W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kontrola posiadania przydomowych kompostowników

Informujemy mieszkańców gminy Brańsk, że w miesiącach sierpień- październik bieżącego roku odbędzie się kontrola kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole dotyczyć będą wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z ulgi. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Brańsk.

Trzy kompostowniki z palet stojące na trawie.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli, pracownicy wykonywać będą dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.

Właścicielowi nieruchomości, korzystającemu ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów, a który:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub

  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub

  3. uniemożliwia lub upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. kompostowania bioodpadów, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

{"register":{"columns":[]}}