W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OFERTA Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o.

27.07.2022

Pożyczka na rozwój przedsiębiorstwa - Projekt JEREMIE2 Przeznaczona na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności.

PLAKAT

Parametry pożyczki

 • Kwota od 10.000 do 500.000 zł (ze względu na limity sztukowe i ilościowe aktualnie do 135.000zł)
 • Oprocentowanie stałe - 5,81%
 • Okres spłaty do 60 miesięcy
 • Karencja w spłacie kapitału  do 6 miesięcy

Przeznaczenie finansowania

 • Budowa, rozbudowa infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa związanej w szczególności z wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów
  i usług dla firmy
 • Realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną)
 • Wdrożenie wyników prac B+R ( dysponowanie przez przedsiębiorstwo przygotowanym do wdrożenia innowacyjnym produktem/usługą/technologią powstałym w wyniku działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa)
 • Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych

Zabezpieczenie pożyczki

 • Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 • Zabezpieczenie rzeczowe na 150% wartości wnioskowanej pożyczki.
  Preferowana jest hipoteka z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, ponadto może być poręczenie,  zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, kaucja, itp.

Pożyczka na rozwój przedsiębiorstwa – Projekt RPO SW

Przeznaczona na rozwój przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego.

Parametry pożyczki

 • Kwota od 20.000 do 600.000 zł
 • oprocentowanie od 6,41%
 • wkład własny - 5%  kwoty pożyczki
 • okres kredytowania – do października 2025 roku (w lipcu maksymalnie na 39 rat) 
 • karencja w spłacie kapitału - do 6 miesięcy

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie następujących rodzajów kosztów kwalifikowanych, z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym:

 • sfinansowanie nabycia gruntu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych, biurowych i pomocniczych,
 • zakup, instalacja lub uruchomienie linii technologicznych i ich elementów, maszyn, urządzeń i aparatów,
 • zakup ręcznych narzędzi pracy i wyposażenia,
 • zakup środków transportu pionowego i poziomego (wózki widłowe, sztaplarki, wózki akumulatorowe, itp.),
 • zakup pojazdów, w tym samochodów osobowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej lub samochodów rejestrowanych jako dostawcze,
 • zakup towarów handlowych,
 • zakup materiałów i surowców do produkcji, świadczenia usług lub prowadzenia prac naukowo-badawczych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup usług do prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej i naukowo-badawczej, w tym na marketing i promocję,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Zabezpieczenie

 • Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 • Zabezpieczenie rzeczowe na 150% wartości wnioskowanej pożyczki.
  Preferowana jest hipoteka z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, ponadto może być poręczenie,  zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, kaucja, itp.

Pożyczka Hipoteczna

Przeznaczona na finansowanie inwestycji MŚP w nieruchomości na obszarze województwa mazowieckiego.

Parametry pożyczki

 • Kwota do 1.000.000 zł
 • Oprocentowanie stałe od 6,41%
 • Okres spłaty do 120 miesięcy
 • Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • Udział pożyczki w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu tj. zakupu lub dostosowania nieruchomości do potrzeb prowadzonej działalności, wynosi do 90%.
 • Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie stanowiącej równowartość co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

Przeznaczenie finansowania

 • Zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale związanych z gruntem lub części takich budynków jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności)
 • Przystosowanie nieruchomości do potrzeb rozwoju działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy (prace budowlane, prace konserwatorskie lub restauratorskie)
 • Wydatki związane z procesem inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości, w szczególności koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty z tytułu pozwoleń, zgód lub opinii, koszty nadzoru, podatki

Zabezpieczenie pożyczki

 • Obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • Hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem zakupu lub dostosowania do prowadzonej działalności przez Pożyczkobiorcę ze środków pochodzących z pożyczki.
 • Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, która jest przedmiotem zabezpieczenia

Szczegółowe informacje nt. pożyczek oraz wymaganych formularzy znajdują się na naszej stronie internetowej  https://pozyczkimazowieckie.pl/zloz-wniosek/  .

Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Nasi specjaliści udzielą wszelkich informacji
nt. wypełniania formularzy i niezbędnych do aplikowania dokumentów.

Info: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Materiały

MRFP​_-​_Wsparcie​_dla​_Mazowieckich​_Przedsiębiorców​_-​_Niskooprocentowane​_Pożyczki​_Unijne
MRFP​_-​_Wsparcie​_dla​_Mazowieckich​_Przedsiębiorców​_-​_Niskooprocentowane​_Pożyczki​_Unijne.pdf 0.06MB
INFORMACJA​_07​_2022
INFORMACJA​_07​_2022.docx 1.80MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}