W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo

W dniu 10 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Andrzej Jankowski Wójt Gminy Brańsk podpisał umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez Jerzego Leszczyńskiego Marszałka Województwa Podlaskiego i Stefana Krajewskiego Członka Zarządu Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy dla operacji pn.: „Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo”. Całkowity koszt operacji wynosi 3 143 171,46 zł, kwota dofinansowania w wysokości 1 999 999,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Operacja realizowana będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie przewiduje się przebudowę stacji uzdatniania w miejscowości Brzeźnica polegającej na przebudowie istniejącego budynku technologicznego, infrastruktury towarzyszącej, studni głębinowych oraz budowy nadziemnych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej, wielokomorowego odstojnika popłuczyn, indywidualnej oczyszczalni ścieków. Drugi etap obejmuje budowę nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Domanowo. Zadanie Gmina Brańsk przewiduje zakończyć w III kwartale 2018 r.


Po trzech unieważnionych przetargach na budowę, przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica i Domanowo udało się wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Umowa z wykonawcą robót została podpisana w dniu 19.04.2018 r. na łączną kwotę 4 145 100,00 zł. W ramach przetargu firma Instalcompact Sp. z o.o. zobowiązała się wykonać przedmiot umowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica do dnia 29.03.2019 r. natomiast stację uzdatniania wody w Domanowie do dnia 28.02.2019 r. 


Dnia 21.03.2019 r.  dokonano odbioru zadania  pn. „Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Domanowo” na łączną wartość wykonanych robót budowlanych 1 709 700,00 zł. Zadanie obejmowało budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami technologicznymi i dwoma zbiornikami retencyjnymi wody uzdatnionej. Ponadto wykonano remont ujęcia wody tj. studni polegający na wymianie pomp głębinowych, orurowania, opomiarowania oraz obudowy studni. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 786 046,10 zł.


W maju 2019 r. zakończono budowę, przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica. W ramach zadania przebudowano istniejący budynek technologiczny, infrastrukturę towarzyszącą, studnie głębinowe oraz wybudowano nadziemne zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, wielokomorowy odstojnik popłuczyn, indywidualną oczyszczalnię ścieków. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 518 634,10 zł, w tym roboty budowlane 2 435 400,00 zł.

Zdjęcia (12)

{"register":{"columns":[]}}