W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OSP KSRG Domanowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Domanowie powstała w roku 1947. Inicjatorem i założycielem był ówczesny mieszkaniec Domanowa Leonard Łapiński wraz z pierwszymi druhami: Janem Dołubizno, Aleksandrem Michalczukiem, Józefem Kowalczukiem, Stanisławem Dudzińskim, Bolesławem Turowskim, Czesławem Leończakiem.

Pierwszym prezesem był Leonard Łapiński, później funkcję tę pełnił Czesław Leończak, a komendantem był Aleksander Michalczuk, następnie Jan Dołubizno.

Na początku wyposażeniem OSP była pompa pożarnicza ręczna wraz z osprzętem, otrzymana z Komendy Rejonowej w Bielsku Podlaskim na początku lat 50-tych. Następnym nabytkiem była pompa spalinowa M-200, później M-800 oraz inny podstawowy sprzęt przeciwpożarowy.

Pompy pożarnicze wożone były furmankami przez członków OSP (tzw. wozaków, m.in. Stanisława Dudzińskiego, Józefa Kowalczuka, Stanisława Guziaka i Stanisława Czarkowskiego) w zamian za całkowite zwolnienie z opłaty podatku rolnego. Pozostali strażacy mieli ulgę w podatku rolnym i byli zwolnieni z warty nocnej. Po powstaniu Gromadzkiego Ośrodka Maszynowego do akcji pożarniczej wyznaczeni byli pracownicy tego ośrodka w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych. W późniejszych latach transport sprzętu podczas akcji zapewniało Kółko Rolnicze.

Bazą sprzętu przeciwpożarowego była siedziba zamieszkania Prezesa OSP, a w następnych latach budynek do przechowywania sprzętu był wynajmowany. Budowę remizy rozpoczęto w roku 1956 z inicjatywy  Bolesława Turowskiego  i Józefa Kuteszko, a wyświęcono w roku 1958. Wybudowana została w czynie społecznym wraz z mieszkańcami Domanowa. 

Pierwszym samochodem marki Żuk jednostka dysponowała w roku 1972, kierowcą był Stanisław Suszko.

W roku 1979 rozpoczęła się rozbudowa dotychczasowego budynku remizy przez Prezesa Stanisława Kuteszko i Naczelnika Franciszka Opiatowskiego.

W roku 1987 jednostka otrzymała nowy samochód pożarniczy marki Star 25. Kierowcą wówczas był Ireneusz Falkowski, który pełnił tą funkcję w latach 1986-2006. Następnym kierowcą został Ryszard Dudziński i pełni obowiązki do chwili obecnej.

W roku 2004 z inicjatywy Wójta Gminy Brańsk Krzysztofa Jaworowskiego oraz członków OSP Domanowo, jednostka pozyskała samochód bojowy marki Jelcz 325.

W latach 1965-69 funkcję Prezesa OSP pełnił Zdzisław Dołubizno, Naczelnika – Antoni Falkowski, który był jednocześnie Naczelnikiem OSP Gromadzkiej Rady Narodowej w Domanowie. Od roku 1969 do 1973 Prezesem był Stanisław Opiatowski, a Naczelnikiem - Antoni Kuteszko W latach 1973-77 Prezesem był Ryszard Falkowski, Naczelnikiem – Antoni Kuteszko. Następnie w latach 1977-81 funkcję naczelnika pełnił Franciszek Opiatowski, a Prezesem był Stanisław Kuteszko.

W latach 1986-2005 Naczelnikiem OSP był Edward Dołubizno, a funkcję prezesa pełnili: Stanisław Kuteszko, następnie Ireneusz Czarkowski.

Skład Zarządu OSP Domanowo od 2006 roku: Prezes - Piotr Dołubizno, pełniący również funkcję Komendanta Gminnego do chwili obecnej, Naczelnik - Adam Opiatowski. W roku 2010 nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa, które objął Sławomir Paprocki.

W roku 1996 w Domanowie odbyły się powiatowe zawody pożarniczo-sportowe, w których jednostka Domanowo zajęła I miejsce.

Przez te wszystkie lata budynek remizy, dzięki pomocy i wsparciu Wójta Gminy Brańsk oraz druhów z OSP Domanowo był modernizowany i doposażony, a jednostka wyposażana w nowy sprzęt przeciwpożarowy.

W dniu 24 maja 2010 roku decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicza Straż Pożarna Domanowo została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Jednostka OSP Domanowo została doposażona w specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy, a strażacy przeszli szkolenia, m.in. z ratownictwa medycznego.

Wszystkie te zmiany przyczyniły się do osiągnięcia przez jednostkę OSP Domanowo wysokiego poziomu kwalifikacji w niesieniu pomocy poszkodowanym oraz poprawę zabezpieczenia przeciwpożarowego zarówno na terenie wsi jak i całej gminy.

{"register":{"columns":[]}}