W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Starostwa Powiatowego w Łosicach

Starostwo Powiatowe w Łosicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej samorzad.gov.pl/powiat-losicki.

Data publikacji strony internetowej: 2021.05.05.
Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023.06.22.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Częściowo niedostępne elementy i treści

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są częściowo niedostępne cyfrowo,
 • Wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu,
 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.05.05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.28
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Informatyka mailowo - admin@losice.pl lub telefonicznie - 83 357 19 31.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice. Budynek posiada trzy wejścia:

 1. Główne współdzielone z ARiMR od ul. Narutowicza
 2. Boczne wejście od ul. Narutowicza (Referat Geodezji)
 3. Boczne od strony wjazdu na parking (otwarte po godz. 15:30)

Ponadto:

 1. Do wejścia głównego prowadzą schody podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do wejść bocznych prowadzą schody i nie ma tam podjazdów dla niepełnosprawnych. Wejścia wyposażone są w drzwi automatycznie rozsuwane oraz standardowe drzwi, nie są one zabezpieczone bramkami.
 2. Budynek posiada 4 kondygnacje i dwie klatki schodowe. Budynek posiada windę. Winda znajduje się na parterze. Wejście do windy znajduje się po prawej stronie od klatki schodowej na holu za głównymi drzwiami.
 3. Sekretariat zlokalizowany jest na piętrze.
 4. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe z jednym miejscem wydzielonym dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 6. Brak dodatkowych dostosowań wewnątrz budynku.
 7. W przypadku niemożliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 8. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
 9. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Materiały

Raport o stanie dostępności 2021
Raport​_o​_stanie​_dostepnosci.pdf 0.10MB
Procedura obsługi i ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Łosicach
Procedura​_obsługi​_.pdf 0.48MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2022 09:21 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Obzejta/Starosta Łosicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 28.03.2024 08:56 Arkadiusz Ozioro
Deklaracja dostępności 5.0 28.03.2024 08:55 Arkadiusz Ozioro
Deklaracja dostępności 4.0 28.03.2024 08:54 Arkadiusz Ozioro
Deklaracja dostępności 3.0 23.06.2023 15:15 Karol Piotrowski
Deklaracja dostępności 2.0 22.04.2022 09:22 Karol Piotrowski
Deklaracja dostępności 1.0 22.04.2022 09:21 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}