W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów

Podział na kursy według miejscowości:

  • Brańsk 1: Bronka, Chojewo, Dębowo, Kadłubówka, Kalnica, Kiersnowo, Kiersnówek, Koszewo, Majorowizna, Nowosady, Pace
  • Brańsk 2: Glinnik, Kiewłaki, Poletyły, Olędzkie, Olszewek, Olszewo, Ściony, Świrydy, Załuskie Koronne, Załuskie Kościelne, Zanie
  • Brańsk 3: Burchaty, Oleksin, Popławy, Brzeźnica, Lubieszcze
  • Brańsk 4: Holonki, Klichy, Płonowo, Puchały Nowe, Puchały Stare, Spieszyn, Szmurły, Widźgowo
  • Brańsk 5: Domanowo, Mień, Patoki, Pietraszki, Pruszanka Stara, Pruszanka Baranki, Ferma, Markowo, Pasieka

Materiały

Harmonogram- Rejon 1
Brańsk​_jednorodzinna​_rejon​_1.pdf 0.09MB
Harmonogram- Rejon 2
Brańsk​_jednorodzinna​_rejon​_2.pdf 0.09MB
Harmonogram- Rejon 3
Brańsk​_jednorodzinna​_rejon​_3.pdf 0.09MB
Harmonogram- Rejon 4
Brańsk​_jednorodzinna​_rejon​_4.pdf 0.09MB
Harmonogram- Rejon 5
Brańsk​_jednorodzinna​_rejon​_5.pdf 0.09MB
Zasady segregacji odpadów komunalnych
Opłaty

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 lutego 2021 r. wynosi 25,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zastosowanie ma zniżka  w wysokości 1,00 zł od jednego mieszkańca.

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 50,00 zł osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, parafie, ośrodki zdrowia) w związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.
 

Terminy uiszczania opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi upływają:

  • za I kwartał- do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał- do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał- do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał- do 15 listopada danego roku.
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
Regulamin PSZOK
Informacja dotycząca podmiotów zbierających odpady pochodzenia rolniczego

Informacja dotycząca podmiotów zbierających odpady pochodzenia rolniczego, które powstają w gospodarstwach rolnych
zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.)

Lp. Nazwa Adres Telefon
1 IWO Janusz Adamczuk ul. Bielska 47, 17-120 Brańsk 509 576 122
2 LIDER Tomasz Piętka ul. Duży Rynek 23, 18-220 Czyżew 86 275 50 53
Rejestr działalności regulowanej

Materiały

Rejestr działalności regulowanej - stan na 31.12.2020
Rejestr​_działalności​_regulowanej​_31122020.pdf 0.59MB
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejetru​_dzialanosci​_regulowanej.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.02.2021 09:33 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Mortel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestr działalności regulowanej 1.0 19.02.2021 09:33 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

Materiały

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brańsk za 2020 r.
Analiza​_stanu​_gospodarki​_odpadami​_komunalnymi​_za​_2020.pdf 0.44MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brańsk za 2021 r.
Roczna​_analiza​_stanu​_gospodarki​_odpadami​_komunalnymi​_na​_terenie​_Gminy​_Brańsk​_za​_2021​_r.pdf 0.41MB
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brańsk za 2022 r.
Roczna​_analiza​_stanu​_gospodarki​_odpadami​_komunalnymi​_na​_terenie​_Gminy​_Brańsk​_za​_2022​_r.pdf 0.40MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.04.2021 12:41 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Angelika Malewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami 6.0 28.04.2023 14:26 Monika Falkowska
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami 5.0 27.10.2022 14:18 Marcin Kietliński
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami 4.0 27.10.2022 14:17 Marcin Kietliński
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami 3.0 27.10.2022 14:16 Marcin Kietliński
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami 2.0 29.04.2022 11:47 Marcin Kietliński
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami 1.0 30.04.2021 12:41 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Materiały

Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy 2019
Zadania​_gminy​_wynikające​_z​_art​_3​_ust​_2​_pkt​_9​_ustawy​_2019.pdf 0.14MB
Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy 2020
Zadania​_gminy​_wynikające​_z​_art​_3​_ust​_2​_pkt​_9​_ustawy​_2020.pdf 0.14MB
Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy 2021
Zadania​_gminy​_wynikające​_z​_art​_3​_ust​_2​_pkt​_9.pdf 0.15MB
Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy w 2022 r.
Zadania​_gminy​_wynikające​_z​_art​_3​_ust​_2​_pkt​_9.pdf 0.15MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.05.2021 13:00 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Angelika Malewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne 3.0 04.05.2023 13:06 Monika Falkowska
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne 2.0 04.05.2022 08:21 Marcin Kietliński
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne 1.0 05.05.2021 13:00 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}