W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 - Platerów – Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30 km

Zadanie podzielone na dwa etapy:

ETAP 1: „Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km” - zrealizowane w 2021r.

ETAP 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 - Platerów – Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30 km” – realizacja w 2022r. 

Dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego

z programu: Instrument Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równoważonego Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość inwestycji:  3 499 461,63 zł (roboty budowlane) + 65 190,00 zł   (projekt budowlany).

Wartość dofinansowania: 2 019 674,26 zł

ETAP 1: „Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej                           Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek                           o długości 1,121 km” – realizacja inwestycji w 2021r.

Drogi powiatowe Nr 2004W Czuchów – Platerów i  Nr 2043W od drogi nr 19 -Platerów – Mężenin ze względu na swoje położenie są ważnym szlakiem komunikacyjnym Powiatu Łosickiego. Wnioskowane do przebudowy odcinki dróg łączą się z innymi drogami powiatowymi i poprzez te drogi z drogą krajową nr 19.

 

Cały ciąg drogowy drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów- Platerów ma długość 3,437 km, a przebudowany zostanie na długości 1,121 km,  tj. od km 2+316 do km 3+437 i łączy się z drogą powiatową Nr 2001W, 2043W oraz  drogami gminnymi Gminy Platerów.                                     Po tej drodze odbywa się ruch lokalny i dojazdowy do ważnych szlaków komunikacyjnych.                  Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy wszystkich użytkowników dróg. Przyjęte rozwiązania techniczno - budowlane przyczynią się do podniesienia parametrów użytkowych dróg.

 

W ramach przebudowy drogi wykonane zostanie: poszerzenie nawierzchni jezdni z kostki granitowej do 6,0m, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów publicznych  z betonu asfaltowego – 6 238,00 m3, nawierzchnia chodnika peronu autobusowego z kostki brukowej betonowej – 2 880,00 m2 wraz ze zjazdami - 725,00 m2, budowa 1 zatoki autobusowej z kostki granitowej - 114,00 m2, ustawienie nowych wiat przystankowych – 2 szt., przebudowa  2 przepustów drogowych i przepustów zjazdowych wraz wymianą rur przepustowych o długości - 86,00 m, wykonanie wpustów deszczowych                                        z przykanalikami, oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów przydrożnych, wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – 1 190,00 m2, oznakowanie pionowe i poziome, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu U-12a – 44,00m, wykonanie zieleńców.

Wartość wykonanych robót drogowych:  1 144 323, 95 zł brutto.

 

ETAP 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 - Platerów – Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30 km” – realizacja w 2022r. 

Ciąg drogowy drogi powiatowej Nr 2043W Platerów - Mężenin ma długość 9,175 km,                              a przebudowa drogi dotyczy odcinka od km 2+900 do km 5+200, tj. 2,300 km.

W ramach przebudowy drogi wykonane zostanie: wykonanie poszerzenia i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego-2,30 km, zjazdów publicznych i indywidualnych z betonu asfaltowego - 14 400,00 m2, wymiana przepustów drogowych - 2 szt./20,00 m i przepustów pod zjazdami-149,00 m, oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów przydrożnych,  pobocza ulepszone z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 4 600,00 m2, oznakowanie, pionowe i poziome.

Szacunkowa wartość wykonania robót drogowych: 2 355 137,68 zł brutto

 

Przebudowa dróg powiatowych: Nr 2004W Czuchów – Platerów i Nr 2043W od drogi nr 19- Platerów - Mężenin zwiększy komfort, zapewni bezpieczne warunki ruchu, wpłynie na dostępność i zapewni zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy mieszkańców tych miejscowości. W przypadku nieprzejezdności drogi krajowej nr 19 w okolicach msc. Platerów i Puczyce po wykonaniu przebudowy drogi będą mogły stanowić alternatywę objazdu dla drogi krajowej. Obie drogi sąsiadują bezpośrednio z puntem przeładunkowym stacji kolejowej Platerów. Przyjęte rozwiązania techniczno - budowlane przyczynią się do podniesienia parametrów użytkowych dróg. Poprawa stanu technicznego dróg pozwoli na skierowanie ruchu ciężkich pojazdów z ładunkami i zwiększy dostęp mieszkańców do korzystania z tej formy transportu. Dzięki inwestycji poprawią się parametry lokalnej sieci drogowej.

Przebudowane drogi przyczynią się do poprawy spójności lokalnej i regionalnej sieci dróg oraz wpłyną bezpośrednio na poprawę połączeń dróg lokalnych z innymi drogami publicznymi (także wyższej kategorii). 

 

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.                       07-100 Lubartów, ul. Krańcowa 7

{"register":{"columns":[]}}