W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Numery kontaktowe

Referat Komunikacji

Rejestracja pojazdów
M. Mościbrodzka, M. Pietruszewska, M. Turska - 83 357 19 10

Prawo jazdy
E. Michalska - 83 357 19 13

Kierownik 
S. Dydycz - 83 357 19 11

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Grażyna Piałucha  - 83 357 19 23

Ewidencja Gruntów i Budynków
Mariusz Mucha - Miasto i Gmina Łosice  - 83 357 19 17
Agnieszka Chwedoruk – gminy Olszanka, Huszlew - 83 357 19 17
Magdalena Barańska – gminy Stara Kornica, Platerów  - 83 357 19 18
Monika Dmowska – gmina Sarnaki  - 83 357 19 18
Joanna Łysak - Gospodarka Nieruchomościami - 83 357 19 15

Zastępca Kierownika Referatu
Ewa Matusz - 83 357 19 19


Obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Jarosław Księżopolski - 83 357 19 16
Małgorzata Tarkowska - 83 357 19 20

Kadry

Stanowisko ds. Kadr
E. Stachowicz - 83 357 19 27

Sekretariat

E. Kuśmierczyk - 83 357 19 29

Referat Administracyjno - Organizacyjny

Stanowisko ds. gospodarczych
A. Obzejta - 83 357 19 31

Informatyk
A. Ozioro, K. Piotrowski - 83 357 19 31

Stanowisko ds. promocji
M. Romaniuk - 83 357 19 31

Kierownik
M. Wasiluk - 83 357 19 39

Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Architektura i Budownictwo

B. Kulik - 83 357 19 32
J. Szewczyk - 83 357 19 32

Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo

P.Pawłowski - 83 357 19 38
W.Filipiuk - 83 357 19 38

Kierownik 
M. Stefaniuk - 83 357 19 33

Zarządzanie kryzysowe

Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

R. Kasprowicz - 83 357 19 34
A. Lauferska - 83 357 19 80

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

A. Lewandowska - 83 357 19 36

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

J. Mirońska - 83 357 19 37

Biuro Rady Powiatu

Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu

I. Wierzbicka
Numer Tel: 83 357 19 44
E-mail: radapowiatu@losice.pl

Przewodniczący Rady Powiatu

U.Sadowska
Numer Tel: 83 357 19 45
E-mail: urszula.sadowska@losice.pl
 

Referat Finansowy

Kasa
M.Maksymiuk - 83 357 19 49

A. Szupiluk - 83 357 19 47
J. Bogdał - 83 357 19 47
A. Marciniuk - 83 357 19 48

Skarbnik
A. Sulińska - 83 357 19 46

Referat Inwestycji i Drogownictwa

M.Stefanowicz, J.Kalinowska - 83 357 19 54

{"register":{"columns":[]}}