W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ochrona danych osobowych

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 85 737 50 31.

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_ug_bransk@podlaskie.pl.

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez UG.

W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Brańsk jest Pani Anna Kalinowska adres do korespondencji: iod_ug_bransk@podlaskie.pl.

Materiały

1 Obowiazek informacyjny - Ewidencja Podatnikow Podatek lesny.
1​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ewidencja​_Podatnikow​_Podatek​_lesny.pdf 0.02MB
2 Obowiazek informacyjny - Ewidencja Podatnikow Podatek rolny
2​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ewidencja​_Podatnikow​_Podatek​_rolny.pdf 0.02MB
3 Obowiazek informacyjny - Ewidencja Podatnikow Podatek od nieruchomosci
3​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ewidencja​_Podatnikow​_Podatek​_od​_nieruchomosci.pdf 0.02MB
4 Obowiazek informacyjny - Ewidencja Podatnikow Podatek od prowadzonej dzialalnosci
4​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ewidencja​_Podatnikow​_Podatek​_od​_prowadzonej​_dzialalnosci.pdf 0.02MB
5 Obowiazek informacyjny - Ewidencja Podatnikow Podatek od srodkow transportowych
5​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ewidencja​_Podatnikow​_Podatek​_od​_srodkow​_transportowych.pdf 0.02MB
6 Obowiazek informacyjny - Zwrot podatku akcyzowego od paliw plynnych
6​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Zwrot​_podatku​_akcyzowego​_od​_paliw​_plynnych.pdf 0.02MB
7 Obowiazek informacyjny - Udzial w podatkach realizowanych przez Urzad Skarbowy
7​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Udzial​_w​_podatkach​_realizowanych​_przez​_Urzad​_Skarbowy.pdf 0.02MB
8 Obowiazek informacyjny - Oplaty lokalne
8​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Oplaty​_lokalne.pdf 0.03MB
9 Obowiazek informacyjny - Wplaty i Wyplaty z Kasy
9​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Wplaty​_i​_Wyplaty​_z​_Kasy.pdf 0.02MB
10 Obowiazek informacyjny - Ksiegowosc budzetowa centralizacja VAT
10​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ksiegowosc​_budzetowa​_centralizacja​_VAT.pdf 0.03MB
11 Obowiazek informacyjny - Informacja publiczna
11​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Informacja​_publiczna.pdf 0.03MB
12 Obowiazek informacyjny - Rejestr korespondencji przychodzacej i wychodzacej
12​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Rejestr​_korespondencji​_przychodzacej​_i​_wychodzacej.pdf 0.03MB
13 Obowiazek informacyjny - Archiwum
13​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Archiwum.pdf 0.03MB
14 Obowiazek informacyjny - Monitoring wizyjny
14​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Monitoring​_wizyjny.pdf 0.03MB
15 Obowiazek informacyjny - Promocja i marketing
15​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Promocja​_i​_marketing.pdf 0.02MB
16 Obowiazek informacyjny - Skargi i wnioski
16​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Skargi​_i​_wnioski.pdf 0.03MB
17 Obowiazek informacyjny - Powszechny obowiazek obrony
17​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Powszechny​_obowiazek​_obrony.pdf 0.03MB
18 Obowiazek informacyjny - Obrona Cywilna
18​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Obrona​_Cywilna.pdf 0.03MB
19 Obowiazek informacyjny - Zarzadzanie kryzysowe
19​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Zarzadzanie​_kryzysowe.pdf 0.03MB
20 Obowiazek informacyjny - Ochotnicza Straz Pozarna
20​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ochotnicza​_Straz​_Pozarna.pdf 0.03MB
21 Obowiazek informacyjny - Szkody w rolnictwie
21​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Szkody​_w​_rolnictwie.pdf 0.03MB
22 Obowiazek informacyjny - Projekty unijne i inne
22​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Projekty​_unijne​_i​_inne.pdf 0.03MB
23 Obowiazek informacyjny - Dane kadrowo placowe
23​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Dane​_kadrowo​_placowe.pdf 0.03MB
24 Obowiazek informacyjny - Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych
24​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Zakladowy​_Fundusz​_Swiadczen​_Socjalnych.pdf 0.03MB
25 Obowiazek informacyjny - Kasa zapomogowo pozyczkowa
25​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Kasa​_zapomogowo​_pozyczkowa.pdf 0.03MB
26 Obowiazek informacyjny - Ubezpieczenia pracownikow
26​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ubezpieczenia​_pracownikow.pdf 0.02MB
27 Obowiazek informacyjny - Ewidencja ludnosci
27​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ewidencja​_ludnosci.pdf 0.03MB
28 Obowiazek informacyjny - Dowody osobiste
28​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Dowody​_osobiste.pdf 0.03MB
29 Obowiazek informacyjny - Odznaczenia
29​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Odznaczenia.pdf 0.03MB
30 Obowiazek informacyjny - Dane kandydatow do wyborow i referendow
30​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Dane​_kandydatow​_do​_wyborow​_i​_referendow.pdf 0.03MB
31 Obowiazek informacyjny - Dane kandydatow czlonkow komisji i komitetow wyborczych
31​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Dane​_kandydatow​_czlonkow​_komisji​_i​_komitetow​_wyborczych.pdf 0.03MB
32 Obowiazek informacyjny - Rejestr wyborcow
32​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Rejestr​_wyborcow.pdf 0.03MB
33 Obowiazek informacyjny - Zamowienia publiczne i dane kontrahentow
33​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Zamowienia​_publiczne​_i​_dane​_kontrahentow.pdf 0.03MB
34 Obowiazek informacyjny - CEIDG Centralna Ewidencja Informcji Dzialalnosci Gospodarczej
34​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_CEIDG​_Centralna​_Ewidencja​_Informcji​_Dzialalnosci​_Gospodarczej.pdf 0.03MB
35 Obowiazek informacyjny - Oswiata
35​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Oswiata.pdf 0.03MB
36 Obowiazek informacyjny - Dofinansowanie kosztow ksztalcenia mlodocianych
36​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Dofinansowanie​_kosztow​_ksztalcenia​_mlodocianych.pdf 0.03MB
37 Obowiazek informacyjny - Dowozenie dzieci do szkol
37​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Dowozenie​_dzieci​_do​_szkol.pdf 0.03MB
38 Obowiazek informacyjny - Oplaty adiacenckie
38​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Oplaty​_adiacenckie.pdf 0.03MB
39 Obowiazek informacyjny - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
39​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Miejscowy​_Plan​_Zagospodarowania​_Przestrzennego.pdf 0.03MB
40 Obowiazek informacyjny - Podzial nieruchomosci rozgraniczenie
40​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Podzial​_nieruchomosci​_rozgraniczenie.pdf 0.03MB
41 Obowiazek informacyjny - Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
41​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Rejestr​_wydanych​_decyzji​_o​_warunkach​_zabudowy​_i​_zagospodarowania​_terenu.pdf 0.03MB
42 Obowiazek informacyjny - Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
42​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Rejestr​_wydanych​_decyzji​_o​_ustaleniu​_lokalizacji​_inwestycji​_celu​_publicznego.pdf 0.03MB
43 Obowiazek informacyjny - Rejestr wydanych decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji
43​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Rejestr​_wydanych​_decyzji​_o​_srodowiskowych​_uwarunkowaniach​_i​_zgody​_na​_realizacje​_inwestycji.pdf 0.03MB
44 Obowiazek informacyjny - Obsluga stosunkow wodno prawnych
44​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Obsluga​_stosunkow​_wodno​_prawnych.pdf 0.03MB
45 Obowiazek informacyjny - Plany urzadzen lasow niestanowiacych wlasnosci Skarbu Panstwa
45​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Plany​_urzadzen​_lasow​_niestanowiacych​_wlasnosci​_Skarbu​_Panstwa.pdf 0.03MB
46 Obowiazek informacyjny - Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego
46​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ewidencja​_licencji​_na​_wykonywanie​_transportu​_drogowego.pdf 0.03MB
47 Obowiazek informacyjny - Ewidencja miejscowosci ulic i adresow
47​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ewidencja​_miejscowosci​_ulic​_i​_adresow.pdf 0.03MB
48 Obowiazek informacyjny - Ewidencja drog
48​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ewidencja​_drog.pdf 0.03MB
49 Obowiazek Informacyjny - Ewidencja zabytkow
49​_Obowiazek​_Informacyjny​_-​_Ewidencja​_zabytkow.pdf 0.03MB
50 Obowiazek Informacyjny - Ewidencja miejsc pamieci
50​_Obowiazek​_Informacyjny​_-​_Ewidencja​_miejsc​_pamieci.pdf 0.03MB
51 Obowiazek informacyjny - Zarzadzanie drogami gminnymi
51​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Zarzadzanie​_drogami​_gminnymi.pdf 0.03MB
52 Obowiazek informacyjny - Zajecie pasa drogowego
52​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Zajecie​_pasa​_drogowego.pdf 0.03MB
53 Obowiazek informacyjny - Zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow
53​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Zezwolenia​_na​_usuniecie​_drzew​_lub​_krzewow.pdf 0.03MB
54 Obowiazek informacyjny - Zezwolenie na eksploatacje kopalin
54​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Zezwolenie​_na​_eksploatacje​_kopalin.pdf 0.03MB
55 Obowiazek informacyjny - Umowy najmu dzierzawy i uzytkowanie wieczyste
55​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Umowy​_najmu​_dzierzawy​_i​_uzytkowanie​_wieczyste.pdf 0.03MB
56 Obowiazek informacyjny - Obrot nieruchomosciami gminnymi i majatkiem ruchomym
56​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Obrot​_nieruchomosciami​_gminnymi​_i​_majatkiem​_ruchomym.pdf 0.03MB
57 Obowiazek informacyjny - Rolnictwo
57​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Rolnictwo.pdf 0.03MB
58 Obowiazek informacyjny - Media
58​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Media.pdf 0.03MB
59 Obowiazek informacyjny - Gospodarka komunalna
59​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Gospodarka​_komunalna.pdf 0.03MB
60 Obowiazek informacyjny - Odpady komunalne
60​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Odpady​_komunalne.pdf 0.03MB
61 Obowiazek informacyjny - Lista osob ubiegajacych sie o przydzial mieszkania
61​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Lista​_osob​_ubiegajacych​_sie​_o​_przydzial​_mieszkania.pdf 0.03MB
62 Obowiazek informacyjny - Ewidencja przydomowych oczyszczalni sciekow
62​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ewidencja​_przydomowych​_oczyszczalni​_sciekow.pdf 0.03MB
63 Obowiazek informacyjny - Ewidencja wlascicieli zbiornikow bezodplywowych
63​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ewidencja​_wlascicieli​_zbiornikow​_bezodplywowych.pdf 0.03MB
64 Obowiazek informacyjny - Substancje szkodliwe
64​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Substancje​_szkodliwe.pdf 0.03MB
65 Obowiazek informacyjny - Bezdomne zwierzeta
65​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Bezdomne​_zwierzeta.pdf 0.03MB
66 Obowiazek informacyjny - Rejestr zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych
66​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Rejestr​_zezwolen​_na​_sprzedaz​_napojow​_alkoholowych.pdf 0.03MB
67 Obowiazek informacyjny - Zezwolenie na zbiorki publiczne i imprezy masowe
67​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Zezwolenie​_na​_zbiorki​_publiczne​_i​_imprezy​_masowe.pdf 0.03MB
68 Obowiazek informacyjny - Zezwolenie na hodowle zwierzecia niebezpiecznego
68​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Zezwolenie​_na​_hodowle​_zwierzecia​_niebezpiecznego.pdf 0.03MB
69 Obowiazek informacyjny - Zezwolenie na uprawe roslin koncesjonowanych
69​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Zezwolenie​_na​_uprawe​_roslin​_koncesjonowanych.pdf 0.03MB
70 Obowiazek informacyjny - Rada Gminy
70​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Rada​_Gminy.pdf 0.03MB
71 Obowiazek informacyjny - Oswiadczenia majatkowe
71​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Oswiadczenia​_majatkowe.pdf 0.03MB
72 Obowiazek informacyjny - Wykaz soltysow
72​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Wykaz​_soltysow.pdf 0.03MB
73 Obowiazek informacyjny - Fundusz solecki
73​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Fundusz​_solecki.pdf 0.03MB
74 Obowiazek informacyjny - Ewidencja kwater agroturystycznych
74​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Ewidencja​_kwater​_agroturystycznych.pdf 0.03MB
75 Obowiazek informacyjny - Dane dotyczace skazanych odbywajacych kare w formie prac spolecznych
75​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Dane​_dotyczace​_skazanych​_odbywajacych​_kare​_w​_formie​_prac​_spolecznych.pdf 0.03MB
76 Obowiazek informacyjny - Pomoc publiczna
76​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Pomoc​_publiczna.pdf 0.03MB
77 Obowiazek informacyjny - Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych
77​_Obowiazek​_informacyjny​_-​_Gminna​_Komisja​_Rozwiazywania​_Problemow​_Alkoholowych.pdf 0.03MB
78 Obowiązek informacyjny - Kodeks wyborczy (CRW)
78​_Obowiązek​_informacyjny​_-​_Kodeks​_wyborczy​_(CRW).pdf 0.54MB
{"register":{"columns":[]}}