W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zasady prowadzenia handlu przez rolników

Miejsce handlu

Miejscem do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników jest część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 95, położonej w Kalnicy przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Rady Gminy Brańsk nr XXVI/215/2022.

Regulamin prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

§ 1

Regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym terenie - uchwałą Nr XXVI/215/2022 Rady Gminy Brańsk z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu.

§ 2

 1. Miejsce wyznaczone do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników jest udostępniane w godzinach 7.00 - 14.00.
 2. Miejsce prowadzenia handlu oznaczone jest tablicą informacyjną o treści „Miejsce prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników”.

§ 3

Przedmiotem handlu mogą być jedynie produkty i wyroby określone w art. 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) – produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

§ 4

 1. Handel może odbywać się:
  • z ręki, kosza, wózka ręcznego, skrzynki;
  • ze stanowiska handlowego;
  • z samochodu, przyczepy, platformy.
 2. Pojazdy na terenie miejsca wyznaczonego do handlu powinny być ustawione w ten sposób, aby nie tarasować przejazdu.

§ 5

Każda osoba prowadząca handel zobowiązana jest do:

 1. oznaczenia wystawianych na sprzedaż towarów w sposób identyfikujący gospodarstwo rolne, z którego pochodzą;
 2. umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach;
 3. używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów.

§ 6

Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani w szczególności do:

 1. posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status ich domownika w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
 2. posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. okazywania na żądanie osób uprawnionych dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży.

§ 7

Po zakończonym handlu, osoby prowadzące handel zobowiązane są do przywrócenia zajętego przez siebie miejsca do stanu sprzed rozpoczęcia handlu.

 

Materiały

Uchwała Nr XXVI/215/2022 w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu.pdf
Uchwała​_Nr​_XXVI​_215​_2022​_w​_sprawie​_zasad​_prowadzenia​_handlu​_w​_piątki​_i​_soboty​_przez​_rolników​_i​_ich​_domowników​_w​_wyznaczonym​_miejscu.pdf 0.38MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.03.2022 08:23 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zasady prowadzenia handlu przez rolników 4.0 24.03.2022 08:49 Marcin Kietliński
Zasady prowadzenia handlu przez rolników 3.0 24.03.2022 08:48 Marcin Kietliński
Zasady prowadzenia handlu przez rolników 2.0 24.03.2022 08:47 Marcin Kietliński
Zasady prowadzenia handlu przez rolników 1.0 24.03.2022 08:23 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}