W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kwalifikacja wojskowa 2023 r.

22.05.2023

W dniu dzisiejszym 22 maja 2023 r. na terenie powiatu łosickiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa.

Książeczka wojskowa

Posiedzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej odbywać się będzie w Zespole Szkół nr 3 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach, ul. Radzyńska 1       

Komisja wyda każdej osobie pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej ustalając jedną z kategorii zdolności.

Zakończenie prac komisji nastąpi 30 maja 2023 r.

Do stawienia się na kwalifikację wojskową wezwani są mężczyźni, którzy urodzili się w 2004 roku i starsi jeśli do tej pory na niej nie stawali.

W kwalifikacji wojskowej uczestniczą również: przedstawiciel Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Siedlcach oraz przedstawiciele burmistrza/wójta danej gminy.

Kwalifikacja wojskowa umożliwia też spotkanie z przedstawicielami jednostek wojskowych. Zainteresowani będą mogli uzyskać informacje na temat powołania i pełnienia służby wojskowej oraz różnych form tej służby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. dotyczy:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Ponownie poddanie badaniom lekarskim ma pozwolić na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu do kategorii zdolności: „A” „D” lub „E” ze wszystkimi konsekwencjami;
  • zostały  uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety  pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy o obronie Ojczyzny; 

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy należy zabrać ze sobą:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu;
  3. dokumentację medyczną albo orzeczenie lub wypis z orzeczenia stwierdzające niezdolność lub niepełnosprawność na podstawie którego można określić zdolność do czynnej służby wojskowej. Ważność dokumentacji medycznej i wyników badań specjalistycznych obejmuje okres 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  4. dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  5. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

{"register":{"columns":[]}}