W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

ZARZĄDZENIE NR 5/2022
WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Brańsk

Na podstawie, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 559),art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), zarządza się co następuje:

§ 1.
1.    Ustala się Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Brańsk, zwaną dalej „Procedurami" stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia w zakresie:
a)    obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – załącznik nr 1;
b)    komunikacji alternatywnej – załącznik nr 2;
c)    zamieszczania informacji na stronie internetowej – załącznik nr 3;
d)    obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami przez telefon - załącznik nr 4;
e)    obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami przez pocztę elektroniczną załącznik nr 5.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Monika Falkowska
Zastępca Wójta

Materiały

Załącznik nr 1 - Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
Załącznik​_nr​_1​_-​_Procedura​_obsługi​_osób​_ze​_szczególnymi​_potrzebami.pdf 0.47MB
Załącznik nr 2 - Procedura komunikacji alternatywnej
Załącznik​_nr​_2​_-​_Procedura​_komunikacji​_alternatywnej.pdf 0.49MB
Załącznik nr 3 - Procedura zamieszczania informacji na stronie internetowej
Załącznik​_nr​_3​_-​_Procedura​_zamieszczania​_informacji​_na​_stronie​_internetowej.pdf 0.45MB
Załącznik nr 4 - Procedura obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami przez telefon
Załącznik​_nr​_4​_-​_Procedura​_obsługi​_interesantów​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_przez​_telefon.pdf 0.42MB
Załącznik nr 5 - Procedura obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami przez mail
Załącznik​_nr​_5​_-​_Procedura​_obsługi​_interesantów​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_przez​_mail.pdf 0.53MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.04.2022 12:53 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zespół koordynatorów ds. dostępności
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami 1.0 12.04.2022 12:53 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}