W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gospodarka wodno-ściekowa

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Materiały

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brańsk
Regulamin​_dostarczania​_wody​_i​_odprowadzania​_ścieków​_na​_terenie​_Gminy​_Brańsk.pdf 0.28MB
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brańsk 2021 r.
Regulamin​_dostarczania​_wody​_i​_odprowadzania​_ścieków.pdf 0.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2021 10:05 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2.0 03.09.2021 12:42 Marcin Kietliński
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1.0 18.03.2021 10:05 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfę opłat

Materiały

Decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Decyzja​_PGW​_Wody​_Polskie​_zatwierdzajaca​_taryfe​_oplat​_za​_zbiorowe​_zaopatrzenie​_w​_wode​_i​_zbiorowe​_odprowadzanie​_sciekow.pdf 2.65MB
Decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Decyzja​_PGW​_Wody​_Polskie​_zatwierdzajaca​_taryę​_opłat​_za​_zbiorowe​_zaopatrzenie​_w​_wodę​_i​_zbiorowe​_odprowadzanie​_ścieków.pdf 2.94MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2021 10:04 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Mortel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfę opłat 2.0 30.06.2021 15:27 Marcin Kietliński
Decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfę opłat 1.0 18.03.2021 10:04 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_oproznianie​_zbiornikow​_bezodplywowych.doc 0.04MB
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Brańsk
Ewidencja​_udzielonych​_i​_cofnietych​_zezwoleń​_na​_prowadzenie​_działalności​_w​_zakresie​_opróżniania​_zbiorników​_bezodpływowych​_i​_transportu​_nieczystości​_ciekłych​_na​_terenie​_gminy​_Brańsk.pdf 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2021 10:14 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych 5.0 05.10.2022 11:25 Marcin Kietliński
Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych 4.0 29.08.2022 11:11 Marcin Kietliński
Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych 3.0 11.03.2022 09:03 Marcin Kietliński
Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych 2.0 23.12.2021 12:43 Weronika Sztejniec
Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych 1.0 18.03.2021 10:14 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych

Materiały

Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci
Wniosek​_o​_wydanie​_warunków​_technicznych​_na​_podłączenie​_do​_sieci.doc 0.06MB
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego
Wniosek​_o​_uzgodnienie​_projektu​_budowlanego.doc 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2021 10:18 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych 1.0 18.03.2021 10:18 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okresowa ocena jakości wody

Materiały

Okresowa ocena jakości wody 1/2019
Okresowa​_ocena​_jakosci​_wody.pdf 2.02MB
Okresowa ocena jakości wody 2020r.
Okresowa​_ocena​_jakości​_wody​_2020r.pdf 1.89MB
Okresowa ocena jakości wody za 2021 r.
Okresowa​_ocena​_jakości​_wody​_za​_2021​_r.pdf 0.30MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2021 10:24 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okresowa ocena jakości wody 3.0 29.03.2022 10:56 Marcin Kietliński
Okresowa ocena jakości wody 2.0 22.07.2021 15:23 Marcin Kietliński
Okresowa ocena jakości wody 1.0 18.03.2021 10:24 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Podmioty uprawnione do opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest do zawarcia z podmiotem uprawnionym umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, a także posiadania dowodów opłat za powyższe usługi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia oraz niedopuszczenia do ich przepełnienia i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu.

Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Brańsk:

 1. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • NIP: 722 162 03 31 REGON: 200410051
 • ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie
 • tel. (86) 275 20 45
 1. Wywóz Nieczystości Płynnych Andrzej Łukaszuk
 • NIP: 542 101 40 77 REGON: 050033495
 • ul. Swobodna 54/33 15-756 Białystok
 • tel. 507 73 74 73, tel. 692 66 00 17
 1. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych „FARE” w Ciechanowcu
 • NIP: 722 162 7540
 • uL. Podlaska 1 18-230 Ciechanowiec
 • tel. (86) 277 10 42, tel. 500 13 40 20

 

Ponadto na terenie naszej gminy funkcjonują podmioty posiadające zezwolenie Wójta Gminy Brańsk na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z przenośnych kabin sanitarnych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Brańsk:

 1. MILTRANS.PL Lucyna Borowska
 • NIP: 966 161 21 01 REGON:367913928
 • ul. Serwisowa 1, 16-070 Choroszcz
 • tel. (85) 651 27 12
 1. TOI TOI Polska Sp. z o.o.
 • NIP: 118 004 27 84 REGON: 010336146
 • ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
 • tel. 804 20 42 04
{"register":{"columns":[]}}