W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przedszkolaki przecierają szlaki

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Gmina Brańsk w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. realizowała projekt „Przedszkolaki przecierają szlaki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny, 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowania kapitału społecznego. Działaniami projektowymi objęte były dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Od początku realizacji projektu wzięło w nim udział 62 dzieci z terenu Gminy Brańsk, w tym 10 dzieci z OWP w Chojewie, 30 dzieci z OWP w Domanowie oraz 22 dzieci z OWP w Holonkach. Ośrodki Wychowania Przedszkolnego zrealizowały łącznie 270 godzin zajęć rozwijających w ramach projektu, po 30 godzin zajęć z robotyki i programowania, zajęć naukowo-intelektualnych i zajęć z języka angielskiego w każdym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Celem wybranych zajęć było zapoznanie dzieci z tematyką przedmiotu, zachęcenie do samodzielnego zdobywania wiedzy. Zajęcia inspirowały do działań twórczych, rozwijały myślenie, kreowały pewność siebie i wiarę we własne siły. Zajęcia realizowane w ramach projektu podniosły ofertę edukacyjną OWP na terenie Gminy Brańsk oraz pozwoliły unowocześnić bazę dydaktyczną. OWP zostały doposażone w pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 39 191,41 zł. Wśród zakupionych pomocy dydaktycznych znalazły się: gry językowe, ilustrowane słowniki, dwustronne puzzle do nauki języka angielskiego, plansze tematyczne, roboty Bootley oraz zestawy robotów Photon Edu z tabletem, roboty z klocków Lego, plansze do kodowania i programowania, gry ekologiczne, globusy, magnetyczne tablice, monitory interaktywne 55’ oraz encyklopedie dla dzieci i książki naukowe. Na etapie edukacji przedszkolnej właściwa baza dydaktyczna jest szczególnie potrzebna ze względu na konkretny charakter procesów poznawczych dziecka czyli spostrzeżeń, pamięci i myślenia. Zakupione pomoce dydaktyczne pozwoliły dzieciom w opanowaniu różnego rodzaju umiejętności. Zostały prawidłowo dobrane do wieku dzieci i pobudziły ich zainteresowania konkretną tematyką, stworzyły dobre warunki oddziaływania na osobowość dziecka.

W ramach projektu dzieci nauczyły się podstawowych zagadnień w języku angielskim (nazw kolorów, liczb, zwierząt, przedmiotów, dni tygodnia, miesięcy), potrafią obsługiwać tablet i z pomocą nauczyciela zaprogramować robota oraz rozszerzyli swoją wiedzę o otaczającym ich świecie i procesach w nim zachodzących, ze szczególnym naciskiem zagadnień dot. ochrony środowiska i segregacji odpadów. Wójt Gminy Brańsk – Andrzej Jankowski na ręce Dyrektorów placówek OWP przekazał upominki dot. realizowanego projektu, które zostaną przekazane dzieciom. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 67 328,28 zł, natomiast wkład własny z budżetu Gminy Brańsk wyniósł 4 050,00 zł. Łączna wartość projektu wyniosła 71 378,28 zł.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}