W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OSP Chojewo

Jednostka została założona 30 września 1965 roku. Założył ją ówczesny sołtys Franciszek Brzozowski, który został Prezesem Zarządu, Naczelnikiem Marian Kamiński, Zastępcą Franciszek Kozłowski, Skarbnikiem Henryk Szermuszeń, Sekretarzem Tadeusz Kunicki, Gospodarzem Jan Jakimiuk, Członkiem Zarządu Edward Brzozowski. Jednostka liczyła 24 druhów.

Wyposażenie otrzymano z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Była to motopompa M-400, węże ssawne, węże tłoczone, toporki i hełmy. Sprzęt ten był przechowywany w prywatnym pomieszczeniu. Za udział w  pożarach, szkoleniach i kontrolach przeciwpożarowych odpisywany był Fundusz Gminny, a strażacy byli zwolnieni z obowiązkowej warty nocnej. Pod koniec lat sześćdziesiątych  jednostka brała udział w  gaszeniu pożarów: w Kalnicy i w Brańsku na ul. Boćkowskiej – strażacy dojeżdżali na te akcje wozem konnym. Na zebraniu w dniu 22 marca 1969 roku został wybrany nowy zarząd. Prezesem został  Franciszek Brzozowski, Naczelnikiem Franciszek Kozłowski, Wiceprezesem Edward Brzozowski, Skarbnikiem Henryk Szermuszeń, Sekretarzem Józef Gołembiecki, Gospodarzem Jan Łochnicki, Członkiem Zarządu Franciszek Gawina. W miesiącu kwietniu 1970 roku  jednostkę doposażono w motopompę M-800 i 5 odcinków węży tłoczonych w-75.

W 1974 roku jednostka zakupiła 15 kompletów ubrań wejściowych i strażacy brali udział w uroczystościach religijnych. W 1978 roku druhowie zakupili sztandar św. Floriana, od tego czasu jednostka uczestniczy w uroczystościach patriotyczno - religijnych.

Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 23 stycznia 1980 roku powołano zarząd w następującym składzie: Prezes - Franciszek Brzozowski, Naczelnik - Marian Kamiński, Wiceprezes - Franciszek Gawina, Sekretarz - Józef Gołembiecki, Skarbnik - Henryk Szermuszeń, Gospodarz - Edward Brzozowski, Członek Zarządu - Kazimierz Markiewicz. W roku 1980 w Chojewie rozpoczęto budowę Kościoła i cmentarza grzebalnego. W tym przedsięwzięciu czynnie uczestniczyli także strażacy.  W dniu 6 stycznia 1987 roku na zebraniu powołano nowy Zarząd: Prezes - Franciszek Brzozowski, Wiceprezes - Franciszek Gawina, Naczelnik - Kazimierz Markiewicz, Sekretarz - Józef Gołembiecki, Skarbnik  Henryk Szermuszeń, Gospodarz Edward Brzozowski, członek Zarządu Stanisław Brzozowski. Pod koniec lat osiemdziesiątych jednostka zakupiła działkę pod budowę remizy. W 1989 roku został powołany społeczny komitet budowy remizy, przewodniczącym Komitetu został Kazimierz Markiewicz, członkami - Józef Gołembiecki i Franciszek Gawina. Wiosną 1990 roku został wykonany fundament nad ziemią i wypełniony piaskiem. W 1991 roku Zarząd Miasta i Gminy przeznaczył 50 tys. zł na zakup cementu, natomiast mieszkańcy nawieźli żwiru i zrobili 5 tys. sztuk pustaków, z których został zbudowany parter  remizy.

W latach następnych budowa była prowadzona wspólnie z Zarządem Gminy. Ostatecznie budowa remizy została zakończona w 1998 roku. W 2001 roku podczas uroczystości ku czci św. Floriana Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało Brązowy Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojewie. W tymże roku odznaczonych zostało złotymi odznakami 5 druhów i srebrnymi 10 druhów. Na zebraniu w dniu 8 lutego 2006 roku wybrano nowy zarząd: Prezes - Franciszek Gawina, Wiceprezes - Franciszek Brzozowski, Naczelnik - Stanisław Bańkowski, Zastępca Naczelnika - Dariusz Danilczuk, Sekretarz - Józef Gołembiecki, Skarbnik - Sławomir Kamiński. W kwietniu 2007 roku jednostka otrzymała z Urzędu Gminy samochód Żuk i wózek ze zwijadłem na węże tłoczone.               

{"register":{"columns":[]}}