W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesje Rady Powiatu Łosickiego

Szczegóły sesji nr IV/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.

IV nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Łosickiego VII kadencji odbędzie się 17 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej (pok.26) Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6. Rozpoczęcie o godz.15.00 

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

2) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.  

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

 

Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki  

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.06.2024 15:26 Iwona Wierzbicka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr IV/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. 1.0 12.06.2024 15:26 Iwona Wierzbicka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr III/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r.

III Sesja Rady Powiatu Łosickiego VII kadencji odbędzie się 5 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej (pok.26) Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6. Rozpoczęcie o godz.15.00 

 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

2) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

 

Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki  

 

Na sesji nie zostały podjęte uchwały : 

1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

2) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2024 08:37 Iwona Wierzbicka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr III/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. 2.0 11.06.2024 09:52 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr III/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. 1.0 11.06.2024 08:37 Iwona Wierzbicka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr II/2024 z dnia 23 maja 2024 r.

II Sesja Rady Powiatu Łosickiego VII kadencji odbędzie się 23 maja 2024 r. w sali konferencyjnej (pok.26) Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6. Rozpoczęcie o godz.15.00 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie wyboru przedstawiciela do reprezentowania powiatu w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,

3) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Łosickiego,

4) w sprawie podróży służbowych radnych Powiatu Łosickiego,

5) w sprawie delegowania radnych na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości lokalowej, na czas oznaczony, zlokalizowanej   w budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Łosicach w trybie bezprzetargowym,

7) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2024-2030.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

 

 Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki  

 

Porządek obrad po zmianach : 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego : Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Socjalnych, Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa,

2) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Łosickiego, 

3) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Łosickiego,

4) w sprawie podróży służbowych radnych Powiatu Łosickiego,

5) w sprawie delegowania radnych na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości lokalowej, na czas oznaczony, zlokalizowanej   w budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Łosicach w trybie bezprzetargowym,

7) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2024-2030.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcia​_zmian​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcia​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała​_8​_składy​_komisji
Uchwała​_8​_składy​_komisji.pdf 0.23MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_8
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_8.pdf 0.05MB
Uchwała​_9​_Regulamin​_stypendiów​_Starosty
Uchwała​_9​_Regulamin​_stypendiów​_Starosty.pdf 0.22MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_9
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_9.pdf 0.04MB
Uchwała​_10​_wynagrodzenie​_Starosty
Uchwała​_10​_wynagrodzenie​_Starosty.pdf 0.16MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_10
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_10.pdf 0.04MB
Uchwała​_11​_podróże​_służbowe​_radnych​_
Uchwała​_11​_podróże​_służbowe​_radnych​_.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_11
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_11.pdf 0.04MB
Uchwała​_12​_delegowanie​_radnych​_do​_Komisji​_Bezpieczeństwa​_i​_Porządku
Uchwała​_12​_delegowanie​_radnych​_do​_Komisji​_Bezpieczeństwa​_i​_Porządku.pdf 0.16MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_12
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_12.pdf 0.04MB
Uchwała​_13​_kolejna​_umowa​_najmu​_PINB
Uchwała​_13​_kolejna​_umowa​_najmu​_PINB.pdf 0.16MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_13
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_13.pdf 0.05MB
Uchwała​_14​_zmiany​_w​_budżecie
Uchwała​_14​_zmiany​_w​_budżecie.pdf 2.26MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_14
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_14.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_15
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_15.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.05.2024 15:15 Iwona Wierzbicka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
St. Inspektor ds obsługi rady powiatu/Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr II/2024 z dnia 23 maja 2024 r. 7.0 11.06.2024 09:53 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr II/2024 z dnia 23 maja 2024 r. 6.0 11.06.2024 08:38 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr II/2024 z dnia 23 maja 2024 r. 5.0 11.06.2024 08:34 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr II/2024 z dnia 23 maja 2024 r. 4.0 29.05.2024 14:25 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr II/2024 z dnia 23 maja 2024 r. 3.0 29.05.2024 14:24 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr II/2024 z dnia 23 maja 2024 r. 2.0 29.05.2024 14:09 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr II/2024 z dnia 23 maja 2024 r. 1.0 16.05.2024 15:15 Iwona Wierzbicka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr I/2024 z dnia 7 maja 2024 r.

I Sesja Rady Powiatu Łosickiego VII kadencji odbędzie się 7 maja 2024 r. w sali konferencyjnej (pok.26) Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6. Rozpoczęcie o godz.15.00 

 

Załącznik Nr 2 do postanowienia N 227/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 21 kwietnia 2024 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Powiatu przez najstarszego wiekiem radnego.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 5. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

 Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki  

 

Porządek obrad po zmianach:

 1. Otwarcie sesji Rady Powiatu przez najstarszego wiekiem radnego.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 5. Wybór Starosty Powiatu Łosickiego. 
 6. Wybór Wicestarosty Powiatu Łosickiego. 
 7. Wybór Członka Zarządu Powiatu Łosickiego. 
 8. Wybór Czlonka Zarządu Powiatu Łosickiego.
 9. Wybor Członka Zarządu Powiatu Łosickiego.  
 10. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

Materiały

Głosowanie​_imienne​_Komisja​_Skrutacyjna​_Przewodniczący​_Rady
Głosowanie​_imienne​_Komisja​_Skrutacyjna​_Przewodniczący​_Rady.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Komisja​_Skrutacyjna​_Wiceprzewodniczący​_Rady
Głosowanie​_imienne​_Komisja​_Skrutacyjna​_Wiceprzewodniczący​_Rady.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_zmiana​_porządku​_obrad​_1
Głosowanie​_imienne​_zmiana​_porządku​_obrad​_1.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Komisja​_Skrutacyjna​_Starosta
Głosowanie​_imienne​_Komisja​_Skrutacyjna​_Starosta.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Komisja​_Skrutacyjna​_Wicestarosta​_1
Głosowanie​_imienne​_Komisja​_Skrutacyjna​_Wicestarosta​_1.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_zmiany​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_zmiany​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Komisja​_Skrutacyjna​_Wicestarosta​_2
Głosowanie​_imienne​_Komisja​_Skrutacyjna​_Wicestarosta​_2.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Komisja​_Skrutacyjna​_Członek​_Zarządu​_1​_i​_2
Głosowanie​_imienne​_Komisja​_Skrutacyjna​_Członek​_Zarządu​_1​_i​_2.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Komisja​_Skrutacyjna​_Członek​_Zarządu​_3
Głosowanie​_imienne​_Komisja​_Skrutacyjna​_Członek​_Zarządu​_3.pdf 0.05MB
Uchwała​_Nr​_1​_2024
Uchwała​_Nr​_1​_2024.pdf 0.03MB
Uchwała​_Nr​_2​_2024
Uchwała​_Nr​_2​_2024.pdf 0.03MB
Uchwała​_Nr​_3​_2024
Uchwała​_Nr​_3​_2024.pdf 0.03MB
Uchwała​_Nr​_4​_2024
Uchwała​_Nr​_4​_2024.pdf 0.03MB
Uchwała​_Nr​_5​_2024
Uchwała​_Nr​_5​_2024.pdf 0.03MB
Uchwała​_Nr​_6​_2024
Uchwała​_Nr​_6​_2024.pdf 0.03MB
Uchwała​_Nr​_7​_2024
Uchwała​_Nr​_7​_2024.pdf 0.03MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.04.2024 11:42 Iwona Wierzbicka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Radny Senior/Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr I/2024 z dnia 7 maja 2024 r. 5.0 11.06.2024 09:55 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr I/2024 z dnia 7 maja 2024 r. 4.0 11.06.2024 08:38 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr I/2024 z dnia 7 maja 2024 r. 3.0 29.05.2024 14:48 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr I/2024 z dnia 7 maja 2024 r. 2.0 10.05.2024 14:43 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr I/2024 z dnia 7 maja 2024 r. 1.0 30.04.2024 11:42 Iwona Wierzbicka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXXXI/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.
Rozpoczęcie o godz.15.00

 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2024-2030,

4) w sprawie zmiany Uchwały nr LXXIX/416/2024 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Sarnaki na dofinansowanie zadania „Poprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 2017W Bonin - Kazimierzów”.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

 

Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała​_432
Uchwała​_432.pdf 0.03MB
Załącznik​_432
Załącznik​_432.pdf 0.16MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_432
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_432.pdf 0.04MB
Uchwała​_433
Uchwała​_433.pdf 0.82MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_433
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_433.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_434
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_434.pdf 0.04MB
Uchwała​_435
Uchwała​_435.pdf 0.23MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_435
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_435.pdf 0.05MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.04.2024 13:54 Iwona Wierzbicka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXXXI/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. 6.0 11.06.2024 09:56 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr LXXXI/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. 5.0 30.04.2024 11:47 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji Nr LXXXI/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. 4.0 30.04.2024 11:25 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji Nr LXXXI/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. 3.0 29.04.2024 10:45 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji Nr LXXXI/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. 2.0 22.04.2024 14:40 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji Nr LXXXI/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. 1.0 12.04.2024 13:54 Iwona Wierzbicka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXXX/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.
Rozpoczęcie o godz.15.00

 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXXII/315/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2024 r.,

3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

4) w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

5) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2024-2030,

7) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta i Gminy Łosice na dofinansowanie zadania „Poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice”,

8) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta i Gminy Łosice na dofinansowanie zadania „Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice” w ramach programu „Polski Ład”.

5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ Łosice.

6. Informacja z realizacji budżetu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 r.

7. Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Łosickim za rok 2023.

8. Analiza działalności PKS Łosice.  

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Podsumowanie działalności VI kadencji Rady Powiatu Łosickiego.

11. Zamknięcie obrad.

 

Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki

 

Porządek obrad po zmianach 

 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXXII/315/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2024 r.,

3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

4) w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

5) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2024-2030,

7) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta i Gminy Łosice na dofinansowanie zadania „Poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice”,

8) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta i Gminy Łosice na dofinansowanie zadania „Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice” w ramach programu „Polski Ład”,

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości lokalowej, na czas oznaczony, zlokalizowanej w budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Łosicach w trybie bezprzetargowym, 

10) w sprawie spowierzenia Gminie Huszlew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki-Huszlew-Dziadkowskie-granica województwa w msc Wygoda na czas realizacji inwestycji obejmującej ułożenie chodnika w msc Wygoda w ramach wniosku "Przebudowa dróg powiatowych położónych na terenie Gminy Huszlew - edycja 8",

11) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Huszlew na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Huszlew", 

12) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Huszlew na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew".   

5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ Łosice.

6. Informacja z realizacji budżetu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 r.

7. Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Łosickim za rok 2023.

8. Analiza działalności PKS Łosice.  

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Podsumowanie działalności VI kadencji Rady Powiatu Łosickiego.

11. Zamknięcie obrad.

 

 

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała​_420
Uchwała​_420.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_420
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_420.pdf 0.05MB
Uchwała​_421
Uchwała​_421.pdf 0.04MB
Załącznik​_421
Załącznik​_421.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_421
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_421.pdf 0.04MB
Uchwała​_422
Uchwała​_422.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_422
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_422.pdf 0.04MB
Uchwała​_423
Uchwała​_423.pdf 0.08MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_423
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_423.pdf 0.04MB
Uchwała​_424
Uchwała​_424.pdf 0.99MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_424
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_424.pdf 0.04MB
Uchwała​_425
Uchwała​_425.pdf 5.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_425
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_425.pdf 0.04MB
Uchwała​_426
Uchwała​_426.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_426
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_426.pdf 0.04MB
Uchwała​_427
Uchwała​_427.pdf 0.06MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_427
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_427.pdf 0.04MB
Uchwała​_428
Uchwała​_428.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_428
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_428.pdf 0.04MB
Uchwała​_429
Uchwała​_429.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_429
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_429.pdf 0.04MB
Uchwała​_430
Uchwała​_430.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_430
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_430.pdf 0.04MB
Uchwała​_431
Uchwała​_431.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_431
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_431.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.03.2024 11:40 Iwona Wierzbicka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXXX/2024 z dnia 27 marca 2024 r. 3.0 29.04.2024 10:46 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr LXXX/2024 z dnia 27 marca 2024 r. 2.0 05.04.2024 09:11 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr LXXX/2024 z dnia 27 marca 2024 r. 1.0 20.03.2024 11:40 Iwona Wierzbicka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXXIX/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.
Rozpoczęcie o godz.15.00

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie powierzenia Gminie Huszlew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania działką o nr ewid. 1427/2 stanowiącą część drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki – granica województwa – (Łuby) – granica województwa (Krawce) - Mostów – Krzywośnity – Huszlew w miejscowości Mostów na czas realizacji inwestycji, której celem jest poprawa nawierzchni na odcinku tej drogi,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łosickim a Gminą Sarnaki dotyczącego powierzenia Gminie Sarnaki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łosickiego, 

3) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach, 

4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

5) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Platerów na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ciągu drogowego nr 2001W od km 0+000 do km 5+642 oraz nr 2048W od km 3+824 do km 5+605 na terenie Gminy Platerów”,

6) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Sarnaki na dofinansowanie zadania „Poprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 2017W Bonin - Kazimierzów”,

7) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2024-2030.

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie obrad 

 

Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki

 

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie powierzenia Gminie Huszlew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania działką o nr ewid. 1427/2 stanowiącą część drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki – granica województwa – (Łuby) – granica województwa (Krawce) - Mostów – Krzywośnity – Huszlew w miejscowości Mostów na czas realizacji inwestycji, której celem jest poprawa nawierzchni na odcinku tej drogi,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łosickim a Gminą Sarnaki dotyczącego powierzenia Gminie Sarnaki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łosickiego, 

3) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach, 

4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

5) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Platerów na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ciągu drogowego nr 2001W od km 0+000 do km 5+642 oraz nr 2048W od km 3+824 do km 5+605 na terenie Gminy Platerów”,

6) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Sarnaki na dofinansowanie zadania „Poprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 2017W Bonin - Kazimierzów”,

7) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2024-2030, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu w budynku przy ul. Narutowicza 6 w Łosicach. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie obrad 

 

Materiały

Uchwała​_411​_
Uchwała​_411​_.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_411
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_411.pdf 0.05MB
Uchwała​_412​_
Uchwała​_412​_.pdf 0.06MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_412
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_412.pdf 0.04MB
Uchwała​_413
Uchwała​_413.pdf 0.06MB
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_Panią​_BArbara​_Michoń​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_Panią​_BArbara​_Michoń​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_Panem​_Waldemarem​_Kitą​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_Panem​_Waldemarem​_Kitą​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_Panią​_Grażyną​_Kasprowicz​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_Panią​_Grażyną​_Kasprowicz​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_Panią​_Wandą​_Frączek​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_Panią​_Wandą​_Frączek​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_Panem​_Marianem​_Waszczukiem​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_Panem​_Marianem​_Waszczukiem​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_Panem​_Michałem​_Michalukiem​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_Panem​_Michałem​_Michalukiem​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_Panią​_Ewą​_Stachowicz​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_Panią​_Ewą​_Stachowicz​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_lekmed​_Panem​_Zdzisławem​_Tymosiakiem​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ
Głosowanie​_imienne​_za​_kandydatem​_lekmed​_Panem​_Zdzisławem​_Tymosiakiem​_do​_Komisji​_Konkursowej​_na​_stanowisko​_Dyrektora​_SP​_ZOZ.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_413
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_413.pdf 0.05MB
Uchwała​_414
Uchwała​_414.pdf 0.19MB
Załącznik​_do​_Uchwały​_414
Załącznik​_do​_Uchwały​_414.pdf 0.23MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_414
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_414.pdf 0.04MB
Uchwała​_415
Uchwała​_415.pdf 0.06MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_415
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_415.pdf 0.04MB
Uchwała​_416
Uchwała​_416.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_416
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_416.pdf 0.04MB
Uchwała​_417
Uchwała​_417.pdf 0.66MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_417
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_417.pdf 0.04MB
Uchwała​_418
Uchwała​_418.pdf 4.97MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_418
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_418.pdf 0.04MB
Uchwała​_419​_
Uchwała​_419​_.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_419
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_419.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.02.2024 14:45 Iwona Wierzbicka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXXIX/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. 4.0 13.03.2024 13:19 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr LXXIX/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. 3.0 22.02.2024 13:21 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr LXXIX/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. 2.0 22.02.2024 12:59 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr LXXIX/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. 1.0 13.02.2024 14:45 Iwona Wierzbicka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXXVIII/2024 z 30 stycznia 2024 r.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.
Rozpoczęcie o godz.15.00

 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łosickim a Gminą Sarnaki dotyczącego powierzenia Gminie Sarnaki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łosickiego, ​​​​​

2) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łosickiego na rok 2024,

3) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2024, 

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2024 – 2030.

5. Sprawozdanie Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023 r.

6. Sprawozdanie z działalności rady i stałych komisji rady powiatu w 2023 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki

 

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łosickim a Gminą Sarnaki dotyczącego powierzenia Gminie Sarnaki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łosickiego, ​​​​​

2) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łosickiego na rok 2024,

3) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2024, 

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2024 – 2030,

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu na czas oznaczony, zlokalizowanego w budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach w trybie bezprzetargowym,

7) w sprawie powierzenia Gminie Huszlew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2040W Chotycze – Jeziory – Zienie na odcinku od km 6+076 do km 6+436 w miejscowości Ławy na czas realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew.

5. Sprawozdanie Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023 r.

6. Sprawozdanie z działalności rady i stałych komisji rady powiatu w 2023 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała​_404
Uchwała​_404.pdf 0.05MB
Uchwała​_405
Uchwała​_405.pdf 0.03MB
Załącznik​_do​_405
Załącznik​_do​_405.pdf 0.12MB
Uchwała​_406
Uchwała​_406.pdf 0.04MB
Załącznik​_1​_do​_406
Załącznik​_1​_do​_406.pdf 0.08MB
Załącznik​_2​_do​_406
Załącznik​_2​_do​_406.pdf 0.11MB
Załącznik​_3​_do​_406
Załącznik​_3​_do​_406.pdf 0.09MB
Załącznik​_4​_do​_406
Załącznik​_4​_do​_406.pdf 0.12MB
Załącznik​_5​_do​_406
Załącznik​_5​_do​_406.pdf 0.12MB
Załącznik​_6​_do​_406
Załącznik​_6​_do​_406.pdf 0.08MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_404
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_404.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_405
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_405.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_406
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_406.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_407
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_407.pdf 0.04MB
Uchwała​_408
Uchwała​_408.pdf 5.07MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_408
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_408.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_409
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_409.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_410
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_410.pdf 0.05MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.02.2024 13:46 Iwona Wierzbicka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXXVIII/2024 z 30 stycznia 2024 r. 4.0 22.02.2024 12:59 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr LXXVIII/2024 z 30 stycznia 2024 r. 3.0 12.02.2024 12:11 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr LXXVIII/2024 z 30 stycznia 2024 r. 2.0 06.02.2024 13:48 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr LXXVIII/2024 z 30 stycznia 2024 r. 1.0 06.02.2024 13:46 Iwona Wierzbicka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXXVI/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.
Rozpoczęcie o godz.15.00

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :                                                                                                                                                                                                                                                                    

1) stwierdzenie quorum, 

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

4. Informacja Starosty o działalności zarządu między sesjami.

5. Podjęcie uchwał : 

1) zmieniajęcej Uchwałę Nr LXII/315/2022 Rady Powiatu Łosickioego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodpstęnych działających na terenie Powiatu Łosickiego, 

2) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023 – 2028”,

3) w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Łosickim na lata 2023 - 2028”,

4) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,

5) w sprawie ustalenia opłat zausunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2024, 

6) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, 

7) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023 – 2030.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 z uwzględnieniem działań podejmowanych na rzecz uczniów o specjalnych potrzebac edukacyjnych, a także o wynikach nadzoru pedagogicznego i egzaminów przeprowadzanych w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu.

6. Informacja o projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.        

 

Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki

 

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :                                                                                                                                                                                                                                                                    

1) stwierdzenie quorum, 

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

4. Informacja Starosty o działalności zarządu między sesjami.

5. Podjęcie uchwał : 

1) zmieniajęcej Uchwałę Nr LXII/315/2022 Rady Powiatu Łosickioego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodpstęnych działających na terenie Powiatu Łosickiego, 

2) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023 – 2028”,

3) w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Łosickim na lata 2023 - 2028”,

4) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,

5) w sprawie ustalenia opłat zausunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2024, 

6) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, 

7) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023 – 2030,

9) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 z uwzględnieniem działań podejmowanych na rzecz uczniów o specjalnych potrzebac edukacyjnych, a także o wynikach nadzoru pedagogicznego i egzaminów przeprowadzanych w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu.

6. Informacja o projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.        

 

 

          

Materiały

Uchwała​_388
Uchwała​_388.pdf 0.05MB
Załącznik​_388
Załącznik​_388.pdf 0.24MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_388
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_388.pdf 0.04MB
Uchwała​_389
Uchwała​_389.pdf 0.04MB
Załącznik​_389
Załącznik​_389.pdf 0.92MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_389
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_389.pdf 0.04MB
Uchwała​_390
Uchwała​_390.pdf 0.03MB
Załącznik​_390
Załącznik​_390.pdf 0.51MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_390
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_390.pdf 0.04MB
Uchwała​_391
Uchwała​_391.pdf 0.03MB
Załącznik​_391
Załącznik​_391.pdf 0.33MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_391
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_391.pdf 0.04MB
Uchwała​_392
Uchwała​_392.pdf 0.07MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_392
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_392.pdf 0.04MB
Uchwała​_393
Uchwała​_393.pdf 0.04MB
Uzasadnienie​_do​_393
Uzasadnienie​_do​_393.pdf 0.35MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_393
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_393.pdf 0.04MB
Uchwała​_394
Uchwała​_394.pdf 3.20MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_394
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_394.pdf 0.03MB
Uchwała​_395
Uchwała​_395.pdf 5.49MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_395
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_395.pdf 0.04MB
Uchwała​_396
Uchwała​_396.pdf 0.08MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_396
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_396.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_LXXIV​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_LXXIV​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_LXXV​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_LXXV​_sesji​_rady.pdf 0.03MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.11.2023 14:29 Iwona Wierzbicka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXXVI/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. 7.0 12.01.2024 12:32 Mateusz Onopiuk
Szczegóły sesji nr LXXVI/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. 6.0 05.12.2023 13:10 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr LXXVI/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. 5.0 22.11.2023 14:34 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr LXXVI/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. 4.0 22.11.2023 14:33 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr LXXVI/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. 3.0 22.11.2023 14:32 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr LXXVI/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. 2.0 22.11.2023 14:31 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr LXXVI/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. 1.0 22.11.2023 14:29 Iwona Wierzbicka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXXV/2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6. Rozpoczęcie o godz.9.30

 

Porządek obrad : 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2017W Bonin-Kazimierzów od km 1+697 do km 1+997, na czas realizacji inwestycji dotyczącej remontu tej drogi,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023 – 2030.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.            

 

Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki

 

Porządek obrad po zmianach : 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2017W Bonin-Kazimierzów od km 1+697 do km 1+997, na czas realizacji inwestycji dotyczącej remontu tej drogi,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023 – 2030, 

4) w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w Zespole Zamiejscowym w Siedlcach. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.            

 

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Uchwała​_384
Uchwała​_384.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_384
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_384.pdf 0.04MB
Uchwała​_385
Uchwała​_385.pdf 0.81MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_385
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_385.pdf 0.04MB
Uchwała​_386
Uchwała​_386.pdf 5.47MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_386
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_386.pdf 0.04MB
Uchwała​_387
Uchwała​_387.pdf 0.04MB
Uzasadnienie​_do​_387
Uzasadnienie​_do​_387.pdf 0.07MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_387
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_387.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.11.2023 09:58 Iwona Wierzbicka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXXV/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. 4.0 29.11.2023 13:17 Mateusz Onopiuk
Szczegóły sesji nr LXXV/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. 3.0 22.11.2023 14:35 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr LXXV/2023 z 10 listopada 2023 r. 2.0 13.11.2023 10:01 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr LXXV/2023 z 10 listopada 2023 r. 1.0 13.11.2023 09:58 Iwona Wierzbicka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXXIV/2023 z dnia 30 października 2023 r.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6. Rozpoczęcie o godz.15.00

 

Porządek obrad : 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności zarządu między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) zmieniającej Uchwałę Nr LXVI/337/2023 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospranwych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2023 roku,   

2) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych na terenie Powiatu Łosickiego,

3) w sprawie powierzenia Gminie Platerów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych Nr 2001W Puczyce – Rusków – Hruszew odcinek od km 0+000 (dk nr. 19) do km 5+642 (skrzyżowanie z drogą 2048W w miejscowości Zaborze) oraz Nr 2048W Niemojki – Patków – Zaborze odcinek od km 3+824 do km 5+605, zlokalizowanych na terenie Gminy Platerów na czas realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Platerów,

4) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Olszanka na dofinansowanie zadania „Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka” realizowanego w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład,

5) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Olszanka na dofinansowanie zadania  "Budowa i przebudowa części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gminy Olszanka" realizowanego w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład,

6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023-2030,

8) w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji,

9) w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Łosickiego,

10) w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Łosickiego.

5. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby, o których mowa w ar.25c ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.  

 

Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki

 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności zarządu między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) zmieniającej Uchwałę Nr LXVI/337/2023 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospranwych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2023 roku,   

2) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych na terenie Powiatu Łosickiego,

3) w sprawie powierzenia Gminie Platerów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych Nr 2001W Puczyce – Rusków – Hruszew odcinek od km 0+000 (dk nr. 19) do km 5+642 (skrzyżowanie z drogą 2048W w miejscowości Zaborze) oraz Nr 2048W Niemojki – Patków – Zaborze odcinek od km 3+824 do km 5+605, zlokalizowanych na terenie Gminy Platerów na czas realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Platerów,

4) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Olszanka na dofinansowanie zadania „Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka” realizowanego w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład,

5) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Olszanka na dofinansowanie zadania  "Budowa i przebudowa części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gminy Olszanka" realizowanego w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład,

6) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta i Gminy Łosice na dofinansowanie zadania "Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice" w ramach programu "Polski Ład", 

7) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023-2030,

9) w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji,

10) w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Łosickiego,

11) w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Łosickiego.

5. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby, o których mowa w ar.25c ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

                                                                              

 

 

Materiały

Uchwała​_373
Uchwała​_373.pdf 0.04MB
Załącznik​_373
Załącznik​_373.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_373
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_373.pdf 0.04MB
Uchwała​_374
Uchwała​_374.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_374
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_374.pdf 0.04MB
Uchwała​_375
Uchwała​_375.pdf 0.07MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_375
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_375.pdf 0.05MB
Uchwała​_376
Uchwała​_376.pdf 0.08MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_376
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_376.pdf 0.04MB
Uchwała​_377
Uchwała​_377.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_377
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_377.pdf 0.04MB
Uchwała​_378
Uchwała​_378.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_378
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_378.pdf 0.04MB
Uchwała​_379
Uchwała​_379.pdf 1.09MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_379
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_379.pdf 0.04MB
Uchwała 380
Uchwała​_380.pdf 6.13MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_380
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_380.pdf 0.04MB
Uchwała​_381
Uchwała​_381.pdf 0.04MB
Załącznik​_381
Załącznik​_381.pdf 0.07MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_381
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_381.pdf 0.04MB
Uchwała​_382
Uchwała​_382.pdf 0.03MB
Załącznik​_382
Załącznik​_382.pdf 0.15MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_382
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_382.pdf 0.04MB
Uchwała​_383
Uchwała​_383.pdf 0.03MB
Załącznik​_383
Załącznik​_383.pdf 0.21MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_383
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_383.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imiene​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imiene​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.03MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.10.2023 09:36 Iwona Wierzbicka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXXIV/2023 z dnia 30 października 2023 r. 7.0 22.11.2023 14:18 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji LXXIV/2023 z dnia 30 października 2023 r. 6.0 06.11.2023 09:58 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji LXXIV/2023 z dnia 30 października 2023 r. 5.0 03.11.2023 13:21 Mateusz Onopiuk
Szczegóły sesji LXXIV/2023 z dnia 30 października 2023 r. 4.0 03.11.2023 12:40 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji LXXIV/2023 z dnia 30 października 2023 r. 3.0 03.11.2023 07:46 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji LXXIV/2023 z dnia 30 października 2023 r. 2.0 02.11.2023 09:35 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji LXXIV/2023 z dnia 30 października 2023 r. 1.0 24.10.2023 09:36 Iwona Wierzbicka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXXIII/2023 z dnia 13 października 2023 r.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Rozpoczęcie o godz.8.30

Porządek obrad : 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023-2030.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.            

         

Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki

                          

                                     

Materiały

Uchwała​_371
Uchwała​_371.pdf 0.98MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwala​_371
Głosowanie​_imienne​_Uchwala​_371.pdf 0.04MB
Uchwała​_372
Uchwała​_372.pdf 5.40MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_372
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_372.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji
Głosowanie​_imienne​_Przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.10.2023 11:59 Mateusz Onopiuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXXIII/2023 z dnia 13 października 2023 r. 3.0 13.11.2023 10:03 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr LXXIII/2023 z dnia 13 października 2023 r. 2.0 19.10.2023 15:41 Mateusz Onopiuk
Szczegóły sesji nr LXXIII/2023 z dnia 13 października 2023 r. 1.0 16.10.2023 11:59 Mateusz Onopiuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXXII/2023 z dnia 8 września 2023 r.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6. Rozpoczęcie o godz.15.00

 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności zarządu między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach,

2) w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Łosickiego,

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023-2030.

5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ w Łosicach. 

6. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy z uwzględnieniem bezrobocia w I półroczu 2023 r.

7. Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2023 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.            

Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki                      

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności zarządu między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach,

2) w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Łosickiego,

3)  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Platerów na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ciągu drogowego nr 2001W od km 0+000 do km 5+642 oraz nr 2048W od km 3+824 do km 5+605 na terenie Gminy Platerów”,

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023-2030.

5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ w Łosicach. 

6. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy z uwzględnieniem bezrobocia w I półroczu 2023 r.

7. Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2023 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.            

      

Materiały

Głosowanie​_imienne​_zmiana​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_zmiana​_porządku​_obrad.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.05MB
Uchwała​_366
Uchwała​_366.pdf 0.03MB
Załącznik​_366
Załącznik​_366.pdf 0.60MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała Nr 366
Głosowanie​_imienne​_Uchwała Nr 366​_.pdf 0.04MB
Uchwała​_367
Uchwała​_367.pdf 0.03MB
Załącznik​_367
Załącznik​_367.pdf 0.09MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała Nr 367
Głosowanie​_imienne​_Uchwała Nr 367.pdf 0.04MB
Uchwała​_368
Uchwała​_368.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_368
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_368.pdf 0.05MB
Uchwała​_369
Uchwała​_369.pdf 1.16MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_369
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_369.pdf 0.05MB
Uchwała​_370
Uchwała​_370.pdf 5.39MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_370
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_370.pdf 0.05MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.10.2023 12:09 Mateusz Onopiuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXXII/2023 z dnia 8 września 2023 r. 1.0 03.10.2023 12:09 Mateusz Onopiuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXXI/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

18.08.2023

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6. Rozpoczęcie o godz.15.00

Porządek obrad : 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.   

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Olszanka na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka” realizowanego w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023-2030.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

 

Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki

                          

 

 

                     

Materiały

Uchwała​_363
Uchwała​_363.pdf 0.06MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatnij​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatnij​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_363
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_363.pdf 0.04MB
Uchwała​_364
Uchwała​_364.pdf 0.88MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_364
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_364.pdf 0.04MB
Uchwała​_365
Uchwała​_365.pdf 5.74MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_365
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_365.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.08.2023 12:10 Mateusz Onopiuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXXI/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. 6.0 22.11.2023 14:19 Iwona Wierzbicka
Szczegóły nr sesji LXXI/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. 5.0 22.11.2023 14:18 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji LXXI/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. 4.0 31.08.2023 09:31 Mateusz Onopiuk
Szczegóły sesji LXXI/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. 3.0 31.08.2023 07:42 Mateusz Onopiuk
Szczegóły sesji LXXI/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. 2.0 22.08.2023 07:41 Mateusz Onopiuk
Szczegóły sesji LXXI/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. 1.0 17.08.2023 12:10 Mateusz Onopiuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXX/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r.

07.08.2023

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6. Rozpoczęcie o godz.15.00

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie powierzenia Gminie Huszlew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2039W Kownaty-Krasna-gr.woj.(Rogoźnica) na odcinku Krasna-Waśkowólka-granica województwa, na czas realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy tej drogi,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023-2030.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

 

Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki

                           

Porządek obrad po zmianach : 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie powierzenia Gminie Huszlew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2039W Kownaty-Krasna-gr.woj.(Rogoźnica) na odcinku Krasna-Waśkowólka-granica województwa, na czas realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy tej drogi,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023-2030, 

4) w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2012W Od dr Nr 811 - Chybów- Stare Litewniki -Walim-Nowa Kornica (od skrzyżowania z drogą gminną nr 200514W w msc. Nowe Litewniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2008W w msc. Stare Litewniki), na czas realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy tej drogi. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała​_359
Uchwała​_359.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_359
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_359.pdf 0.04MB
Uchwała​_360
Uchwała​_360.pdf 2.00MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_360
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_360.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_361
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_361.pdf 0.04MB
Uchwała​_362
Uchwała​_362.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_362
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_362.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.08.2023 09:33 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXX/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. 5.0 22.11.2023 14:19 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji LXX/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. 4.0 22.08.2023 07:41 Mateusz Onopiuk
Szczegóły sesji LXX/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. 3.0 21.08.2023 08:09 Mateusz Onopiuk
Szczegóły sesji LXX/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. 2.0 09.08.2023 11:24 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji LXX/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. 1.0 04.08.2023 09:33 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXIX/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6. Rozpoczęcie o godz.15.00
 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1)stwierdzenie quorum,

2)przedstawienie porządku obrad,

3)przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

3.Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4.Podjęcie uchwał :

1)w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich,

2)w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach za rok 2022,

3)zmieniającą Uchwałę Nr LXVI/337/2023 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 6 kwietnia  2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2023 roku,

4)w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

5)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023-2030.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej.

6. Stan sanitarno-weterynaryjny powiatu.

7. Sytuacja bieżąca SP ZOZ w Łosicach.

8. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu za 2022 r.” : 

1)debata nad „Raportem o stanie Powiatu za 2022 r.” ,

2)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

9.Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 r., wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego : 

1)wystąpienie Starosty w imieniu Zarządu Powiatu,

2)odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem,

3)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach o :

a)przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łosickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.;

b)wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łosickiego, dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego za 2022 r.;

4)dyskusja,

5)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Łosickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.,

6)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego  z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała​_351
Uchwała​_351.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_351
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_351.pdf 0.04MB
Uchwała​_352
Uchwała​_352.pdf 0.03MB
Załącznik​_352
Załącznik​_352.pdf 1.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_352
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_352.pdf 0.04MB
Uchwała​_353
Uchwała​_353.pdf 0.04MB
Załącznik​_353
Załącznik​_353.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_353
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_353.pdf 0.04MB
Uchwała​_354
Uchwała​_354.pdf 0.84MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_354
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_354.pdf 0.04MB
Uchwała​_355
Uchwała​_355.pdf 5.39MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_355
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_355.pdf 0.04MB
Uchwała​_356
Uchwała​_356.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_356
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_356.pdf 0.04MB
Uchwała​_357
Uchwała​_357.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_357
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_357.pdf 0.04MB
Uchwała​_358
Uchwała​_358.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_358
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_358.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.07.2023 11:51 Magdalena Romaniuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXIX/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. 1.0 05.07.2023 11:51 Magdalena Romaniuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXXVIII/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6. Rozpoczęcie o godz.15.00

 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łosickim a Gminą Sarnaki dotyczącego powierzenia Gminie Sarnaki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łosickiego, 

2) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łosickiego na rok 2024,

3) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2024,

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2024 – 2030.

5. Sprawozdanie Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023 r.

6. Sprawozdanie z działalności rady i stałych komisji rady powiatu w 2023 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2024 10:15 Iwona Wierzbicka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXXVIII/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. 2.0 30.04.2024 11:25 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr LXXVIII/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. 1.0 25.01.2024 10:15 Iwona Wierzbicka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXXVII/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6. Rozpoczęcie o godz.15.00

 
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne :
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 
3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwał     :
1) zmieniająca uchwałę Nr LXIII/315/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego,  
 
2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023 – 2030. 
4) w sprawie budżetu Powiatu Łosickiego na 2024 rok :
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2024 r.
5) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2024 – 2030.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad. 
 
Transmisję z sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube: powiatlosicki

 

Porządek obrad po zmianach:

 

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał     :

1) zmieniającą Uchwałę Nr LXVI/337/2023 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2023 r., 

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023 – 2030,

4)   w sprawie budżetu Powiatu Łosickiego na 2024 rok :

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2024 r.

5) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2024 – 2030,

6) zmieniającej Uchwałę Nr XXI/94/2019 Rady POwiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, 

7) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała​_397
Uchwała​_397.pdf 0.04MB
Załącznik​_397
Załącznik​_397.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_397
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_397.pdf 0.04MB
Uchwała​_398
Uchwała​_398.pdf 1.10MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_398
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_398.pdf 0.04MB
Uchwała​_399
Uchwała​_399.pdf 5.56MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_399
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_399.pdf 0.04MB
Uchwała​_400
Uchwała​_400.pdf 7.14MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_400
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_400.pdf 0.04MB
Uchwała​_401
Uchwała​_401.pdf 12.01MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_401
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_401.pdf 0.04MB
Uchwała​_402
Uchwała​_402.pdf 0.08MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_402
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_402.pdf 0.04MB
Uchwała​_403
Uchwała​_403.pdf 0.64MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_403
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_403.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.12.2023 15:17 Iwona Wierzbicka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXXVII/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. 3.0 12.01.2024 12:30 Mateusz Onopiuk
Szczegóły sesji nr LXXVII/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. 2.0 08.01.2024 15:02 Iwona Wierzbicka
Szczegóły sesji nr LXXVII/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. 1.0 21.12.2023 15:17 Iwona Wierzbicka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXVIII/2023 z dnia 29 maja 2023 r.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie. 
2. Sprawy organizacyjne : 
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 
3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie nieuwzględnienia petycji,
2) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców              zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powiat Łosicki, 
3) w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki-granica województwa (Janów Podlaski) od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2008W w msc Zabuże do skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w msc Kózki, na czas realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy tej drogi,
4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023-2030.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie. 
2. Sprawy organizacyjne : 
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 
3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie nieuwzględnienia petycji,
2) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców              zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powiat Łosicki, 
3) w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki-granica województwa (Janów Podlaski) od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2008W w msc Zabuże do skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w msc Kózki, na czas realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy tej drogi,
4) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Sarnaki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
5) w sprawie przekazania w 2023 r. środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łosicach,
6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023-2030.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

 

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu.pdf 0.04MB
Uchwała​_344
Uchwała​_344.pdf 0.03MB
Załącznik​_344
Załącznik​_344.pdf 0.08MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_344
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_344.pdf 0.04MB
Uchwała​_345
Uchwała​_345.pdf 0.06MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_345
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_345.pdf 0.04MB
Uchwała​_346
Uchwała​_346.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_346
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_346.pdf 0.04MB
Uchwała​_347
Uchwała​_347.pdf 0.06MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_347
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_347.pdf 0.04MB
Uchwała​_348
Uchwała​_348.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_348
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_348.pdf 0.04MB
Uchwała​_349
Uchwała​_349.pdf 0.86MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_349
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_349.pdf 0.04MB
Uchwała​_350
Uchwała​_350.pdf 5.59MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_350
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_350.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.05.2023 09:01 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXVIII/2023 z dnia 29 maja 2023 r. 3.0 07.06.2023 13:29 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXVIII/2023 z dnia 29 maja 2023 r. 2.0 31.05.2023 09:06 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXVIII/2023 z dnia 29 maja 2023 r. 1.0 31.05.2023 09:01 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXVII/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

27.04.2023

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne : 
   1) stwierdzenie quorum,
   2) przedstawienie porządku obrad, 
3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  
3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwał : 
   1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
   2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łosickiego na lata 2023-2030,
   3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.   
5. Analiza działalności bieżącej PKS Łosice.  
6.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łosickiego w 2022 r.
7.Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Łosicach o stanie bezpieczeństwa powiatu
w 2022 r.
8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łosickiego za rok 2022. 
9. Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łosickim za rok 2022.  
10. Informacja o sytuacji na drogach powiatu łosickiego. 
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad:


1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne : 
   1) stwierdzenie quorum,
   2) przedstawienie porządku obrad, 
3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  
3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwał : 
   1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
   2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łosickiego na lata 2023-2030,
   3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach, 
   4) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Sarnaki na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki-gr.        woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuże" realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa    Mazowieckiego.     
5. Analiza działalności bieżącej PKS Łosice.  
6.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łosickiego w 2022 r.
7.Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Łosicach o stanie bezpieczeństwa powiatu
w 2022 r.
8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łosickiego za rok 2022. 
9. Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łosickim za rok 2022.  
10. Informacja o sytuacji na drogach powiatu łosickiego. 
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad. 

 


 

 

Materiały

Glosowanie​_imienne​_protokół​_Nr​_LXV
Glosowanie​_imienne​_protokół​_Nr​_LXV.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Protokół​_LXVI
Głosowanie​_imienne​_Protokół​_LXVI.pdf 0.05MB
Uchwala​_340
Uchwala​_340.pdf 0.95MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_340
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_340.pdf 0.05MB
Uchwała​_341
Uchwała​_341.pdf 5.75MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_341
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_341.pdf 0.05MB
Uchwała​_342
Uchwała​_342.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_342
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_342.pdf 0.06MB
Uchwała​_343
Uchwała​_343.pdf 0.06MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_343
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_343.pdf 0.06MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.05.2023 09:31 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXVII/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. 2.0 05.05.2023 09:36 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXVII/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. 1.0 05.05.2023 09:31 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXVI/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.

06.04.2023

Planowany porządek obrad :

1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne :
    1) stwierdzenie quorum,
    2) przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał :
    1) w sprawie apelu w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II,
    2) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2023 roku,
    3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
    4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023 – 2030.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad :

1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne :
    1) stwierdzenie quorum,
    2) przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał :
    1) w sprawie apelu w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II,
    2) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2023 roku,
    3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
    4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023 – 2030.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

 

Materiały

Uchwała​_336
Uchwała​_336.pdf 0.08MB
Głosowanie imienne​_Uchwała 336
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_336.pdf 0.05MB
Uchwała​_337
Uchwała​_337.pdf 0.04MB
Załącznik​_337
Załącznik​_337.pdf 0.03MB
Głosowanie imienne​_Uchwała 337
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_337.pdf 0.05MB
Uchwała​_338
Uchwała​_338.pdf 0.65MB
Głosowanie imienne​_Uchwała 338
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_338.pdf 0.04MB
Uchwała​_339
Uchwała​_339.pdf 5.82MB
Głosowanie imienne​_Uchwała 339
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_339.pdf 0.04MB
Protokół​_LXVI
Protokół​_LXVI.pdf 0.73MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.04.2023 14:40 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXVI/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. 2.0 31.05.2023 15:18 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXVI/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. 1.0 13.04.2023 14:40 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXV/2023 z dnia 27 marca 2023 r.

27.03.2023

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Sprawy organizacyjne :
     1) stwierdzenie quorum,
     2) przedstawienie porządku obrad,
     3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 
4. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwał :
     1) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności na temat transplantacji,
     2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/155/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego,
     3) w sprawie powołania radnego do składów stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego, 
     4) w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/322/2023 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2023,
     5) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łosickim na lata 2023 – 2028”
     6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
     7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023 – 2030.
6. Sytuacja bieżąca w SP ZOZ w Łosicach.
7. Raport z przeprowadzonych działań w powiecie łosickim w 2022 roku w ramach ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łosickim na lata 2017 - 2022”.
8. Analiza opisowa z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach na dzień 31 grudnia 2022 r.
9.Informacja odnośnie działań w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowych Litewnikach. 
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Sprawy organizacyjne :
     1) stwierdzenie quorum,
     2) przedstawienie porządku obrad,
     3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady. 
4. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
5.Informacja odnośnie działań w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowych Litewnikach. 
6. Podjęcie uchwał :
     1) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności na temat transplantacji,
     2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/155/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego,
     3) w sprawie powołania radnego do składów stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego, 
     4) w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/322/2023 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2023,
     5) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łosickim na lata 2023 – 2028”
     6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
     7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023 – 2030,
     8) w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w               oddziale przygotowania wojskowego. 
7. Sytuacja bieżąca w SP ZOZ w Łosicach.
8. Raport z przeprowadzonych działań w powiecie łosickim w 2022 roku w ramach ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie           Łosickim na lata 2017 - 2022”.
9. Analiza opisowa z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach na dzień 31 grudnia 2022 r.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

 

Materiały

Uchwała 331
Uchwała​_331.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne​_Uchwała 331
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_331.pdf 0.04MB
Uchwała 332
Uchwała​_332.pdf 0.03MB
Głosowanie imienne​_Uchwała 332
Głosowanie​_imienne​_Uchwałą​_332.pdf 0.04MB
Uchwała 333
Uchwała​_333.pdf 0.92MB
Głosowanie imienne​_Uchwała 333
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_333.pdf 0.04MB
Uchwała 334
XLV​_334​_2023​_WPF.pdf 4.38MB
Uchwała 335
Uchwała​_335.pdf 0.04MB
Załącznik 335
Załącznik​_335.pdf 0.11MB
Głosowanie imienne​_Uchwała 335
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_335.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.03.2023 08:27 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXV/2023 z dnia 27 marca 2023 r. 6.0 13.04.2023 14:38 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXV/2023 z dnia 27 marca 2023 r. 5.0 13.04.2023 14:37 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXV/2023 z dnia 27 marca 2023 r. 4.0 07.04.2023 09:16 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXV/2023 z dnia 27 marca 2023 r. 3.0 05.04.2023 08:31 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXV/2023 z dnia 27 marca 2023 r. 2.0 04.04.2023 12:34 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXV/2023 z dnia 27 marca 2023 r. 1.0 21.03.2023 08:27 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXIV/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

27.02.2023

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 grudnia  2022 r. o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023-2030, 

4) w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w Zespole Zamiejscowym w Radomiu. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

 

Materiały

Głosowanie imienne​_przyjęcie zmian do porządku obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad​_sesji.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne​_przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.03MB
Uchwała Nr LXIV/324/2023
Uchwała​_324.pdf 0.04MB
Załącznik do Uchwały Nr LXIV/324/2023
Załącznik​_324.pdf 0.13MB
Głosowanie imienne Uchwały Nr LXIV/324/2023
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_324.pdf 0.04MB
Uchwała Nr LXIV/325/2023
Uchwała​_325.pdf 0.72MB
Głosowanie imienne Uchwały Nr LXIV/325/2023
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_325.pdf 0.04MB
Uchwała Nr LXIV/326/2023
Uchwała​_326.pdf 6.17MB
Głosowanie imienne Uchwały Nr LXIV/326/2023
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_326.pdf 0.04MB
Uchwała Nr LXIV/327/203
Uchwała​_327.pdf 0.11MB
Załącznik do Uchwały Nr LXIV/327/2023
Załącznik​_327.pdf 0.07MB
Głosowanie imienne Uchwały Nr LXIV/327/2023
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_327.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.02.2023 12:24 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXIV/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. 4.0 02.03.2023 13:51 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXIV/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. 3.0 02.03.2023 09:26 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXIV/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. 2.0 02.03.2023 08:42 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXIV/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. 1.0 22.02.2023 12:24 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXIII/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

30.01.2023

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łosickiego na rok 2023,

2) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2023.

5.Sprawozdanie Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 r.

6. Sprawozdanie z działalności rady i stałych komisji rady powiatu w 2022 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łosickiego na rok 2023,

2) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2023,

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.

5.Sprawozdanie Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 r.

6. Sprawozdanie z działalności rady i stałych komisji rady powiatu w 2022 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała​_321
Uchwała​_321.pdf 0.03MB
Załącznik​_321
Załącznik​_321.pdf 0.13MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_321
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_321.pdf 0.04MB
Uchwała​_322
Uchwała​_322.pdf 0.05MB
Załącznik​_1​_do​_322
Załącznik​_1​_do​_322.pdf 0.10MB
Załącznik​_2​_do​_322
Załącznik​_2​_do​_322.pdf 0.11MB
Załącznik​_3​_do​_322
Załącznik​_3​_do​_322.pdf 0.08MB
Załącznik​_4​_do​_322
Załącznik​_4​_do​_322.pdf 0.12MB
Załącznik​_5​_do​_322
Załącznik​_5​_do​_322.pdf 0.13MB
Załącznik​_6​_do​_322
Załącznik​_6​_do​_322.pdf 0.08MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_322
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_322.pdf 0.04MB
Uchwała​_323
Uchwała​_323.pdf 0.46MB
Głosowanie​_imienne​_​_Uchwała​_323
Głosowanie​_imienne​_​_Uchwała​_323.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.02.2023 12:22 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXIII/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. 3.0 08.03.2023 08:26 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXIII/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. 2.0 02.03.2023 08:43 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXIII/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. 1.0 22.02.2023 12:22 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXII/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

19.12.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ Łosice

5. Stan sanitarno-weterynaryjny powiatu.  

6. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego na rok 2023,

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr L/267/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2022 roku,

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022 – 2030.  

5) w sprawie budżetu Powiatu Łosickiego na 2023 rok :

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2023 r.

6) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023 – 2030,

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.  

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ Łosice

5. Stan sanitarno-weterynaryjny powiatu.  

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego na rok 2023,

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr L/267/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2022 roku,

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022 – 2030.  

5) w sprawie budżetu Powiatu Łosickiego na 2023 rok :

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2023 r.

6) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023 – 2030,

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.  

Materiały

Uchwała​_315
Uchwała​_315.pdf 1.09MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_315
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_315.pdf 0.04MB
Uchwała​_316
Uchwała​_316.pdf 0.03MB
Załącznik​_316
Załącznik​_316.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_316
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_316.pdf 0.04MB
Uchwała​_317
Uchwała​_317.pdf 0.93MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_317
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_317.pdf 0.04MB
WPF​_2022-2030
WPF​_2022-2030.pdf 4.97MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_318
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_318.pdf 0.04MB
Uchwała​_319
Uchwała​_319.pdf 1.58MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_319
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_319.pdf 0.04MB
Ucwała​_LXII​_​_320​_​_2022​_z​_19​_grudnia​_2022​_roku
Ucwała​_LXII​_​_320​_​_2022​_z​_19​_grudnia​_2022​_roku.pdf 11.55MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_320
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_320.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.02.2023 12:01 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXII/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. 2.0 02.03.2023 08:43 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXII/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. 1.0 22.02.2023 12:01 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LXI/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

24.11.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

3) w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyzpozycji usunięcia pojazdu na rok 2023.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łosickiego za rok szkolny 2021/2022.

6. Informacja o projekcie uchwały budżetowej na 2023 r.  

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

3) w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyzpozycji usunięcia pojazdu na rok 2023,

4) w sprawie zmiany Wieloletnej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022-2030.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łosickiego za rok szkolny 2021/2022.

6. Informacja o projekcie uchwały budżetowej na 2023 r.  

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała​_311
Uchwała​_311.pdf 0.03MB
Uzasadnienie​_do​_311
Uzasadnienie​_do​_311.pdf 0.20MB
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_311
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_311.pdf 0.04MB
Uchwała​_312
Uchwała​_312.pdf 0.99MB
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_312
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_312.pdf 0.04MB
Uchwała​_313
Uchwała​_313.pdf 0.07MB
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_313
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_313.pdf 0.04MB
WPF​_LXI​_314​_2022
WPF​_LXI​_314​_2022.pdf 5.18MB
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_314
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_314.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.02.2023 11:46 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LXI/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. 2.0 02.03.2023 08:44 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LXI/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. 1.0 22.02.2023 11:46 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LX/2022 z dnia 3 listopada 2022 r.

03.11.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany uchwałyNr XXXVIII/189/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

2) w sprawiezmiany uchwały Nr L/267/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2022 roku,

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022-2030.   

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany uchwałyNr XXXVIII/189/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

2) w sprawiezmiany uchwały Nr L/267/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2022 roku,

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022-2030,

5) w sprawie uchwalenia współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działlaność pożytku publicznego na rok 2023.   

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

 

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała​_306
Uchwała​_306.pdf 0.08MB
Uchwała​_307
Uchwała​_307.pdf 0.03MB
Załącznik​_307
Załącznik​_307.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_307
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_307.pdf 0.04MB
Uchwała​_308
Uchwała​_308.pdf 1.12MB
Uchwała​_308​_(1)
Uchwała​_308​_(1).pdf 1.12MB
Uchwała​_LX​_309​_2022
Uchwała​_LX​_309​_2022.pdf 5.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_309
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_309.pdf 0.04MB
Uchwała​_310
Uchwała​_310.pdf 0.03MB
Załącznik​_310
Załącznik​_310.pdf 0.33MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_310
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_310.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.02.2023 08:00 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LX/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. 2.0 02.03.2023 08:45 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LX/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. 1.0 22.02.2023 08:00 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LIX/2022 z dnia 3 października 2022 r.

03.10.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ w Łosicach.

5. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach z uwzględnieniem bezrobocia w I półroczu 2022 r.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łosickiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łosicach za I półrocze 2022 r.

7. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby, o których mowa w art. 25c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

8. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022-2030.   

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ w Łosicach.

5. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach z uwzględnieniem bezrobocia w I półroczu 2022 r.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łosickiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łosicach za I półrocze 2022 r.

7. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby, o których mowa w art. 25c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

8. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022-2030.   

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała​_303
Uchwała​_303.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_303
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_303.pdf 0.04MB
Uchwała​_304
Uchwała​_304.pdf 0.75MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_304
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_304.pdf 0.04MB
WPF​_LIX​_​_305​_​_2022
WPF​_LIX​_​_305​_​_2022.pdf 4.97MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_305
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_305.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.12.2022 14:13 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LIX/2022 z dnia 3 października 2022 r. 1.0 14.12.2022 14:13 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LVIII/2022 z dnia 6 września 2022 r.

06.09.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwał :  

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr L/267/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2022 roku,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem i Gminą Łosice porozumienia dotyczącego określenia zasad funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach,

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022 – 2030,

5) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Olszanka na dofinansowanie zadania „Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka” realizowanego w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwał :  

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr L/267/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2022 roku,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem i Gminą Łosice porozumienia dotyczącego określenia zasad funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach,

3) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Olszanka na dofinansowanie zadania „Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka” realizowanego w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład,

4) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Sarnaki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogę wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W” – wykonanie dokumentacji projektowej,

5) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Sarnaki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,

6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022 – 2030,

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie​_imienne​_zmiana​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_zmiana​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała​_296
Uchwała​_296.pdf 0.03MB
Załącznik​_296
Załącznik​_296.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_296
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_296.pdf 0.04MB
Uchwała​_297
Uchwała​_297.pdf 0.03MB
Załącznik​_297
Załącznik​_297.pdf 0.14MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_297
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_297.pdf 0.04MB
Uchwała​_298
Uchwała​_298.pdf 0.08MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_298
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_298.pdf 0.04MB
Uchwała​_299
Uchwała​_299.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_299
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_299.pdf 0.04MB
Uchwała​_300
Uchwała​_300.pdf 0.06MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_300
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_300.pdf 0.04MB
Uchwała​_301
Uchwała​_301.pdf 0.95MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_301
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_301.pdf 0.04MB
Uchwała​_Nr​_LVIII​_302​_2022
Uchwała​_Nr​_LVIII​_302​_2022.pdf 5.12MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_302
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_302.pdf 0.04MB
Protokół LVIII
Protokół​_58.pdf 6.17MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.09.2022 10:45 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LVIII/2022 z dnia 6 września 2022 r. 2.0 08.03.2023 08:26 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LVIII/2022 z dnia 6 września 2022 r. 1.0 19.09.2022 10:45 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LVII/2022 z dnia 21 lipca 2022 r.

21.07.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwał :  

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/283/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Łosicki,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwał :  

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/283/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Łosicki,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.01MB
Uchwała​_294
Uchwała​_294.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_294
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_294.pdf 0.01MB
Uchwała​_295
Uchwała​_295.pdf 0.53MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_295
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_295.pdf 0.01MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.09.2022 10:21 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LVII/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. 1.0 19.09.2022 10:21 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LVI/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

29.06.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołów z ostatnich sesji rady : z 31 maja oraz z 10 czerwca 2022 r.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Sytuacja bieżąca w SP ZOZ w Łosicach.

5. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

2) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych na terenie Powiatu Łosickiego.

6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu za 2021 r.” :  

1) debata nad „Raportem o stanie Powiatu za 2021 r.” ,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

7. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 r., wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego :  

1) wystąpienie Starosty w imieniu Zarządu Powiatu,

2) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach o :

a) przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łosickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.;

b) wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łosickiego, dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego za 2021 r.;

4) dyskusja,

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Łosickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.,

6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołów z ostatnich sesji rady : z 31 maja oraz z 10 czerwca 2022 r.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Sytuacja bieżąca w SP ZOZ w Łosicach.

5. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

2) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych na terenie Powiatu Łosickiego.

6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu za 2021 r.” :  

1) debata nad „Raportem o stanie Powiatu za 2021 r.” ,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

7. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 r., wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego :  

1) wystąpienie Starosty w imieniu Zarządu Powiatu,

2) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach o :

a) przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łosickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.;

b) wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łosickiego, dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego za 2021 r.;

4) dyskusja,

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Łosickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.,

6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_LIV​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_LIV​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_LV​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_LV​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała​_289
Uchwała​_289.pdf 0.54MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_289
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_289.pdf 0.04MB
Uchwała​_290
Uchwała​_290.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_290
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_290.pdf 0.04MB
Uchwała​_291
Uchwała​_291.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_291
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_291.pdf 0.04MB
Uchwała​_292
Uchwała​_292.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_292
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_292.pdf 0.04MB
Uchwała​_293
Uchwała​_293.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_293
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_293.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.09.2022 10:15 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LVI/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. 1.0 19.09.2022 10:15 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LV/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.

10.06.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.   

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.   

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 288
Uchwała​_288.pdf 0.50MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.06.2022 14:37 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LV/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. 1.0 20.06.2022 14:37 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LIV/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

31.05.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołów z LII i LIII nadzwyczajnej sesji rady.   

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

2) w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

3) w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Łosicki,

4) w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z parkingów zlokalizowanych przy Starostwie Powiatowym w Łosicach stanowiących własność Powiatu Łosickiego”,

5) w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach studiów na kierunku lekarskim,

6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022 – 2030.

5.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Łosickiego w 2021 r.

6.Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych występujących na terenie Powiatu Łosickiego w 2021 r.

7.Analiza działalności bieżącej PKS Łosice.

8.Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Łosickim za rok 2021.

9.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r.

10.Ocena sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w powiecie.

11.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

12.Informacja o sytuacji na drogach Powiatu Łosickiego.

13.Sprawy różne i wolne wnioski.

14.Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołów z LII i LIII nadzwyczajnej sesji rady.   

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

2) w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

3) w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Łosicki,

4) w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z parkingów zlokalizowanych przy Starostwie Powiatowym w Łosicach stanowiących własność Powiatu Łosickiego”,

5) w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach studiów na kierunku lekarskim,

6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022 – 2030.

5.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Łosickiego w 2021 r.

6.Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych występujących na terenie Powiatu Łosickiego w 2021 r.

7.Analiza działalności bieżącej PKS Łosice.

8.Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Łosickim za rok 2021.

9.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r.

10.Ocena sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w powiecie.

11.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

12.Informacja o sytuacji na drogach Powiatu Łosickiego.

13.Sprawy różne i wolne wnioski.

14.Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_LII​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_LII​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_LIII​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_LIII​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała​_281
Uchwała​_281.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_281
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_281.pdf 0.04MB
Uchwała​_282
Uchwała​_282.pdf 0.03MB
Załącznik​_do​_282
Załącznik​_do​_282.pdf 0.74MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_282
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_282.pdf 0.04MB
Uchwała​_283
Uchwała​_283.pdf 0.19MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_283
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_283.pdf 0.05MB
Uchwała​_284
Uchwała​_284.pdf 0.04MB
Załącznik​_284
Załącznik​_284.pdf 0.12MB
Zaącznik​_do​_Regulaminu​_Uchwała​_284
Zaącznik​_do​_Regulaminu​_Uchwała​_284.pdf 0.09MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_284
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_284.pdf 0.04MB
Uchwała​_285
Uchwała​_285.pdf 0.03MB
Załącznik​_285
Załącznik​_285.pdf 0.11MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_285
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_285.pdf 0.05MB
Uchwała​_286
Uchwała​_286.pdf 0.95MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_286
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_286.pdf 0.04MB
Uchwała​_287
Uchwała​_287.pdf 5.31MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_287
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_287.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.06.2022 10:54 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LIV/2022 z dnia 31 maja 2022 r. 2.0 20.06.2022 14:32 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LIV/2022 z dnia 31 maja 2022 r. 1.0 07.06.2022 10:54 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LIII/2022 z dnia 12 maja 2022 r.

12.05.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.   

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.   

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała​_280
Uchwała​_280.pdf 0.69MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_280
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_280.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.06.2022 10:47 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LIII/2022 z dnia 12 maja 2022 r. 2.0 20.06.2022 14:30 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr LIII/2022 z dnia 12 maja 2022 r. 1.0 07.06.2022 10:47 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LII/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

29.04.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.  

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała​_278
Uchwała​_278.pdf 0.03MB
Uchwała​_279
Uchwała​_279.pdf 0.34MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.06.2022 10:45 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LII/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. 1.0 07.06.2022 10:45 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr LI/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.

07.04.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał  :

1) w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingów zlokalizowanych przy Starostwie Powiatowym w Łosicach stanowiących własność Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał  :

1) w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingów zlokalizowanych przy Starostwie Powiatowym w Łosicach stanowiących własność Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022 - 2030.  

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Imienne​_głosowania​_radnych​_przyjęcie​_protokołu
Imienne​_głosowania​_radnych​_przyjęcie​_protokołu.pdf 0.04MB
Imienne​_głosowanie​_radnych​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad
Imienne​_głosowanie​_radnych​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Uchwała​_275
Uchwała​_275.pdf 0.35MB
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_275
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_275.pdf 0.05MB
Uchwała​_276
Uchwała​_276.pdf 0.62MB
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_276
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_276.pdf 0.04MB
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_277
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_277.pdf 0.05MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.04.2022 13:33 Karol Piotrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr LI/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. 1.0 08.04.2022 13:33 Karol Piotrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr L/2022 z dnia 28 marca 2022 r.

28.03.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,

2) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2022 roku,

3) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łosickim na lata 2022-2024”,  

4) w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki-granica województwa (Janów Podlaski) od znaku D-42 (teren zabudowany) przed msc. Serpelice od strony wsi Borsuki do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2008W w msc. Zabuże, na czas realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy tej drogi,

5) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Łosickiego,  

6) w sprawie ustalenia diet dla radnych Powiatu Łosickiego,

7) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Łosickiego,

8) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022 – 2030.

5. Sytuacja bieżąca w SP ZOZ w Łosicach.

6. Analiza opisowa z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach na dzień 31 grudnia 2021 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,

2) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2022 roku,

3) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łosickim na lata 2022-2024”,  

4) w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki-granica województwa (Janów Podlaski) od znaku D-42 (teren zabudowany) przed msc. Serpelice od strony wsi Borsuki do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2008W w msc. Zabuże, na czas realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy tej drogi,

5) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Łosickiego,  

6) w sprawie ustalenia diet dla radnych Powiatu Łosickiego,

7) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Olszanka na dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W oraz 200304W na terenie Giny Olszanka" realizowanego w ramach Programu Rządowego Polski Ład,

8) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022 – 2030.

5. Sytuacja bieżąca w SP ZOZ w Łosicach.

6. Analiza opisowa z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach na dzień 31 grudnia 2021 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Uchwała​_266
Uchwała​_266.pdf 0.03MB
Załącznik​_266
Załącznik​_266.pdf 0.07MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_266
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_266.pdf 0.04MB
Uchwała​_267
Uchwała​_267.pdf 0.04MB
Załącznik​_267
Załącznik​_267.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_267
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_267.pdf 0.04MB
Uchwała​_268
Uchwała​_268.pdf 0.03MB
Załącznik​_268
Załącznik​_268.pdf 0.60MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_268
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_268.pdf 0.04MB
Uchwała​_269
Uchwała​_269.pdf 0.06MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_269
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_269.pdf 0.04MB
Uchwała​_270
Uchwała​_270.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_270
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_270.pdf 0.04MB
Uchwała​_271
Uchwała​_271.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_271
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_271.pdf 0.04MB
Uchwała​_272
Uchwała​_272.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_272
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_272.pdf 0.04MB
Uchwała​_273
Uchwała​_273.pdf 1.64MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_273
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_273.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_274
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_274.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.04.2022 09:35 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr L/2022 z dnia 28 marca 2022 r. 1.0 01.04.2022 09:35 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XLIX/2022 z dnia 15 lutego 2022 r.

15.02.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022,

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/257/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie  powierzenia Gminie Huszlew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych Nr 2039W Kownaty-Krasna-granica województwa (Rogoźnica) w km od 0+000÷3+288, Nr 2040W Chotycze-Jeziory-Zienie w km 6+981÷7+181, tj. 200 mb. oraz Nr 2033W Próchenki-granica województwa (Łuby)-granica województwa (Krawce)-Mostów-Krzywośnity-Huszlew od km 12+015÷14+553, tj.2,538 km, na czas realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji dróg powiatowych,     

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/251/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki-granica województwa (Janów Podlaski) od znaku D-42 (teren zabudowany) przed msc. Serpelice od strony wsi Borsuki do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2008W w msc. Zabuże, na czas realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji tej drogi.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022,

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/257/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie  powierzenia Gminie Huszlew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych Nr 2039W Kownaty-Krasna-granica województwa (Rogoźnica) w km od 0+000÷3+288, Nr 2040W Chotycze-Jeziory-Zienie w km 6+981÷7+181, tj. 200 mb. oraz Nr 2033W Próchenki-granica województwa (Łuby)-granica województwa (Krawce)-Mostów-Krzywośnity-Huszlew od km 12+015÷14+553, tj.2,538 km, na czas realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji dróg powiatowych,     

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/251/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki-granica województwa (Janów Podlaski) od znaku D-42 (teren zabudowany) przed msc. Serpelice od strony wsi Borsuki do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2008W w msc. Zabuże, na czas realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji tej drogi.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu.pdf 0.04MB
UchwałaXLIX2632022​_2022-02-15
UchwałaXLIX2632022​_2022-02-15.pdf 0.69MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_263
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_263.pdf 0.04MB
Uchwała​_264
Uchwała​_264.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_264
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_264.pdf 0.05MB
Uchwała​_265
Uchwała​_265.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_265
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_265.pdf 0.05MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.03.2022 11:21 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XLIX/2022 z dnia 15 lutego 2022 r. 1.0 03.03.2022 11:21 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XLVIII/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

28.01.2022

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/238/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łosickiego na rok 2022,

3) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2022,

4) w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

5) w sprawie powierzenia Gminie Huszlew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowymi Nr 2039W Kownaty-Krasna-granica województwa (Rogoźnica) w km od 0+000÷3+288, Nr 2040W Chotycze-Jeziory-Zienie w km 6+981÷7+181, tj. 200 mb. oraz Nr 2033W Próchenki-granica województwa (Łuby)-granica województwa(Krawce)-Mostów-Krzywośnity-Huszlew od km 12+015÷14+553, tj.2,538 km, na czas realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji dróg powiatowych,

6) w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki prowadzenia zadania własnego Powiatu Łosickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2007W

7) w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże – Serpelice, na czas realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej,     

8) w sprawie powierzenia Gminie Platerów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych Nr 2001W Puczyce-Rusków-Hruszew odcinek od km 0+000 km (dk nr. 19) do 5+642 km (skrzyżowanie z droga 2048W w miejscowości Zaborze), Nr 2048W Niemojki-Patków-Zaborze odcinek od 3+824 km do 5+605, zlokalizowanych na terenie Gminy Platerów na czas realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Platerów,

9) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022 – 2030.

5.Sprawozdanie Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 r.

6. Sprawozdanie z działalności rady i stałych komisji rady powiatu w 2021 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/238/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łosickiego na rok 2022,

3) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2022,

4) w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

5) w sprawie powierzenia Gminie Huszlew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowymi Nr 2039W Kownaty-Krasna-granica województwa (Rogoźnica) w km od 0+000÷3+288, Nr 2040W Chotycze-Jeziory-Zienie w km 6+981÷7+181, tj. 200 mb. oraz Nr 2033W Próchenki-granica województwa (Łuby)-granica województwa(Krawce)-Mostów-Krzywośnity-Huszlew od km 12+015÷14+553, tj.2,538 km, na czas realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji dróg powiatowych,

6) w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki prowadzenia zadania własnego Powiatu Łosickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2007W,

7) w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże – Serpelice, na czas realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej,     

8) w sprawie powierzenia Gminie Platerów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych Nr 2001W Puczyce-Rusków-Hruszew odcinek od km 0+000 km (dk nr. 19) do 5+642 km (skrzyżowanie z droga 2048W w miejscowości Zaborze), Nr 2048W Niemojki-Patków-Zaborze odcinek od 3+824 km do 5+605, zlokalizowanych na terenie Gminy Platerów na czas realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Platerów,

9) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022 – 2030.

5.Sprawozdanie Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 r.

6. Sprawozdanie z działalności rady i stałych komisji rady powiatu w 2021 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała​_253
Uchwała​_253.pdf 0.04MB
Załącznik​_253
Załącznik​_253.pdf 0.08MB
Uchwała​_254
Uchwała​_254.pdf 0.03MB
Załącznik​_254
Załącznik​_254.pdf 0.13MB
Uchwała​_255
Uchwała​_255.pdf 0.05MB
Załącznik​_1​_do​_255
Załącznik​_1​_do​_255.pdf 0.07MB
Załącznik​_2​_do​_255
Załącznik​_2​_do​_255.pdf 0.12MB
Załącznik​_3​_do​_255
Załącznik​_3​_do​_255.pdf 0.09MB
Załącznik​_4​_do​_255
Załącznik​_4​_do​_255.pdf 0.12MB
Załącznik​_5​_do​_255
Załącznik​_5​_do​_255.pdf 0.10MB
Załącznik​_6​_do​_255
Załącznik​_6​_do​_255.pdf 0.08MB
Uchwała​_256
Uchwała​_256.pdf 0.07MB
Uchwała​_257
Uchwała​_257.pdf 0.05MB
Uchwała​_258
Uchwała​_258.pdf 0.04MB
Uchwała​_259
Uchwała​_259.pdf 0.04MB
Uchwała​_260
Uchwała​_260.pdf 0.06MB
UchwałaXLVIII26120222022-01-28
UchwałaXLVIII26120222022-01-28.pdf 0.95MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.02.2022 10:20 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XLVIII/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. 3.0 03.03.2022 11:21 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr XLVIII/2021 z dnia 28 stycznia 2022 r. 2.0 08.02.2022 10:26 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr XLVIII/2021 z dnia 28 stycznia 2022 r. 1.0 08.02.2022 10:20 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XLVII/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

28.12.2021

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał     :

1) w sprawie powołania radnego/radnej do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/155/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego,

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

4) w sprawie budżetu Powiatu Łosickiego na 2022 rok :

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2022 r.

5) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022 – 2030.  

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.  

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał     :

1) w sprawie powołania radnego/radnej do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/155/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego,

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

4) w sprawie budżetu Powiatu Łosickiego na 2022 rok :

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2022 r.

5) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022 – 2030,

6) w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki-granica województwa (Janów Podlaski) od znaku D-42 (teren zabudowany) przed msc. Serpelice od strony wsi Borsuki do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2008W w msc. Zabuże, na czas realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji tej drogi,

7) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.  

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Uchwała​_246
Uchwała​_246.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_246
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_246.pdf 0.04MB
Uchwała​_247
Uchwała​_247.pdf 0.05MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_247
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_247.pdf 0.05MB
Uchwała​_248
Uchwała​_248.pdf 0.60MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_248
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_248.pdf 0.04MB
Uchwała​_249
Uchwała​_249.pdf 1.49MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_249
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_249.pdf 0.05MB
WPF​_2022-2030
WPF​_2022-2030.pdf 10.94MB
Uchwała​_251
Uchwała​_251.pdf 0.06MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_251
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_251.pdf 0.05MB
Uchwała​_252
Uchwała​_252.pdf 0.27MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_252
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_252.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2022 09:35 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XLVII/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. 2.0 04.01.2022 09:41 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr XLVII/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. 1.0 04.01.2022 09:35 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XLVI/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

14.12.2021

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał     :

1) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego,

2) w sprawiezmiany uchwały Nr XXXVI/197/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2021 roku,

3) w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz z członkostwa w tej komisji,

4) w sprawie powołania radnego/radnej do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/155/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego,

6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.  

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego,

2) w sprawiezmiany uchwały Nr XXXVI/197/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2021 roku,

3) w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz z członkostwa w tej komisji,

4) w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

5 w sprawie powołania radnej do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030,

8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu na czas oznczony, zlokalizowanego w budynku przy ul. Szpitalnej w w Łosicach.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.  

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_zmiana​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_zmiana​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Uchwała​_238
Uchwała​_238.pdf 0.05MB
Załącznik​_1​_do​_238
Załącznik​_1​_do​_238.pdf 0.09MB
Załącznik​_2​_do​_238
Załącznik​_2​_do​_238.pdf 0.90MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_238
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_238.pdf 0.04MB
Uchwała​_239
Uchwała​_239.pdf 0.03MB
Załącznik​_do​_239
Załącznik​_do​_239.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_239
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_239.pdf 0.04MB
Uchwała​_240
Uchwała​_240.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_240
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_240.pdf 0.05MB
Uchwała​_241
Uchwała​_241.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_241
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_241.pdf 0.04MB
Uchwała​_242
Uchwała​_242.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_242
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_242.pdf 0.04MB
Uchwała​_243
Uchwała​_243.pdf 1.86MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_243
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_243.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_244
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_244.pdf 0.04MB
Uchwała​_245
Uchwała​_245.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_245
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_245.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.12.2021 10:58 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XLVI/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. 1.0 30.12.2021 10:58 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XLV/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.

16.11.2021

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łosickiego :

1) zgłaszanie kandydatów,

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3) głosowanie,

4) ogłoszenie wyników głosowania,

5) uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Łosickim na lata 2021 – 2026”,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030,

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Łosickiego.

6. Sytuacja bieżąca w SP ZOZ w Łosicach.  

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łosickiego za rok szkolny 2020/2021.  

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łosickiego :

1) zgłaszanie kandydatów,

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3) głosowanie,

4) ogłoszenie wyników głosowania,

5) uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Łosickim na lata 2021 – 2026”,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030,

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Łosickiego,

5) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

6. Sytuacja bieżąca w SP ZOZ w Łosicach.  

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łosickiego za rok szkolny 2020/2021.  

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Uchwała​_232
Uchwała​_232.pdf 0.03MB
Głosowanie​_imienne​_skład​_Komisji​_Skrutacyjnej​_do​_wyboru​_Przewodniczącego​_Rady​_Powiatu
Głosowanie​_imienne​_skład​_Komisji​_Skrutacyjnej​_do​_wyboru​_Przewodniczącego​_Rady​_Powiatu.pdf 0.04MB
Uchwała​_233
Uchwała​_233.pdf 0.03MB
Załącznik​_233
Załącznik​_233.pdf 2.44MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_233
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_233.pdf 0.04MB
Uchwała​_234
Uchwała​_234.pdf 0.08MB
Tabela​_1​_do​_234
Tabela​_1​_do​_234.pdf 0.25MB
Tabela​_1a​_do​_234
Tabela​_1a​_do​_234.pdf 0.08MB
Tabela​_2​_do​_234
Tabela​_2​_do​_234.pdf 0.44MB
Tabela​_2a​_do​_234
Tabela​_2a​_do​_234.pdf 0.18MB
Tabela​_3​_do​_234
Tabela​_3​_do​_234.pdf 0.65MB
Tabela​_4​_do​_234
Tabela​_4​_do​_234.pdf 0.06MB
Tabela​_5​_do​_234
Tabela​_5​_do​_234.pdf 0.09MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_234
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_234.pdf 0.04MB
Uchwała​_235
Uchwała​_235.pdf 4.86MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_235
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_235.pdf 0.04MB
Uchwała​_236
Uchwała​_236.pdf 0.03MB
Załącznik​_236
Załącznik​_236.pdf 0.18MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_236
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_236.pdf 0.04MB
Uchwała​_237
Uchwała​_237.pdf 0.04MB
Załącznik​_237
Załącznik​_237.pdf 0.38MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_237
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_237.pdf 0.05MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.11.2021 14:38 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/Przewodnicząca Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XLV/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. 1.0 23.11.2021 14:38 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XLIV/2021 z dnia 19 października 2021 r

19.10.2021

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030,

3) w sprawiezmiany uchwały Nr XXXVI/197/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2021 roku.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030,

3) w sprawiezmiany uchwały Nr XXXVI/197/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2021 roku,

4) w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała​_228
Uchwała​_228.pdf 0.72MB
Uchwała​_WPF​_2021-2030​_XLIV​_229​_2021
Uchwała​_WPF​_2021-2030​_XLIV​_229​_2021.pdf 6.46MB
Uchwała​_230
Uchwała​_230.pdf 0.04MB
Załącznik​_230
Załącznik​_230.pdf 0.04MB
Uchwała​_231
Uchwała​_231.pdf 0.03MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.11.2021 13:57 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XLIV/2021 z dnia 19 października 2021 r 1.0 23.11.2021 13:57 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XLIII/2021 z dnia 29 wrzśnia 2021 r.

29.09.2021

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) twierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030.

5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ Łosice.

6. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach z uwzględnieniem bezrobocia w I półroczu
2021 r.

7.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łosickiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach za I półrocze 2021 r.

8.  Stan sanitarno – weterynaryjny powiatu.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) twierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030.

5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ Łosice.

6. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach z uwzględnieniem bezrobocia w I półroczu
2021 r.

7.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łosickiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach za I półrocze 2021 r.

8.  Stan sanitarno – weterynaryjny powiatu.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie imienne przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.05MB
Uchwała 226
Uchwała​_226.pdf 0.04MB
Tabela Nr 1 do 226
Tabela​_Nr​_1​_do​_226.pdf 0.10MB
Tabela Nr 2 do 226
Tabela​_Nr​_2​_do​_226.pdf 0.17MB
Tabela Nr 2a do 226
Tabela​_Nr​_2a​_do​_226.pdf 0.05MB
Tabela Nr 3 do 226
Tabela​_Nr​_3​_do​_226.pdf 0.53MB
Głosowanie imienne Uchwała 226
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_226.pdf 0.05MB
Uchwała 227
Uchwała​_227.pdf 0.89MB
Głosowanie imienne Uchwała 227
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_227.pdf 0.05MB

Wideo

Szczegóły sesji nr XLII/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

27.08.2021

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała​_224
Uchwała​_224.pdf 0.11MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_224
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_224.pdf 0.04MB
Zmiany​_WPF​_XLII​_224​_2021
Zmiany​_WPF​_XLII​_224​_2021.pdf 5.77MB
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_225
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_225.pdf 0.04MB

Wideo

Szczegóły sesji nr XLI/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.

30.07.2021

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

 1. stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,
 2. w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,
 3. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.

5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ w Łosicach.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

 1. stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,
 2. w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,
 3. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.

5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ w Łosicach.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Materiały

Imienne głosowanie radnych przyjęcie protokołu
Imienne​_głosowanie​_radnych​_przyjęcie​_protokołu.pdf 0.04MB
Uchwała 221
Uchwała​_221.pdf 0.05MB
Imienne głosowanie radnych Uchwała 221
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_221.pdf 0.04MB
Uchwała 222
Uchwała​_222.pdf 0.03MB
Załącznik do 222
Załącznik​_do​_222.pdf 0.80MB
Imienne głosowanie radnych Uchwała 222
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_222.pdf 0.04MB
Uchwała 223
Uchwała​_223.pdf 0.04MB
Tabela 1 do 223
Tabela​_1​_do​_223.pdf 0.07MB
Tabela 2 do 223
Tabela​_2​_do​_223.pdf 0.16MB
Tabela 3 do 223
Tabela​_3​_do​_223.pdf 0.60MB
Tabela 4 do 223
Tabela​_4​_do​_223.pdf 0.19MB
Imienne głosowanie radnych Uchwała 223
Imienne​_głosowanie​_radnych​_Uchwała​_223.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.08.2021 15:14 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XLI/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. 2.0 08.09.2021 12:15 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr XLI/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. 1.0 03.08.2021 15:14 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XL/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.

14.07.2021

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

 1. stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata
2021 – 2030,

w sprawie powierzenia Gminie Olszanka prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych Nr 2032W Olszanka – Korczówka - granica województwa (Krzewica), Nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki, Szydłówka - Olszanka, Nr 2031W Korczówka - Kolonia Korczówka – Mszanna - DK19, Nr 2042W - Nowe Łepki - Stare Łepki - granica powiatu, zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka w zakresie modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Olszanka.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

 1. stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie zmian do porządku obrad,
 4. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

 1. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030,
 3. w sprawie powierzenia Gminie Olszanka prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych Nr 2032W Olszanka – Korczówka - granica województwa (Krzewica), Nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki, Szydłówka - Olszanka, Nr 2031W Korczówka - Kolonia Korczówka – Mszanna - DK19, Nr 2042W - Nowe Łepki - Stare Łepki - granica powiatu, zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka w zakresie modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Olszanka.
 4. w sprawie:  powierzenia Gminie Platerów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych Nr 2001W Puczyce-Rusków-Hruszew odcinek od km 0+000 km (dk nr. 19) do 5+640 km ( skrzyżowanie z drogą 2048W w miejscowości Zaborze), Nr 2048W Niemojki- Patków- Zaborze odcinek od 0+000 km do 5+605 km, zlokalizowanych na terenie Powiatu Łosickiego na czas realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji dróg powiatowych.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 217
Uchwała​_217.pdf 0.04MB
Tabela Nr 1 - Zmiany w planie dochodów na rok 2021
Tabela​_Nr​_1​_-​_Zmiany​_w​_planie​_dochodów​_na​_rok​_2021.pdf 0.06MB
Tabela Nr 1a - dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej
Tabela​_Nr​_1a​_-​_dotacje​_na​_realizacje​_zadań​_z​_zakresu​_administracji​_rządowej.pdf 0.05MB
Tabela Nr 2 - Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021
Tabela​_Nr​_2​_-​_Zmiany​_w​_planie​_wydatków​_budżetu​_powiatu​_na​_rok​_2021.pdf 0.06MB
Tabela Nr 2a - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Tabela​_Nr​_2a​_-​_Wydatki​_związane​_z​_realizacją​_zadań​_z​_zakresu​_administracji​_rządowej​_i​_innych​_zadań​_zleconych​_odrębnymi​_ustawami.pdf 0.05MB
Głosowanie imienne Uchwały 217
Głosowanie​_imienne​_Uchwały​_217.pdf 0.04MB
Uchwała 218
Uchwała​_218.pdf 0.04MB
Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa
Załącznik​_Nr​_1​_-​_Wieloletnia​_prognoza​_finansowa.pdf 0.64MB
Załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia WPF
Załącznik​_Nr​_2​_-​_Przedsięwzięcia​_WPF.pdf 0.21MB
Głosowanie imienne Uchwała 218
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_218.pdf 0.04MB
Uchwała 219
Uchwała​_219.pdf 0.05MB
Głosowanie imienne Uchwała 219
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_219.pdf 0.04MB
Uchwała 220
Uchwała​_220.pdf 0.05MB
Głosowanie imienne Uchwała 220
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_220.pdf 0.04MB
Protokół 40
Protokół​_40.pdf 0.45MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.08.2021 15:07 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XL/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. 1.0 03.08.2021 15:07 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXXIX/2021 z dnia 6 lipca 2021 r.

06.07.2021

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/87/2019 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

2) w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/87/2019 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

2) w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 215
Uchwała​_215.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Uchwała 215
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_215.pdf 0.05MB
Uchwała 216
Uchwała​_216.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Uchwała 216
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_216.pdf 0.05MB
Protokół 39
Protokół​_39.pdf 0.22MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.08.2021 12:36 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXXIX/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. 1.0 02.08.2021 12:36 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXXVIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

28.06.2021

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie łosickim na lata 2021 – 2026”,

2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/197/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2021 roku,

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030.

5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu za 2020 r.” :  

1) debata nad „Raportem o stanie Powiatu za 2020 r.” ,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

6.Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 r., wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego :  

1) wystąpienie Starosty w imieniu Zarządu Powiatu,

2) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach o :

a) przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łosickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.;

b) wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łosickiego, dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego za 2020 r.;

4) dyskusja,

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Łosickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.,

6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie łosickim na lata 2021 – 2026”,

2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/197/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2021 roku,

3) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu,

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030.

5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu za 2020 r.” :  

1) debata nad „Raportem o stanie Powiatu za 2020 r.” ,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

6.Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 r., wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego :  

1) wystąpienie Starosty w imieniu Zarządu Powiatu,

2) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach o :

a) przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łosickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.;

b) wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łosickiego, dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego za 2020 r.;

4) dyskusja,

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Łosickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.,

6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie imienne przyjęcie protokołu
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne przyjęcie zmian do porządku obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Uchwała 207
Uchwała​_207.pdf 0.03MB
Załącznik 207
Załącznik​_207.pdf 2.11MB
Głosowanie imienne Uchwała 207
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_207.pdf 0.04MB
Uchwała 208
Uchwała​_208.pdf 0.04MB
Załącznik 208
Załącznik​_208.pdf 0.03MB
Głosowanie imienne Uchwała 208
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_208.pdf 0.05MB
Uchwała 209
Uchwała​_209.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Uchwała 209
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_209.pdf 0.04MB
Uchwała 210
Uchwała​_210.pdf 0.08MB
Tabela 1 do 210
Tabela​_1do​_210.pdf 0.12MB
Tabela nr 1a do 210
Tabela​_nr​_1a​_do​_210.pdf 0.07MB
Tabela nr 2 do 210
Tabela​_nr​_2​_do​_210.pdf 0.24MB
Tabela nr 2a do 210
Tabela​_nr​_2a​_do​_210.pdf 0.12MB
Tabela nr 3 do 210
Tabela​_nr​_3​_do​_210.pdf 0.51MB
Tabela nr 4 do 210
Tabela​_nr​_4​_do​_210.pdf 0.06MB
Tabela nr 5 do 210
Tabela​_nr​_5​_do​_210.pdf 0.08MB
Tabela nr 6 do 210
Tabela​_nr​_6​_do​_210.pdf 0.07MB
Głosowanie imienne Uchwała 210
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_210.pdf 0.04MB
Uchwała 211
uchwała​_XXXVIII​_211​_2021.pdf 5.88MB
Głosowanie imienne Uchwała 211
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_211.pdf 0.04MB
Uchwała 212
Uchwała​_212.pdf 0.03MB
Głosowanie imienne Uchwała 212
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_212.pdf 0.04MB
Uchwała 213
Uchwała​_213.pdf 0.03MB
Głosowanie imienne Uchwała 213
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_213.pdf 0.04MB
Uchwała 214
Uchwała​_214.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Uchwała 214
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_214.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.08.2021 12:30 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXXVIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. 2.0 02.08.2021 12:36 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr XXXVIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. 1.0 02.08.2021 12:30 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXXVII/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

31.05.2021

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie łosickim na lata 2021 – 2026”,

2) w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany przepisów odnośnie projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach powiatowych i gminnych

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030.

5. Ocena stanu sanitarnego powiatu łosickiego za rok 2020.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łosickiego w 2020 r.

7. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Łosicach o stanie bezpieczeństwa powiatu łosickiego za rok 2020.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej.

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.  

10. Informacja o sytuacji na drogach powiatu łosickiego.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie łosickim na lata 2021 – 2026”,

2) w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany przepisów odnośnie projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach powiatowych i gminnych

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030.

5. Ocena stanu sanitarnego powiatu łosickiego za rok 2020.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łosickiego w 2020 r.

7. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Łosicach o stanie bezpieczeństwa powiatu łosickiego za rok 2020.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej.

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.  

10. Informacja o sytuacji na drogach powiatu łosickiego.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie imienne przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała 203
Uchwała​_203.pdf 0.03MB
Załącznik 1 do Strategii
Załącznik​_1​_do​_Strategii.pdf 0.74MB
Załącznik 2 do Strategii
Załącznik​_2​_do​_Strategii.pdf 1.23MB
Załącznik 203 cz 1
zZałącznik​_203​_cz​_1.pdf 2.14MB
Załącznik 203 cz 2
Załącznik​_203​_cz​_2.pdf 0.65MB
Głosowanie imienne Uchwała 203
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_203.pdf 0.04MB
Uchwała 204
Uchwała​_204.pdf 0.06MB
Załącznik do 204
Załącznik​_do​_204.pdf 0.06MB
Głosowanie imienne Uchwała 204
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_204.pdf 0.04MB
Uchwała 205
Uchwała​_205.pdf 0.04MB
Tabela 1 do 205
Tabela​_1​_do​_205.pdf 0.29MB
Tabela 1a do 205
Tabela​_1a​_do​_205.pdf 0.08MB
Tabela 2 do 205
Tabela​_2​_do​_205.pdf 0.33MB
Tabela 2a do 205
TAbela​_2a​_do​_205.pdf 0.12MB
Tabela 3 do 205
Tabela​_3​_do​_205.pdf 0.43MB
Głosowanie imienne Uchwała 205
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_205.pdf 0.04MB
Uchwała 206
Uchwała​_206.pdf 0.03MB
WPF
WPF.pdf 0.65MB
Przedsięwzięcia WPF
Przedsięwzięcia​_WPF.pdf 0.13MB
Głosowanie imienne Uchwała 206
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_206.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2021 09:06 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXXVII/2021 z dnia 31 maja 2021 r. 2.0 03.08.2021 14:51 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr XXXVII/2021 z dnia 31 maja 2021 r. 1.0 11.06.2021 09:06 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXXVI/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

25.03.2021

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2021 roku,

2) w sprawie przystąpienia Powiatu Łosickiego do Lokalnej Organizacji Turystycznej „LOT nad Bugiem”,

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/114/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego,  

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030.

5. Sytuacja bieżąca w SP ZOZ w Łosicach.

6. Analiza opisowa z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach na dzień 31 grudnia 2020 r.

7. Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Łosickim za rok 2020.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2021 roku,

2) w sprawie przystąpienia Powiatu Łosickiego do Lokalnej Organizacji Turystycznej „LOT nad Bugiem”,

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/114/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego,  

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030,

6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.

5. Sytuacja bieżąca w SP ZOZ w Łosicach.

6. Analiza opisowa z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach na dzień 31 grudnia 2020 r.

7. Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Łosickim za rok 2020.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie przyjęcie zmian do porządku obrad
Głosowanie​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady
Głosowanie​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała 197
Uchwała​_197.pdf 0.04MB
Załącznik 197
Załącznik​_197.pdf 0.04MB
Głosowanie Uchwała 197
Głosowanie​_Uchwała​_197.pdf 0.04MB
Uchwała 198
Uchwała​_198.pdf 0.04MB
Załącznik 198
Załącznik​_198.pdf 0.90MB
Głosowanie Uchwała 198
Głosowanie​_Uchwała​_198.pdf 0.04MB
Uchwała 199
Uchwała​_199.pdf 0.06MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:22 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXXVI/2021 z dnia 25 marca 2021 r. 2.0 11.06.2021 09:05 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr XXXVI/2021 z dnia 25 marca 2021 r. 1.0 18.05.2021 08:22 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXXV/2021 z dnia 5 marca 2021 r.

05.03.2021

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 – 2030.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie imienne przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji.pdf 0.04MB
Uchwała 195
Uchwała​_195.pdf 0.08MB
Tabela 1 do 195
Tabela​_1​_do​_195.pdf 0.13MB
Tabela 1a do 195
Tabela​_1a​_do​_195.pdf 0.11MB
Tabela 2 do 195
Tabela​_2​_do​_195.pdf 0.34MB
Tabela 2a do 195
Tabela​_2a​_do​_195.pdf 0.12MB
Tabela 3 do 195
Tabela​_3​_do​_195.pdf 0.22MB
Tabela 4 do 195
Tabela​_4​_do​_195.pdf 0.06MB
Tabela 5 do 195
Tabela​_5​_do​_195.pdf 0.09MB
Głosowanie imienne Uchwała 195
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_195.pdf 0.04MB
Uchwała 196
Uchwała​_196.pdf 0.90MB
Głosowanie imienne Uchwała 196
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_196.pdf 0.05MB
Protokół 35
Protokół​_35.pdf 0.35MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:25 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXXV/2021 z dnia 5 marca 2021 r. 1.0 18.05.2021 08:25 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXXIV/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.

29.01.2021

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/177/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego,

2) w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,   

3) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,

4) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łosickiego na rok 2021,

5) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2021,

6) w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

7) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.

8) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łosickiego na lata 2021 – 2030,

9) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o. na 2021 rok.

5. Sprawozdanie Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 r.

6. Sprawozdanie z działalności rady i stałych komisji rady powiatu w 2020 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Wystąpienie przedstawicielek Lokalnej Organizacji Turystycznej "LOT nad Bugiem".

4. Wystąpienie Starosty w sprawie PKS Łosice

5. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

6. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/177/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego,

2) w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,   

3) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,

4) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łosickiego na rok 2021,

5) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2021,

6) w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

7) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.

8) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łosickiego na lata 2021 – 2030,

9) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o. na 2021 rok.

7. Sprawozdanie Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 r.

8. Sprawozdanie z działalności rady i stałych komisji rady powiatu w 2020 r.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie imienne przyjęcie zmian do porządku obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.05MB
Głosowanie imienne przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji.pdf 0.06MB
Uchwała 186
Uchwała​_186.pdf 0.09MB
Głosowanie imienne Uchwała 186
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_186.pdf 0.06MB
Uchwała 187
Uchwała​_187.pdf 0.08MB
Głosowanie imienne Uchwała 187
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_187.pdf 0.06MB
Uchwała 188
Uchwała​_188.pdf 0.07MB
Uchwała 189
Uchwała​_189.pdf 0.04MB
Załącznik do 189
Załącznik​_do​_189.pdf 0.14MB
Głosowanie imienne Uchwała 189
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_189.pdf 0.06MB
Uchwała 190
Uchwała​_190.pdf 0.08MB
Załącznik do 190
Załącznik​_do​_190.pdf 0.09MB
Załącznik 2 do 190
Załącznik​_2​_do​_190.pdf 0.12MB
Załącznik 3 do 190
Załącznik​_3​_do​_190.pdf 0.10MB
Załącznik 4 do 190
Załącznik​_4​_do​_190.pdf 0.12MB
Załącznik 5 do 190
Załącznik​_5​_do​_190.pdf 0.10MB
Załącznik 6 do 190
Załącznik​_6​_do​_190.pdf 0.09MB
Głosowanie imienne Uchwała 190
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_190.pdf 0.06MB
Uchwała 191
Uchwała​_191.pdf 0.09MB
Głosowanie imienne Uchwała 191
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_191.pdf 0.06MB
Uchwała 192
Uchwała​_192.pdf 0.07MB
Tabela 1 do 192
Tabela​_1​_do​_192.pdf 0.10MB
Tabela 2 do 192
Tabela​_2​_do​_192.pdf 0.22MB
Tabela 2a do 192
Tabela​_2a​_do​_192.pdf 0.07MB
Tabela 3 do 192
Tabela​_3​_do​_192.pdf 0.35MB
Tabela 4 do 192
Tabela​_4​_do​_192.pdf 0.10MB
Tabela 5 do 192
Tabela​_5​_do​_192.pdf 0.08MB
Głosowanie imienne Uchwała 192
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_192.pdf 0.06MB
Uchwała 193
Uchwała​_193.pdf 0.88MB
Głosowanie imienne Uchwała 193
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_193.pdf 0.06MB
Uchwała 194
Uchwała​_194.pdf 0.06MB
Załącznik 1 do 194
Załącznik​_1​_do​_194.pdf 0.17MB
Załącznik Nr 2 do 194
Załącznik​_Nr​_2​_do​_194.pdf 0.06MB
Głosowanie imienne Uchwała 194
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_194.pdf 0.06MB
Protokół 34
Protokół​_34.pdf 1.73MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:25 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXXIV/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. 1.0 18.05.2021 08:25 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

17.12.2020

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał     :

1) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego,

2) w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane,

3) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2020 – 2030,

6) w sprawie budżetu Powiatu Łosickiego na 2021 rok :

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2021 r.

7) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łosickiego na lata 2021 – 2030,

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/173/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.”

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.  

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał     :

1) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego,

2) w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane,

3) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2020 – 2030,

6) w sprawie budżetu Powiatu Łosickiego na 2021 rok :

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2021 r.

7) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łosickiego na lata 2021 – 2030,

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/173/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.”,

9) w spraie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w Łosicach.

 

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.  

Materiały

Głosowanie imienne przyjęcie zmian do porządku obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.01MB
Głosowanie imienne przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.01MB
Uchwała 177
Uchwała​_177.pdf 0.05MB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie Powiatu Łosickiego
Rozkład​_godzin​_pracy​_aptek​_ogólnodostępnych​_i​_punktów​_aptecznych​_na​_terenie​_Powiatu​_Łosickiego.pdf 0.11MB
Harmonogram dyżurów aptek styczeń-grudzień 2021 r
Harmonogram​_dyżurów​_aptek​_styczeń​_-​_grudzień​_2021​_r.pdf 0.88MB
Głosowanie imienne Uchwała 177
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_177.pdf 0.01MB
Uchwala 178
Uchwala​_178.pdf 0.05MB
Załącznik 1 do 178
Załącznik​_1​_do​_178.pdf 0.03MB
Załącznik 2 do 178
Załącznik​_2​_do​_178.pdf 0.07MB
Głosowania imienne Uchwała 178
Głosowania​_imienne​_Uchwała​_178.pdf 0.01MB
Uchwała 179
Uchwała​_179.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Uchwała 179
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_179.pdf 0.01MB
Uchwała 180
Uchwała​_180.pdf 0.05MB
Tabela 1 do 180
Tabela​_1​_do​_180.pdf 0.17MB
Tabela 1a do 180
Tabela​_1a​_do​_180.pdf 0.04MB
Tabela 2 do 180
Tabela​_2​_do​_180.pdf 0.62MB
Tabela 2a do 180
Tabela​_2a​_do​_180.pdf 0.16MB
Tabela 3 do 180
Tabela​_3​_do​_180.pdf 0.31MB
Tabela 4 do 180
Tabela​_4​_do​_180.pdf 0.09MB
Tabela 5 do 180
Tabela​_5​_do​_180.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Uchwała 180
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_180.pdf 0.01MB
Uchwała 181
Uchwała​_181.pdf 0.89MB
Głosowanie imienne Uchwała 181
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_181.pdf 0.01MB
Uchwała 182
Uchwała​_182.pdf 0.13MB
Tabela 1 do 182
Tabela​_1​_do​_182.pdf 0.59MB
Tabela 1a do 182
Tabela​_1a​_do​_182.pdf 0.26MB
Tabela 2 do 182
Tabela​_2​_do​_182.pdf 1.77MB
Tabela 2a do 182
Tabela​_2a​_do​_182.pdf 0.23MB
Tabela 3 do 182
Tabela​_3​_do​_182.pdf 0.15MB
Tabela 4 do 182
Tabela​_4​_do​_182.pdf 0.05MB
Tabela 5 do 182
Tabela​_5​_do​_182.pdf 0.05MB
Tabela 6 do 182
Tabela​_6​_do​_182.pdf 0.06MB
Załącznik 1 do 182
Załącznik​_1​_do​_182.pdf 0.09MB
Załącznik 2 do 182
Załącznik​_2​_do​_182.pdf 0.14MB
Głosowanie imienne Uchwała 182
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_182.pdf 0.01MB
Uchwała 183
Uchwała​_183.pdf 1.12MB
Głosowanie imienne Uchwała 183
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_183.pdf 0.01MB
Uchwała 184
Uchwała​_184.pdf 0.05MB
Głosowanie imienne Uchwała 184
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_184.pdf 0.01MB
Uchwała 185
Uchwała​_185.pdf 0.03MB
Załącznik 185
Załącznik​_185.pdf 0.35MB
Głosowanie imienne Uchwała 185
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_185.pdf 0.01MB
Opinia RIO planowana kwota długu
Opinia​_RIO​_planowana​_kwota​_długu.pdf 0.11MB
Uchwała RIO możliwość sfinansowania deficytu
Uchwała​_RIO​_możliwość​_sfinansowania​_deficytu.pdf 0.07MB
Protokół 33
Protokół​_33.pdf 1.13MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:25 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. 1.0 18.05.2021 08:25 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXXII/2020 z dnia 27 listopada 2020

27.11.2020

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,

3) w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/117/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2020 r.,

5) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”,

6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.  

5. Informacja o sytuacji związanej z Covid-19 na terenie powiatu.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,

3) w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/117/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2020 r.,

5) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”,

6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.  

5. Informacja o sytuacji związanej z Covid-19 na terenie powiatu.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie imienne przyjęcie zmian do porządku obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała 169
Uchwała​_169.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne uchwałą 169
Głosowanie​_imienne​_uchwałą​_169.pdf 0.04MB
Uchwała 170
Uchwała​_170.pdf 0.03MB
Głosowanie imienne Uchwała 170
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_170.pdf 0.04MB
Uchwała 171
Uchwała​_171.pdf 0.05MB
Głosowanie imienne Uchwała 171
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_171.pdf 0.04MB
Uchwała 172
Uchwała​_172.pdf 0.04MB
Załącznik 172
Załącznik​_172.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Uchwała 172
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_172.pdf 0.04MB
Uchwała 173
Uchwała​_173.pdf 0.03MB
Załącznik do 173
Załącznik​_do​_173.pdf 0.34MB
Załącznik do programu
Załącznik​_do​_programu.pdf 0.09MB
Głosowanie imienne Uchwała 173
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_173.pdf 0.04MB
Uchwała 174
Uchwała​_174.pdf 0.04MB
Załączniki do 174
Załączniki​_do​_174.pdf 1.58MB
Głosowanie imienne Uchwała 174
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_174.pdf 0.04MB
Uchwała 175
Uchwała​_175.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Uchwała 175
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_175.pdf 0.04MB
Uchwała 176
Uchwała​_176.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Uchwała 176
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_176.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne wniosek
Głosowanie​_imienne​_​_wniosek.pdf 0.04MB
Protokół 32
Protokół​_32.pdf 1.02MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:25 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXXII/2020 z dnia 27 listopada 2020 1.0 18.05.2021 08:25 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXXI/2020 z dnia 6 listopada 2020

06.11.2020

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady,

4) przyjęcie protokołu Nr XXIX/2020 z XXIX Sesji Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 września 2020 r.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/155/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie  ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego.

5. Stan sanitarno – weterynaryjny powiatu.   

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2019/2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Starosty Powiatu Łosickiego oraz rezygnacji Zarządu Powiatu Łosickiego,

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Łosickiego,

 

Przerwa do 6 listopada 2020 r., do godz.15.00

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Łosickiego,

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Łosickiego,

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Łosickiego,

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Łosickiego,

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad. 

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady,

4) przyjęcie protokołu Nr XXIX/2020 z XXIX Sesji Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 września 2020 r.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/155/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie  ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego.

5. Stan sanitarno – weterynaryjny powiatu.   

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2019/2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Starosty Powiatu Łosickiego oraz rezygnacji Zarządu Powiatu Łosickiego,

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Łosickiego,

 

Przerwa do 6 listopada 2020 r., do godz.15.00

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Łosickiego,

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Łosickiego,

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Łosickiego,

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Łosickiego,

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.  

Materiały

Imienny wykaz głosowania radnych przyjęcie zmian do porządku obrad
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.04MB
Uchwała 162
Uchwała​_162.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała 162
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_162.pdf 0.04MB
Uchwała 163
Uchwała​_163.pdf 0.07MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała 163
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_163.pdf 0.04MB
Uchwała 164
Uchwała​_164.pdf 0.02MB
Imienny wykaz głosowania radnych powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Starosty
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_powołanie​_Komisji​_Skrutacyjnej​_do​_wyboru​_Starosty.pdf 0.04MB
Uchwała 165
Uchwała​_165.pdf 0.03MB
Imienny wykaz głosowania radnych wybór Wicestarosty Powiatu Łosickiego
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_wybór​_Wicestarosty​_Powiatu​_Łosickiego.pdf 0.04MB
Uchwała 166
Uchwała​_166.pdf 0.03MB
Imienny wykaz głosowania radnych wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Członków Zarządu Powiatu Łosickiego
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_wybór​_Komisji​_Skrutacyjnej​_do​_wyboru​_Członków​_Zarządu​_Powiatu​_Łosickiego.pdf 0.04MB
Uchwała 167
Uchwała​_167.pdf 0.03MB
Uchwała 168
Uchwała​_168.pdf 0.03MB
Imienny wykaz głosowania radnych przyjęcie protokołu Nr XXIX 2020 z XXIX Sesji Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 września 2020 r
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_przyjęcie​_protokołu​_Nr​_XXIX​_2020​_z​_XXIX​_Sesji​_Rady​_Powiatu​_Łosickiego​_z​_dnia​_29​_września​_2020​_r.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych przerwa w obradach sesji do 6 listopada
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_przerwa​_w​_obradach​_sesji​_do​_6​_listopada.pdf 0.04MB
Protokół 31
Protokół​_31.pdf 1.24MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:26 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXXI/2020 z dnia 6 listopada 2020 1.0 18.05.2021 08:26 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXX/2020 z dnia 14 października 2020

14.10.2020

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4.  Podjęcie uchwały :

1) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego,

2) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego,

3) w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie,

4) w sprawie odmowy wstrzymania Uchwały Nr XXVII/133/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r.  w przedmiocie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Łosickiego wotum zaufania i Uchwały Nr XXVIII/136/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Łosickiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania.

5. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby, o których mowa w art. 25c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łosickiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Łosicach za pierwsze półrocze 2020 r.     

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.  

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4.  Podjęcie uchwały :

1) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego,

2) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Łosickiego,

3) w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie,

4) w sprawie odmowy wstrzymania Uchwały Nr XXVII/133/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r.  w przedmiocie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Łosickiego wotum zaufania i Uchwały Nr XXVIII/136/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Łosickiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania,

5) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2020 – 2030,

7) w sprawie wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze stanowiskiem zawierającym zaniepokojenie i sprzeciw wobec zmian wynikających z ustawy z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, tzw. „piątki dla zwierząt”,

8) w sprawie partycypacji w kosztach przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach oraz Łosickiego Domu Kultury”.  

5. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby, o których mowa w art. 25c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łosickiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Łosicach za pierwsze półrocze 2020 r.     

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.  

Materiały

Imienny wykaz głosowania radnych przyjęcie zmian do porządku obrad
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Uchwała 154
Uchwała​_154.pdf 0.04MB
Załącznik 154
Załącznik​_154.pdf 0.18MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXX 154 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXX​_154​_2020.pdf 0.04MB
Uchwała 155
Uchwała​_155.pdf 0.03MB
Załącznik 155
Załącznik​_155.pdf 0.05MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXX 155 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXX​_155​_2020.pdf 0.05MB
Uchwała 156
Uchwała​_156.pdf 0.04MB
Załącznik 156
Załącznik​_156.pdf 0.40MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXX 156 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXX​_156​_2020.pdf 0.04MB
Uchwała 157
Uchwała​_157.pdf 0.08MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXX 157 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXX​_157​_2020.pdf 0.05MB
Uchwała 158
Uchwała​_158.pdf 0.03MB
Tabela 1 do 158
Tabela​_1​_do​_158.pdf 0.17MB
Tabela 1a do 158
Tabela​_1a​_do​_158.pdf 0.06MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXX 158 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXX​_158​_2020.pdf 0.04MB
Uchwała 159
Uchwała​_159.pdf 0.86MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXX 159 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXX​_159​_2020.pdf 0.04MB
Uchwała 160
Uchwała​_160.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXX 160 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXX​_160​_2020.pdf 0.05MB
Uchwała 161
Uchwała​_161.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXX 161 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXX​_161​_2020.pdf 0.04MB
Protokół 30
Protokół​_30.pdf 0.70MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:27 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXX/2020 z dnia 14 października 2020 1.0 18.05.2021 08:27 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXIX/2020 z dnia 29 września 2020

29.09.2020

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3.  Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podróży służbowych radnych powiatu łosickiego,

3) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Łosickiego,

4) w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,

5) w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

6) w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/117/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2020 r,

8) w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty,

9) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.  

5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ Łosice.  

6. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach z uwzględnieniem bezrobocia w I półroczu 2020 r.  

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3.  Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.  

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podróży służbowych radnych powiatu łosickiego,

3) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Łosickiego,

4) w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,

5) w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/117/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2020 r,

8) w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty,

9) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,

10) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Łosickiego.  

5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ Łosice.  

6. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach z uwzględnieniem bezrobocia w I półroczu 2020 r.  

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Materiały

Imienny wykaz głosowania radnych zmiana porządku obrad
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_zmiana​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatniej​_sesji​_rady.pdf 0.05MB
Uchwała 144
Uchwała​_144.pdf 0.03MB
Imienny wykaz głosowania radnych powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_powołanie​_Komisji​_Skrutacyjnej​_do​_wyboru​_Wiceprzewidniczącego​_Rady​_Powiatu.pdf 0.04MB
Uchwała 145
Uchwała​_145.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXIX 145 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXIX​_145​_2020.pdf 0.05MB
Uchwała 146
Uchwała​_146.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXIX 146 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXIX​_146​_2020.pdf 0.05MB
Uchwała 147
Uchwała​_147.pdf 0.03MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXIX 147 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXIX​_147​_2020.pdf 0.04MB
Uchwała 148
Uchwała​_148.pdf 0.05MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała XXIX 148 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_XXIX​_148​_2020.pdf 0.04MB
Uchwała 149
Uchwała​_149.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXIX 149 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXIX​_149​_2020.pdf 0.05MB
Uchwała 150
Uchwała​_150.pdf 0.06MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXIX 150 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXIX​_150​_2020.pdf 0.05MB
Uchwała 151
Uchwała​_151.pdf 0.03MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXIX 151 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXIX​_151​_2020.pdf 0.05MB
Uchwała 152
Uchwała​_152.pdf 1.15MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała Nr XXIX 152 2020
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_Nr​_XXIX​_152​_2020.pdf 0.05MB
Uchwała 153
Uchwała​_153.pdf 0.03MB
Protokół 29
Protokół​_29.pdf 0.98MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:28 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXIX/2020 z dnia 29 września 2020 1.0 18.05.2021 08:28 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXVIII/2020 z dnia 3 września 2020

03.09.2020

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Łosickiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Łosickiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Łosickiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej oraz zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Łosickiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Łosickiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Łosickiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Łosickiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Łosickiego.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie imienne przyjęcia zmian do porządku obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcia​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne przyjęcie protokołu
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu.pdf 0.04MB
Uchwała 136
Uchwała​_136.pdf 0.03MB
Głosowanie imienne uchwała w sprawie odwołania Zarządu
Głosowanie​_imienne​_uchwała​_w​_sprawie​_odwołania​_Zarządu.pdf 0.04MB
Uchwała 137
Uchwała​_137.pdf 0.02MB
Głosowanie imienne uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu
Głosowanie​_imienne​_uchwała​_w​_sprawie​_przyjęcia​_rezygnacji​_Wiceprzewodniczącej​_Rady​_Powiatu.pdf 0.04MB
Uchwała 138
Uchwała​_138.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Członka Zarządu 1
Głosowanie​_imienne​_wybór​_Komisji​_Skrutacyjnej​_do​_wyboru​_Członka​_Zarządu​_​_1.pdf 0.05MB
Uchwała 139
Uchwała​_139.pdf 0.02MB
Głosowanie imienne wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Starosty
Głosowanie​_imienne​_wybór​_Komisji​_Skrutacyjnej​_do​_wyboru​_Starosty.pdf 0.04MB
Uchwała 140
Uchwała​_140.pdf 0.03MB
Głosowanie imienne wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wicestarosty
Głosowanie​_imienne​_wybór​_Komisji​_Skrutacyjnej​_do​_wyboru​_Wicestarosty.pdf 0.04MB
Uchwała 141
Uchwała​_141.pdf 0.03MB
Głosowanie imienne wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Członka Zarządu 2
Głosowanie​_imienne​_wybór​_Komisji​_Skrutacyjnej​_do​_wyboru​_Członka​_Zarządu​_​_2.pdf 0.04MB
Uchwała 142
Uchwała​_142.pdf 0.03MB
Głosowanie imienne wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Członka Zarząd 3
Głosowanie​_imienne​_wybór​_Komisji​_Skrutacyjnej​_do​_wyboru​_Członka​_Zarządu​_​_3.pdf 0.04MB
Uchwała 143
Uchwała​_143.pdf 0.03MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:29 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXVIII/2020 z dnia 3 września 2020 1.0 18.05.2021 08:29 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXVII/2020 z dnia 18 sierpnia 2020

18.08.2020

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie rozpatrzenia petycji,

2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach,

3) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/103/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o. na 2020 rok,  

5) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.

5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu za 2019 r.” :  

1) debata nad „Raportem o stanie Powiatu za 2019 r.” ,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

6. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2019 r., wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego :  

1) wystąpienie Starosty w imieniu Zarządu Powiatu,

2) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach o :

a) przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łosickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.,

b) wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łosickiego, dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego za 2019 r.

4) dyskusja,

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Łosickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.,

6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie rozpatrzenia petycji,

2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach,

3) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/103/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o. na 2020 rok,  

5) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.

5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu za 2019 r.” :  

1) debata nad „Raportem o stanie Powiatu za 2019 r.” ,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

6. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2019 r., wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego :  

1) wystąpienie Starosty w imieniu Zarządu Powiatu,

2) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach o :

a) przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łosickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.,

b) wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łosickiego, dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego za 2019 r.

4) dyskusja,

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Łosickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.,

6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie imienne przyjęcie protokołu z XXVI sesji rady z dnia 10 lipca 2020 r
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_​_XXVI​_sesji​_rady​_z​_dnia​_10​_lipca​_2020​_r.pdf 0.01MB
Uchwała 128
Uchwała​_128.pdf 0.03MB
Załącznik 128
Załącznik​_128.pdf 0.11MB
Głosowanie imienne Uchwała 128
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_128.pdf 0.01MB
Uchwała 129
Uchwała​_129.pdf 0.03MB
Załącznik​_Nr​_XXVII​_129​_2020​_z​_18​_sierpnia​_2020​_r
Załącznik​_Nr​_XXVII​_129​_2020​_z​_18​_sierpnia​_2020​_r.pdf 0.21MB
Głosowanie imienne Uchwała 129
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_129.pdf 0.01MB
Uchwała 130
Uchwała​_130.pdf 0.22MB
Załącznik do Uchwały 130
Załącznik​_do​_Uchwały​_130.pdf 0.06MB
Głosowanie imienne Uchwała 130
Głosowanie​_imienne​_Uchwała130.pdf 0.01MB
Uchwała 131
Uchwała​_131.pdf 0.05MB
Głosowanie imienne Uchwała 131
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_131.pdf 0.01MB
Uchwała 132
Uchwała​_132.pdf 0.04MB
Tabela Nr 1 do 132
Tabela​_Nr​_1​_do​_132.pdf 0.06MB
Tabela 3 do 132
Tabela​_3​_do​_132.pdf 0.28MB
Tabela 4 do 132
Tabela​_4​_do​_132.pdf 0.09MB
Głosowanie imienne Uchwała 132
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_132.pdf 0.01MB
Uchwała 133
Uchwała​_133.pdf 0.03MB
Głosowanie imienne Uchwała 133
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_133.pdf 0.01MB
Uchwała 134
Uchwała​_134.pdf 0.03MB
Głosowanie imienne Uchwała 134
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_134.pdf 0.01MB
Uchwała 135
Uchwała​_135.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Uchwała 135
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_135.pdf 0.01MB
Protokół 27
Protokół​_27.pdf 1.89MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:29 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXVII/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 2.0 18.04.2023 15:13 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr XXVII/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 1.0 18.05.2021 08:29 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXVI/2020 z dnia 10 lipca 2020

10.07.2020

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/112/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kolejnej umowy na najem lokalu w budynku przy ul. Narutowicza 6 w Łosicach, stanowiącego własność Powiatu Łosickiego,

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/117/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2020 roku,

6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,

7) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu łosickiego.

5. Sytuacja bieżąca SP ZOZ w Łosicach.

6. Ocena stanu sanitarnego powiatu łosickiego za rok 2019.  

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łosickiego w 2019 r.

8. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Łosicach o stanie bezpieczeństwa powiatu łosickiego za rok 2019.

9. Analiza opisowa z wykonania budżetu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na dzień 31 grudnia 2019 r.  

10. Raport z przeprowadzonych działań w powiecie łosickim w 2019 r. w ramach „Programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2017 – 2022”.

11. Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łosickim za rok 2019.

12. Ocena zasobów pomocy społecznej.

13. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019”.

14. Informacja o sytuacji na drogach powiatu łosickiego.

15. Sprawy różne i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/112/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kolejnej umowy na najem lokalu w budynku przy ul. Narutowicza 6 w Łosicach, stanowiącego własność Powiatu Łosickiego,

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/117/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2020 roku,

6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,

7) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu łosickiego,

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030.

5. Sytuacja bieżąca SP ZOZ w Łosicach.

6. Ocena stanu sanitarnego powiatu łosickiego za rok 2019.  

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łosickiego w 2019 r.

8. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Łosicach o stanie bezpieczeństwa powiatu łosickiego za rok 2019.

9. Analiza opisowa z wykonania budżetu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na dzień 31 grudnia 2019 r.  

10. Raport z przeprowadzonych działań w powiecie łosickim w 2019 r. w ramach „Programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2017 – 2022”.

11. Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łosickim za rok 2019.

12. Ocena zasobów pomocy społecznej.

13. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019”.

14. Informacja o sytuacji na drogach powiatu łosickiego.

15. Sprawy różne i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie imienne przyjęcie zmian do porządku obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.01MB
Głosowanie imienne przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_ostatnej​_sesji​_rady.pdf 0.01MB
Uchwała 120
Uchwała​_120.pdf 0.04MB
Załącznik 120
Załącznik​_120.pdf 0.90MB
Głosowanie imienne Uchwała 120
Głosowanie​_imienne​_Uchwała120.pdf 0.01MB
Uchwała 121
Uchwała​_121.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Uchwała 121
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_121.pdf 0.01MB
Uchwała 122
Uchwała​_122.pdf 0.52MB
Głosowanie imienne Uchwała 122
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_122.pdf 0.01MB
Uchwała 123
Uchwała​_123.pdf 0.05MB
Głosowanie imienne Uchwała 123
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_123.pdf 0.01MB
Uchwała 124
Uchwała​_124.pdf 0.07MB
Głosowanie imienne Uchwała 124
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_124.pdf 0.01MB
Uchwała 125
Uchwała​_125.pdf 1.37MB
Głosowanie imienne Uchwała 125
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_125.pdf 0.01MB
Uchwała 126
Uchwała​_126.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Uchwała 126
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_126.pdf 0.01MB
Uchwała 127
Uchwała​_127.pdf 0.88MB
Głosowanie imienne Uchwała 127
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_127.pdf 0.01MB
Protokół 26
Protkół​_26.pdf 1.37MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:29 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXVI/2020 z dnia 10 lipca 2020 1.0 18.05.2021 08:29 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXV/2020 z dnia 3 czerwca 2020

03.06.2020

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łosicach.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łosicach.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie imienne przyjęcie protokołu z XXIV sesji rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_XXIV​_sesji​_rady.pdf 0.01MB
Uchwała 118
Uchwała​_118.pdf 0.04MB
Tabela Nr 1 do 118
Tabela​_Nr​_1​_do​_118.pdf 0.25MB
Tabela Nr 1a do 118
Tabela​_Nr​_1a​_do​_118.pdf 0.11MB
Tabela Nr 2 do 118
Tabela​_Nr​_2​_do​_118.pdf 0.28MB
Tabela Nr 2a do 118
Tabela​_Nr​_2a​_do​_118.pdf 0.11MB
Tabela Nr 3 do 118
Tabela​_Nr​_3​_do​_118.pdf 0.28MB
Tabela Nr 4 do 118
Tabela​_Nr​_4​_do​_118.pdf 0.08MB
Głosowanie imienne Uchwała 118
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_118.pdf 0.01MB
Uchwała 119
Uchwała​_119.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Uchwała 119
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_119.pdf 0.01MB
Protokół 25
Protokół​_25.pdf 0.67MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:29 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXV/2020 z dnia 3 czerwca 2020 1.0 18.05.2021 08:29 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXIV/2020 z dnia 8 kwietnia 2020

08.04.2020

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego,

2) zmieniająca uchwałę Nr LVIII/298/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/94/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg,

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020,

5) w sprawie przekazania petycji.   

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego,

2) zmieniająca uchwałę Nr LVIII/298/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/94/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg,

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020,

5) w sprawie przekazania petycji,

6) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2020 roku

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Imienny wykaz głosowania radnych przyjęcie zmian do porządku obrad
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządu​_obrad.pdf 0.04MB
Uchwała Nr XXIV 112 2020 z 8 04 2020 r
Uchwala​_Nr​_XXIV​_112​_2020​_z​_8​_04​_2020​_r.pdf 0.06MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała 112
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_​_Uchwała​_112.pdf 0.04MB
Uchwała 113
Uchwała​_113.pdf 0.05MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała 113
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_​_Uchwała​_113.pdf 0.05MB
Uchwała 114
Uchwała​_114.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała 114
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_114.pdf 0.04MB
Uchwała 115
Uchwała​_115.pdf 0.03MB
Uzasadnienie do 115
Uzasadnienie​_do​_115.pdf 0.03MB
Tabela 1 do 115
Tabela​_1​_do​_115.pdf 0.09MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała 115
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_​_Uchwała​_115.pdf 0.04MB
Uchwała 116
Uchwała​_116.pdf 0.42MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała 116
Imienny​_wykaz​_głoowania​_radnych​_​_Uchwała​_116.pdf 0.04MB
Uchwała 117
Uchwała​_117.pdf 0.04MB
Załącznik 117
Załącznik​_117.pdf 0.03MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała 117
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_​_Uchwała​_117.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych Protokół XXIII
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Protokół​_XXIII.pdf 0.04MB
Protokół 24
Protokół​_24.pdf 1.03MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:30 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXIV/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 1.0 18.05.2021 08:30 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXIII/2020 z dnia 28 lutego 2020

28.02.2020

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie w sprawie stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami,

3) w sprawie stanowiska dotyczącego wynagrodzenia wójtów/burmistrzów/starostów.

5. Sprawy bieżące SP ZOZ w Łosicach.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Łosicki za rok 2019.  

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie w sprawie stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami,

3) w sprawie stanowiska dotyczącego wynagrodzenia wójtów/burmistrzów/starostów,

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020,

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2020 - 2030.

5. Sprawy bieżące SP ZOZ w Łosicach.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Łosicki za rok 2019.  

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Materiały

Imienny wykaz głosowania radnych zmiana porządku obrad
Imienny​_wykaz​_glosowania​_radnych​_zmiana​_porzadku​_obrad.pdf 0.04MB
Uchwała 107
Uchwała​_107.pdf 0.03MB
Imienny wykaz glosowania radnych Uchwala 107
Imienny​_wykaz​_glosowania​_radnych​_Uchwala​_107.pdf 0.04MB
Uchwała 108
Uchwała​_108.pdf 0.05MB
Załącznik 108
Załącznik​_108.pdf 0.08MB
Imienny wykaz glosowania radnych Uchwala 108
Imienny​_wykaz​_glosowania​_radnych​_Uchwala​_108.pdf 0.04MB
Uchwała 109
Uchwała​_109.pdf 0.04MB
Imienny wykaz glosowania radnych Uchwala 109
Imienny​_wykaz​_glosowania​_randych​_Uchwala​_109.pdf 0.04MB
Uchwała 110
Uchwała​_110.pdf 0.04MB
Tabela 1 do 110
Tabela​_1​_do​_110.pdf 0.05MB
Tabela 1a do 110
Tabela​_1a​_do​_110.pdf 0.05MB
Tabela 2 do 110
Tabela​_2​_do​_110.pdf 0.19MB
Tabela 2a do 110
Tabela​_2a​_do​_110.pdf 0.11MB
Tabela 3 do 110
Tabela​_3​_do​_110.pdf 0.28MB
Tabela 4 do 110
Tabela​_4​_do​_110.pdf 0.09MB
Uzasadnienie do 110
Uzasadnienie​_do​_​_110.pdf 0.03MB
Imienny wykaz glosowania radnych Uchwala 110
Imienny​_wykaz​_glosowania​_radnych​_Uchwala​_110.pdf 0.04MB
Zmian WPF XXIII 111 2020
Zmian​_WPF​_XXIII​_111​_2020.pdf 4.46MB
Imienny wykaz glosowania radnych Uchwala 111
Imienny​_wykaz​_glosowania​_radnych​_Uchwala​_111.pdf 0.04MB
Imienny wykaz glosowania radnych Protokół 21
Imienny​_wykaz​_glosowania​_randnych​_Protokol​_21.pdf 0.04MB
Protokół 23
Protokół​_23.pdf 0.80MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:30 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXIII/2020 z dnia 28 lutego 2020 1.0 18.05.2021 08:30 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXII/2020 z dnia 31 stycznia 2020

31.01.2020

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łosickiego na rok 2020,  

2) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2020,

3) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o. na 2020 rok,

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.

5. Sprawozdanie Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.

6. Sprawozdanie z działalności rady i stałych komisji rady powiatu w 2019 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łosickiego na rok 2020,  

2) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2020,

3) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o. na 2020 rok,

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,

5) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Zarząd Powiatu Łosickiego w spółdzielniach socjalnych.

6) w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji w służbie zdrowia.

5. Sprawozdanie Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.

6. Sprawozdanie z działalności rady i stałych komisji rady powiatu w 2019 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Materiały

Raport-przyjęcie zmian do porządku obrad
Raport​_-​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Uchwała 101
Uchwała​_101.pdf 0.03MB
Załącznik 101
Załącznik​_101.pdf 0.09MB
Raport Uchwała 101
Raport​_Uchwała​_101.pdf 0.04MB
Uchwała 102
Uchwała​_102.pdf 0.04MB
Załącznik 1 do 102
Załącznik​_1​_do​_102.pdf 0.08MB
Załącznik 2 do 102
Załącznik​_2​_do​_102.pdf 0.11MB
Załącznik 3 do 102
Załącznik​_3​_do​_102.pdf 0.08MB
Załącznik 4 do 102
Załącznik​_4​_do​_102.pdf 0.10MB
Załącznik 5 do 102
Załącznik​_5​_do​_102.pdf 0.09MB
Załącznik 6 do 102
Załącznik​_6​_do​_102.pdf 0.08MB
Raport Uchwała 102
Raport​_Uchwała​_102.pdf 0.04MB
Uchwała 103
Uchwała​_103.pdf 0.05MB
Załącznik 1 do 103
Załącznik​_1​_do​_103.pdf 0.13MB
Załącznik 2 do 103
Załącznik​_2​_do​_103.pdf 0.04MB
Uchwała 104
Uchwała​_104.pdf 0.03MB
Tabela 1 do 104
Tabela​_1​_do​_104.pdf 0.08MB
Tabela 2 do 104
Tabela​_2​_do​_104.pdf 0.19MB
Tabela 3 do 104
Tabela​_3​_do​_104.pdf 0.09MB
Raport Uchwała 104
Raport​_Uchwała​_104.pdf 0.04MB
Uchwała 105
Uchwała​_105.pdf 0.05MB
Raport Uchwała 105
Raport​_Uchwała​_105.pdf 0.04MB
Uchwała 106
Uchwała​_106.pdf 0.03MB
Raport Uchwała 106
Raport​_Uchwała​_106.pdf 0.04MB
Protokół Nr 22
Protokół​_Nr​_22.pdf 1.31MB
Raport - protokół z 30 12 2019
Raport​_-​_protokół​_z​_30​_12​_2019.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:30 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXII/2020 z dnia 31 stycznia 2020 1.0 18.05.2021 08:30 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019

30.12.2019

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie ustanowienia Programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Łosicki,

3) w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opat za kształcenie pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane,

4) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg,

5) w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu,

6) w sprawie budżetu Powiatu Łosickiego na 2020 rok :

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2020 r.

7) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łosickiego na lata 2020 – 2030.

       5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ w Łosicach.

6. S 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie ustanowienia Programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Łosicki,

3) w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opat za kształcenie pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane,

4) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg,

5) w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu,

6) w sprawie budżetu Powiatu Łosickiego na 2020 rok :

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2020 r.

7) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łosickiego na lata 2020 – 2030.

       5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ w Łosicach.

6. S  6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 91
Uchwała​_91.pdf 0.04MB
Załącznik 91
Załącznik​_91.pdf 0.06MB
Raport Uchwała 91
RAport​_Uchwała​_91.pdf 0.04MB
Uchwała 92
Uchwała​_92.pdf 0.03MB
Załącznik 92
Załącznik​_92.pdf 0.23MB
Raport Uchwała 92
Raport​_Uchwała​_92.pdf 0.04MB
Uchwała 93
Uchwała​_93.pdf 0.05MB
Załącznik 1 do 93
Załącznik​_1​_do​_93.pdf 0.03MB
Raport Uchwała 93
Raport​_Uchwała​_93.pdf 0.04MB
Uchwała 94
Uchwała​_94.pdf 0.09MB
Raport Uchwała 94
Raport​_Uchwała​_94.pdf 0.04MB
Uchwała 95
Uchwała​_95.pdf 0.06MB
Raport Uchwała 95
Raport​_Uchwała​_95.pdf 0.04MB
Uchwała 96
Uchwała​_96.pdf 0.03MB
Załącznik do Uchwały 96
Załącznik​_do​_Uchwały​_96.pdf 0.07MB
Uchwała 97
Uchwała​_97.pdf 0.03MB
Tabela 1 i 1a do 97
TAbela​_1​_i​_1a​_do​_97.pdf 0.59MB
Raport Uchwała 97
Raport​_Uchwała​_97.pdf 0.03MB
Uchwała 98
Uchwała​_98.pdf 0.03MB
Załącznik 1 do 98
Załącznik​_1​_do​_98.pdf 0.80MB
Załącznik 2 do 98
Załącznik​_2​_do​_98.pdf 0.18MB
Raport Uchwała 98
Raport​_Uchwała​_98.pdf 0.04MB
Uchwała 99
Uchwała​_99.pdf 0.11MB
Tabela 1 do 99
Tabela​_1​_do​_99.pdf 0.63MB
Tabela 1a do 99
Tabela​_1a​_do​_99.pdf 0.25MB
Tabela 2 do 99
Tabela​_2​_do​_99.pdf 1.96MB
Tabela 2a do 99
Tabela​_2a​_do​_99.pdf 0.26MB
Tabela 3 do 99
Tabela​_3​_do​_99.pdf 0.14MB
Tabela 4 do 99
Tabela​_4​_do​_99.pdf 0.05MB
Tabela 5 do 99
Tabela​_5​_do​_99.pdf 0.05MB
Załącznik 1 do 99
Załącznik​_1​_do​_99.pdf 0.07MB
Załącznik 2 do 99
Załącznik​_2​_do​_99.pdf 0.17MB
Raport Uchwała 99
Raport​_Uchwała​_99.pdf 0.03MB
Uchwała 100
Uchwała​_100.pdf 0.04MB
Załącznik 1 do 100
Załącznik​_1​_do​_100.pdf 0.67MB
Załącznik 2 do 100
Załącznik​_2​_do​_100.pdf 0.13MB
Objaśnienia do 100
Objaśnienia​_do​_100.pdf 0.35MB
Protokół 21
Protokół​_21.pdf 1.42MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:40 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 1.0 18.05.2021 08:40 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XX/2019 z dnia 16 grudnia 2019

16.12.2019

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z XVIII sesji rady,

4) przyjęcie protokołu z XIX nadzwyczajnej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/37/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2019 roku,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z XVIII sesji rady,

4) przyjęcie protokołu z XIX nadzwyczajnej sesji rady.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/37/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2019 roku,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,

3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczsowym najemcą lokalu na czas oznaczony, zlokalizowanego w budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie imienne przyjęcie zmian do porządku obrad
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_zmian​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.01MB
Głosowanie imienne przyjęcie protokołu z XVIII sesji rady
Głosowanie​_imienne​_przyjęcie​_protokołu​_z​_XVIII​_sesji​_rady.pdf 0.01MB
Uchwała 88
Uchwała​_88.pdf 0.04MB
Załącznik 88
Załącznik​_88.pdf 0.03MB
Głosowanie imienne Uchwała 88
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_88.pdf 0.01MB
Uchwała 89
Uchwała​_89.pdf 0.04MB
Tabela 1
Tabela​_1.pdf 0.29MB
Tabela Nr 2 do 89
Tabela​_Nr​_2​_do​_89.pdf 0.71MB
Tabela Nr 2a do 89
Tabela​_Nr​_2a​_do​_89.pdf 0.13MB
Tabela Nr 3 do 89
Tabela​_Nr​_3​_do​_89.pdf 0.70MB
Tabela Nr 4 do 89
Tabela​_Nr​_4​_do​_89.pdf 0.08MB
Tabela Nr 5 do 89
TAbela​_Nr​_5​_do​_89.pdf 0.13MB
Głosowanie imienne Uchwała 89
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_89.pdf 0.01MB
Uchwała 90
Uchwała​_90.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Uchwała 90
Głosowanie​_imienne​_Uchwała​_90.pdf 0.01MB
Protokół 20
Protokół​_20.pdf 0.38MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:40 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XX/2019 z dnia 16 grudnia 2019 1.0 18.05.2021 08:40 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XIX/2019 z dnia 19 listopada 2019

19.11.2019

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,

3) w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,

2) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,

3) w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 85
Uchwała​_85.pdf 0.03MB
Załącznik do 85
Załącznik​_do​_85.pdf 0.36MB
Załącznik do programu 85
Załącznik​_do​_programu​_85.pdf 0.09MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała XIX 85 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_XIX​_85​_2019.pdf 0.04MB
Uchwała 86
Uchwała​_86.pdf 0.03MB
Tabela 1 do 86
Tabela​_1​_do​_86.pdf 0.12MB
Tabela 2 do 86
Tabela​_2​_do​_86.pdf 0.65MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała XIX 86 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_XIX​_86​_2019.pdf 0.04MB
Uchwała 87
Uchwała​_87.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała Nr XIX 87 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_Nr​_XIX​_87​_2019.pdf 0.04MB
Protokół 19
Protokół​_19.pdf 0.22MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:40 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XIX/2019 z dnia 19 listopada 2019 1.0 18.05.2021 08:40 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XVIII/2019 z dnia 7 listopada 2019

07.11.2019

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Łosicki,

2) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach, w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach,

3) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego I Technikum im. Tadeusz Kościuszki w Łosicach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach, w pięcioletnie I Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach,

4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego II Technikum w Łosicach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 RCKU im. Stanisława Staszica w Łosicach, w pięcioletnie II Technikum w Zespole Szkół Nr 3 RCKU im. Stanisława Staszica w Łosicach,

5) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Łosicach wchodzącego w skład Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łosicach,

6) w sprawie zmiany Uchwały IX/38/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest powiat łosicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/66/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,  8) w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,  

9) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/37/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2019 roku,

10) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,

11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata  2019 – 2030,

12) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ w Łosicach.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2018/2019.  

7. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby, o których mowa w art. 25c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Łosicki,

2) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach, w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach,

3) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego I Technikum im. Tadeusz Kościuszki w Łosicach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach, w pięcioletnie I Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach,

4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego II Technikum w Łosicach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 RCKU im. Stanisława Staszica w Łosicach, w pięcioletnie II Technikum w Zespole Szkół Nr 3 RCKU im. Stanisława Staszica w Łosicach,

5) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Łosicach wchodzącego w skład Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łosicach,

6) w sprawie zmiany Uchwały IX/38/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest powiat łosicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/66/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,  8) w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,  

9) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/37/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2019 roku,

10) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,

11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata  2019 – 2030,

12) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ w Łosicach.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2018/2019.  

7. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby, o których mowa w art. 25c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 73
Uchwała​_73.pdf 0.06MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała XVIII 73 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_XVIII​_73​_2019.pdf 0.04MB
Uchwała 74
Uchwała​_74.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała XVIII 74 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_XVIII​_74​_2019.pdf 0.04MB
Uchwała 75
Uchwała​_75.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała XVIII 75 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_XVIII​_75​_2019.pdf 0.04MB
Uchwała 76
Uchwała​_76.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała XVIII 76 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_XVIII​_76​_2019.pdf 0.04MB
Uchwała 77
Uchwała​_77.pdf 0.03MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała XVIII 77 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_XVIII​_77​_2019.pdf 0.04MB
Uchwała 78
Uchwała​_78.pdf 0.04MB
Załącznik 1 do 78
Załącznik​_1​_do​_78.pdf 1.62MB
Załącznik 2 do 78
Załącznik​_2​_do​_78.pdf 0.05MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała XVIII 78 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_XVIII​_78​_2019.pdf 0.04MB
Uchwała 79
Uchwała​_79.pdf 0.05MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała XVIII 79 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_XVIII​_79​_2019.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała XVIII 80 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_XVIII​_80​_2019.pdf 0.04MB
Uchwała 81
Uchwała​_81.pdf 0.03MB
Załącznik 81
Załącznik​_81.pdf 0.03MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała XVIII 81 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_XVIII​_81​_2019.pdf 0.04MB
Uchwała 82
Uchwała​_82.pdf 0.04MB
Tabela 1 do 82
Tabela​_1​_do​_82.pdf 0.49MB
Tabela 1a do 82
Tabela​_1a​_do​_82.pdf 0.25MB
Tabela 2 do 82
Tabela​_2​_do​_82.pdf 0.71MB
Tabela 2a do 82
Tabela​_2a​_do​_82.pdf 0.21MB
Tabela 3 do 82
Tabela​_3​_do​_82.pdf 0.67MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała XVIII 82 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_XVIII​_82​_2019.pdf 0.04MB
Uchwała 83
Uchwała​_83.pdf 1.21MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała XVIII 83 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_XVIII​_83​_2019.pdf 0.04MB
Uchwała 84
Uchwała​_84.pdf 0.03MB
Załącznik 84
Załącznik​_84.pdf 0.11MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Uchwała XVIII 84 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Uchwała​_XVIII​_84​_2019.pdf 0.04MB
Protokół 18
Protokół​_18.pdf 1.03MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:40 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XVIII/2019 z dnia 7 listopada 2019 1.0 18.05.2021 08:40 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XVII/2019 z dnia 15 października 2019

15.10.2019

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Stara Kornica zadania z zakresu właściwości Powiatu Łosickiego.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Stara Kornica zadania z zakresu właściwości Powiatu Łosickiego.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 72
Uchwała​_72.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych - uchwała 72
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_uchwała​_72.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych - przyjęcie protokołu z XVI sesji rady z dnia 27 09 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_randych​_-​_przyjęcie​_protokołu​_z​_XVI​_sesji​_rady​_z​_dnia​_27​_09​_2019.pdf 0.04MB
Protokół 17
Protokół​_17.pdf 0.15MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:41 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XVII/2019 z dnia 15 października 2019 1.0 18.05.2021 08:41 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XVI/2019 z dnia 27 września 2019

27.06.2019

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/189/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli,

2) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/37/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2019 roku,

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego,

4) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

5) w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

6) w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

7) w sprawie rozpatrzenia petycji,

8) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi,

9) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,

10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata  2019 – 2030.

5. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy z uwzględnieniem bezrobocia w I półroczu 2019 r.

6. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ w Łosicach.   

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łosickiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach za pierwsze półrocze 2019 r.   

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/189/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli,

2) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/37/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2019 roku,

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego,

4) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

5) w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

6) w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

7) w sprawie rozpatrzenia petycji,

8) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi,

9) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,

10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata  2019 – 2030,

11) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o. na 2019 rok.

5. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy z uwzględnieniem bezrobocia w I półroczu 2019 r.

6. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ w Łosicach.   

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łosickiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach za pierwsze półrocze 2019 r.   

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Materiały

Imienny wykaz głosowania radnych - przyjęcie zmian do porządku obrad
Imienny​_wykaz​_głosoania​_randych​_-​_przyjącie​_zniam​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Uchwała 61
Uchwała​_61.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych - regulamin wynagradzania nauczycieli
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_regulamin​_wynagradzania​_nauczycieli.pdf 0.04MB
Uchwała 62
Uchwała​_62.pdf 0.03MB
Załącznik 62
Załącznik​_62.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych - PFRON
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_PFRON.pdf 0.04MB
Uchwała 63
Uchwała​_63.pdf 0.05MB
Imienny wykaz głosowania radnych - godziny aptek
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_godziny​_aptek.pdf 0.04MB
Uchwała 64
Uchwała​_64.pdf 0.03MB
Załącznik 64
Załącznik​_64.pdf 0.15MB
Imienny wykaz głosowania radnych - Regulamin Rady Społecznej SP ZOZ
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_Regulamin​_Rady​_Społecznej​_SP​_ZOZ.pdf 0.04MB
Uchwała 65
Uchwała​_65.pdf 0.04MB
Załącznik 65
Załącznik​_65.pdf 0.25MB
Imienny wykaz głosowania - Statut SP ZOZ
Imienny​_wykaz​_głosowania​_-​_Statut​_SP​_ZOZ.pdf 0.04MB
Uchwała 66
Uchwała​_66.pdf 0.06MB
Uchwała 67
Uchwała​_67.pdf 0.03MB
Załącznik 67
Załącznik​_67.pdf 0.10MB
Imienny wykaz głosowania radnych - petycja
Imienhy​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_petycja.pdf 0.04MB
Uchwała 68
Uchwała​_68.pdf 0.03MB
Załącznik 68
Załącznik​_68.pdf 0.10MB
Imienny wykaz głosowania radnych - skarga
Imienny​_wykaz​_głosowania​_randych​_-​_skarga.pdf 0.04MB
Uchwała 69
Uchwała​_69.pdf 0.03MB
Tabela 1 do 69
Tabela​_1​_do​_69.pdf 0.28MB
Tabela 1a do 69
Tabela​_1a​_do​_69.pdf 0.15MB
Tabela 2 do 69
Tabela​_2​_do​_69.pdf 0.39MB
Tabela 2a do 69
Tabela​_2a​_do​_69.pdf 0.20MB
Tabela 3 do 69
Tabela​_3​_do​_69.pdf 0.51MB
Imienny wykaz głosowania radnych - zmiany w budżecie
Imienhny​_wykaz​_głosowania​_randych​_-​_zmiany​_w​_budżecie.pdf 0.04MB
Uchwała 70
Uchwała​_70.pdf 1.21MB
Imienny wykaz głosowania radnych - WPF
Imienny​_wykaz​_głosowania​_randych​_-​_WPF.pdf 0.04MB
Uchwała 71
Uchwała​_71.pdf 0.05MB
Imienny wykaz głosowania radnych - dotacja dla PKS
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_dotacja​_dla​_PKS.pdf 0.04MB
Uzasadnienie 1
Uzasadnienie​_1.pdf 0.08MB
Uzasadnienie 2
Uzasadnienie​_2.pdf 0.05MB
Protokół 16
Protokół​_16.pdf 1.64MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:42 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XVI/2019 z dnia 27 września 2019 2.0 26.09.2022 14:02 Karol Piotrowski
Szczegóły sesji nr XVI/2019 z dnia 27 czerwca 2019 1.0 18.05.2021 08:42 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XV/2019 z dnia 5 września 2019

05.09.2019

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z XIII nadzwyczajnej sesji rady,

4) przyjęcie protokołu z XIV nadzwyczajnej sesji rady.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.

4. Sprawy rożne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z XIII nadzwyczajnej sesji rady,

4) przyjęcie protokołu z XIV nadzwyczajnej sesji rady.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.

4. Sprawy rożne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała Nr 60
Uchwała​_Nr​_60.pdf 0.03MB
Tabela Nr 1
Tabela​_Nr​_1.pdf 0.06MB
Tabela Nr 2
Tabela​_Nr​_2.pdf 0.08MB
Tabela Nr 3
Tabela​_Nr​_3.pdf 0.08MB
Protokół 15
Protokół​_15.pdf 0.14MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:42 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XV/2019 z dnia 5 września 2019 1.0 18.05.2021 08:42 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XIV/2019 z dnia 13 sierpnia 2019

13.08.2019

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie     

   publicznego transportu zbiorowego.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 58
Uchwała​_58.pdf 0.04MB
Tabela 1 do 58
Tabela​_1​_do​_58.pdf 0.13MB
Tabela 1a do 58
Tabela​_1a​_do​_58.pdf 0.09MB
Tabela 2 do 58
Tabela​_2​_do​_58.pdf 0.12MB
Tabela 2a do 58
TAbela​_2a​_do​_58.pdf 0.10MB
Tabela 3 do 58
Tabela​_3​_do​_58.pdf 0.54MB
Tabela 4 do 58
Tabela​_4​_do​_58.pdf 0.08MB
Uzasadnienie 58
Uzasadnienie​_58.pdf 0.03MB
Uchwała 59
Uchwała​_59.pdf 0.03MB
Uzasadnienie do 59
Uzasadnienie​_do​_59.pdf 0.04MB
Protokół 14
Protokół​_14.pdf 0.15MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:48 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XIV/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 1.0 18.05.2021 08:48 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XIII/2019 z dnia 26 lipca 2019

26.07.2019

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 57
Uchwała​_57.pdf 0.04MB
Tabela Nr 1
Tabela​_Nr​_1.pdf 0.10MB
Tabela Nr 1a
Tabela​_Nr​_1a.pdf 0.05MB
Tabela Nr 2
Tabela​_Nr​_2.pdf 0.23MB
Tabela Nr 2a
Tabela​_Nr​_2a.pdf 0.07MB
Tabela Nr 3
Tabela​_Nr​_3.pdf 0.29MB
Tabela Nr 4
Tabela​_Nr​_4.pdf 0.07MB
Uzasadnienie
Uzasadnienie.pdf 0.12MB
Protokół Nr 13
Protokół​_Nr​_13.pdf 0.21MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:48 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XIII/2019 z dnia 26 lipca 2019 1.0 18.05.2021 08:48 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XII/2019 z dnia 27 czerwca 2019

27.06.2019

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podsumowanie i wręczenie nagród w konkursach : „Bezpiecznie na wsi : maszyna pracuje a dziecko obserwuje” i „Breloczek nadbużański”.  

4.  Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.  

6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu za 2018 r.” :  

1) debata nad „Raportem o stanie Powiatu za 2018 r.” ,

2) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.

7. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia :

1) wystąpienie Starosty w imieniu Zarządu Powiatu,

2) wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach,

4) dyskusja,

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Łosickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.,

6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018”.  

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podsumowanie i wręczenie nagród w konkursach : „Bezpiecznie na wsi : maszyna pracuje a dziecko obserwuje” i „Breloczek nadbużański”.  

4.  Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.  

6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu za 2018 r.” :  

1) debata nad „Raportem o stanie Powiatu za 2018 r.” ,

2) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.

7. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia :

1) wystąpienie Starosty w imieniu Zarządu Powiatu,

2) wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach,

4) dyskusja,

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Łosickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.,

6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łosickiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018”.  

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 53
Uchwała​_53.pdf 0.06MB
Załącznik 53
Załącznik​_53.pdf 0.86MB
Uchwała 54
Uchwała​_54.pdf 0.05MB
Uchwała 55
Uchwała​_55.pdf 0.07MB
Uchwała 56
Uchwała​_56.pdf 0.06MB
Protokół 12
Protokół​_12.pdf 1.20MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:48 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 1.0 18.05.2021 08:48 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr XI/2019 z dnia 29 Maja 2019

29.05.2019

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane,

2) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu łosickiego od dnia 1 września 2019 r.,

3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,   

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata  2019 – 2030.

5. Sytuacja bieżąca SP ZOZ w Łosicach.

6.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łosickiego w 2018 r.

7. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Łosicach o stanie bezpieczeństwa powiatu łosickiego za rok 2018 r.  

8. Ocena stanu sanitarnego powiatu łosickiego za rok 2018.

9. Informacja o stanie epizootycznym powiatu za rok 2018. Analiza sytuacji związanej z ASF na terenie powiatu.

10. Ocena zasobów pomocy społecznej.

11. Informacja o sytuacji na drogach powiatowych powiatu łosickiego.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane,

2) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu łosickiego od dnia 1 września 2019 r.,

3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,   

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata  2019 – 2030,

6) w sprawie opinii dotyczącej przekazania przez Powiat Łosicki Zespołu Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica w Łosicach Ministrowi Rolnictwa i Rozwoku Wsi.

5. Sytuacja bieżąca SP ZOZ w Łosicach.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łosickiego w 2018 r.

7. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Łosicach o stanie bezpieczeństwa powiatu łosickiego za rok   2018 r.  

8. Ocena stanu sanitarnego powiatu łosickiego za rok 2018.

9. Informacja o stanie epizootycznym powiatu za rok 2018. Analiza sytuacji związanej z ASF na terenie powiatu.

10. Ocena zasobów pomocy społecznej.

11. Informacja o sytuacji na drogach powiatowych powiatu łosickiego.

12. Stanowisko rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do pilotażowego programu PKS.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 46
Uchwała​_46.pdf 0.07MB
Uchwała 47
Uchwała​_47.pdf 0.04MB
Załącznik do 47
Załącznik​_do​_47.pdf 0.11MB
Uchwała 48
Uchwała​_48.pdf 0.04MB
Uchwała 49
Uchwała​_49.pdf 0.04MB
Załącznik Nr 1 do 49
Załącznik​_Nr​_1​_do​_49.pdf 0.13MB
Załącznik Nr 1a do 49
Załącznik​_Nr​_1a​_do​_49.pdf 0.11MB
Załącznik nr 2 do 49
Załącznik​_nr​_2​_do​_49.pdf 0.19MB
Załącznik Nr 2a do 49
Załącznik​_Nr​_2a​_do​_49.pdf 0.13MB
Załącznik Nr 3 do 49
Załącznik​_Nr​_3​_do​_49.pdf 0.24MB
Uchwała 50
Uchwała​_50.pdf 1.21MB
Uchwała 51
Uchwała​_51.pdf 0.05MB
Uchwała 52
Uchwała​_52.pdf 0.06MB
Protokół 11
Protokół​_11.pdf 1.12MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:48 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr XI/2019 z dnia 29 Maja 2019 1.0 18.05.2021 08:48 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr X/2019 z dnia 10 kwietnia 2019

10.04.2019

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata  2019 – 2030.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2019 – 2030.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Imienny wykaz głosowania radnych - porządek obrad
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_-​_porzadek​_obrad.pdf 0.04MB
Uchwała 44
Uchwała​_44.pdf 0.05MB
Tabela Nr 1 do 44
Tabela​_Nr​_1​_do​_44.pdf 0.22MB
Tabela Nr 2 do 44
Tabela​_Nr​_2​_d​_44.pdf 0.23MB
Tabela Nr 3 do 44
Tabela​_Nr​_3​_do​_44.pdf 0.19MB
Tabela Nr 4 do 44
Tabela​_Nr​_4​_do​_44.pdf 0.06MB
Uzasadnienie do 44
Uzasadnienie​_do​_44.pdf 0.06MB
Imienny wykaz głosowania radnych Uchwała 44
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Uchwała​_44.pdf 0.04MB
Uchwała 45
Uchwała​_45.pdf 1.45MB
Imienny wykaz głosowania radnych Protokół Nr IX
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_Protokół​_Nr​_IX.pdf 0.04MB
Protokół X
Protokół​_X.pdf 0.25MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:48 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr X/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 1.0 18.05.2021 08:48 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr IX/2019 z dnia 29 marca 2019

29.03.2019

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane,

2) w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łosicki,

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego,

4) w sprawie stanowiska dotyczącego realizacji zadań określonych art. 94 ust.2 ustawy z dnia 26 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne,

5) w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata  2019 – 2030.

5. Analiza rozwoju SP ZOZ w Łosicach w latach 2019 - 2023.

6. Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Łosickim za rok 2018.  

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łosicki,

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego,

3) w sprawie stanowiska dotyczącego realizacji zadań określonych art. 94 ust.2 ustawy z dnia 26 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne,

4) w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

5. Analiza rozwoju SP ZOZ w Łosicach w latach 2019 - 2023.

6. Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Łosickim za rok 2018.  

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie imienne zmiana do porządku obrad
Głosowanie​_imienne​_zmiana​_do​_porządku​_obrad.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne Protokół Nr VIII z 28 lutego 2019 r
Głosowanie​_imienne​_Protokół​_Nr​_VIII​_z​_28​_lutego​_2019​_r.pdf 0.04MB
Uchwała 40
Uchwała​_40.pdf 0.03MB
Załącznik do Uchwały 40
Załącznik​_do​_Uchwały​_40.pdf 0.08MB
Uchwała 41
Uchwała​_41.pdf 0.05MB
Uchwała 42
Uchwała​_42.pdf 0.03MB
Załącznik do Uchwały 42
Załącznik​_do​_Uchwały​_42.pdf 0.09MB
Protokół 9
Protokół​_9.pdf 0.45MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:48 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr IX/2019 z dnia 29 marca 2019 1.0 18.05.2021 08:48 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr VIII/2019 z dnia 28 lutego 2019

28.02.2019

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata  2019 – 2030.

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,   

4) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2019 roku,

5) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Łosickiego,

6) w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Próchenki.

5. Sprawy bieżące SP ZOZ w Łosicach.

6. Informacja z realizacji budżetu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w 2018 r.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Łosicki za rok 2018.  

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata  2019 – 2030.

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,   

4) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Łosicki ze środków PFRON w 2019 roku,

5) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Łosickiego,

6) w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Próchenki.

5. Sprawy bieżące SP ZOZ w Łosicach.

6. Informacja z realizacji budżetu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w 2018 r.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Łosicki za rok 2018.  

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Materiały

Imienny wykaz głosowania porządek obrad
Imienny​_wykaz​_głosowania​_porządek​_obrad.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania Protokół VII
Imienny​_wykaz​_głosowania​_Protokół​_VII.pdf 0.04MB
Uchwała 34
Uchwała​_34.pdf 0.04MB
Uzasadnienie do 34
Uzasadnienie​_do​_34.pdf 0.11MB
Imienny wykaz głosowania Uchwała 34
Imienny​_wykaz​_głosowania​_Uchwała​_34.pdf 0.04MB
Uchwała 35
Uchwała​_35.pdf 1.79MB
Uzasadnienie 35
Uzasadnienie​_35.pdf 0.34MB
Imienny wykaz głosowania Uchwała 35
Imienny​_wykaz​_głosowania​_Uchwała​_35.pdf 0.04MB
Uchwała 36
Uchwała​_36.pdf 0.04MB
Tabela 1 do 36
Tabela​_1​_do​_36.pdf 0.13MB
Tabela 3 do 36
Tabela​_3​_do​_36.pdf 0.06MB
Imienny wykaz głosowania Uchwała 36
Imienny​_wykaz​_głosowania​_Uchwała​_36.pdf 0.04MB
Uchwała 37
Uchwała​_37.pdf 0.04MB
Załącznik 37
Załącznik​_37.pdf 0.03MB
Uchwała 38
Uchwała​_38.pdf 0.04MB
Załącznik do 38
Załącznik​_do​_38.pdf 0.09MB
Załącznik do obwieszczenia 38
Załącznik​_do​_obwieszczenia​_38.pdf 0.61MB
Imienny wykaz głosowania Uchwała 38
Imienny​_wykaz​_głosowania​_Uchwała​_38.pdf 0.04MB
Uchwała 39
Uchwała​_39.pdf 0.04MB
Załącznik do 39
Załącznik​_do​_39.pdf 0.11MB
Imienny wykaz głosowania Uchwała 39
Imienny​_wykaz​_głosowania​_Uchwała​_39.pdf 0.04MB
Protokół 8
Protokół​_8.pdf 0.74MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:49 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr VIII/2019 z dnia 28 lutego 2019 1.0 18.05.2021 08:49 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr VII/2019 z dnia 31 stycznia 2019

31.01.2019

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łosickiego na rok 2019,  

2) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2019,

3) w sprawie wyboru przedstawiciela do reprezentowania powiatu łosickiego w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,

4) w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,  

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/114/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego.  

5. Sprawy bieżące SP ZOZ Łosice.

6. Sprawozdanie Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łosickiego na rok 2019,  

2) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego na rok 2019,

3) w sprawie wyboru przedstawiciela do reprezentowania powiatu łosickiego w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,

4) w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach,  

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/114/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego.  

5. Sprawy bieżące SP ZOZ Łosice.

6. Sprawozdanie Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Materiały

Głosowanie imienne porządek obrad
Głosowanie​_imienne​_porządek​_obrad.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne protokół
Głosowanie​_imienne​_protokól.pdf 0.04MB
Uchwała 29
Uchwała​_29.pdf 0.03MB
Załącznik do 29
Załącznik​_do​_29.pdf 0.09MB
Głosowanie imienne 29
Głosowanie​_imienne​_29.pdf 0.04MB
Uchwała 30
Uchwała​_30.pdf 0.04MB
Załącznik 1 do 30
Zaącznik​_1​_do​_30.pdf 0.07MB
Załącznik 2 do 30
Załącznik​_2​_do​_30.pdf 0.10MB
Załącznik 3 do 30
Załącznik​_3​_do​_30.pdf 0.08MB
Załącznik 4 do 30
Załącznik​_4​_do​_30.pdf 0.11MB
Załącznik 5 do 30
Załącznik​_5​_do​_30.pdf 0.09MB
Załącznik 6 do 30
Załącznik​_6​_do​_30.pdf 0.08MB
Głosowanie imienne 30
Głosowanie​_imienne​_30.pdf 0.04MB
Uchwała 31
Uchwała​_31.pdf 0.04MB
Głosowanie imienne 31
Głosowanie​_imienne​_31.pdf 0.04MB
Uchwała 32
Uchwała​_32.pdf 0.05MB
Głosowanie imienne 32
Głosowanie​_imienne​_32.pdf 0.04MB
Uchwała 33
Uchwała​_33.pdf 0.03MB
Głosowanie imienne 33
Głosowanie​_imienne​_33.pdf 0.04MB
Protokół 7
Protokół​_7.pdf 1.22MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:49 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr VII/2019 z dnia 31 stycznia 2019 1.0 18.05.2021 08:49 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr VI/2019 z dnia 15 stycznia 2019

15.01.2019

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołów z IV i V sesji rady.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad.  

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołów z IV i V sesji rady.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad. 

Materiały

Imienny wykaz głosowania porządek obrad VI 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_porzadek​_obrad​_VI​_2019.pdf 0.04MB
Uchwała 28
Uchwała​_28.pdf 0.03MB
Imienny wykaz głosowania Uchwała 28
Imienny​_wykaz​_głosowania​_Uchwała​_28.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania Protokół IV 2018
Imienny​_wykaz​_głosowania​_Protokol​_IV​_2018.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania Protokół V 2019
Imienny​_wykaz​_głosowania​_Protokol​_V​_2019.pdf 0.04MB
Protokół 6
Protokół​_6.pdf 0.13MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:49 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr VI/2019 z dnia 15 stycznia 2019 1.0 18.05.2021 08:49 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr V/2019 z dnia 3 stycznia 2019

03.01.2019

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łosickiego na lata 2019 – 2043,

2) w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łosickiego na lata 2019 – 2030,

2) w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego,

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 25
Uchwała​_25.pdf 11.58MB
Imienny wykaz głosowania 25
Imienny​_wykaz​_głosowania​_25.pdf 0.04MB
Uchwała 26
Uchwała​_26.pdf 0.11MB
Imienny wykaz głosowania 26
Imienny​_wykaz​_głosowania​_26.pdf 0.04MB
Uchwała 27
Uchwała​_27.pdf 0.04MB
Tabela 1 do 27
Tabela​_1​_do​_27.pdf 0.07MB
Tabela 2 do 27
Tabela​_2​_do​_27.pdf 0.23MB
Tabela 3 do 27
Tabela​_3​_do​_27.pdf 0.05MB
Tabela 4 do 27
Tabela​_4​_do​_27.pdf 0.17MB
Imienny wykaz głosowania 27
Imienny​_wykaz​_głosowania​_27.pdf 0.04MB
Protokół V
Protokół​_V.pdf 0.52MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:49 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr V/2019 z dnia 3 stycznia 2019 1.0 18.05.2021 08:49 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr IV/2018 z dnia 27 grudnia 2018

27.12.2018

Planowany Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4.  Podjęcie uchwał :

1) w sprawie podróży służbowych radnych powiatu łosickiego,

2) w sprawie delegowania radnych na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018,

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łosickiego na lata 2018 – 2030,

5) w sprawie budżetu powiatu łosickiego na 2019 rok :

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2019 r.

6) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łosickiego na lata 2019 – 2030.

5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ w Łosicach

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2017/2018.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.

3. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami.

4.  Podjęcie uchwał :

1) w sprawie podróży służbowych radnych powiatu łosickiego,

2) w sprawie delegowania radnych na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

3) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018,

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łosickiego na lata 2018 – 2030,

5) w sprawie budżetu powiatu łosickiego na 2019 rok :

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2019 r.

6) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łosickiego na lata 2019 – 2030.

5. Informacja o sytuacji bieżącej w SP ZOZ w Łosicach.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2017/2018.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 18
Uchwała18.pdf 0.06MB
Imienny wykaz głosowania radnych IV 18 2018
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_IV​_18​_2018.pdf 0.04MB
Uchwała 19
Uchwała​_19.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania radnych IV 19 2018
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_IV​_19​_2018.pdf 0.04MB
Uchwała 20
Uchwała​_20.pdf 0.04MB
Tabela 1 do 20
Tabela​_1​_do​_20.pdf 0.07MB
Tabela 1a do 20
Tabela​_1a​_do​_20.pdf 0.05MB
Tabela 2 do 20
Tabela​_2​_do​_20.pdf 0.54MB
Tabela 2a do 20
Tabela​_2a​_do​_20.pdf 0.08MB
Tabela 3 do 20
Tabela​_3​_do​_20.pdf 0.10MB
Imienny wykaz głosowania radnych IV 20 2018
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_IV​_20​_2018.pdf 0.04MB
Uchwała 21
Uchwała​_21.pdf 0.05MB
Załącznik 1 do 21
Załącznik​_1​_do​_21.pdf 0.92MB
Załącznik 2 do 21
Załącznik​_2​_do​_21.pdf 0.26MB
Objaśnienia do 21
Objaśnienia​_do​_21.pdf 0.03MB
Imienny wykaz głosowania radnych IV 21 2018
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_IV​_21​_2018.pdf 0.04MB
Uchwała 22
Uchwała​_22.pdf 0.10MB
Załącznik 1 do 22
Załącznik​_1​_do​_22.pdf 0.08MB
Załącznik 2 do 22
Załącznik​_2​_do​_22.pdf 0.10MB
Tabela 2 do 22
TAbela​_2​_do​_22.pdf 1.84MB
Tabela 2a do 22
TAbela​_2a​_do​_22.pdf 0.38MB
Tabela 3 do 22
TAbela​_3​_do​_22.pdf 0.10MB
Tabela 4 do 22
Tabela​_4​_do​_22.pdf 0.05MB
Tabela 5 do 22
TAbela​_5​_do​_22.pdf 0.06MB
Imienny wykaz głosowania radnych IV 22 2018
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_IV​_22​_2018.pdf 0.04MB
Uchwała 23
Uchwała​_23.pdf 0.04MB
Załącznik 1 do 23
Załącznik​_1​_do​_23.pdf 0.89MB
Załącznik 2 do 23
Załącznik​_2​_do​_23.pdf 0.23MB
Objaśnienia do 23
Objaśnienia​_do​_23.pdf 0.20MB
Imienny wykaz głosowania radnych IV 23 2018
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_IV​_23​_2018.pdf 0.04MB
Uchwała 24
Uchwała​_24.pdf 0.05MB
Imienny wykaz głosowania radnych IV 24 2018
Imienny​_wykaz​_głosowania​_radnych​_IV​_24​_2018.pdf 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:49 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr IV/2018 z dnia 27 grudnia 2018 1.0 18.05.2021 08:49 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr III/2018 z dnia 13 grudnia 2018

13.12.2018

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018,

2) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego,

3) w sprawie ustalenia diet dla Radnych Powiatu Łosickiego,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok".

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 14
Uchwała​_14.pdf 0.08MB
Tabela 1 do 14
Tabela​_1​_do​_14.pdf 0.10MB
Tabela 1a do 14
Tabela​_1a​_do​_14.pdf 0.30MB
Tabela 2 do 14
Tabela​_2​_do​_14.pdf 0.80MB
Tabela 2a do 14
Tabela​_2a​_do​_14.pdf 0.53MB
Tabela 3 do 14
Tabela​_3​_do​_14.pdf 0.13MB
Tabela 4 do 14
Tabela​_4​_do​_14.pdf 0.21MB
Uchwała 15
Uchwała​_15.pdf 0.04MB
Załącznik III 15
Załącznik​_III​_15.pdf 0.06MB
Imienny wykaz głosowania 15
Imienny​_wykaz​_głosowania​_15.pdf 0.04MB
Uchwała 16
Uchwała​_16.pdf 0.05MB
Imienny wykaz głosowani 16
Imienny​_wykaz​_głosowania​_16.pdf 0.04MB
Uchwała 17
Uchwała​_17.pdf 0.04MB
Imienny wykaz głosowania 17
Imienny​_wykaz​_głosowania​_17.pdf 0.04MB
Protokół III
Protokół​_III.pdf 0.32MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:49 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr III/2018 z dnia 13 grudnia 2018 1.0 18.05.2021 08:49 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr II/2018 z dnia 27 listopada 2018

27.11.2018

Planowany Porządek Obrad

Otwarcie.

Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3.  Podjęcie uchwał :

1) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łosickiego,

3) w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łosickiego,

4) w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łosickiego,

5) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego,

6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. ,

7) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”,

8) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających a terenie powiatu łosickiego,

9) w sprawie ustalenia diet dla radnych powiatu łosickiego,

10) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Łosickiego,

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Porządek Obrad

1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.

3.  Podjęcie uchwał :

1) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łosickiego,

2) w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łosickiego,

3) w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łosickiego,

4) w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łosickiego,

5) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego,

6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. ,

7) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”,

8) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających a terenie powiatu łosickiego,

9) w sprawie ustalenia diet dla radnych powiatu łosickiego,

10) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Łosickiego,

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Materiały

Uchwała 4
Uchwała​_4.pdf 0.04MB
Uchwała 5
Uchwała​_5.pdf 0.04MB
Uchwała 6
Uchwała​_6.pdf 0.04MB
Uchwała 7
Uchwała​_7.pdf 0.04MB
Uchwała 8
Uchwała​_8.pdf 0.05MB
Załącznik 8
Załącznik​_8.pdf 0.04MB
Uchwała 9
Uchwała​_9.pdf 0.04MB
Uchwała 10
Uchwała​_10.pdf 0.03MB
Załącznik 10
Załącznik​_10.pdf 0.53MB
Załącznik
Załącznik.pdf 0.05MB
Uchwałą II 11 2018
Uchwałą​_II​_11​_2018.pdf 0.16MB
Uchwała 12
Uchwała​_12.pdf 0.06MB
Uchwała 13
Uchwała​_13.pdf 0.05MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:49 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr II/2018 z dnia 27 listopada 2018 1.0 18.05.2021 08:49 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szczegóły sesji nr I/2018 z dnia 20 listopada 2018

20.11.2018

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu przez najstarszego wiekiem radnego.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Ślubowanie radnych.

4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

5. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

Porządek Obrad

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu przez najstarszego wiekiem radnego.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Ślubowanie radnych.

4. Wybór Przewodniczącego Rady.

5. Wybór Starosty Powiatu Łosickiego.

6. Wybór Wicestarosty Powiatu Łosickiego.

5. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:50 Arkadiusz Ozioro
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Wierzbicka/ Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szczegóły sesji nr I/2018 z dnia 20 listopada 2018 2.0 30.04.2024 11:25 Arkadiusz Ozioro
Szczegóły sesji nr I/2018 z dnia 20 listopada 2018 1.0 18.05.2021 08:50 Arkadiusz Ozioro

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}