W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O gminie","url":"/web/gmina-bransk/o-gminie","pageId":20010135,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Co robimy","url":"/web/gmina-bransk/co-robimy","pageId":20010134,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/gmina-bransk/aktualnosci","pageId":20010137,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/gmina-bransk/zalatw-sprawe","pageId":20010136,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kontakt","url":"/web/gmina-bransk/kontakt","pageId":20010139,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Harmonogram odbioru odpadów","url":"/web/gmina-bransk/harmonogram-odbioru-odpadow","pageId":20011520,"parentPageId":20011508,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zasady segregacji odpadów komunalnych","url":"/web/gmina-bransk/zasady-segregacji-odpadow-komunalnych","pageId":20011509,"parentPageId":20011508,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opłaty","url":"/web/gmina-bransk/gospodarka-odpadami-oplaty","pageId":20011518,"parentPageId":20011508,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami","url":"/web/gmina-bransk/deklaracja-o-wysokosci-oplat-za-gospodarowanie-odpadami","pageId":20011524,"parentPageId":20011508,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Regulamin PSZOK","url":"/web/gmina-bransk/regulamin-pszok","pageId":20011521,"parentPageId":20011508,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja dotycząca podmiotów zbierających odpady pochodzenia rolniczego","url":"/web/gmina-bransk/informacja-dotyczaca-podmiotow-zbierajacych-odpady-pochodzenia-rolniczego","pageId":20011528,"parentPageId":20011508,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rejestr działalności regulowanej","url":"/web/gmina-bransk/rejestr-dzialalnosci-regulowanej","pageId":20011530,"parentPageId":20011508,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Decyzje i obwieszczenia","url":"/web/gmina-bransk/decyzje-i-obwieszczenia","pageId":20016117,"parentPageId":20016116,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy","url":"/web/gmina-bransk/program-usuwania-azbestu-i-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy2","pageId":20017013,"parentPageId":20016116,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Usuwanie zieleni","url":"/web/gmina-bransk/usuwanie-zieleni","pageId":20017015,"parentPageId":20016116,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach","url":"/web/gmina-bransk/wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach","pageId":20017039,"parentPageId":20016116,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańsk na rok 2021","url":"/web/gmina-bransk/program-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-bransk-na-rok-2021","pageId":20017654,"parentPageId":20016116,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2020 rok","url":"/web/gmina-bransk/za-2020-rok2","pageId":20018617,"parentPageId":20010678,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Za 2020 rok","url":"/web/gmina-bransk/za-2020-rok3","pageId":20018623,"parentPageId":20010682,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dokumenty i dane osobowe","url":"/web/gmina-bransk/dokumenty-i-dane-osobowe","pageId":20011390,"parentPageId":20011389,"type":"CUSTOM","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Meldunek i wybory","url":"/web/gmina-bransk/meldunek-i-wybory","pageId":20011393,"parentPageId":20011389,"type":"CUSTOM","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Formularze podatkowe","url":"/web/gmina-bransk/formularze-podatkowe5","pageId":20011325,"parentPageId":20011324,"type":"CUSTOM","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje o podatkach","url":"/web/gmina-bransk/informacje-o-podatkach","pageId":20011327,"parentPageId":20011324,"type":"CUSTOM","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego","url":"/web/gmina-bransk/zwrot-podatku-akcyzowego","pageId":20011387,"parentPageId":20011324,"type":"CUSTOM","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gospodarka odpadami","url":"/web/gmina-bransk/gospodarka-odpadami","pageId":20011328,"parentPageId":20011324,"type":"CUSTOM","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zarządzenie w sprawie zamiany w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brańsk w obrębie gruntów wsi Brzeźnica","url":"/web/gmina-bransk/zarzadzenie-w-sprawie-zamiany-w-drodze-bezprzetargowej-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-bransk-w-obrebie-gruntow-wsi-brzeznica","pageId":20012192,"parentPageId":20012158,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego","url":"/web/gmina-bransk/obwieszczenie-pgw-wody-polskie-zarzad-zlewni-w-sokolowie-podlaskim-w-sprawie-wydania-pozwolenia-wodnoprawnego","pageId":20015988,"parentPageId":20012158,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w m. Płonowo i Kalnica","url":"/web/gmina-bransk/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-w-m-plonowo-i-kalnica","pageId":20018369,"parentPageId":20012158,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Wójta Gminy Brańsk w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brańsk do 2032 roku","url":"/web/gmina-bransk/zarzadzenie-wojta-gminy-bransk-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-strategi-rozwiazywania-problemow-spolecznych-gminy-bransk-do-2032-roku","pageId":20018675,"parentPageId":20012158,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 1/2 w powierzchni nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Brańsk położonych w obrębie gruntów wsi Klichy","url":"/web/gmina-bransk/zarzadzenie-w-sprawie-sprzedazy","pageId":20018846,"parentPageId":20012158,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości po byłych placówkach oświatowych w m. Glinnik i Oleksin","url":"/web/gmina-bransk/ogloszenie-o-trzecim-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-po-bylych-placowkach-oswiatowych-w-m-glinnik-i-oleksin","pageId":20019278,"parentPageId":20012158,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej","url":"/web/gmina-bransk/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej","pageId":20011108,"parentPageId":20011107,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy","url":"/web/gmina-bransk/gminny-osrodek-upowszechniania-kultury-w-kalnicy","pageId":20011109,"parentPageId":20011107,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gminna Biblioteka Publiczna","url":"/web/gmina-bransk/gminna-biblioteka-publiczna","pageId":20011110,"parentPageId":20011107,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szkoła Podstawowa w Domanowie","url":"/web/gmina-bransk/szkola-podstawowa-w-domanowie","pageId":20011112,"parentPageId":20011107,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szkoła Podstawowa w Chojewie","url":"/web/gmina-bransk/szkola-podstawowa-w-chojewie","pageId":20011113,"parentPageId":20011107,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szkoła Podstawowa w Holonkach","url":"/web/gmina-bransk/szkola-podstawowa-w-holonkach","pageId":20011114,"parentPageId":20011107,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych","url":"/web/gmina-bransk/wydanie-zezwolenia-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych","pageId":20017636,"parentPageId":20017635,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci i uzgodnienie projektu budowlanego","url":"/web/gmina-bransk/wydanie-warunkow-technicznych-na-podlaczenie-do-sieci-i-uzgodnienie-projektu-budowlanego","pageId":20017638,"parentPageId":20017635,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zakup i sukcesywna dostawa materiałów budowlanych wykorzystywanych do realizacji zadania pn. \"Budowa remizy OSP w Domanowie\"","url":"/web/gmina-bransk/zakup-i-sukcesywna-dostawa-materialow-budowlanych-wykorzystywanych-do-realizacji-zadania-pn-budowa-remizy-osp-w-domanowie","pageId":20018334,"parentPageId":20018920,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sołectwo Bronka","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-bronka","pageId":20016169,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Brzeźnica","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-brzeznica","pageId":20016173,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Burchaty","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-burchaty","pageId":20016174,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Chojewo","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-chojewo","pageId":20016175,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Dębowo","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-debowo","pageId":20016176,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Domanowo","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-domanowo","pageId":20016177,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Ferma","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-ferma","pageId":20016178,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Glinnik","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-glinnik","pageId":20016179,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Holonki","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-holonki","pageId":20016180,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Kadłubówka","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-kadlubowka","pageId":20016181,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Kalnica","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-kalnica","pageId":20016182,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Kiersnowo","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-kiersnowo","pageId":20016183,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Kiersnówek","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-kiersnowek","pageId":20016184,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Kiewłaki","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-kiewlaki","pageId":20016185,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Klichy","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-klichy","pageId":20016186,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Koszewo","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-koszewo","pageId":20016188,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Lubieszcze","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-lubieszcze","pageId":20016189,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Markowo","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-markowo","pageId":20016190,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Mień","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-mien","pageId":20016191,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Puchały Nowe","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-puchaly-nowe","pageId":20016192,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Puchały Stare","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-puchaly-stare","pageId":20016194,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Nowosady","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-nowosady","pageId":20016195,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Oleksin","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-oleksin","pageId":20016196,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Olędzkie","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-oledzkie","pageId":20016197,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Olszewek","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-olszewek","pageId":20016198,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Olszewo","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-olszewo","pageId":20016199,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Pace","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-pace","pageId":20016200,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Pasieka","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-pasieka","pageId":20016201,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Patoki","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-patoki","pageId":20016202,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Pietraszki","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-pietraszki","pageId":20016203,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Płonowo","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-plonowo","pageId":20016204,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Poletyły","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-poletyly","pageId":20016205,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Popławy","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-poplawy","pageId":20016206,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Pruszanka - Baranki","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-pruszanka---baranki","pageId":20016207,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Spieszyn","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-spieszyn","pageId":20016208,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Pruszanka Stara","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-pruszanka-stara","pageId":20016209,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Szmurły","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-szmurly","pageId":20016210,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Ściony","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-sciony","pageId":20016211,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Świrydy","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-swirydy","pageId":20016212,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Widźgowo","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-widzgowo","pageId":20016213,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Załuskie Koronne","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-zaluskie-koronne","pageId":20016214,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Załuskie Kościelne","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-zaluskie-koscielne","pageId":20016215,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwo Zanie","url":"/web/gmina-bransk/solectwo-zanie","pageId":20016216,"parentPageId":20016168,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Regulamin organizacyjny","url":"/web/gmina-bransk/regulamin-organizacyjny","pageId":20010666,"parentPageId":20010664,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestry, ewidencje, archiwa","url":"/web/gmina-bransk/rejestry-ewidencje-archiwa","pageId":20011184,"parentPageId":20010664,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ochrona danych osobowych","url":"/web/gmina-bransk/ochrona-danych-osobowych","pageId":20010670,"parentPageId":20010664,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dostępność","url":"/web/gmina-bransk/dostepnosc2","pageId":20018323,"parentPageId":20010664,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Skarbnika Gminy","url":"/web/gmina-bransk/skarbnika-gminy","pageId":20010678,"parentPageId":20010671,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta","url":"/web/gmina-bransk/osob-wydajacych-decyzje-administracyjne-w-imieniu-wojta","pageId":20010682,"parentPageId":20010671,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Deklaracja dostępności","url":"/web/gmina-bransk/deklaracja-dostepnosci","pageId":20010140,"parentPageId":20018323,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Raport o stanie dostępności","url":"/web/gmina-bransk/raport-o-stanie-dostepnosci","pageId":20017860,"parentPageId":20018323,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Komunikat w sprawie wyznaczenia Zespołu koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Brańsk","url":"/web/gmina-bransk/komunikat-w-sprawie-wyznaczenia-zespolu-koordynatorow-do-spraw-dostepnosci-w-urzedzie-gminy-bransk","pageId":20018335,"parentPageId":20018323,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacje o gminie","url":"/web/gmina-bransk/informacje-o-gminie","pageId":20010648,"parentPageId":20010135,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Organy gminy","url":"/web/gmina-bransk/organy-gminy","pageId":20010650,"parentPageId":20010135,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Statut Gminy Brańsk","url":"/web/gmina-bransk/statut-gminy-bransk","pageId":20012206,"parentPageId":20010135,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Budżet i finanse","url":"/web/gmina-bransk/budzet-i-finanse","pageId":20012612,"parentPageId":20010135,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Urząd Gminy","url":"/web/gmina-bransk/urzad-gminy","pageId":20010664,"parentPageId":20010135,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/gmina-bransk/oswiadczenia-majatkowe","pageId":20010671,"parentPageId":20010135,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Jednostki organizacyjne","url":"/web/gmina-bransk/jednostki-organizacyjne","pageId":20011107,"parentPageId":20010135,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sołectwa","url":"/web/gmina-bransk/solectwa2","pageId":20016168,"parentPageId":20010135,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jednostki OSP","url":"/web/gmina-bransk/jednostki-osp-bransk","pageId":20016152,"parentPageId":20010135,"type":"TILES_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport o stanie gminy","url":"/web/gmina-bransk/raport-o-stanie-gminy","pageId":20016114,"parentPageId":20010135,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Skład Rady Gminy","url":"/web/gmina-bransk/sklad-rady-gminy","pageId":20010931,"parentPageId":20011286,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenia na sesje","url":"/web/gmina-bransk/zaproszenia-na-sesje","pageId":20010655,"parentPageId":20011286,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Uchwały Rady Gminy","url":"/web/gmina-bransk/uchwaly-rady-gminy2","pageId":20010946,"parentPageId":20011286,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Interpelacje i zapytania","url":"/web/gmina-bransk/interpelacje-i-zapytania","pageId":20010658,"parentPageId":20011286,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Apele, Stanowiska i Oświadczenia Rady Gminy","url":"/web/gmina-bransk/apele-stanowiska-i-oswiadczenia-rady-gminy","pageId":20011179,"parentPageId":20011286,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Transmisje obrad Rady Gminy Brańsk","url":"/web/gmina-bransk/transmisje-obrad-rady-gminy-bransk","pageId":20011233,"parentPageId":20011286,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Protokoły z sesji","url":"/web/gmina-bransk/protokoly-z-sesji-kadencja-2018-2023","pageId":20012351,"parentPageId":20011286,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/gmina-bransk/zamowienia-publiczne","pageId":20010692,"parentPageId":20010134,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Realizowane projekty","url":"/web/gmina-bransk/realizowane-projekty","pageId":20011399,"parentPageId":20010134,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gospodarka odpadami komunalnymi","url":"/web/gmina-bransk/gospodarka-odpadami-komunalnymi2","pageId":20011508,"parentPageId":20010134,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Gospodarka wodno-ściekowa","url":"/web/gmina-bransk/gospodarka-wodno-sciekowa","pageId":20016973,"parentPageId":20010134,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Ochrona środowiska","url":"/web/gmina-bransk/ochrona-srodowiska","pageId":20016116,"parentPageId":20010134,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zagospodarowanie przestrzenne","url":"/web/gmina-bransk/zagospodarowanie-przestrzenne","pageId":20017048,"parentPageId":20010134,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Nieruchomości","url":"/web/gmina-bransk/nieruchomosci","pageId":20016986,"parentPageId":20010134,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wynajem sprzętu stanowiącego własność gminy","url":"/web/gmina-bransk/wynajem-sprzetu-stanowiacego-wlasnosc-gminy","pageId":20016996,"parentPageId":20010134,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestr instytucji kultury","url":"/web/gmina-bransk/rejestr-instytucji-kultury","pageId":20012179,"parentPageId":20010134,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Prawo miejscowe","url":"/web/gmina-bransk/prawo-miejscowe","pageId":20012349,"parentPageId":20010134,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych","url":"/web/gmina-bransk/gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych","pageId":20010698,"parentPageId":20010134,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ks. Dr hab. Tadeusz SYCZEWSKI","url":"/web/gmina-bransk/ks-dr-hab-tadeusz-syczewski","pageId":20010821,"parentPageId":20010649,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ks. prałat Roman Wodyński","url":"/web/gmina-bransk/ks-pralat-roman-wodynski","pageId":20010823,"parentPageId":20010649,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stefan Torczyński","url":"/web/gmina-bransk/stefan-torczynski","pageId":20010824,"parentPageId":20010649,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje bieżące","url":"/web/gmina-bransk/informacje-biezace","pageId":20010142,"parentPageId":20010137,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Tablica ogłoszeń","url":"/web/gmina-bransk/tablica-ogloszen","pageId":20012158,"parentPageId":20010137,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Podstawowe dane","url":"/web/gmina-bransk/podstawowe-dane","pageId":20010891,"parentPageId":20010648,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Historia obszaru Gminy Brańsk","url":"/web/gmina-bransk/historia-obszaru-gminy-bransk","pageId":20010896,"parentPageId":20010648,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Honorowi obywatele","url":"/web/gmina-bransk/honorowi-obywatele","pageId":20010649,"parentPageId":20010648,"type":"TILES_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSP Chojewo","url":"/web/gmina-bransk/osp-chojewo","pageId":20016136,"parentPageId":20016152,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSP Glinnik","url":"/web/gmina-bransk/osp-glinnik","pageId":20016138,"parentPageId":20016152,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSP Holonki","url":"/web/gmina-bransk/osp-holonki","pageId":20016142,"parentPageId":20016152,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSP Kiersnowo","url":"/web/gmina-bransk/osp-kiersnowo","pageId":20016143,"parentPageId":20016152,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSP Klichy","url":"/web/gmina-bransk/osp-klichy","pageId":20016144,"parentPageId":20016152,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSP Koszewo","url":"/web/gmina-bransk/osp-koszewo","pageId":20016145,"parentPageId":20016152,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSP Lubieszcze","url":"/web/gmina-bransk/osp-lubieszcze","pageId":20016146,"parentPageId":20016152,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSP Oleksin","url":"/web/gmina-bransk/osp-oleksin","pageId":20016148,"parentPageId":20016152,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSP Popławy","url":"/web/gmina-bransk/osp-poplawy","pageId":20016149,"parentPageId":20016152,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSP Szmurły","url":"/web/gmina-bransk/osp-szmurly","pageId":20016150,"parentPageId":20016152,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSP KSRG Mień","url":"/web/gmina-bransk/osp-ksrg-mien","pageId":20016147,"parentPageId":20016152,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSP KSRG Świrydy","url":"/web/gmina-bransk/osp-ksrg-swirydy","pageId":20016151,"parentPageId":20016152,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSP KSRG Domanowo","url":"/web/gmina-bransk/osp-ksrg-domanowo","pageId":20016137,"parentPageId":20016152,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wypis i wyrys MPZP","url":"/web/gmina-bransk/wypis-i-wyrys-mpzp","pageId":20017050,"parentPageId":20017048,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w MPZP oraz rewitalizacji","url":"/web/gmina-bransk/zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-dzialki-w-mpzp-oraz-rewitalizacji","pageId":20017051,"parentPageId":20017048,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zmiana przeznaczenia działki w MPZP","url":"/web/gmina-bransk/zmiana-przeznaczenia-dzialki-w-mpzp","pageId":20017052,"parentPageId":20017048,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Podatki i opłaty lokalne","url":"/web/gmina-bransk/podatki-i-oplaty-lokalne","pageId":20011324,"parentPageId":20010136,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sprawy obywatelskie","url":"/web/gmina-bransk/sprawy-obywatelskie","pageId":20011389,"parentPageId":20010136,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Działalność gospodarcza","url":"/web/gmina-bransk/dzialalnosc-gospodarcza","pageId":20011395,"parentPageId":20010136,"type":"CUSTOM","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zezwolenie na sprzedaż alkoholu","url":"/web/gmina-bransk/zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu","pageId":20016272,"parentPageId":20010136,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gospodarka wodno-ściekowa","url":"/web/gmina-bransk/gospodarka-wodno-sciekowa2","pageId":20017635,"parentPageId":20010136,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zagospodarowanie przestrzenne","url":"/web/gmina-bransk/zagospodarowanie-przestrzenne2","pageId":20017639,"parentPageId":20010136,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nieruchomości","url":"/web/gmina-bransk/nieruchomosci2","pageId":20017641,"parentPageId":20010136,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wynajem sprzętu","url":"/web/gmina-bransk/wynajem-sprzetu","pageId":20017642,"parentPageId":20010136,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Usuwanie zieleni","url":"/web/gmina-bransk/usuwanie-zieleni2","pageId":20017643,"parentPageId":20010136,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Usuwanie azbestu","url":"/web/gmina-bransk/usuwanie-azbestu","pageId":20017655,"parentPageId":20010136,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sterylizacja i kastracja zwierząt","url":"/web/gmina-bransk/sterylizacja-i-kastracja-zwierzat","pageId":20017656,"parentPageId":20010136,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dane kontaktowe","url":"/web/gmina-bransk/dane-kontaktowe","pageId":20011079,"parentPageId":20010139,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Redakcja BIP","url":"/web/gmina-bransk/redakcja-bip","pageId":20010144,"parentPageId":20010139,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wójt Gminy","url":"/web/gmina-bransk/wojt-gminy-lista","pageId":20011614,"parentPageId":20010650,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Rada Gminy","url":"/web/gmina-bransk/rada-gminy","pageId":20010653,"parentPageId":20010650,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu","url":"/web/gmina-bransk/zezwolenie-na-lokalizacje-lub-przebudowe-zjazdu","pageId":20016987,"parentPageId":20016986,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podział nieruchomości","url":"/web/gmina-bransk/podzial-nieruchomosci","pageId":20016988,"parentPageId":20016986,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozgraniczenie nieruchomości","url":"/web/gmina-bransk/rozgraniczenie-nieruchomosci","pageId":20016991,"parentPageId":20016986,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ustalenie numeru porządkowego","url":"/web/gmina-bransk/ustalenie-numeru-porzadkowego","pageId":20016992,"parentPageId":20016986,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zajęcie lub korzystanie z nieruchomości Gminy Brańsk związane z prowadzeniem robót budowlanych lub naprawczych","url":"/web/gmina-bransk/zajecie-lub-korzystanie-z-nieruchomosci-gminy-bransk-zwiazane-z-prowadzeniem-robot-budowlanych-lub-naprawczych","pageId":20016993,"parentPageId":20016986,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zajęcie pasa drogowego","url":"/web/gmina-bransk/zajecie-pasa-drogowego","pageId":20016994,"parentPageId":20016986,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Kadencja 2018-2023","url":"/web/gmina-bransk/kadencja-2018-2023","pageId":20011286,"parentPageId":20010653,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Brańsk na dzień 09.03.2021 r.","url":"/web/gmina-bransk/zawiadomienie-o-zwolaniu-xviii-sesji-rady-gminy-bransk-na-dzien-09032021-r","pageId":20013134,"parentPageId":20010655,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy","url":"/web/gmina-bransk/wojt-gminy","pageId":20010652,"parentPageId":20011614,"type":"BIOGRAPHY","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zarządzenia Wójta","url":"/web/gmina-bransk/zarzadzenia-wojta","pageId":20018802,"parentPageId":20011614,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdania z działalności Wójta","url":"/web/gmina-bransk/sprawozdania-z-dzialalnosci-wojta","pageId":20016129,"parentPageId":20011614,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pasowanie na ucznia klasy pierwszej w dobie koronawirusa","url":"/web/gmina-bransk/pasowanie-na-ucznia-klasy-pierwszej-w-dobie-koronawirusa","pageId":20011191,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"„Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”","url":"/web/gmina-bransk/bezpiecznie-na-wsi-mamy---od-30-lat-z-krus-wypadkom-zapobiegamy","pageId":20012156,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szczepimy się!","url":"/web/gmina-bransk/szczepimy-sie","pageId":20012165,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rekrutacja do projektu \"Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością\"","url":"/web/gmina-bransk/rekrutacja-do-projektu-droga-do-wymarzonej-pracy-dla-absolwenta-z-niepelnosprawnoscia","pageId":20012880,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"1 marca: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych","url":"/web/gmina-bransk/1-marca-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych","pageId":20012916,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2021 r.","url":"/web/gmina-bransk/nowe-kwoty-przychodu-decydujace-o-zmniejszeniu-lub-zawieszeniu-swiadczen-emerytalno-rentowych-od-dnia-1-marca-2021-r","pageId":20013130,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Liczymy się dla Polski – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/gmina-bransk/liczymy-sie-dla-polski--narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021","pageId":20014799,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów","url":"/web/gmina-bransk/dodatkowe-roczne-swiadczenie-pieniezne-dla-emerytow-i-rencistow","pageId":20016826,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa podlaskiego","url":"/web/gmina-bransk/bezplatne-szkolenia-dla-mieszkancow-wojewodztwa-podlaskiego","pageId":20016838,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Podpisanie umowy na fotowoltaikę","url":"/web/gmina-bransk/podpisanie-umowy-na-fotowoltaike","pageId":20017626,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kolejna umowa na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w Gminie Brańsk","url":"/web/gmina-bransk/kolejna-umowa-na-dofinansowanie-instalacji-fotowoltaicznych-w-gminie-bransk","pageId":20017627,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zapraszamy do udziału w projekcie","url":"/web/gmina-bransk/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie","pageId":20017629,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ankieta \"Moja sytuacja w okresie koronawirusa\"","url":"/web/gmina-bransk/ankieta-moja-sytuacja-w-okresie-koronawirusa","pageId":20017632,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia wielkanocne","url":"/web/gmina-bransk/zyczenia-wielkanocne-2021","pageId":20018251,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nominacja do finału ogólnopolskiego konkursu \"Modernizacja roku & budowa XXI w.\"","url":"/web/gmina-bransk/nominacja-do-finalu-ogolnopolskiego-konkursu-modernizacja-roku--budowa-xxi-w","pageId":20018595,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Brańsk otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. \"Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica\"","url":"/web/gmina-bransk/gmina-bransk-otrzymala-dofinansowanie-na-zadanie-pn-budowa-przebudowa-stacji-uzdatniania-wody-w-miejscowosci-kalnica","pageId":20018597,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Liczymy się dla Polski - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/gmina-bransk/liczymy-sie-dla-polski---narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2023","pageId":20019211,"parentPageId":20010142,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"I - XVII Sesja","url":"/web/gmina-bransk/i---xvii-sesja","pageId":20016239,"parentPageId":20010946,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XVIII Sesja","url":"/web/gmina-bransk/xviii-sesja","pageId":20016241,"parentPageId":20010946,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykonanie budżetu w 2020 roku","url":"/web/gmina-bransk/wykonanie-budzetu-w-2020-roku","pageId":20012617,"parentPageId":20012613,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wykonanie budżetu","url":"/web/gmina-bransk/wykonanie-budzetu","pageId":20012613,"parentPageId":20012612,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Projekty budżetu","url":"/web/gmina-bransk/projekty-budzetu","pageId":20012614,"parentPageId":20012612,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Plan postępowań o udzielenie zamówień","url":"/web/gmina-bransk/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien","pageId":20010694,"parentPageId":20010692,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Powyżej 130 tys. zł","url":"/web/gmina-bransk/powyzej-130-tys-zl","pageId":20018918,"parentPageId":20010692,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT_SEARCH","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Poniżej 130 tys. zł","url":"/web/gmina-bransk/ponizej-130-tys-zl","pageId":20018920,"parentPageId":20010692,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT_SEARCH","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Urząd Gminy Brańsk","url":"/web/gmina-bransk/urzad-gminy-bransk-kontakt","pageId":20011076,"parentPageId":20011079,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stanowiska pracy w urzędzie","url":"/web/gmina-bransk/stanowiska-pracy-w-urzedzie","pageId":20011086,"parentPageId":20011079,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dane do faktury","url":"/web/gmina-bransk/dane-do-faktury","pageId":20011092,"parentPageId":20011079,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nr konta bankowego","url":"/web/gmina-bransk/nr-konta-bankowego","pageId":20016409,"parentPageId":20011079,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zakup i dostawa fabrycznie nowej układarki do poboczy","url":"/web/gmina-bransk/zakup-i-dostawa-fabrycznie-nowej-ukladarki-do-poboczy","pageId":20012159,"parentPageId":20011399,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk","url":"/web/gmina-bransk/instalacje-oze-dla-gospodarstw-domowych-w-gminie-bransk","pageId":20013073,"parentPageId":20011399,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przedszkolaki przecierają szlaki","url":"/web/gmina-bransk/przedszkolaki-przecieraja-szlaki","pageId":20013076,"parentPageId":20011399,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne","url":"/web/gmina-bransk/budowa-swietlicy-wiejskiej-w-miejscowosci-zaluskie-koronne","pageId":20013077,"parentPageId":20011399,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo","url":"/web/gmina-bransk/budowa-przebudowa-stacji-uzdatniania-wody-w-miejscowosci-brzeznica-domanowo","pageId":20013079,"parentPageId":20011399,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zdalna szkoła","url":"/web/gmina-bransk/zdalna-szkola","pageId":20017067,"parentPageId":20011399,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zdalna szkoła +","url":"/web/gmina-bransk/zdalna-szkola-","pageId":20017070,"parentPageId":20011399,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk","url":"/web/gmina-bransk/nowe-miejsca-i-nowe-perspektywy-dla-owp-w-gminie-bransk","pageId":20017071,"parentPageId":20011399,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Projekt budżetu na 2021 rok","url":"/web/gmina-bransk/projekt-budzetu-na-2021-rok","pageId":20012615,"parentPageId":20012614,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Projekt WPF na lata 2021-2031","url":"/web/gmina-bransk/projekt-wpf-na-lata-2021-2031","pageId":20012616,"parentPageId":20012614,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brańsk za III kwartał 2020 r.","url":"/web/gmina-bransk/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-bransk-za-iii-kwartal-2020-r","pageId":20012618,"parentPageId":20012617,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Skład GKRPA","url":"/web/gmina-bransk/sklad-gkrpa2","pageId":20011168,"parentPageId":20010698,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zadania komisji i procedura zobowiązania do leczenia","url":"/web/gmina-bransk/zadania-komisji-i-procedura-zobowiazania-do-leczenia","pageId":20010700,"parentPageId":20010698,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje i komunikaty GKRPA","url":"/web/gmina-bransk/informacje-i-komunikaty-gkrpa","pageId":20010701,"parentPageId":20010698,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie","url":"/web/gmina-bransk/punkt-konsultacyjno-informacyjny-dla-osob-uzaleznionych-i-ofiar-przemocy-w-rodzinie","pageId":20011169,"parentPageId":20010701,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków","url":"/web/gmina-bransk/regulamin-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow","pageId":20010697,"parentPageId":20016973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfę opłat","url":"/web/gmina-bransk/decyzja-pgw-wody-polskie-zatwierdzajaca-taryfe-oplat","pageId":20016978,"parentPageId":20016973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych","url":"/web/gmina-bransk/zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych","pageId":20016982,"parentPageId":20016973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych","url":"/web/gmina-bransk/zezwolenia-na-zakladanie-przeprowadzanie-i-wykonanie-na-nieruchomosciach-urzadzen-technicznych","pageId":20016983,"parentPageId":20016973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Okresowa ocena jakości wody","url":"/web/gmina-bransk/okresowa-ocena-jakosci-wody","pageId":20016984,"parentPageId":20016973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true}]
true