W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów

Podział na rejony według miejscowości:

  • Rejon 1: Bronka, Chojewo, Dębowo, Kadłubówka, Kalnica, Kiersnowo, Kiersnówek, Koszewo, Majorowizna, Nowosady, Pace
  • Rejon 2: Glinnik, Kiewłaki, Poletyły, Olędzkie, Olszewek, Olszewo, Ściony, Świrydy, Załuskie Koronne, Załuskie Kościelne, Zanie
  • Rejon 3: Burchaty, Oleksin, Popławy, Brzeźnica, Lubieszcze
  • Rejon 4: Holonki, Klichy, Płonowo, Puchały Nowe, Puchały Stare, Spieszyn, Szmurły, Widźgowo
  • Rejon 5: Domanowo, Mień, Patoki, Pietraszki, Pruszanka Stara, Pruszanka Baranki, Ferma, Markowo, Pasieka

Materiały

Harmonogram odbioru odpadów styczeń - marzec 2021
Harmonogram​_odbioru​_odpadów​_w​_Gminie​_Brańsk​_I-III​_2021.pdf 0.12MB
Rejon 1 - IV-XII 2021 r.
Rejon​_1​_-​_IV-XII​_2021​_r.pdf 0.17MB
Rejon 2 - IV-XII 2021 r.
Rejon​_2​_-​_IV-XII​_2021​_r.pdf 0.16MB
Rejon 3 - IV-XII 2021 r.
Rejon​_3​_-​_IV-XII​_2021​_r.pdf 0.16MB
Rejon 4 - IV-XII 2021 r.
Rejon​_4​_-​_IV-XII​_2021​_r.pdf 0.16MB
Rejon 5 - IV-XII 2021 r.
Rejon​_5​_-​_IV-XII​_2021​_r.pdf 0.16MB
Informacja dodatkowa do harmonogramu
Informacja​_dodatkowa.pdf 0.09MB
Zasady segregacji odpadów komunalnych
Opłaty

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 lutego 2021 r. wynosi 25,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zastosowanie ma zniżka  w wysokości 1,00 zł od jednego mieszkańca.

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 50,00 zł osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, parafie, ośrodki zdrowia) w związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.
 

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
Regulamin PSZOK
Informacja dotycząca podmiotów zbierających odpady pochodzenia rolniczego

Informacja dotycząca podmiotów zbierających odpady pochodzenia rolniczego, które powstają w gospodarstwach rolnych
zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 2010 z późn. zm.)

Lp. Nazwa Adres Telefon
1 IWO Janusz Adamczuk ul. Bielska 47, 17-120 Brańsk 509 576 122
2 LIDER Tomasz Piętka ul. Duży Rynek 23, 18-220 Czyżew 86 275 50 53
Rejestr działalności regulowanej