W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dot. Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańsk na rok 2024”

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia Nr 533/2024 Wójta Gminy Brańsk z dnia 28 marca 2024 r. podaje się do wiadomości informację dot. Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańsk na rok 2024”

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańsk, ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich oraz kotów wolno żyjących, przebywających na terenie Gminy Brańsk.

Realizacja Programu obejmuje:

  1. odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz zapewnienie im opieki;
  2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
  3. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  4. usypianie ślepych miotów;
  5. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
  6. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
  7. plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie.

Materiały

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańsk na rok 2024
Uchwała​_w​_sprawie​_przyjęcia​_Programu​_opieki​_nad​_zwierzętami​_bezdomnymi​_oraz​_zapobiegania​_bezdomności​_zwierząt​_na​_terenie​_Gminy​_Brańsk​_na​_rok​_2024.pdf 0.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.04.2024 08:52 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dot. Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańsk na rok 2024” 1.0 18.04.2024 08:52 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}