin-korzystania-z-parkingow-zlokalizowanych-przy-Starostwie-Powiatowym-w-Losicach-stanowiacych-wlasnosc-Powiatu-Losickiego","pageId":20061145,"parentPageId":20001386,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nieodpłatna Pomoc Prawna","url":"/web/powiat-losicki/npp","pageId":20006246,"parentPageId":20001386,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Organizacje pozarządowe","url":"/web/powiat-losicki/organizacje-pozarzadowe","pageId":20004179,"parentPageId":20001386,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Centrum Wsparcia Doradczego","url":"/web/powiat-losicki/CWD","pageId":20022978,"parentPageId":20001386,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/powiat-losicki/zamowienia-publiczne","pageId":20028653,"parentPageId":20001386,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Projekty finansowane z funduszy zewnętrznych","url":"/web/powiat-losicki/projekty-finansowane-z-funduszy-zewnetrznych","pageId":20033210,"parentPageId":20001386,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych","url":"/web/powiat-losicki/zadania-realizowane-z-budzetu-panstwa-lub-z-panstwowych-funduszy-celowych","pageId":20033211,"parentPageId":20001386,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2022","url":"/web/powiat-losicki/2022-rok","pageId":20060210,"parentPageId":20028653,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2021","url":"/web/powiat-losicki/2021-rok","pageId":20060209,"parentPageId":20028653,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Dane adresowe","url":"/web/powiat-losicki/dane-adresowe","pageId":20004245,"parentPageId":20001389,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Numery kontaktowe","url":"/web/powiat-losicki/numery-kontaktowe","pageId":20004244,"parentPageId":20001389,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Godziny pracy","url":"/web/powiat-losicki/godziny-pracy","pageId":20020449,"parentPageId":20001389,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja BiP","url":"/web/powiat-losicki/redakcja-bip","pageId":20004137,"parentPageId":20001389,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Numer konta","url":"/web/powiat-losicki/Numerkonta","pageId":20066311,"parentPageId":20001389,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa","url":"/web/powiat-losicki/wydzial-abosrl","pageId":20004183,"parentPageId":20001388,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Organizacyjno-Administracyjny","url":"/web/powiat-losicki/referat-organizacyjno-administracyjny","pageId":20004180,"parentPageId":20001388,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Komunikacji","url":"/web/powiat-losicki/referat-kom","pageId":20004181,"parentPageId":20001388,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości","url":"/web/powiat-losicki/referat-geodezji","pageId":20004182,"parentPageId":20001388,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łosicach","url":"/web/powiat-losicki/powiatowy-rzecznik-konsumentow-w-losicach2","pageId":20062974,"parentPageId":20001388,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Harmonogram dyżurów aptek 2022","url":"/web/powiat-losicki/Harmonogram-dyzurow-aptek-2022","pageId":20004178,"parentPageId":20004176,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Harmonogram dyżurów aptek 2021","url":"/web/powiat-losicki/harmonogram-dyzurow-aptek-2021","pageId":20004177,"parentPageId":20004176,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/powiat-losicki/pwzop","pageId":20022962,"parentPageId":20004179,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Konkursy ofert 2022","url":"/web/powiat-losicki/konkursy-ofert-2022","pageId":20061146,"parentPageId":20004179,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Konkursy ofert 2021","url":"/web/powiat-losicki/konkursy-ofert-2021","pageId":20024900,"parentPageId":20004179,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Tryb konkursowy","url":"/web/powiat-losicki/tk","pageId":20004185,"parentPageId":20004179,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Tryb pozakonkursowy","url":"/web/powiat-losicki/tpk","pageId":20004186,"parentPageId":20004179,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Numery kont oraz wysokość opłat","url":"/web/powiat-losicki/Numery-kont-oraz-wysokosc-oplat","pageId":20004194,"parentPageId":20004181,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek - rejestracja pojazdu","url":"/web/powiat-losicki/rejestracja-pojazdow","pageId":20004190,"parentPageId":20004181,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zbyciu pojazdów","url":"/web/powiat-losicki/Zawiadomie-nie-o-zbyciu-pojazdow","pageId":20004193,"parentPageId":20004181,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych","url":"/web/powiat-losicki/wydawanie-zatrzymanych-dowodow-rejestracyjnych","pageId":20004192,"parentPageId":20004181,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek hak, gaz","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-hak-gaz","pageId":20004195,"parentPageId":20004181,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wtórniki tablic","url":"/web/powiat-losicki/Wtorniki-tablic","pageId":20004196,"parentPageId":20004181,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Upoważnienie","url":"/web/powiat-losicki/Upowaznienie","pageId":20004197,"parentPageId":20004181,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o czasowe wycofanie z ruchu","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-czasowe-wycofanie-z-ruchu","pageId":20004198,"parentPageId":20004181,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podanie o wtórnik nalepki na szybę","url":"/web/powiat-losicki/wydawanie-wtornikow-dowodow-rejestracyjnych-kart-pojazdow-znakow-legalizacyjnych-nalepki-kontrolnej-oraz-tablic-rejestracyjnych","pageId":20004191,"parentPageId":20004181,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podanie o wymianę lub wtórnik dowodu rejestracyjnego","url":"/web/powiat-losicki/Podanie-o-wymiane-lub-wtornik-dowodu-rejestracyjnego","pageId":20004199,"parentPageId":20004181,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o czasowe wycofanie z ruchu","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-czasowe-wycofanie-z-ruchu.","pageId":20004243,"parentPageId":20004181,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-dopisanie-lub-wykreslenie-wspolwlasciciela","pageId":20004223,"parentPageId":20004181,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wpisanie zastawu","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-wpisanie-zastawu","pageId":20004225,"parentPageId":20004181,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Architektura i Budownictwo","url":"/web/powiat-losicki/ab","pageId":20004229,"parentPageId":20004183,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona Środowiska","url":"/web/powiat-losicki/os","pageId":20006241,"parentPageId":20004183,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"P + P1 Wniosek o udostepnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-losicki/P-P1-Wniosek","pageId":20004200,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"P + P2 Wniosek o udostepnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej)","url":"/web/powiat-losicki/P-P2-Wniosek","pageId":20004201,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"P + P3 Wniosek o udostepnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej)","url":"/web/powiat-losicki/P-P3-Wniosek","pageId":20004202,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"P + P4 Wniosek o udostepnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych","url":"/web/powiat-losicki/P-P4-Wniosek","pageId":20004203,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"P + P5 Wniosek o udostepnienie rejestru cen nieruchomości","url":"/web/powiat-losicki/P-P5-Wniosek","pageId":20004204,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"P + P6 Wniosek o udostepnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB1","url":"/web/powiat-losicki/P-P6-Wniosek","pageId":20004205,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"P + P7 Wniosek o udostepnienie innych materiałów","url":"/web/powiat-losicki/P-P7-Wniosek","pageId":20004206,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o ujawnienie wykreślenie budynku z EGiB","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-ujawnienie-wykreslenie-budynku-z-EGiB","pageId":20004207,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci","pageId":20004208,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wydanie zaświadczenia o gospodarstwie rolnym Łosice","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-gospodarstwie-rolnym-Losice","pageId":20004209,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-wylaczenie-gruntow-z-produkcji-rolnej","pageId":20004210,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o zmianę klasyfikacji działek","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-zmiane-klasyfikacji-dzialek","pageId":20004211,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-wydanie-wypisu-lub-wyrysu-z-operatu-ewidencyjnego","pageId":20004222,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmian w operacie ewidencyjnym Łosice","url":"/web/powiat-losicki/Zgloszenie-zmian-w-operacie-ewidencyjnym-Losice","pageId":20004227,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"P+P1 mapa zasadnicza - link do geoportalu","url":"/web/powiat-losicki/P-P1-mapa-zasadnicza-link-do-geoportalu","pageId":20004220,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu - link do geoportalu.","url":"/web/powiat-losicki/Wniosek-o-skoordynowanie-usytuowania-projektowanej-sieci-uzbrojenia-terenu-link-do-geoportalu.","pageId":20004189,"parentPageId":20004182,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie przez Powiat Łosicki realizacji zadań publicznych w 2022 roku","url":"/web/powiat-losicki/r4e","pageId":20060061,"parentPageId":20061146,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.","url":"/web/powiat-losicki/w-sprawie-ogloszenia-ii-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wraz-z-udzieleniem-wsparcia-finansowego-z-obszaru-wspieranie-i-upowszechnianie-kultury-fizycznej-i-sportu-w-2021-roku","pageId":20039657,"parentPageId":20061146,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyka i krajoznawstwo w 2022 roku.","url":"/web/powiat-losicki/ogloszenie-o-uniewaznieniu-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-udzieleniem-wsparcia-finansowego-z-obszaru-kultura-sztuka-ochrona-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-2021-roku","pageId":20025412,"parentPageId":20061146,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych","url":"/web/powiat-losicki/oko-2021","pageId":20010757,"parentPageId":20061146,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"W sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizacje w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/harmonogramu-oglaszania-konkursow-ofertowych-w-2022","pageId":20057955,"parentPageId":20061146,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radni Rady Powiatu","url":"/web/powiat-losicki/radni-rady-powiatu2","pageId":20060322,"parentPageId":20055256,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Starosta, Wicestarosta i Skarbnik Powiatu","url":"/web/powiat-losicki/starosta-wicestarosta-skarbnik-powiatu","pageId":20034199,"parentPageId":20055256,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu","url":"/web/powiat-losicki/kierownicy-jednostek-organizacyjnych-powiatu","pageId":20024884,"parentPageId":20055256,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pliki do pobrania","url":"/web/powiat-losicki/Plikidopobrania","pageId":20027601,"parentPageId":20046043,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice","url":"/web/powiat-losicki/zarzad-powiatu-losickiego-oglasza-nabor-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-dyrektor-zarzadu-drog-powiatowych-w-losicach-ul-wiejska-3-08-200-losice","pageId":20064246,"parentPageId":20046043,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"STAROSTA POWIATU ŁOSICKIEGO OGŁASZA WOLNY I KONKURENCYJNY NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOSICACH","url":"/web/powiat-losicki/starosta-powiatu-losickiego-oglasza-wolny-i-konkurencyjny-nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-starostwie-powiatowym-w-losicach","pageId":20070023,"parentPageId":20046043,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wzór oświadczenia majątkowego radnego powiatu","url":"/web/powiat-losicki/zatwierdzanie-projektow-prac-geologicznych-ktorych-wykonanie-nie-wymaga-uzyskania-koncesji","pageId":20004221,"parentPageId":20059712,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2022","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenia-starosty-2022","pageId":20054143,"parentPageId":20004163,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenia-starosty-2021","pageId":20004165,"parentPageId":20004163,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2020","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenia-starosty-2020","pageId":20004144,"parentPageId":20004163,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ankieta dotycząca potencjalnych projektów w ramach Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Razem dla rozwoju”","url":"/web/powiat-losicki/ankieta-dotyczaca-potencjalnych-projektow-w-ramach-strategii-terytorialnej-partnerstwa-razem-dla-rozwoju","pageId":20034201,"parentPageId":20022978,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Badanie opinii mieszkańców","url":"/web/powiat-losicki/badanie-opinii-mieszkancow","pageId":20025759,"parentPageId":20022978,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czym jest Centrum Wparcia Doradczego?","url":"/web/powiat-losicki/cwd-informacje","pageId":20004164,"parentPageId":20022978,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pierwsze stacjonarne spotkanie Centrum Wsparcia Doradczego","url":"/web/powiat-losicki/pierwsze-stacjonarne-spotkanie-centrum-wsparcia-doradczego2","pageId":20025758,"parentPageId":20022978,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze do Rady Partnerstwa","url":"/web/powiat-losicki/ogloszenie-o-naborze-do-rady-partnerstwa","pageId":20025760,"parentPageId":20022978,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Perspektywa Finansowa UE 2021-2027 czas start! Razem przygotujemy dobre projekty dla naszych mieszkańców! Razem dla Rozwoju!","url":"/web/powiat-losicki/perspektywa-finansowa-ue-2021-2027-czas-start-razem-przygotujemy-dobre-projekty-dla-naszych-mieszkancow-razem-dla-rozwoju","pageId":20025762,"parentPageId":20022978,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 1/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-12021","pageId":20022329,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 2/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-22021","pageId":20022328,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 3/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-32021","pageId":20022327,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 4/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-42021","pageId":20022326,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 5/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-52021","pageId":20022325,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 6/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-62021","pageId":20022324,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 7/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-72021","pageId":20022323,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 8/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-82021","pageId":20022322,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 9/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-92021","pageId":20022321,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 10/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-102021","pageId":20022311,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 11/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-11","pageId":20021248,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 12/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-122021","pageId":20022876,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 13/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-132021","pageId":20021245,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 15/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-152021","pageId":20022878,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 16/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-162021","pageId":20022879,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 17/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-172021","pageId":20022880,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 18/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-182021","pageId":20022881,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 19/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-192021","pageId":20022882,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 20/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-202021","pageId":20053940,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 21/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-212022","pageId":20053950,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 22/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-222021","pageId":20053942,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 23/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-232021","pageId":20053943,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 24/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-242021","pageId":20053945,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 25/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-252021","pageId":20053946,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 26/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-262021","pageId":20053948,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 27/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-272021","pageId":20053949,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 28/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-282021","pageId":20053986,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 29/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-292021","pageId":20053987,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 30/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-302021","pageId":20053989,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 31/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-312021","pageId":20053990,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 32/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-322022","pageId":20054007,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 33/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-322021","pageId":20053992,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 34/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-342021","pageId":20054016,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 35/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-352021","pageId":20054018,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 36/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-362021","pageId":20054019,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 37/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-372021","pageId":20054023,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 38/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-382021","pageId":20054025,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 39/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-392021","pageId":20054026,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 40/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-402021","pageId":20054027,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 41/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-412021","pageId":20054029,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 42/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-422021","pageId":20054031,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 43/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-432021","pageId":20054034,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 44/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-442021","pageId":20054035,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 45/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-452021","pageId":20054036,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 46/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-462021","pageId":20054039,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 47/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-472021","pageId":20054041,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 48/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-482021","pageId":20054043,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie 49/2021","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-492021","pageId":20054045,"parentPageId":20004165,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku","url":"/web/powiat-losicki/konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wraz-z-udzieleniem-wsparcia-finansowego-z-obszaru-wspieranie-i-upowszechnianie-kultury-fizycznej-i-sportu-w-2021-roku","pageId":20057963,"parentPageId":20024900,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru turystyka i krajoznawstwo w 2021 roku","url":"/web/powiat-losicki/konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wraz-z-udzieleniem-wsparcia-finansowego-z-obszaru-turystyka-i-krajoznawstwo-w-2021-roku","pageId":20058057,"parentPageId":20024900,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku","url":"/web/powiat-losicki/zarzadu-powiatu-losickiego-oglasza-nabor-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowych-do-opiniowania-zlozonych-ofert-w-otwartych-konkursach-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-2021-roku","pageId":20058062,"parentPageId":20024900,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"W sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizacje w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/harmonogramu-oglaszania-konkursow-ofertowych-w-2021","pageId":20057957,"parentPageId":20024900,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku","url":"/web/powiat-losicki/konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-udzieleniem-wsparcia-finansowego-z-obszaru-kultura-sztuka-ochrona-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-2021-roku","pageId":20057958,"parentPageId":20024900,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych","url":"/web/powiat-losicki/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych","pageId":20021236,"parentPageId":20004167,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa","url":"/web/powiat-losicki/referat-architektury-budownictwa-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa","pageId":20004170,"parentPageId":20004169,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Referat Finansowy","url":"/web/powiat-losicki/referat-finansowy","pageId":20004171,"parentPageId":20004169,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości","url":"/web/powiat-losicki/referat-geodezji-katastru-i-nieruchomosci","pageId":20004172,"parentPageId":20004169,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Referat Administracyjno-Organizacyjny","url":"/web/powiat-losicki/referat-administracyjno-organizacyjny","pageId":20004173,"parentPageId":20004169,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Komunikacji","url":"/web/powiat-losicki/referat-komunikacji","pageId":20004174,"parentPageId":20004169,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzanie Kryzysowe","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzanie-kryzysowe","pageId":20004175,"parentPageId":20004169,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Rady Powiatu","url":"/web/powiat-losicki/biuro-rady-powiatu2","pageId":20059712,"parentPageId":20004169,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych","url":"/web/powiat-losicki/pelnomocnik-ds-ochrony-informacji-niejawnych2","pageId":20069614,"parentPageId":20004169,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mapy Powiatu Łosickiego","url":"/web/powiat-losicki/zarzadzenie-212021","pageId":20053941,"parentPageId":20004168,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Logo Powiatu do pobrania","url":"/web/powiat-losicki/materialy-promocyjne","pageId":20004159,"parentPageId":20004168,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"BILANSE ZA 2020R","url":"/web/powiat-losicki/bilanse-za-2020r","pageId":20025993,"parentPageId":20004171,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 2 marca 2022 r.","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-panstwowe-gospodarstwo-wodne-wody-polskie-z-dnia-2-marca-2022-r","pageId":20063474,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 17 stycznia 2022 r.","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-panstwowe-gospodarstwo-wodne-wody-polskie-z-dnia-17-stycznia-2022-r","pageId":20056791,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 12.01.2022","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-sokolowie-podlaskim-pgw-wody-polskie-z-dnia-12012022","pageId":20056476,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 10.12.2021","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-sokolowie-podlaskim-pgw-wody-polskie-z-dnia-10122021","pageId":20051206,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 09.12.2021","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-sokolowie-podlaskim-pgw-wody-polskie-z-dnia-09122022","pageId":20051205,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 09.12.2021","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-sokolowie-podlaskim-pgw-wody-polskie-z-dnia-09122021","pageId":20051204,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie","url":"/web/powiat-losicki/plan-zamowien-publicznych","pageId":20028394,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 19 listopada 2021 r.","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienie-gkn66409172021","pageId":20040200,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie","url":"/web/powiat-losicki/oswiata","pageId":20018448,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGWWP z dnia 06.10.2021","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-sokolowie-podlaskim-pgwwp-z-dnia-06102021","pageId":20042116,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGWWP z dnia 28.09.2021","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-bialej-podlaskiej-pgwwp-z-dnia-28092022","pageId":20041199,"parentPageId":20004170,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w systemie BDO oraz wnoszenia opłat produktowych i opłat za korzystanie ze środowiska","url":"/web/powiat-losicki/przypomnienie-o-zblizajacym-sie-terminie-skladania-sprawozdan-w-systemie-bdo-oraz-wnoszenia-oplat-produktowych-i-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska","pageId":20063659,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie LU.ZUZ.1.4210.53.2022.AJ","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-luzuz14210532022aj","pageId":20063662,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie LU.ZUZ.2.4210.56.2022.MK","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-luzuz24210562022mk","pageId":20068616,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"SPRAWOZDANIE 1429/2022/ OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA (CHOTYCZE)","url":"/web/powiat-losicki/sprawozdanie-14292022-os-z-pomiarow-pol-elektromagnetycznych-wykonanych-dla-potrzeb-ochrony-srodowiska-chotycze","pageId":20069266,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"SPRAWOZDANIE 1418/2022/ OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA (BORSUKI)","url":"/web/powiat-losicki/sprawozdanie-14182022-os-z-pomiarow-pol-elektromagnetycznych-wykonanych-dla-potrzeb-ochrony-srodowiska-borsuki","pageId":20069267,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"SPRAWOZDANIE 1419/2022/ OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA (KLEPACZEW)","url":"/web/powiat-losicki/sprawozdanie-14192022-os-z-pomiarow-pol-elektromagnetycznych-wykonanych-dla-potrzeb-ochrony-srodowiska-klepaczew","pageId":20069268,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie LU.ZUZ.2.4210.79.2022.CJ","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-luzuz24210792022cj","pageId":20070137,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie LU.ZUZ.2.4210.78.2022.MK","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-luzuz24210782022mk","pageId":20070310,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"SPRAWOZDANIE 2036/2022/ OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA (DZIĘCIOŁY)","url":"/web/powiat-losicki/sprawozdanie-20362022-os-z-pomiarow-pol-elektromagnetycznych-wykonanych-dla-potrzeb-ochrony-srodowiska-dziecioly","pageId":20070461,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie LU.ZUZ.2.4210.127.2022.MG","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-luzuz242101272022mg2","pageId":20072160,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie LU.ZUZ.2.4210.128.2022.MG","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenie-luzuz242101282022mg","pageId":20072161,"parentPageId":20004170,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienia","url":"/web/powiat-losicki/zawiadomienia-2021","pageId":20058520,"parentPageId":20004172,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenia","url":"/web/powiat-losicki/obwieszczenia","pageId":20058524,"parentPageId":20004172,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Decyzje","url":"/web/powiat-losicki/decyzje","pageId":20058676,"parentPageId":20004172,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia Starosty","url":"/web/powiat-losicki/ogloszenia-starosty","pageId":20061960,"parentPageId":20004172,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Inne","url":"/web/powiat-losicki/inne","pageId":20058684,"parentPageId":20004172,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true}]
{"register":{"columns":[]}}