W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo- Wschodniego Podlasia

Wójt Gminy Brańsk zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat.

Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od dnia 09.01.2024 r. do dnia 23.01.2024 r.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brańsk, przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@bransk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk.

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. Opinie i uwagi zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii oraz wnoszenia uwag, opinii.

Materiały

Zarządzenie Nr 510/2024 Wójta Gminy Brańsk z dnia 08.01.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo- Wschodniego Podlasia
Zarządzenie5102024​_konsultacje​_strategii​_08012024.pdf 5.73MB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia w sprawie konsultacji społecznych Strategii Terytorialnej Partnerstwa
Załącznik​_Nr​_1​_do​_Zarządzenia​_strategia​_terytorialna​_partnerstwa​_pdwsch​_podlasia.pdf 4.52MB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia w sprawie konsultacji społecznych Strategii Terytorialnej Partnerstwa
Załącznik​_Nr​_2​_do​_Zarządzenia​_Nr.docx 0.01MB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia w sprawie konsultacji społecznych Strategii Terytorialnej Partnerstwa
Załącznik​_Nr​_2​_do​_Zarządzenia​_Nr.pdf 0.38MB
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia w sprawie konsultacji społecznych Strategii Terytorialnej Partnerstwa
Załącznik​_Nr​_3​_do​_zarządzenia​_Nr​_510​_2024.docx 0.01MB
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo- Wschodniego Podlasia
Sprawozdanie​_z​_przebiegu​_konsultacji​_społecznych​_Strategii.pdf 0.37MB
{"register":{"columns":[]}}