W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje o zgłoszeniu budowy

Podstawowe informacje dot. publikowanych zgłoszeń

W tym miejscu mogą Państwo znaleźć informacje o złożonych w tut. Urzędzie zgłoszeniach „z projektem budowlanym” tzn. w sprawie budowy: budynków mieszkalnych, sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych cieplnych, gazowych i stacji transformatorowych oraz o przebudowy przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych czy instalowania instalacji gazowych.

Zgodnie z art. 30a Prawa budowlanego w przypadku zgłoszenia:
1) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3,

a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

b) sieci:

  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

c) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

2) przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,

3) instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,
organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

  1. doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  2. wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
  3. upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.


 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2021 23:18 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach / Anna Szeląg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podstawowe informacje dot. publikowanych zgłoszeń 1.0 18.01.2021 23:18 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Garwolinie

Materiały

Informacja o dokonaniu zgłoszenia B.6743.463.2021.AC
INFORMACJA​_o​_zgłoszeniu​_Nr​_4632021​_(1).docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.06.2021 15:18 Magdalena Sałata
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Sałata/Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Garwolinie 1.0 02.06.2021 15:18 Magdalena Sałata

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie budowy sieci gazowej s/c w m. Nowy Puznów gm. Garwolin

Materiały

Złożenie B.6743.31.2021.AD
zgłoszenie​_doręczenie​_​_dz​_226​_Nowu​_Puznów​_gm​_Garwolin.docx 0.09MB
zgłoszenie​_rozstrgnięcie​_31​_w​_m​_Nowy​_Puznów​_gm​_Garwolin
zgłoszenie​_rozstrgnięcie​_31​_w​_m​_Nowy​_Puznów​_gm​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.01.2021 15:37 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach / Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie budowy sieci gazowej s/c w m. Nowy Puznów gm. Garwolin 3.0 17.03.2021 21:55 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy sieci gazowej s/c w m. Nowy Puznów gm. Garwolin 2.0 09.02.2021 08:00 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy sieci gazowej s/c w m. Nowy Puznów gm. Garwolin 1.0 21.01.2021 15:37 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Sobolew, gm. Sobolew

Materiały

Zgłoszenie B.6743.14.2021.MR
Informacja​_o​_zgłoszeniu​_BUDOIWY​_SIECI​_WODOCIĄFOWEJ​_w​_m​_SOBOLEW.docx 0.09MB
14
rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_6743142021MR.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2021 23:11 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach / Anna Szeląg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Sobolew, gm. Sobolew 3.0 17.03.2021 21:55 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Sobolew, gm. Sobolew 2.0 09.02.2021 08:20 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Sobolew, gm. Sobolew 1.0 18.01.2021 23:11 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Chotynia, gm. Sobolew

Materiały

Złożenie B.6743.15.2021.MR
Informacja​_o​_zgłoszeniu​_BUDOIWY​_SIECI​_WODOCIĄFOWEJ​_w​_m​_CHOTYNIA​_.docx 0.09MB
Rozstrzygnięcie B.6743.15.2021.MR
rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_6743152021MR.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2021 23:14 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach / Anna Szeląg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Chotynia, gm. Sobolew 4.0 25.03.2021 11:50 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Chotynia, gm. Sobolew 3.0 17.03.2021 21:55 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Chotynia, gm. Sobolew 2.0 09.02.2021 08:20 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Chotynia, gm. Sobolew 1.0 18.01.2021 23:14 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c w m. Garwolin

Materiały

Złożenie B.6743.48.2021.AC
INFORMACJA​_o​_zgłoszeniu​_Nr​_482021.docx 0.02MB
Rozstrzygnięcie B.6743.48.2021.AC.docx
Rozstrzygnięcie​_B6743482021AC.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.02.2021 10:18 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Urbaniak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c w m. Garwolin 3.0 17.05.2021 08:06 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c w m. Garwolin 2.0 09.02.2021 08:27 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c w m. Garwolin 1.0 02.02.2021 10:18 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850 l, przyłaczem oraz wewnętrzną instalacją gazową

Materiały

Złożenie B.6743.61.2021.ES
zgłoszenie​_doręczenie​_-​_61.docx 0.09MB
Zgłoszenie rozstrzygnięcie sprzeciw 61
zgłoszenie​_rozstrgnięcie​_-sprzeciw​_61.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2021 07:59 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850 l, przyłaczem oraz wewnętrzną instalacją gazową 2.0 17.03.2021 21:55 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850 l, przyłaczem oraz wewnętrzną instalacją gazową 1.0 09.02.2021 07:59 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z nadziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850 l, przyłacza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej

Materiały

Złożenie B.6743.90.2021.ES
zgłoszenie​_doręczenie​_-​_90.docx 0.09MB
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia B>6743.90.2021.ES
zgłoszenie​_rozstrgnięcie​_-sprzeciw​_90.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.02.2021 15:01 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z nadziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850 l, przyłacza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej 2.0 17.03.2021 21:55 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Informacja o zgłoszeniu budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z nadziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850 l, przyłacza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej 1.0 19.02.2021 15:01 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w m . Garwolin

Materiały

Złożenie B.6743.108.2021.AC
INFORMACJA​_o​_zgłoszeniu​_Nr​_1082021.docx 0.02MB
Rozstrzygnięcie B.6743.108.2021.AC
INFORMACJA​_o​_braku​_sprzeciwu​_1082021.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.03.2021 10:17 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w m . Garwolin 2.0 23.03.2021 10:57 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w m . Garwolin 1.0 02.03.2021 10:17 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie budowy sieci gazowej w m. Garwolin

Materiały

Złożenie B.6743.126.2021.AC
INFORMACJA​_o​_zgłoszeniu​_Nr​_1262021.docx 0.02MB
Rozstrzygnięcie B.6743.126.2021.AC
INFORMACJA​_o​_braku​_sprzeciwu​_1262021.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.03.2021 08:51 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie budowy sieci gazowej w m. Garwolin 3.0 26.03.2021 12:32 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy sieci gazowej w m. Garwolin 2.0 26.03.2021 12:31 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy sieci gazowej w m. Garwolin 1.0 09.03.2021 08:51 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Garwolinie

Materiały

Złożenie B.6743.151.2021.AC
INFORMACJA​_o​_zgłoszeniu​_Nr​_1512021.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.03.2021 10:14 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Garwolinie 2.0 05.04.2021 23:59 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Garwolinie 1.0 15.03.2021 10:14 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w m. Sulbiny gm. Garwolin

Materiały

Złożenie B.6743.227.2021.AD
227​_Informacja​_o​_zgłoszeniu​_budowy​_sieci​_elektroenergetycznej​_w​_m​_Sulbiny​_gm​_Garwolin.docx 0.10MB
Rozstrzygnięcie B.6743.227.2021.AD
227​_zgłoszenie​_rozstrgnięcie​_​_w​_m​_Sulbiny​_gm​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.04.2021 00:03 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w m. Sulbiny gm. Garwolin 2.0 17.05.2021 09:45 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budow sieci elektroenergetycznej w m. Sulbiny gm. Garwolin 1.0 06.04.2021 00:03 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem V=2700l oraz wew. instalacja gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Chęciny, gm. Górzno

Materiały

Złożenie B.6743.300.2021.BU
Złożenie​_B67433002021BU.docx 0.12MB
Rozstrzygnięcie B.6743.300.2021.BU
Rozstrzygnięcie​_B67433002021BU.docx 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2021 12:51 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Szeląg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem V=2700l oraz wew. instalacja gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Chęciny, gm. Górzno 2.0 12.05.2021 07:08 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem V=2700l oraz wew. instalacja gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Chęciny, gm. Górzno 1.0 22.04.2021 12:51 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

335. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociagowej w m. Kruszyna gm. Trojanów

Materiały

335 Zgłoszenie Rozbudowy sieci wodociagowej
zgłoszenie​_doręczenie​_-​_335.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.04.2021 07:00 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
335. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociagowej w m. Kruszyna gm. Trojanów 2.0 26.04.2021 07:01 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
335. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociagowej w m. Kruszyna gm. TRojanów 1.0 26.04.2021 07:00 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

336. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociagowej w m. Budziska i Mroków gm. Trojanów

Materiały

336 Zgłoszenie Rozbudowy sieci wodociagowej
zgłoszenie​_doręczenie​_-​_336.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.04.2021 07:01 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
EDyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
336. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociagowej w m. Budziska i Mroków gm. Trojanów 1.0 26.04.2021 07:01 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

418 Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850 l, przyłaczem oraz wewnętrzną instalacją gazową w m. Stray Helenów gm. Łaskarzew

Materiały

Złożenie B.6743.418.2021.MR
Złożenie​_B67434182021MR.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.05.2021 08:14 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Rudnik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
418 Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850 l, przyłaczem oraz wewnętrzną instalacją gazową w m. Stray Helenów gm. Łaskarzew 1.0 20.05.2021 08:14 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

491 Zgłoszenie budowy instalacji gazu dla potrzeb lokalu mieszkalnego w nudynku wielorodzinnym w m. Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny

Materiały

Złożenie B.6743.491.2021.AC
zgłoszenie​_doręczenie​_4912021.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.06.2021 21:43 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
491 Zgłoszenie budowy instalacji gazu dla potrzeb lokalu mieszkalnego w nudynku wielorodzinnym w m. Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny 1.0 10.06.2021 21:43 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

489. Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Łaskarzew

Materiały

Zgłoszenie B.6743.489.2021.MŁ
Zgłoszenie​_B67434892021MŁ.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2021 11:36 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Łazarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
489. Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Łaskarzew 2.0 11.06.2021 11:37 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
489. Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej wm. Łaskarzew 1.0 11.06.2021 11:36 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

503 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na dz.Nr 169 - Sobolew gm. Sobolew

Materiały

503 Złożenie B.6743.503.2021.MR
503​_Złożenie​_B67435032021MR.docx 0.09MB
Rozstrzygnięcie B.6743.503.2021.MR
Rozstrzygnięcie​_B67435032021MR.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.06.2021 13:08 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
503 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na dz.Nr 169 - Sobolew gm. Sobolew 2.0 01.07.2021 13:18 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
503 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na dz.Nr 169 - Sobolew gm. Sobolew 1.0 14.06.2021 13:08 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

530 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instaalcji gazowej dla potrzeb budynku mieszklanego jednorodzinnego dz.nr 84/4 w m. Sosninka gm. Łaskarzew

Materiały

530 Złożenie B.6743.530.2021.MR
530​_Złożenie​_B67435302021MR.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.06.2021 13:42 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
530 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instaalcji gazowej dla potrzeb budynku mieszklanego jednorodzinnego dz.nr 84/4 w m. Sosninka gm. Łaskarzew 2.0 17.06.2021 10:40 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
530 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instaalcji gazowej dla potrzeb budynku mieszklanego jednorodzinnego dz.nr 84/4 w m. Sosninka gm. Łaskarzew 1.0 16.06.2021 13:42 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

512 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c w m. Ruda Talubska, gm. Garwolin

Materiały

Złożenie 6743.512.2021.AD
512​_Informacja​_o​_zgłoszeniu​_budowy​_gazociągu​_w​_m​_Ruda​_Talubska​_gm​_Garwolin.docx 0.10MB
Rozstrzygnięcie B.6743.512.2021.AD
512​_Rozstrzygnięcie.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 10:39 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
512 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c w m. Ruda Talubska, gm. Garwolin 2.0 01.09.2021 13:41 Marek Włodarczyk
512 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c w m. Ruda Talubska, gm. Garwolin 1.0 17.06.2021 10:39 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

538 Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 2700l, oraz wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach Nr 434/2 i 435/2 położonych w Starym Goniwilku gm. Żelechów

Materiały

538Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 2700 l oraz wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach Nr 434/2 i 435/2 położonych w Starym Goniwilku j gm. Żelechów
zgłoszenie​_doręczenie​_-​_538.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.06.2021 04:00 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
538 Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 2700l, oraz wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach Nr 434/2 i 435/2 położonych w Starym Goniwilku gm. Żelechów 2.0 22.06.2021 04:01 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 2700l, oraz wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach Nr 434/2 i 435/2 położonych w Starym Goniwilku gm. Żelechów 1.0 22.06.2021 04:00 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

542.2021.ML. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowosci Garwolin

Materiały

542.2021.Zgłoszenie budowy wewnetrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Garwolin
B67435422021MŁ.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2021 12:21 Marta Łazarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Łazarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
542.2021.ML. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowosci Garwolin 3.0 24.06.2021 14:27 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
542.2021.ML. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowosci Garwolin 2.0 24.06.2021 13:06 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
542.2021.ML. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowosci Garwolin 1.0 24.06.2021 12:21 Marta Łazarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie B.6743.560.2021.AC
562 Zgłoszenie budowy sieci gazociągowej ś/c w m. Parcele Rębków, gm. Garwolin

Materiały

Złożenie B.6743.562.2021.AD
562​_Informacja​_o​_zgłoszeniu​_budowy​_gazociągu​_w​_m​_Parcele​_Rębków​_gm​_Garwolin.docx 0.10MB
Rozstrzygnięcie B.6743.562.2021.AD
562​_Rozstrzygnięcie.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.07.2021 15:44 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
562 Zgłoszenie budowy sieci gazociągowej ś/c w m. Parcele Rębków, gm. Garwolin 2.0 01.09.2021 13:42 Marek Włodarczyk
562 Zgłoszenie budowy sieci gazociągowej ś/c w m. Parcele Rębków, gm. Garwolin 1.0 01.07.2021 15:44 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

574. Zgłoszenie, złożenie. B.6743.574.2021.AC
580. Zgłoszenie B.6743.580.2021.AC

Materiały

Zgłoszenie - doręczenie 580.2021
zgłoszenie​_doręczenie​_5802021.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.07.2021 15:34 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
580. Zgłoszenie B.6743.580.2021.AC 2.0 13.07.2021 07:47 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Zgłoszenie-doreczenie B.6743.580.2021.AC 1.0 06.07.2021 15:34 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie doręczenie B.6743.620.2021.AC

Materiały

Zgłoszenie doręczenie B.6743.602.2021.AC
zgłoszenie​_doręczenie​_6022021.docx 0.10MB
Rozstrzygnięcie B.6743.602.2021.AC
zgłoszenie​_rozstrgnięcie​_6022021.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.07.2021 08:24 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie doręczenie B.6743.620.2021.AC 2.0 30.07.2021 11:33 Andrzej Cmiel
Zgłoszenie doręczenie B.6743.620.2021.AC 1.0 13.07.2021 08:24 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rozstrzygnięcie B.6740.580.2021.AC
635 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
640.2021. Budowa sieci gazowej
644 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Miętnem, gm. Garwolin

Materiały

Złożenie B.6743.644.2021.AD
644​_Informacja​_o​_zgłoszeniu​_budowy​_gazociągu​_w​_m​_Miętne​_gm​_Garwolin.docx 0.10MB
Rozstrzygnięcie B.6743.644.2021.AD
644​_​_Rozstrzygnięcie.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.07.2021 10:03 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
644 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Miętnem, gm. Garwolin 2.0 01.09.2021 13:44 Marek Włodarczyk
644 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Miętnem, gm. Garwolin 1.0 23.07.2021 10:03 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

645 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Miętnem, gm. Garwolin

Materiały

Złożenie B.6743.645.2021.AD
645​_Informacja​_o​_zgłoszeniu​_budowy​_gazociągu​_w​_m​_Miętne​_gm​_Garwolin.docx 0.10MB
Rozstrzygnięcie B.6743.645.2021.AD
645​_Rozstrzygnięcie.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.07.2021 10:04 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
645 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Miętnem, gm. Garwolin 2.0 01.09.2021 13:43 Marek Włodarczyk
645 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Miętnem, gm. Garwolin 1.0 23.07.2021 10:04 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

657 Zgłoszenie budowy gazociągu do 0,5MPa w m. Kownacica, Gończyce gm. Sobolew

Materiały

657 Złożenie B.6743.657.2021.MR
657​_Złożenie​_B67436572021MR.docx 0.09MB
657 Rozstrzygnięcie
657​_rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67436572021MR.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.07.2021 14:35 Magdalena Rudnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
657 Zgłoszenie budowy gazociągu do 0,5MPa w m. Kownacica, Gończyce gm. Sobolew 2.0 13.08.2021 11:22 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
657 Zgłoszenie budowy gazociągu do 0,5MPa w m. Kownacica, Gończyce gm. Sobolew 1.0 26.07.2021 14:35 Magdalena Rudnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

665 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w miejscowości Sławiny

Materiały

Złożenie B.6743.665.2021.AD
665​_Zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_bip.docx 0.10MB
665 Rozstrzygnięcie B.6743.665.2021.AD
665​_Rozstrzygnięcie.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.07.2021 15:01 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
665 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w miejscowości Sławiny 2.0 26.08.2021 14:39 Marek Włodarczyk
665 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w miejscowości Sławiny 1.0 29.07.2021 15:01 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

708 Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj.2700 l oraz wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszklanego jednorodzinnego w m. Kotłówka gm. Żelechów

Materiały

708 Złożenie B.6743.708.2021.ES
708​_Złożenie​_B67437082021ES.docx 0.09MB
708 Rozstrzygnięcie
708​_rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67437082021ES.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.08.2021 13:52 Magdalena Rudnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
708 Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj.2700 l oraz wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszklanego jednorodzinnego w m. Kotłówka gm. Żelechów 2.0 30.08.2021 07:58 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
708 Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj.2700 l oraz wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszklanego jednorodzinnego w m. Kotłówka gm. Żelechów 1.0 06.08.2021 13:52 Magdalena Rudnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

713.2021.MR.ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOBOLEWIE

Materiały

713.ZŁOŻENIE.B.6743.713.2021.MR
B67437132021MR.docx 0.02MB
Rozstrzygnięcie B.6743.713.2021.MR
Rozstrzygnięcie​_B67437132021MR.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.08.2021 08:56 Marta Łazarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Łazarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
713.2021.MR.ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOBOLEWIE 2.0 27.08.2021 13:18 Magdalena Rudnik
713.2021.MR.ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOBOLEWIE 1.0 10.08.2021 08:56 Marta Łazarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850 l, oraz wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach Nr 1711/2 i 1712 położonych w Podebłociu gm. Trojanów.

Materiały

720 zgłoszenie dotyczące zamiaru przystąpienia do budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850 l, oraz wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach Nr 1711/2 i 1712 położonych w Podebłociu gm. Trojanów.
720​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.09MB
720 Rozstrzygnięcie
720​_ozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67437202021ES.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.08.2021 15:16 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850 l, oraz wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach Nr 1711/2 i 1712 położonych w Podebłociu gm. Trojanów. 2.0 03.09.2021 11:54 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850 l, oraz wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach Nr 1711/2 i 1712 położonych w Podebłociu gm. Trojanów. 1.0 10.08.2021 15:16 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Doręczenie B.6743.733.2021.AC

Materiały

Rozstrzygnięcie B.6743.733.2021.AC
zgłoszenie​_rozstrgnięcie​_7332021.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.08.2021 14:36 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Doręczenie B.6743.733.2021.AC 2.0 31.08.2021 09:53 Andrzej Cmiel
Doręczenie B.6743.733.2021.AC 1.0 16.08.2021 14:36 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

748 Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Rębkowie

Materiały

Złożenie B.6743.748.2021.AD
748​_Zgłoszenie​_sieć​_gazowa​_Rębków.docx 0.10MB
Rozstzygnięcie B.6743.748.2021.AD
748​_​_Rozstrzygnięcie.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.08.2021 15:41 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
748 Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Rębkowie 2.0 07.10.2021 12:50 Marek Włodarczyk
748 Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Rębkowie 1.0 19.08.2021 15:41 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

774 Zgłoszenie budowy sieci wodciagowej

Materiały

774 Zgloszenie budowy sieci wodociagowej
774​_​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.09MB
774​_ozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67437742021ES
774​_ozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67437742021ES.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.08.2021 12:57 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
774 Zgłoszenie budowy sieci wodciagowej 2.0 17.09.2021 08:17 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
774 Zgłoszenie budowy sieci wodciagowej 1.0 30.08.2021 12:57 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

780.2021.ML.Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizaowanego na działce nr ewid. 1980/1 położonej w Garwolinie przy ul. Spaceroweje

Materiały

780.2021.ML.Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 1980/1 położonej w Garwolinie przy ul. Spacerowej
B67437802021ML.docx 0.02MB
780.2021.ML.Brak sprzeciwu do zgłoszenia
7802021-MĘTRAK​_Bożena​_i​_Mirosław.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.08.2021 10:15 Marta Łazarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Łazarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
780.2021.ML.Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizaowanego na działce nr ewid. 1980/1 położonej w Garwolinie przy ul. Spaceroweje 2.0 20.09.2021 13:10 Marta Łazarczyk
780.2021.ML.Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizaowanego na działce nr ewid. 1980/1 położonej w Garwolinie przy ul. Spaceroweje 1.0 31.08.2021 10:15 Marta Łazarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

777 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Lucinie

Materiały

Złożenie B.6743.777.2021.AD
777​_​_Zgłoszenie​_siećwodociągowa.docx 0.10MB
Rozstrzygnięcie B.6743.777.2021.AD
777​_​_Rozstrzygnięcie.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.08.2021 10:27 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
777 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Lucinie 2.0 07.10.2021 12:51 Marek Włodarczyk
777 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Lucinie 1.0 31.08.2021 10:27 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

779.2021.ML.Budowa instalaci gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 125/1 położonej w Garwolinie przy ul. Polska

Materiały

779.2021.ML.Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 125/1 położonej w Garwolinie przy ul. Polska
B67437792021ML.docx 0.02MB
779.2021.ML.Brak sprzeciwu do zgłoszenia
7792021-BOGUSZ​_Janina.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.08.2021 10:12 Marta Łazarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Łazarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
779.2021.ML.Budowa instalaci gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 125/1 położonej w Garwolinie przy ul. Polska 2.0 20.09.2021 13:08 Marta Łazarczyk
779.2021.ML.Budowa instalaci gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 125/1 położonej w Garwolinie przy ul. Polska 1.0 31.08.2021 10:12 Marta Łazarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

772 Zgłoszenie budowy instalacji gazu Łukówiec
791 Zgłoszenie sieci wod. Borowie

Materiały

791 Zgłoszenie doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_7912021.docx 0.10MB
791.2021 Zgłoszenie rozstrzygniecie-budowa sieci wodociagowejj w Borowiu
zgłoszenie​_rozstrgnięcie​_7912021.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.09.2021 07:53 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
791 Zgłoszenie sieci wod. Borowie 2.0 29.09.2021 10:16 Andrzej Cmiel
791 Zgłoszenie sieci wod. Borowie 1.0 06.09.2021 07:53 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

792 Zgłoszenie sieci kan Borowie

Materiały

792 Zgłoszenie sieci kan. Borowie
zgłoszenie​_doręczenie​_7922021.docx 0.10MB
792.2021 Zgłoszenie rozstrzygniecie -sieć kanalizacji sanitarnej w Borowiu
zgłoszenie​_rozstrgnięcie​_7922021.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.09.2021 08:05 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
792 Zgłoszenie sieci kan Borowie 2.0 29.09.2021 10:24 Andrzej Cmiel
792 Zgłoszenie sieci kan Borowie 1.0 06.09.2021 08:05 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

793 Zgłoszenie sieci kan Borowie

Materiały

793 Zgłoszenie sieci kan Borowie
zgłoszenie​_doręczenie​_7932021.docx 0.10MB
793.2021 Zgłoszenie, rozstrzygniecie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowiu
zgłoszenie​_rozstrgnięcie​_7932021.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.09.2021 08:18 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
793 Zgłoszenie sieci kan Borowie 2.0 29.09.2021 10:34 Andrzej Cmiel
793 Zgłoszenie sieci kan Borowie 1.0 06.09.2021 08:18 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

795.Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Górkach

Materiały

Złożenie B.6743.795.2021.AD
795​_Zgłoszenie​_sieć​_gazowa​_Górki.docx 0.10MB
795 Rozstrzygnięcie
795​_​_Rozstrzygnięcie​_gazociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.09.2021 14:53 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
795.Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Górkach 2.0 25.10.2021 12:31 Marek Włodarczyk
795.Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Górkach 1.0 06.09.2021 14:53 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

803.2021.ML. Zgłoszenie instalacji zbiornikowej gazu płynnego z podziemnym zbiornikiem gazu poj. 2700 dm3, przyłącze gazu oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Materiały

Zgłoszenie instalacji zbiornikowej gazu płynnego z podziemnym zbiornikiem gazu poj. 2700 dm3, przyłącze gazu oraz wewnetrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
8032021KOWALCZYK​_Wiesława​_i​_Stanisław.docx 0.10MB
803.2021.ML.Brak sprzeciwu do zgłoszenia
8032021-KOWALCZYK​_Wiesława​_i​_Stanisław.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.09.2021 15:58 Marta Łazarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Łazarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
803.2021.ML. Zgłoszenie instalacji zbiornikowej gazu płynnego z podziemnym zbiornikiem gazu poj. 2700 dm3, przyłącze gazu oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 2.0 30.11.2021 13:10 Marta Łazarczyk
803.2021.ML. Zgłoszenie instalacji zbiornikowej gazu płynnego z podziemnym zbiornikiem gazu poj. 2700 dm3, przyłącze gazu oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 1.0 07.09.2021 15:58 Marta Łazarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

817 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Woli Rębkowskiej

Materiały

Złożenie B.6740.817.2021.AD
817​_Zgłoszenie​_sieć​_wodociągowa.docx 0.10MB
817 Rozstrzygnięcie
817​_Rozstrzygnięcie​_wodociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.09.2021 14:19 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
817 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Woli Rębkowskiej 2.0 25.10.2021 12:33 Marek Włodarczyk
817 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Woli Rębkowskiej 1.0 16.09.2021 14:19 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.830.2021.AC Zgłoszenie -doreczenie

Materiały

B.6743.830.2021.AC Zgłoszenie-deręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_8302021​_gm​_Górzno.docx 0.10MB
B.6743.830.2021.AC Zgłoszenie -rozstrzygnięcie
zgłoszenie​_rozstrgnięcie​_8302021.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2021 14:09 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.830.2021.AC Zgłoszenie -doreczenie 2.0 29.10.2021 11:06 Andrzej Cmiel
B.6743.830.2021.AC Zgłoszenie -doreczenie 1.0 23.09.2021 14:09 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

853.2021.ML.Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 685/5 położonej w Garwolinie

Materiały

853.2021.Dokonanie zgłoszenia
B67438532021ML.docx 0.02MB
853.2021.ML.Brak sprzeciwu do zgłoszenia
8532021-WOJEWODA​_Bożena.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.09.2021 09:00 Marta Łazarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Łazarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
853.2021.ML.Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 685/5 położonej w Garwolinie 2.0 30.11.2021 12:47 Marta Łazarczyk
853.2021.ML.Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 685/5 położonej w Garwolinie 1.0 30.09.2021 09:00 Marta Łazarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

867.2021.ML.Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla potrzeb budynku usługowego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 626/3, 626/4, 627/1, położonych w Garwolinie przy ul. Staszica

Materiały

867.2021.ML. Dokonanie zgłoszenia
B67438672021ML.docx 0.02MB
867.2021.ML.Brak sprzeciwu do zgłoszenia
8672021-Fundacja​_Rozwoju.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.10.2021 15:15 Marta Łazarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Łazarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
867.2021.ML.Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla potrzeb budynku usługowego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 626/3, 626/4, 627/1, położonych w Garwolinie przy ul. Staszica 2.0 30.11.2021 11:46 Marta Łazarczyk
867.2021.ML.Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla potrzeb budynku usługowego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 626/3, 626/4, 627/1, położonych w Garwolinie przy ul. Staszica 1.0 07.10.2021 15:15 Marta Łazarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

868.2021.ML.Zgłoszenie wykonania instalacji zbiornikowej gazu poj. 2700 dm3, przyłącze gazu oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Materiały

868.2021.ML.Dokonanie zgłoszenia
8682021KOŚCIAN​_Beata​_i​_Krzysztof.docx 0.10MB
868.2021.ML.Brak sprzeciwu do zgłoszenia
8682021-KOŚCIAN​_Beata​_i​_Krzysztof.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.10.2021 15:24 Marta Łazarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Łazarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
868.2021.ML.Zgłoszenie wykonania instalacji zbiornikowej gazu poj. 2700 dm3, przyłącze gazu oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 2.0 30.11.2021 13:02 Marta Łazarczyk
868.2021.ML.Zgłoszenie wykonania instalacji zbiornikowej gazu poj. 2700 dm3, przyłącze gazu oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 1.0 07.10.2021 15:24 Marta Łazarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

871.2021.ML.Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 1510/6 i 1570/7, położonych w Garwolinie przy ul. Diamentowa

Materiały

871.2021.ML.Dokonanie zgłoszenia
B67438712021ML.docx 0.02MB
871.2021.ML.Brak sprzeciwu do zgłoszenia
8712021-CZUB,​_PIECHOTA​_i​_BIELECKI.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.10.2021 15:36 Marta Łazarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Łazarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
871.2021.ML.Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 1510/6 i 1570/7, położonych w Garwolinie przy ul. Diamentowa 2.0 30.11.2021 11:34 Marta Łazarczyk
871.2021.ML.Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 1510/6 i 1570/7, położonych w Garwolinie przy ul. Diamentowa 1.0 07.10.2021 15:36 Marta Łazarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.873.2021.AC zgłoszenie

Materiały

B.6743.873.2021.AC , zgłoszenie - złożenie
zgłoszenie​_doręczenie​_8732021.docx 0.09MB
B.6743.873.2021.AC Zgłoszenie roztrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_8732021.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.10.2021 14:26 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.873.2021.AC zgłoszenie 2.0 26.10.2021 14:58 Andrzej Cmiel
B.6743.873.2021.AC zgłoszenie 1.0 08.10.2021 14:26 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.880.2021.AC Zgłoszenie -doreczenie

Materiały

B.6743.880.2021.AC Zgłoszenie - złożenie
zgłoszenie​_doręczenie​_8802021.docx 0.10MB
B.6743.880.2021.AC zgłoszenie sieci kanalizacyjnej w Głoskowie - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_-​_rozstrzygnięcie,​_8802021.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.10.2021 11:52 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.880.2021.AC Zgłoszenie -doreczenie 2.0 03.11.2021 09:43 Andrzej Cmiel
B.6743.880.2021.AC Zgłoszenie -doreczenie 1.0 13.10.2021 11:52 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.898.2021.AC Zgłoszenie - złożenie

Materiały

B.6743.898.2021.AC Zgłoszenie - złożenie
zgłoszenie​_doręczenie​_8982021.docx 0.09MB
B.6743.898.2021.AC zgłoszenie rozstrzygnięcie, inst gazu
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_8982021.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.10.2021 12:55 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.898.2021.AC Zgłoszenie - złożenie 2.0 08.11.2021 12:36 Andrzej Cmiel
B.6743.898.2021.AC Zgłoszenie - złożenie 1.0 19.10.2021 12:55 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

904.2021.ML.Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla potrzeb lokalu usługowo-handlowego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 626/3, 626/4 i 627/1 w Garwolinie

Materiały

904.2021.ML.Dokonanie zgłoszenia
B67439042021ML.docx 0.02MB
904.2021.ML.Brak sprzeciwu do zgłoszenia
9042021-KAZNOWSKI​_Jan.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.10.2021 09:31 Marta Łazarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Łazarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
904.2021.ML.Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla potrzeb lokalu usługowo-handlowego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 626/3, 626/4 i 627/1 w Garwolinie 2.0 30.11.2021 12:39 Marta Łazarczyk
904.2021.ML.Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla potrzeb lokalu usługowo-handlowego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 626/3, 626/4 i 627/1 w Garwolinie 1.0 20.10.2021 09:31 Marta Łazarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

919.2021.ML.Zgłoszenie dotyczące zamiaru przystąpienia do wykonania instalacji zbiornikowej płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu poj. 2700 dm3, przyłącze gazu oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym na działce nr ewid. 4152, nr obrębu 140302_1.0001

Materiały

919.2021.ML.Dokonanie zgłoszenia
9192021GĄSKA​_Renata.docx 0.10MB
919.2021.ML.Brak sprzeciwu do zgłoszenia
9192021-GĄSKA​_Renata.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.10.2021 08:40 Marta Łazarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Łazarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
919.2021.ML.Zgłoszenie dotyczące zamiaru przystąpienia do wykonania instalacji zbiornikowej płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu poj. 2700 dm3, przyłącze gazu oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym na działce nr ewid. 4152, nr obrębu 140302_1.0001 2.0 30.11.2021 13:18 Marta Łazarczyk
919.2021.ML.Zgłoszenie dotyczące zamiaru przystąpienia do wykonania instalacji zbiornikowej płynnego z naziemnym zbiornikiem gazu poj. 2700 dm3, przyłącze gazu oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym na działce nr ewid. 4152, nr obrębu 140302_1.0001 1.0 27.10.2021 08:40 Marta Łazarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.922.2021.AC Zgłoszenie-doreczenie

Materiały

B.6743.922.2021.AC Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w m. Górzno K., Józefów , Kobyla Wola gm. Górzno
zgłoszenie​_doręczenie​_9222021​_gm​_Górzno.docx 0.10MB
B.6743.922.20231.AC Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w gm. Górzno - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_-​_rozstrzygnięcie,​_9222021​_GGórzno.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.10.2021 13:10 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.922.2021.AC Zgłoszenie-doreczenie 4.0 13.01.2022 14:18 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
B.6743.922.2021.AC Zgłoszenie-doreczenie 3.0 13.01.2022 14:17 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
B.6743.922.2021.AC Zgłoszenie-doreczenie 2.0 11.01.2022 09:21 Andrzej Cmiel
B.6743.922.2021.AC Zgłoszenie-doreczenie 1.0 29.10.2021 13:10 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

923 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Sulbinach

Materiały

Złożenie B.6743.923.2021.AD
923​_zgłoszenie​_sieć​_wodociągowa.docx 0.10MB
Rozstrzygnięcie B.6743.923.2021.AD
923​_Rozstrzygnięcie​_wodociąg.docx 0.09MB
Rozstrzygnięcie B.6743.923.2021.AD
923​_Rozstrzygnięcie​_wodociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.10.2021 13:21 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
923 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Sulbinach 2.0 18.11.2021 13:45 Marek Włodarczyk
923 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Sulbinach 1.0 29.10.2021 13:21 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

929 Zgłoszenie budowy instalacji gazu Ruda Talubska

Materiały

Złożenie B.6743.929.2021.AD
929​_Zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_bip.docx 0.10MB
Rozstrzygnięcie B.6743.929.2021.AD
929​_Rozstrzygnięcie​_instalacja.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.11.2021 10:16 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
929 Zgłoszenie budowy instalacji gazu Ruda Talubska 2.0 29.11.2021 10:00 Marek Włodarczyk
929 Zgłoszenie budowy instalacji gazu Ruda Talubska 1.0 05.11.2021 10:16 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

938.2021.ML.Zgłoszenie budowy gazociągu do 0,5 MPa PE63 i długości 241,75 m w miejscowości Garwolin ul. Mickiewicza

Materiały

938.2021.ML.Dokonanie zgłoszenia
B67439382021ML.docx 0.02MB
rozstrzygnięcie​_brak​_sprzeciwu​_bud​_gazociągu​_Mickiewicza​_Garwolin
B67439382021ML​_rozstrzygnięcie​_bud​_sieci​_gazu​_Garwolin​_PSG​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.11.2021 15:56 Marta Łazarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Łazarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
938.2021.ML.Zgłoszenie budowy gazociągu do 0,5 MPa PE63 i długości 241,75 m w miejscowości Garwolin ul. Mickiewicza 2.0 11.01.2022 09:29 Robert Bielecki
938.2021.ML.Zgłoszenie budowy gazociągu do 0,5 MPa PE63 i długości 241,75 m w miejscowości Garwolin ul. Mickiewicza 1.0 09.11.2021 15:56 Marta Łazarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

946 - Zgłoszenie B.6743.946.2021.MR

Materiały

B.6743.946.2021.MR
946​_​_​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.09MB
946 Rozstrzygnięcie B.6743.946.2021.MR
946​_Rozstrzygnięcie​_B67439462021MR​_instalacja​_gazu.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.11.2021 14:59 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
946 - Zgłoszenie B.6743.946.2021.MR 2.0 15.12.2021 15:09 Marek Włodarczyk
946 - Zgłoszenie B.6743.946.2021.MR 1.0 12.11.2021 14:59 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

956 Zgłoszenie budowy naziemnego zbiornika na gaz płynny o pojemności 2700 z instalacją zbiornikową oraz wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny w m. Uścieniec gm. Łaskarzew

Materiały

Złożenie B.6743.956.2021.MR
Złożenie​_B67439562021MR.docx 0.09MB
956 Rozstrzygnięcie B.6743.956.2021.MR
956​_Rozstrzygnięcie​_B67439562021MR​_instalacja​_gazu.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.11.2021 14:24 Magdalena Rudnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
956 Zgłoszenie budowy naziemnego zbiornika na gaz płynny o pojemności 2700 z instalacją zbiornikową oraz wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny w m. Uścieniec gm. Łaskarzew 2.0 15.12.2021 15:11 Marek Włodarczyk
956 Zgłoszenie budowy naziemnego zbiornika na gaz płynny o pojemności 2700 z instalacją zbiornikową oraz wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny w m. Uścieniec gm. Łaskarzew 1.0 16.11.2021 14:24 Magdalena Rudnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

955 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Rębkowie Parcelach

Materiały

Złożenie B.6743.955.2021.AD
955​_zgłoszenie​_sieć​_wodociągowa.docx 0.10MB
Rozstrzygnięcie B.6743.955.2021.AD
955​_Rozstrzygnięcie​_wodociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:43 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
955 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Rębkowie Parcelach 2.0 15.12.2021 11:21 Marek Włodarczyk
955 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Rębkowie Parcelach 1.0 18.11.2021 13:43 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.962.2021.AC Zgłoszenie inst. gazu - doręczenie

Materiały

B.6743.962.2021 Zgłoszenie inst. gazu- doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_9622021.docx 0.09MB
B.6743.962`.2021.AC Zgłoszenie instalacji gazu w Miastkowie K. - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie-​_rozstrzygnięcie​_9622021.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.11.2021 13:37 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.962.2021.AC Zgłoszenie inst. gazu - doręczenie 4.0 13.01.2022 14:18 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
B.6743.962.2021.AC Zgłoszenie inst. gazu - doręczenie 3.0 13.01.2022 11:11 Andrzej Cmiel
B.6743.962.2021.AC Zgłoszenie inst. gazu - doręczenie 2.0 13.01.2022 10:59 Andrzej Cmiel
B.6743.962.2021.AC Zgłoszenie inst. gazu - doręczenie 1.0 19.11.2021 13:37 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

977.2021.ML.Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej dla zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 753/16, 753/18, 753/17, 752/1, 754, 755 położonych przy ul. Targowej w Garwolinie

Materiały

977.2021.MLDokonanie zgłoszenia
B67439772021ML.docx 0.02MB
B.6743.977.2021.ML​_budowa​_sieci​_kan​_deszczowej​_Targowa​_CZAN-rozstrzygnięcie
B67439772021ML​_kan​_deszczowa​_CZAN​_Sp​_z​_oo​_i​_Sp​_K​_rozstrzygnięcie.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.11.2021 15:54 Marta Łazarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Łazarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
977.2021.ML.Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej dla zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 753/16, 753/18, 753/17, 752/1, 754, 755 położonych przy ul. Targowej w Garwolinie 2.0 13.01.2022 14:11 Robert Bielecki
977.2021.ML.Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej dla zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 753/16, 753/18, 753/17, 752/1, 754, 755 położonych przy ul. Targowej w Garwolinie 1.0 23.11.2021 15:54 Marta Łazarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.976.2021.AC zgłoszenie inst.zbiornikowej gazu - doręczenie

Materiały

B.6743.976.2021.AC zgłoszenie inst. zbiornikowej gazu - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_9762021.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.11.2021 15:55 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.976.2021.AC zgłoszenie inst.zbiornikowej gazu - doręczenie 1.0 23.11.2021 15:55 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

981 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Górkach

Materiały

Złożenie B.6743.981.2021.AD
981​_zgłoszenie​_sieć​_wodociągowa.docx 0.10MB
Rozstzrygnięcie B.6743.981.2021.AD
981​_Rozstrzygnięcie​_wodociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2021 11:32 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
981 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Górkach 2.0 15.12.2021 11:23 Marek Włodarczyk
981 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Górkach 1.0 29.11.2021 11:32 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.995.2021.ES doręczenie zgłsozenia
1004.2021.MR Zgłoszenie budowy instalacji gazowej

Materiały

1004.2021.MR doręczenie zgłoszenia
1004​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.09MB
1004 Rozstrzygnięcie
1004​_ozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_674310042021MR.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.12.2021 10:58 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
1004.2021.MR Zgłoszenie budowy instalacji gazowej 3.0 27.12.2021 09:45 Edyta Sobkowicz
1004.2021.MR Zgłoszenie budowy instalacji gazowej 2.0 23.12.2021 13:58 Edyta Sobkowicz
1004.2021.MR Zgłoszenie budowy instalacji gazowej 1.0 03.12.2021 10:58 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

1010.2021.MR zgłoszenie budowy instalacji gazowej dz. Nr 492 Ostrożeń Pierwszy

Materiały

1010.2021.MR doręczenie
1010​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.09MB
1010 Rozstrzygnięcie
1010​_ozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_674310102021MR.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.12.2021 14:46 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
1010.2021.MR zgłoszenie budowy instalacji gazowej dz. Nr 492 Ostrożeń Pierwszy 3.0 27.12.2021 09:46 Edyta Sobkowicz
1010.2021.MR zgłoszenie budowy instalacji gazowej dz. Nr 492 Ostrożeń Pierwszy 2.0 23.12.2021 13:59 Edyta Sobkowicz
1010.2021.MR zgłoszenie budowy instalacji gazowej dz. Nr 492 Ostrożeń Pierwszy 1.0 06.12.2021 14:46 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1013.2021.RB Zgłoszenie - doręczenie

Materiały

B.6743.1013.2021.RB Zgłoszenie inst. wew, gazowej -doręczenie
B674310132021RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bip.docx 0.10MB
Budowa instalacji gazowej wewnętrznej dla lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 892/7 przy ul. Al. Legionów 44K lok. 14
B674310132021RB​_rozstrzygnięcie​_bud​_inst​_gazu​_Miasto​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2021 10:26 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1013.2021.RB Zgłoszenie - doręczenie 2.0 03.01.2022 15:38 Robert Bielecki
B.6743.1013.2021.RB Zgłoszenie - doręczenie 1.0 09.12.2021 10:26 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1014.2021.RB zgłoszenie-doręczenie wew. inst. gazu w m. Garwolin

Materiały

B.6743.1014.2021.RB zgłoszenie​_doręczenie​_bip
B674310142021RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bip.docx 0.10MB
Budowa instalacji gazowej wewnętrznej dla lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 892/5 przy ul. Al. Legionów 44K lok. 19
B674310142021RB​_rozstrzygnięcie​_bud​_inst​_gazu​_Miasto​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2021 15:03 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1014.2021.RB zgłoszenie-doręczenie wew. inst. gazu w m. Garwolin 2.0 03.01.2022 15:41 Robert Bielecki
B.6743.1014.2021.RB zgłoszenie-doręczenie wew. inst. gazu w m. Garwolin 1.0 09.12.2021 15:03 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1024.2021.AC Zgłoszenie inst. gazowej w Reducinie

Materiały

B.6743.1024.2021.AC zgłoszenie instalacji gazu w Reducinie - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_10242021​_gaz.docx 0.09MB
B.6743.1024.2021.AC zgłoszenie inst gazu w Reducinie - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_10242021.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.12.2021 07:42 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Cmiel Andrzej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1024.2021.AC Zgłoszenie inst. gazowej w Reducinie 2.0 28.12.2021 10:26 Andrzej Cmiel
B.6743.1024.2021.AC Zgłoszenie inst. gazowej w Reducinie 1.0 13.12.2021 07:42 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1028.2021.AC Zgłoszenie inst. gazu w Goździku dz. 349 - doreczenie

Materiały

B.6743.1028.2021.AC zgłoszenie inst. gazu (Goździk dz. Nr 349) -doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_10282021​_gaz.docx 0.09MB
B.6743.1028.2021.AC Zgłoszenie inst. gazu w Goździku gm. Górzno - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_10282021.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2021 07:36 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1028.2021.AC Zgłoszenie inst. gazu w Goździku dz. 349 - doreczenie 2.0 04.01.2022 08:00 Andrzej Cmiel
B.6743.1028.2021.AC Zgłoszenie inst. gazu w Goździku dz. 349 - doreczenie 1.0 16.12.2021 07:36 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1034.2021.RB Zgłośzenie sieci elektroenergetycznej w Garwolinie

Materiały

B.6743.1034.2021.RB Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej w Garwolinie
zgłoszenie​_doręczenie​_10342021​_m​_Garwolin.docx 0.10MB
B.6743.1034.2021.RB​_budowa​_sieci​_energet​_Al​_Legionów​_Garwolin - rozstrzygnięcie
B674310342021ML​_rozstrzygnięcie​_bud​_sieci​_energ​_UM​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.12.2021 11:59 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1034.2021.RB Zgłośzenie sieci elektroenergetycznej w Garwolinie 2.0 13.01.2022 14:43 Robert Bielecki
B.6743.1034.2021.RB Zgłośzenie sieci elektroenergetycznej w Garwolinie 1.0 20.12.2021 11:59 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1033.2021.RB Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej w Garwolinie

Materiały

B.6743.1033.2021.RB Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej w Garwolinie
zgłoszenie​_doręczenie​_10332021​_m​_Garwolin.docx 0.10MB
B.6743.1033.2021.ML​_budowa​_sieci​_energ​_Kościuszki​_Garwolin - rozstrzygnięcie
B674310332021ML​_rozstrzygnięcie​_bud​_sieci​_energ​_UM​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.12.2021 11:52 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1033.2021.RB Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej w Garwolinie 2.0 13.01.2022 14:21 Robert Bielecki
B.6743.1033.2021.RB Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej w Garwolinie 1.0 20.12.2021 11:52 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

64 Zgłoszenie budowy sieci gazowej do 0,5 MPa w Pilawie
66 zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w woli rębkowskiej
B.6743.78.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu -doreczenie

Materiały

B.6743.78.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu w Borowiu - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_782022​_gaz.docx 0.09MB
B.6743.78.2022.AC Zgłoszenie - inst. gazu - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_782022.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.01.2022 14:12 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.78.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu -doreczenie 2.0 16.02.2022 08:31 Andrzej Cmiel
B.6743.78.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu -doreczenie 1.0 31.01.2022 14:12 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.89.2022.RB_zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod-kan_Garwolin

Materiały

B.6743.89.2022.RB​_budowa​_sieci​_wod​_kan​_Garwolin​_zgłoszenie​_doręczenie​_bip
B6743892022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_wod-kan​_Wrona​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
B.6743.89.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_wod​_siec​_kan​_Wrona​_Garwolin​_bip
B6743892022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_wod​_siec​_kan​_Wrona​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.02.2022 15:20 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.89.2022.RB_zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod-kan_Garwolin 2.0 27.07.2022 08:49 Robert Bielecki
B.6743.89.2022.RB_zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod-kan_Garwolin 1.0 03.02.2022 15:20 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

145 Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Woli Rębkowskiej

Materiały

Złożenie B.6743.145.2022.AD
145​_Zgłoszenie​_B67431452022AD​_sieć​_gazowa,​_Wola​_Rębkowska.docx 0.10MB
B.6743.145.2022.AD
145​_Rozstrzygnięcie​_gazociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.02.2022 14:02 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
145 Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Woli Rębkowskiej 2.0 30.03.2022 13:30 Aneta Długosz
145 Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Woli Rębkowskiej 1.0 10.02.2022 14:02 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.144.2022.ACn Zgłoszenie doreczenie

Materiały

B.6743.144.2022.AC zgłoszenie doreczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_1442022AC.docx 0.09MB
B.6743.144.2022.AC Zgłoszenie rozstrzygniecie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_1442022.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.02.2022 13:41 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.144.2022.ACn Zgłoszenie doreczenie 2.0 02.03.2022 14:17 Andrzej Cmiel
B.6743.144.2022.ACn Zgłoszenie doreczenie 1.0 10.02.2022 13:41 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

163. Zgłoszenie instalacji gazowej w miejscowości Parcele Rębków

Materiały

Złożenie B.6743.163.2022.AD
163​_​_Zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_bip.docx 0.10MB
B.6743.163.2022.AD
163​_​_Rozstrzygnięcie​_instalacja.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.02.2022 12:46 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
163. Zgłoszenie instalacji gazowej w miejscowości Parcele Rębków 2.0 30.03.2022 13:32 Aneta Długosz
163. Zgłoszenie instalacji gazowej w miejscowości Parcele Rębków 1.0 18.02.2022 12:46 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

200 zgłoszenie budowy sieci gazowej w m. Wola Rębkowska

Materiały

złożenie B.6743.200.2022.AD
2002022​_Zgłoszenie​_sieć​_gazowa​_Wola​_Rębkowska.docx 0.10MB
B.6743.200.2022.AD
200​_Rozstrzygnięcie​_gazociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.02.2022 13:23 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
200 zgłoszenie budowy sieci gazowej w m. Wola Rębkowska 2.0 15.04.2022 09:18 Aneta Długosz
200 zgłoszenie budowy sieci gazowej w m. Wola Rębkowska 1.0 24.02.2022 13:23 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.226.2022.AD zgłoszenie

Materiały

B.6743.226.2022.AD
226.2022​_Zgłoszenie​_sieć​_gazowa​_Miętne.docx 0.10MB
B.6743.226.2022.AD
226​_Rozstrzygnięcie​_gazociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.03.2022 15:30 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.226.2022.AD zgłoszenie 2.0 15.04.2022 09:28 Aneta Długosz
B.6743.226.2022.AD zgłoszenie 1.0 08.03.2022 15:30 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.227.2022.AD budowa sieci gazowej w Rębkowie

11.05.2022

Materiały

B.6743.227.2022.AD
227.2022​_Zgłoszenie​_sieć​_gazowa​_Rębków.docx 0.10MB
B.6743.227.2022.AD
227​_Rozstrzygnięcie​_gazociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.03.2022 15:40 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.227.2022.AD budowa sieci gazowej w Rębkowie 2.0 11.04.2022 14:51 Aneta Długosz
B.6743.227.2022.AD budowa sieci gazowej w Rębkowie 1.0 08.03.2022 15:40 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.231.2022.RB zgłoszenie doręczenie instalacja gazWspólnota Mieszkaniowa Garwolin bip

Materiały

B.6743.231.2022.RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_budowa​_inst​_gazowa​_WM​_Garwolin
B67432312022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_instalacja​_gaz​_Wspólnota​_Mieszkaniowa​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
B.6743.231.2022.RB​_rozstrzygnięcie​_instalacja​_gaz​_bud​_wielorodzinny​_WM​_Garwolin​_bip
B67432312022RB​_rozstrzygnięcie​_instalacja​_gaz​_bud​_wielorodzinny​_WM​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.03.2022 14:48 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.231.2022.RB zgłoszenie doręczenie instalacja gazWspólnota Mieszkaniowa Garwolin bip 2.0 09.05.2022 15:12 Robert Bielecki
B.6743.231.2022.RB zgłoszenie doręczenie instalacja gazWspólnota Mieszkaniowa Garwolin bip 1.0 14.03.2022 14:48 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.261.2022.AD złożenie budowy sieci gazowej m. Zakącie

Materiały

B.6743.261.2022.AD
2612022​_Zgłoszenie​_sieć​_gazowa​_Zakącie.docx 0.10MB
B.6743.261.2022.AD
261​_Rozstrzygnięcie​_gazociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.03.2022 10:36 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.261.2022.AD złożenie budowy sieci gazowej m. Zakącie 2.0 11.04.2022 14:58 Aneta Długosz
B.6743.261.2022.AD złożenie budowy sieci gazowej m. Zakącie 1.0 15.03.2022 10:36 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.262.2022.AD Zgłoszenie budowy sieci gazowej w m. Zakącie
B.6743.260.2022.RB zgloszenie_doreczenie_siec_kan_sanit_PKP_SA_Laskarzew_bip

Materiały

B.6743.260.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_kan​_sanit​_PKP​_SA​_Łaskarzew​_bip
B67432602022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_kan​_sanit​_PKP​_SA​_Łaskarzew​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.03.2022 11:06 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.260.2022.RB zgloszenie_doreczenie_siec_kan_sanit_PKP_SA_Laskarzew_bip 1.0 15.03.2022 11:06 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.286.2022.ES

Materiały

B.6743.286.2022.ES doręczenie
286ES​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.09MB
286 rozstrzygnięcie
286​_​_rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67432862022ES.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.03.2022 14:44 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.286.2022.ES 2.0 07.04.2022 09:19 Edyta Sobkowicz
B.6743.286.2022.ES 1.0 17.03.2022 14:44 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.281.2022.AD zgłoszenie instalacj gazowej dla potzrb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Czyszkówek

Materiały

B.6743.281.2022.AD
281​_​_zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2022 12:24 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.281.2022.AD zgłoszenie instalacj gazowej dla potzrb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Czyszkówek 1.0 18.03.2022 12:24 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.295.2022.AD Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Miętne gm. Garwolin

Materiały

B.6743.295.2022.AD
295​_​_zgłoszenie​_sieć​_wodociągowa​_i​_kanalizacyjna.docx 0.10MB
B.6743.295.2022.AD
295​_Rozstrzygnięcie​_sieć​_kanalizacyjna​_i​_wodociągowa.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.03.2022 15:45 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.295.2022.AD Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Miętne gm. Garwolin 2.0 05.05.2022 10:35 Aneta Długosz
B.6743.295.2022.AD Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Miętne gm. Garwolin 1.0 21.03.2022 15:45 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

345 Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego w m. Sobolew gm. Sobolew

Materiały

Zlożenie B.6743.345.2022.MR
Zlożenie​_B67433452022MR.docx 0.09MB
345 Rozstrzygnięcie
345​_Rozstrzygnięcie.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2022 14:21 Magdalena Rudnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
345 Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego w m. Sobolew gm. Sobolew 2.0 22.04.2022 11:26 Magdalena Rudnik
345 Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego w m. Sobolew gm. Sobolew 1.0 31.03.2022 14:21 Magdalena Rudnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.366.2022.AD zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
B.6743.368.2022.AD budowa sieci gazowe wm. Wola Rębkowska gm. Garwolin

Materiały

B.6743.368.2022.AD
368​_Rozstrzygnięcie​_gazociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.04.2022 13:43 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.368.2022.AD budowa sieci gazowe wm. Wola Rębkowska gm. Garwolin 2.0 23.05.2022 12:18 Aneta Długosz
B.6743.368.2022.AD budowa sieci gazowe wm. Wola Rębkowska gm. Garwolin 1.0 07.04.2022 13:43 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.371.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_gazu_sc_PSG_Garwolin_bip

Materiały

B.6743.371.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_gazu​_sc​_PSG​_Garwolin​_bip
B67433712022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_gazu​_sc​_PSG​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.04.2022 15:58 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.371.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_gazu_sc_PSG_Garwolin_bip 1.0 08.04.2022 15:58 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.384.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_instalacja_gaz_Piesio_Garwolin_bip

Materiały

B.6743.384.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_instalacja​_gaz​_Piesio​_Garwolin​_bip
B67433842022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_instalacja​_gaz​_Piesio​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
B.6743.384.2022.RB​_rozstrzygnięcie​_instalacja​_gaz​_Piesio​_Garwolin​_bip
B67433842022RB​_rozstrzygnięcie​_instalacja​_gaz​_Piesio​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.04.2022 12:18 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.384.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_instalacja_gaz_Piesio_Garwolin_bip 2.0 27.05.2022 14:58 Robert Bielecki
B.6743.384.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_instalacja_gaz_Piesio_Garwolin_bip 1.0 11.04.2022 12:18 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.416.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_wod_siec_sanit_Ochnik_Inwest_Garwolin_II_bip

Materiały

B.6743.416.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_wod​_siec​_sanit​_Ochnik​_Inwest​_II​_Garwolin​_bip
B67434162022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_wod​_siec​_sanit​_Ochnik​_Inwest​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
B.6743.416.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_wod​_siec​_kan​_Ochnik​_Zamojska​_Garwolin​_bip
B67434162022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_wod​_siec​_kan​_Ochnik​_Zamojska​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
B.6743.416.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_wod-kan​_Ochnik​_Zamojska​_Garwolin​_bip
B67434162022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_wod-kan​_Ochnik​_Zamojska​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2022 15:34 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.416.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_wod_siec_sanit_Ochnik_Inwest_Garwolin_II_bip 3.0 07.07.2022 11:52 Robert Bielecki
B.6743.416.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_wod_siec_sanit_Ochnik_Inwest_Garwolin_II_bip 2.0 07.07.2022 11:19 Robert Bielecki
B.6743.416.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_wod_siec_sanit_Ochnik_Inwest_Garwolin_II_bip 1.0 22.04.2022 15:34 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.417.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_wod_Stoń_Garwolin_bip

Materiały

B.6743.417.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_wod​_Stoń​_Garwolin​_bip
B67434172022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_wod​_Stoń​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
B.6743.417.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_wod​_Stoń​_Garwolin​_bip
B67434172022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_wod​_Stoń​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.04.2022 12:11 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.417.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_wod_Stoń_Garwolin_bip 2.0 18.05.2022 14:58 Robert Bielecki
B.6743.417.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_wod_Stoń_Garwolin_bip 1.0 25.04.2022 12:11 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

432 Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Wilkowyi i Zakąciu

Materiały

B.6743.432.2022.AD
432​_Rozstrzygnięcie​_gazociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.04.2022 13:02 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
432 Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Wilkowyi i Zakąciu 2.0 23.05.2022 10:41 Aneta Długosz
432 Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Wilkowyi i Zakąciu 1.0 28.04.2022 13:02 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.434.2022.AD zgłoszenie sieci wodociągowej w m. Sulbiny gm. Garwolin

Materiały

b.6743.434.2022.ad
434​_Dębowski​_​_Rozstrzygnięcie​_wodociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2022 14:20 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.434.2022.AD zgłoszenie sieci wodociągowej w m. Sulbiny gm. Garwolin 2.0 20.05.2022 15:03 Aneta Długosz
B.6743.434.2022.AD zgłoszenie sieci wodociągowej w m. Sulbiny gm. Garwolin 1.0 29.04.2022 14:20 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

379 Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w m. Leokadia gm. Łaskarzew

Materiały

Złożenie B.6743.379.2022.MR
Złożenie​_B67433792022MR.docx 0.09MB
379 Rozstrzygnięcia
379​_Rozstrzygnięcia.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.05.2022 13:46 Magdalena Rudnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
379 Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w m. Leokadia gm. Łaskarzew 2.0 02.05.2022 13:55 Magdalena Rudnik
379 Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w m. Leokadia gm. Łaskarzew 1.0 02.05.2022 13:46 Magdalena Rudnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

b.6743.445.2022.AD zgłoszenie budynku mieszkalnego do 70m2
B.6743.451.2022.AD budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2
B.6743.471.2022.AC zgłoszenie-doreczenie, instalacja zbiornikowa gazu

Materiały

B.6743.471.2022.AC zgłoszenie złożenie zbiornikowej istalacji gazu
zgłoszenie​_doręczenie​_4712022AC.docx 0.09MB
B.6743.471.2022.ACinstalacja zbiornikowa - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_4712022.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.05.2022 15:30 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.471.2022.AC zgłoszenie-doreczenie, instalacja zbiornikowa gazu 2.0 27.05.2022 10:18 Andrzej Cmiel
B.6743.471.2022.AC zgłoszenie-doreczenie, instalacja zbiornikowa gazu 1.0 12.05.2022 15:30 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.478.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_wod_Gmina_Łaskarzew_bip

Materiały

B.6743.478.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_wod​_Gmina​_Łaskarzew​_bip
B67434782022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_wod​_Gmina​_Łaskarzew​_bip.docx 0.10MB
B.6743.478.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_wod​_Gmina​_Łaskarzew​_bip
B67434782022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_wod​_Gmina​_Łaskarzew​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.05.2022 12:07 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.478.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_wod_Gmina_Łaskarzew_bip 2.0 17.05.2022 10:03 Robert Bielecki
B.6743.478.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_wod_Gmina_Łaskarzew_bip 1.0 16.05.2022 12:07 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.506.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_gaz_PSG_Łaskarzew_bip

Materiały

B.6743.506.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_gaz​_PSG​_Łaskarzew​_bip
B67435062022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_gaz​_PSG​_Łaskarzew​_bip.docx 0.10MB
B.6743.506.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_gaz​_PSG​_Łaskarzew​_bip
B67435062022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_gaz​_PSG​_Łaskarzew​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.05.2022 14:42 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.506.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_gaz_PSG_Łaskarzew_bip 2.0 08.06.2022 12:11 Robert Bielecki
B.6743.506.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_gaz_PSG_Łaskarzew_bip 1.0 27.05.2022 14:42 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.567.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_wod_kan_PWiK_Garwolin_bip

Materiały

B.6743.567.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_wod​_kan​_PWiK​_Garwolin​_bip
B67435672022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_wod​_kan​_PWiK​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
B.6743.567.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_wod​_kan​_PWiK​_Garwolin​_bip
B67435672022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_wod​_kan​_PWiK​_Garwolin​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.06.2022 15:09 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.567.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_wod_kan_PWiK_Garwolin_bip 2.0 27.07.2022 09:33 Robert Bielecki
B.6743.567.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_wod_kan_PWiK_Garwolin_bip 1.0 20.06.2022 15:09 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.573.2022.AC Zgłoszenie inst gazu - złożenie

Materiały

B.6743.573.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu - złożenie
zgłoszenie​_doręczenie​_5732022AC.docx 0.09MB
B.6743.573.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_5732022.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.06.2022 13:10 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.573.2022.AC Zgłoszenie inst gazu - złożenie 2.0 04.07.2022 13:49 Andrzej Cmiel
B.6743.573.2022.AC Zgłoszenie inst gazu - złożenie 1.0 22.06.2022 13:10 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.601.2022.AC zgłoszenie instalacji gazu

Materiały

B.6743.601.2022.AC, zgłoszenie - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_6012022AC.docx 0.09MB
B.6743.601.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_6012022.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.06.2022 15:01 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.601.2022.AC zgłoszenie instalacji gazu 2.0 15.07.2022 08:05 Andrzej Cmiel
B.6743.601.2022.AC zgłoszenie instalacji gazu 1.0 28.06.2022 15:01 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.602.2022.AC zgłoszenie instalacji gazu

Materiały

B.6743.602.2022.AC, zgłoszenie-doreczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_6022022AC.docx 0.09MB
B.6743.602.2022.AC Zghłoszenie inst. gazu - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_6022022.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.06.2022 15:06 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.602.2022.AC zgłoszenie instalacji gazu 2.0 15.07.2022 08:09 Andrzej Cmiel
B.6743.602.2022.AC zgłoszenie instalacji gazu 1.0 28.06.2022 15:06 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.597.2022.AD zgłoszenie instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Materiały

zgłoszenie instalacji gazu
597​_zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_bip.docx 0.10MB
B.6743.597.2022.AD
Rozstrzygnięcie​_B67435972022AD​_inst​_gazu​_Wola​_Rębkowska.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.06.2022 15:22 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.597.2022.AD zgłoszenie instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2.0 20.07.2022 10:01 Marek Włodarczyk
B.6743.597.2022.AD zgłoszenie instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego 1.0 29.06.2022 15:22 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.609.2022.AD zgłoszenie sieci gazowej ś/c w Górkch i Parcele Rębków gm. Garwolin

Materiały

B.6743.609.2022.AD
6092022​_Zgłoszenie​_sieć​_gazowa​_Górki​_i​_Parcele​_Rębków.docx 0.10MB
B.6743.609.2022.AD
609​_​_Rozstrzygnięcie​_gazociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.06.2022 15:31 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.609.2022.AD zgłoszenie sieci gazowej ś/c w Górkch i Parcele Rębków gm. Garwolin 2.0 11.10.2022 12:56 Aneta Długosz
B.6743.609.2022.AD zgłoszenie sieci gazowej ś/c w Górkch i Parcele Rębków gm. Garwolin 1.0 30.06.2022 15:31 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.649.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu - doręczenie

Materiały

B6743.649.2022.AC zgłoszenie inst. gazu, doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_6492022AC.docx 0.09MB
B.6743.649.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_6492022.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.07.2022 09:31 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.649.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu - doręczenie 2.0 02.08.2022 09:37 Andrzej Cmiel
B.6743.649.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu - doręczenie 1.0 14.07.2022 09:31 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.651.2022.AC Zgłoszenie instalacji gazu -doręczenie

Materiały

B.6743.651.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu, doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_6512022AC.docx 0.09MB
B.6743.651.2022.AC zgłoszenie inst gazy - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_6512022.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.07.2022 09:46 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.651.2022.AC Zgłoszenie instalacji gazu -doręczenie 2.0 02.08.2022 08:06 Andrzej Cmiel
B.6743.651.2022.AC Zgłoszenie instalacji gazu -doręczenie 1.0 14.07.2022 09:46 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.655.2022.AC Zgłoszenie bud. kanalizacji -doreczenie

Materiały

B.6743.655.2022.AC Zgłoszenie sieci kanalizacyjnej
Zgłoszenie​_sieci​_kan​_6552022​_gm​_Borowie.docx 0.10MB
B.6743.655.2022.AC. Zgłoszenie sieci kan . - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_-​_rozstrzyg,​_6552022​_GBorowie.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.07.2022 13:57 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.655.2022.AC Zgłoszenie bud. kanalizacji -doreczenie 2.0 04.08.2022 09:02 Andrzej Cmiel
B.6743.655.2022.AC Zgłoszenie bud. kanalizacji -doreczenie 1.0 14.07.2022 13:57 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

663 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w m. Pilawa

Materiały

663 Złożenie B.6743.663..2022.MW
B67436632022MW​_zgłoszenie​_dom​_do​_70m​_Pilawa.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.07.2022 09:57 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Włodarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
663 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w m. Pilawa 1.0 21.07.2022 09:57 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.672.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_kan_Miasto_Łaskarzew_bip

Materiały

B.6743.672.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_kan​_Miasto​_Łaskarzew​_bip
B67436722022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_kan​_Miasto​_Łaskarzew​_bip.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.07.2022 14:01 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.672.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_kan_Miasto_Łaskarzew_bip 1.0 26.07.2022 14:01 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

696 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Unin-Kolonia gm. Garwolin

Materiały

B.6743.696.2022.AD
696​_Rozstrzygnięcie​_wodociąg​_Unin​_Kolonia.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.07.2022 15:45 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
696 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Unin-Kolonia gm. Garwolin 2.0 16.08.2022 15:40 Aneta Długosz
696 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Unin-Kolonia gm. Garwolin 1.0 26.07.2022 15:45 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.699.2022.AC zgłoszenie inst. gazu-doręczenie

Materiały

B.6743.699.2022.AC zgłoszenie inst. gazu- doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_6992022AC.docx 0.09MB
B.6743.699.2022.AC Zgłoszenie inst gazu - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_6992022.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.07.2022 15:32 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.699.2022.AC zgłoszenie inst. gazu-doręczenie 2.0 16.08.2022 13:16 Andrzej Cmiel
B.6743.699.2022.AC zgłoszenie inst. gazu-doręczenie 1.0 28.07.2022 15:32 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.700.2022.AC Zgłoszenie - doręczenie

Materiały

B.6743.700.2022.AC Zgłoszenie przyłącza i zbniornika gazu płynnego - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_7002022AC.docx 0.09MB
B.6743.700.2022.AC Zgłoszenie instalacji gazu - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_7002022.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.07.2022 15:41 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.700.2022.AC Zgłoszenie - doręczenie 2.0 16.08.2022 14:03 Andrzej Cmiel
B.6743.700.2022.AC Zgłoszenie - doręczenie 1.0 28.07.2022 15:41 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.704.2022.RB Zgłoszenie sieci wod-kan - doręczenie

Materiały

B.6743.704.2022.RB zgłoszenie sieci wod-kan-doręczenie
Zgłoszenie​_sieci​_wod-kan​_7042022​_-​_doręczenie.docx 0.10MB
B.6743.704.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_sieci​_wod​_kan​_Makolus​_Mucha​_Garwolin
B67437042022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_sieci​_wod​_kan​_Makolus​_Mucha​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.07.2022 11:22 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.704.2022.RB Zgłoszenie sieci wod-kan - doręczenie 2.0 03.10.2022 14:19 Robert Bielecki
B.6743.704.2022.RB Zgłoszenie sieci wod-kan - doręczenie 1.0 29.07.2022 11:22 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

701 instalacja gazu Wola Rębkowska

Materiały

B.6743.701.2022.AD
Rozstrzygnięcie​_B67437012022AD​_inst​_gazu​_Wola​_Rębkowska.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.07.2022 13:18 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
701 instalacja gazu Wola Rębkowska 2.0 21.09.2022 12:13 Aneta Długosz
701 instalacja gazu Wola Rębkowska 1.0 29.07.2022 13:18 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

702 instalacja gazu Miętne, gm. Garwolin

Materiały

B.6743.702.2022.AD
Zgłoszenie​_B67437022022AD​_instalacja​_gazowa​_Miętne.docx 0.10MB
B.6743.702.2022.AD
Rozstrzygnięcie​_B67437022022AD​_inst​_gazu​_Miętne.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.07.2022 13:19 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
702 instalacja gazu Miętne, gm. Garwolin 2.0 16.08.2022 15:41 Aneta Długosz
702 instalacja gazu Miętne, gm. Garwolin 1.0 29.07.2022 13:19 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.724.2022.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_wew_zew_inst_gaz_mieszk_Gadoś_Garwolin

Materiały

B.6743.724.2022.RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_wew​_zew​_inst​_gaz​_mieszk​_Gadoś​_Garwolin
B67437242022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_wew​_zew​_inst​_gaz​_mieszk​_Gadoś​_Garwolin.docx 0.10MB
B.67403.724.2022.RB Zgłoszenie inst. gazu W Garwolinie, dz. Nr 6381/4 - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_7242022.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.08.2022 15:21 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.724.2022.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_wew_zew_inst_gaz_mieszk_Gadoś_Garwolin 2.0 25.08.2022 10:28 Andrzej Cmiel
B.6743.724.2022.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_wew_zew_inst_gaz_mieszk_Gadoś_Garwolin 1.0 03.08.2022 15:21 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.648.2022.AC Zgłoszenie - doręczenie

Materiały

B.6743.648.2022.AC Zgłoszenie inst.. gazu, doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_6482022AC.docx 0.09MB
B.6743.648.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_6482022.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.07.2022 09:25 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.648.2022.AC Zgłoszenie - doręczenie 2.0 02.08.2022 09:12 Andrzej Cmiel
B.6743.648.2022.AC Zgłoszenie - doręczenie 1.0 14.07.2022 09:25 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.754.2022.RB. Zgłoszenie inst. gazu - doręczenie

Materiały

B.6743.754.2022.RB Zgłoszenie inst. gazu w Łaskarzewie -doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_7542022RB.docx 0.09MB
B.6743.754.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_wew​_inst​_gaz​_bud​_jedn​_Zdunek​_Łaskarzew
B67437542022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_wew​_inst​_gaz​_bud​_jedn​_Zdunek​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.08.2022 08:04 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.754.2022.RB. Zgłoszenie inst. gazu - doręczenie 2.0 23.09.2022 15:49 Robert Bielecki
B.6743.754.2022.RB. Zgłoszenie inst. gazu - doręczenie 1.0 18.08.2022 08:04 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.757.2022.RB Zgłoszenie sieci wod. - doręczenmie

Materiały

B.6743.757.2022.AC Zgłoszenie sieci wodociągowej - doręczenie
Zgłoszenie​_sieci​_wod​_7572022​_Garwolin.docx 0.10MB
B.6743.757.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_wod​_Targonscy​_Garwolin
B67437572022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_siec​_wod​_Targonscy​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.08.2022 14:08 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.757.2022.RB Zgłoszenie sieci wod. - doręczenmie 2.0 26.09.2022 10:35 Robert Bielecki
B.6743.757.2022.RB Zgłoszenie sieci wod. - doręczenmie 1.0 18.08.2022 14:08 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.774.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu w Głoskowie - doręczenie

Materiały

B.6743.774.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_7742022AC.docx 0.09MB
B6743.774.2022.AC zgłoszenie inst gazowej w Głoskowie - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_7742022AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.08.2022 13:11 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.774.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu w Głoskowie - doręczenie 2.0 09.09.2022 14:52 Andrzej Cmiel
B.6743.774.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu w Głoskowie - doręczenie 1.0 24.08.2022 13:11 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.776.2022.RB Zgłoszenie przebudowi inst. gazu w Sądzie Rejonowym w Garwolinieie

Materiały

B.67843.776.2022.RB Zgłoszenie przebudowi inst gazu w Sądzie Rejonowym w Garwolinie - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_7762022RB.docx 0.09MB
B.6743.776.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_przeb​_inst​_gaz​_bud​_Sąd​_Apelacyjny​_Garwolin
B67437762022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_przeb​_inst​_gaz​_bud​_Sąd​_Apelacyjny​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.08.2022 13:31 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.776.2022.RB Zgłoszenie przebudowi inst. gazu w Sądzie Rejonowym w Garwolinieie 2.0 29.09.2022 13:32 Robert Bielecki
B.6743.776.2022.RB Zgłoszenie przebudowi inst. gazu w Sądzie Rejonowym w Garwolinieie 1.0 24.08.2022 13:31 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.778.2022.RB Zgłoszenie bud. instalacj gazu w Łaskarzewie dz. Nr 3854 - doreczenie

Materiały

B.6743.778.2022.RB Zgłoszenie inst. gazu w Łaskarzewie dz. Nr 3854 - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_7782022RB.docx 0.09MB
B.6743.778.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_wew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Walicki​_Łaskarzew
B67437782022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_wew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Walicki​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.08.2022 13:34 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ropbert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.778.2022.RB Zgłoszenie bud. instalacj gazu w Łaskarzewie dz. Nr 3854 - doreczenie 2.0 29.09.2022 12:18 Robert Bielecki
B.6743.778.2022.RB Zgłoszenie bud. instalacj gazu w Łaskarzewie dz. Nr 3854 - doreczenie 1.0 24.08.2022 13:34 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.800.2022.AD zgłoszenie instalacj gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Materiały

B.6743.800.2022.AD
Zgłoszenie​_B67438002022AD​_instalacja​_gazowa​_Sławiny.docx 0.10MB
B.6743.800.2022.AD
Rozstrzygnięcie​_B67438002022AD​_inst​_gazu​_Sławiny.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.09.2022 15:04 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.800.2022.AD zgłoszenie instalacj gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2.0 31.10.2022 12:45 Aneta Długosz
B.6743.800.2022.AD zgłoszenie instalacj gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego 1.0 01.09.2022 15:04 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

815 Zgloszenie budowy instalacji gazowej

Materiały

815 zgłoszenie
815ES​_​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.09MB
815 Rozstrzygnięcie
815​_rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67438152022ES.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.09.2022 11:44 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
815 Zgloszenie budowy instalacji gazowej 3.0 27.09.2022 10:24 Edyta Sobkowicz
815 Zgloszenie budowy instalacji gazowej 2.0 06.09.2022 12:42 Edyta Sobkowicz
815 Zgloszenie budowy instalacji gazowej 1.0 06.09.2022 11:44 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.823.2022.AD zgłoszenie sieci gazowej Miętne, Wola Rebkowska, Krystyna

Materiały

B.6743.823.2022.AD
8232022​_Zgłoszenie​_sieć​_gazowa​_Wola​_Rebkowska,​_Miętne,​_Krystyna.docx 0.10MB
B.6743.823.2022.AD zgłoszenie sieci gazowej
823​_Rozstrzygnięcie​_gazociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.09.2022 15:39 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.823.2022.AD zgłoszenie sieci gazowej Miętne, Wola Rebkowska, Krystyna 2.0 13.10.2022 12:27 Aneta Długosz
B.6743.823.2022.AD zgłoszenie sieci gazowej Miętne, Wola Rebkowska, Krystyna 1.0 07.09.2022 15:39 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.834.2022.AD zgłoszenie sieci gazowej w m. Godzisz gm. Sobolew

Materiały

B.6743.734.2022.AD
8342022​_Zgłoszenie​_sieć​_gazowa​_Godzisz​_gm​_Sobolew.docx 0.10MB
B.6743.834.2022.AD roztrzygnięcie sieć gazowa w m. Godzisz gm. Sobolew
834​_Rozstrzygnięcie​_gazociąg.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.09.2022 15:15 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.834.2022.AD zgłoszenie sieci gazowej w m. Godzisz gm. Sobolew 2.0 26.10.2022 14:47 Aneta Długosz
B.6743.834.2022.AD zgłoszenie sieci gazowej w m. Godzisz gm. Sobolew 1.0 14.09.2022 15:15 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznego przyłącza średniego napięcia, budowy wolnostojącej stacji transformatorowej w m. Garwolin

Materiały

B.6743.828.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_przył​_energ​_SN​_stacja​_trans​_Szpital​_Maz​_Garwolin
B67438282022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_przył​_energ​_SN​_stacja​_trans​_Szpital​_Maz​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.09.2022 09:32 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznego przyłącza średniego napięcia, budowy wolnostojącej stacji transformatorowej w m. Garwolin 1.0 16.09.2022 09:32 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Garwolin

Materiały

B.6743.830.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_inst​_gaz​_wew​_zew​_bud​_mieszk​_Garwolin
B67438302022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_inst​_gaz​_wew​_zew​_bud​_mieszk​_Garwolin.docx 0.10MB
B.6743.830.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_wew​_zew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Włodarczyk​_Garwolin
B67438302022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_wew​_zew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Włodarczyk​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.09.2022 09:47 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Garwolin 2.0 04.10.2022 14:29 Robert Bielecki
Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Garwolin 1.0 16.09.2022 09:47 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.840.2022.AC Zgłoszenie wew. inst. gazu w m. Glinki - doreczenie

Materiały

B.6743.840.2022.AC Zgłoszenie wew. inst. gazowej w m. Glinki - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_8402022AC.docx 0.09MB
B.6743.840.AC zgłoszenie instalacj gazowej dla remizy w Glinkach - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_8402022AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.09.2022 08:08 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.840.2022.AC Zgłoszenie wew. inst. gazu w m. Glinki - doreczenie 2.0 07.10.2022 08:17 Andrzej Cmiel
B.6743.840.2022.AC Zgłoszenie wew. inst. gazu w m. Glinki - doreczenie 1.0 20.09.2022 08:08 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

851 Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej Lipówki, gm. Pilawa

Materiały

Zgłoszenie B.6743.851.2022.MW
B67438512022MW,​_zgłoszenie​_budowy​_sieci​_elektroenergetycznej​_Lipówki.pdf 0.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.09.2022 12:25 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Włodarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
851 Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej Lipówki, gm. Pilawa 1.0 22.09.2022 12:25 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

859 Zgłoszenie instalacji gazu w m. Ruda Talubska, gm. Garwolin

Materiały

B.6743.859.2022.AD instalacja gazu w m. Ruda Talubska
Rozstrzygnięcie​_B67438592022AD​_inst​_gazu​_Ruda​_Talubska.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2022 12:53 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
859 Zgłoszenie instalacji gazu w m. Ruda Talubska, gm. Garwolin 2.0 13.10.2022 12:29 Aneta Długosz
859 Zgłoszenie instalacji gazu w m. Ruda Talubska, gm. Garwolin 1.0 23.09.2022 12:53 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.870.2022.AD

Materiały

Zgłoszenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Wola Rębkowska
B67438702022AD,​_zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_Wola​_Rębkowska.docx 0.10MB
Rozstrzygnięcie​_B67438702022AD​_inst​_gazu​_Wola​_Rębkowska
Rozstrzygnięcie​_B67438702022AD​_inst​_gazu​_Wola​_Rębkowska.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.09.2022 14:20 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.870.2022.AD 2.0 18.10.2022 11:38 Aneta Długosz
B.6743.870.2022.AD 1.0 28.09.2022 14:20 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.871.2022.AD

Materiały

B.6743.871.2022.AD Zgłoszenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Rębków
B67438712022AD,​_zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_Rębków.docx 0.10MB
Rozstrzygnięcie​_B6743.871.2022AD​_inst​_gazu​_Rębków
Rozstrzygnięcie​_B67438712022AD​_inst​_gazu​_Rębków.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.09.2022 14:24 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Dugosy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.871.2022.AD 2.0 18.10.2022 11:39 Aneta Długosz
B.6743.871.2022.AD 1.0 28.09.2022 14:24 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.872.2022.AD

Materiały

Zgłoszenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Wola Rębkowska
B67438722022AD,​_zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_Wola​_Rębkowska.docx 0.10MB
Rozstrzygnięcie​_B6743.872.2022AD​_inst​_gazu​_Wola​_Rębkowska
Rozstrzygnięcie​_B67438722022AD​_inst​_gazu​_Wola​_Rębkowska.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.09.2022 14:25 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Dugosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.872.2022.AD 2.0 18.10.2022 11:40 Aneta Długosz
B.6743.872.2022.AD 1.0 28.09.2022 14:25 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.863.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_inst_gaz_bud_mieszk_Sekuła_Garwolin

Materiały

B.6743.863.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Sekuła​_Garwolin
B67438632022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Sekuła​_Garwolin.docx 0.10MB
B.6743.863.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_inst​_gazu​_bud​_mieszk​_Sekuła​_Garwolin
B67438632022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_inst​_gazu​_bud​_mieszk​_Sekuła​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.09.2022 15:46 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.863.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_inst_gaz_bud_mieszk_Sekuła_Garwolin 2.0 18.10.2022 09:05 Robert Bielecki
B.6743.863.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_inst_gaz_bud_mieszk_Sekuła_Garwolin 1.0 28.09.2022 15:46 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.879.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_inst_gaz_bud_mieszk_Sadowska_Łaskarzew

Materiały

B.6743.879.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Sadowska​_Łaskarzew
B67438792022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Sadowska​_Łaskarzew.docx 0.10MB
B.6743.879.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_inst​_gazu​_bud​_mieszk​_Sadowska​_Łaskarzew
B67438792022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_inst​_gazu​_bud​_mieszk​_Sadowska​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.09.2022 11:05 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.879.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_inst_gaz_bud_mieszk_Sadowska_Łaskarzew 2.0 03.11.2022 15:40 Robert Bielecki
B.6743.879.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_inst_gaz_bud_mieszk_Sadowska_Łaskarzew 1.0 30.09.2022 11:05 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.897.2022.AC zgłoszenie inst. gazu Górzno dz. Nr 626 -doręczenie

Materiały

B.6743.897.2022.AC Zgłoszenie instalacji gazu Górzno, dz. Nr 626
zgłoszenie​_doręczenie​_8972022AC.docx 0.09MB
B.6743.897.2022.AC Zgłoszenie inst gazu w Górznie - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_8972022AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.10.2022 11:12 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.897.2022.AC zgłoszenie inst. gazu Górzno dz. Nr 626 -doręczenie 2.0 25.10.2022 13:13 Andrzej Cmiel
B.6743.897.2022.AC zgłoszenie inst. gazu Górzno dz. Nr 626 -doręczenie 1.0 06.10.2022 11:12 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.864.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_gaz_sc_PSG_Mickiewicza_Garwolin

Materiały

B.6743.864.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_gaz​_sc​_PSG​_Mickiewicza​_Garwolin
B67438642022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_gaz​_sc​_PSG​_Mickiewicza​_Garwolin.docx 0.10MB
B.6743.864.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_sieci​_gazu​_sc​_PSG​_Mickiewicza​_Garwolin
B67438642022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_sieci​_gazu​_sc​_PSG​_Mickiewicza​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.09.2022 16:01 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.864.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_gaz_sc_PSG_Mickiewicza_Garwolin 2.0 07.10.2022 15:56 Robert Bielecki
B.6743.864.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_gaz_sc_PSG_Mickiewicza_Garwolin 1.0 28.09.2022 16:01 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.907.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu w Górznie

Materiały

B.6743.907.2022.AC Zgłoszenie inst gazu w Górznie
zgłoszenie​_doręczenie​_9072022AC.docx 0.09MB
B.6743.907.2022.AC zgłoszenie inst. gazu w Górznie - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_9072022AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.10.2022 12:49 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.907.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu w Górznie 2.0 28.10.2022 08:08 Andrzej Cmiel
B.6743.907.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu w Górznie 1.0 10.10.2022 12:49 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.908.2022.AC zgłoszenie inst. gazu w Przykorach

Materiały

B.6743.908.2022.AC Zgłoszenie instalacji gazowej w Przykorach
zgłoszenie​_doręczenie​_8982022AC.docx 0.09MB
B.6743.908.2022.AC Zgłoszenie insdtalacji gazu w Przykorach - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_9082022AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.10.2022 12:52 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.908.2022.AC zgłoszenie inst. gazu w Przykorach 2.0 28.10.2022 08:12 Andrzej Cmiel
B.6743.908.2022.AC zgłoszenie inst. gazu w Przykorach 1.0 10.10.2022 12:52 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.898.2022.AD Zgłoszenie sieci gazowej wm. Parcekle Rębków

Materiały

B.6743.898.2022.AD Zgłoszenie sieci gazowej wm. Parcekle Rębków
B67438982022AD,​_zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_Parcele​_Rębków.docx 0.10MB
B.6743.898.2022.AD
Rozstrzygnięcie​_B67438982022AD​_inst​_gazu​_Parcele​_Rębków.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.10.2022 10:18 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.898.2022.AD Zgłoszenie sieci gazowej wm. Parcekle Rębków 2.0 26.10.2022 13:58 Aneta Długosz
B.6743.898.2022.AD Zgłoszenie sieci gazowej wm. Parcekle Rębków 1.0 18.10.2022 10:18 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.992.2022.ES zgłoszenie budowy sieci elektroenergetcznej

Materiały

B.6743.992.2022.ES zgłoszenie budowy sieci elektroenergetcznej
992ES​_​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.09MB
992 Rozstrzygnięcie
992​_​_rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67439922022ES.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.10.2022 13:06 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
EDyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.992.2022.ES zgłoszenie budowy sieci elektroenergetcznej 2.0 14.11.2022 08:18 Edyta Sobkowicz
B.6743.992.2022.ES zgłoszenie budowy sieci elektroenergetcznej 1.0 24.10.2022 13:06 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1186.2022.AD zgłoszenie instalacj gazowej wraz z naziemnym zbiornikiem na gaz

Materiały

B.6743.1186.2022.AD in stalacja gazowa wraz z z naziemnym zbiornikiem na gaz
B674311862022AD,​_zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_Sulbiny.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.11.2022 14:25 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1186.2022.AD zgłoszenie instalacj gazowej wraz z naziemnym zbiornikiem na gaz 1.0 08.11.2022 14:25 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1174.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu w Reducinie - złożenie

Materiały

B.6743.1174.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu w Reducinie - złożenie
zgłoszenie​_doręczenie​_11742022AC.docx 0.09MB
B.6743.1174.2022.AC Zgłoszenie instalacji gazowej w Reducinie - rozstrzygnięvie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_11742022AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.11.2022 07:48 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1174.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu w Reducinie - złożenie 2.0 23.11.2022 08:47 Andrzej Cmiel
B.6743.1174.2022.AC Zgłoszenie inst. gazu w Reducinie - złożenie 1.0 09.11.2022 07:48 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1432.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_kan_sanit_grawit_Miasto_Łaskarzew

Materiały

B.6743.1432.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_kan​_sanit​_graw​_Miasto​_Łaskarzew
B674314322022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_kan​_sanit​_graw​_Miasto​_Łaskarzew.docx 0.10MB
B.6743.1432.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_kan​_sanit​_grawit​_Miasto​_Łaskarzew
B674314322022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_kan​_sanit​_grawit​_Miasto​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.11.2022 15:33 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1432.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_kan_sanit_grawit_Miasto_Łaskarzew 2.0 13.12.2022 15:09 Robert Bielecki
B.6743.1432.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_kan_sanit_grawit_Miasto_Łaskarzew 1.0 28.11.2022 15:33 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1440.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_gaz_sc_PSG_Polna_Garwolin

Materiały

B.6743.1440.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_gaz​_sc​_PSG​_Polna​_Garwolin
B674314402022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_gaz​_sc​_PSG​_Polna​_Garwolin.docx 0.10MB
B.6743.1440.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_sieci​_gaz​_sc​_PSG​_Polna​_Garwolin
B674314402022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_sieci​_gaz​_sc​_PSG​_Polna​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.12.2022 15:46 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1440.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_gaz_sc_PSG_Polna_Garwolin 2.0 29.12.2022 10:40 Robert Bielecki
B.6743.1440.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_gaz_sc_PSG_Polna_Garwolin 1.0 02.12.2022 15:46 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1446.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_bud_gazociągu_sc_PSG_Zygmunty_gm_Łaskarzew

Materiały

B.6743.1446.2022.RB zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_gazociągu​_sc​_PSG​_Zygmunty​_gm​_Łaskarzew
B674314462022RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_gazociągu​_sc​_PSG​_Zygmunty​_gm​_Łaskarzew.docx 0.10MB
B.6743.1446.2022.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_gazociągu​_sc​_PSG​_Zygmunty​_gm​_Łaskarzew
B674314462022RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_gazociągu​_sc​_PSG​_Zygmunty​_gm​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 14:23 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1446.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_bud_gazociągu_sc_PSG_Zygmunty_gm_Łaskarzew 2.0 10.01.2023 15:47 Robert Bielecki
B.6743.1446.2022.RB zgłoszenie_doręczenie_bud_gazociągu_sc_PSG_Zygmunty_gm_Łaskarzew 1.0 12.12.2022 14:23 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1448.2022.AC Zgłoszenie sieci wodociągowej w Górznie - doręczenie

Materiały

B.6743.1448.2022.AC Zgłoszenie sieci wodociągowej w Górznie - doręczenie
Zgłoszenie​_doręczenie​_14482022sieć​_wod.docx 0.10MB
B.6743.1448.2022.AC Zgłoszenie bud. sieci wodociągowej w Górznie - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_14482022AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.12.2022 08:27 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1448.2022.AC Zgłoszenie sieci wodociągowej w Górznie - doręczenie 2.0 28.12.2022 13:55 Andrzej Cmiel
B.6743.1448.2022.AC Zgłoszenie sieci wodociągowej w Górznie - doręczenie 1.0 13.12.2022 08:27 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1455.2022.AC Zgłoszenie instalacji gazowej w Miastkowie K

Materiały

B.6743.1455.2022.AC Zgłoszenie instalacji gazowej w Miastkowie K
zgłoszenie​_doręczenie​_14552022AC.docx 0.09MB
B.6743.1455.2022.AC zgłoszenie bud. wew. zew. instalacji gazu w Miastkowie - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_14552022AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.12.2022 14:53 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1455.2022.AC Zgłoszenie instalacji gazowej w Miastkowie K 2.0 28.12.2022 08:42 Andrzej Cmiel
B.6743.1455.2022.AC Zgłoszenie instalacji gazowej w Miastkowie K 1.0 14.12.2022 14:53 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.18.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_gaz_sc_PSG_Zamojska_Garwolin

Materiały

B.6743.18.2023.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_gaz​_sc​_PSG​_Zamojska​_Garwolin
B6743182023RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_gaz​_sc​_PSG​_Zamojska​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.01.2023 16:07 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.18.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_gaz_sc_PSG_Zamojska_Garwolin 1.0 12.01.2023 16:07 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.18.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_gaz_sc_PSG_Zamojska_Garwolin

Materiały

B.6743.18.2023.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_gaz​_sc​_PSG​_Zamojska​_Garwolin
B6743182023RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_gaz​_sc​_PSG​_Zamojska​_Garwolin.docx 0.10MB
B.6743.18.2023.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_sieć​_gaz​_sc​_PSG​_Zamojska​_Garwolin
B6743182023RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_sieć​_gaz​_sc​_PSG​_Zamojska​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.01.2023 16:01 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.18.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_gaz_sc_PSG_Zamojska_Garwolin 2.0 07.02.2023 13:44 Robert Bielecki
B.6743.18.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_gaz_sc_PSG_Zamojska_Garwolin 1.0 12.01.2023 16:01 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.41.2023.AC Zgłoszenie instalacji gazowej w Jaźwinach - doręczenie

Materiały

B.6740.41.2023.AC Zgłoszenie bud. inst. gazowej, w Jaźwinach
zgłoszenie​_doręczenie​_412023AC.docx 0.09MB
B.6743.41.2023.AC Zgłoszenie instalacji gazu w Jażwinach - rozstrzygnmięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_412023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.01.2023 12:12 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.41.2023.AC Zgłoszenie instalacji gazowej w Jaźwinach - doręczenie 2.0 07.02.2023 13:31 Andrzej Cmiel
B.6743.41.2023.AC Zgłoszenie instalacji gazowej w Jaźwinach - doręczenie 1.0 23.01.2023 12:12 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.53.2023.AC Zgłoszenie instalacji gazu w Samorządkach Kol. - doręczenie

27.01.2023

Materiały

B.6743.53.2023.AC Zgłoszenie instalacji gazu w Samorządkach Kol. - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_532023AC.docx 0.09MB
B.6743.53.2023.AC Zgłoszenie inst. gazu w Samorzadkach Kol.- rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_532023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.02.2023 13:55 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.53.2023.AC Zgłoszenie instalacji gazu w Samorządkach Kol. - doręczenie 1.0 03.02.2023 13:55 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.75.2023.ES Zgłoszenie budowy instalacji gazowej

Materiały

B.6743.75.2023.ES Zgłoszenie budowy instalacji gazowej
752023​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.10MB
B.6743.75.2023.ES Rozstrzygnięcie
752023​_rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_6743752023ES.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.01.2023 09:31 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.75.2023.ES Zgłoszenie budowy instalacji gazowej 2.0 17.02.2023 08:12 Edyta Sobkowicz
B.6743.75.2023.ES Zgłoszenie budowy instalacji gazowej 1.0 31.01.2023 09:31 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.110.2023.ES zgłoszenie bdfowyy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej

Materiały

B.6743.110.2023.ES zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej
1102023​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.10MB
110.2023 rozstrzygnięcie brak wniesienia sprzeciwu B 6743.110.2023.ES
1102023​_rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67431102023ES.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.02.2023 12:54 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.110.2023.ES zgłoszenie bdfowyy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej 2.0 28.02.2023 10:43 Magdalena Rudnik
B.6743.110.2023.ES zgłoszenie bdfowyy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej 1.0 07.02.2023 12:54 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.133.2023.ES budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanej na działce Nr 1708/2 w obrębie ewid. Żelechów.

Materiały

B.6743.133.2023.ES Zgłoszenie budowy budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanej na działce Nr 1708/2 w obrębie ewid. Żelechów.
B.6743.133.2023​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.10MB
133.2023 rozstrzygnięcie brak wniesienia sprzeciwu B 6743.133.2023.ES
1332023​_rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67431332023ES.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.02.2023 14:48 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.133.2023.ES budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanej na działce Nr 1708/2 w obrębie ewid. Żelechów. 2.0 06.03.2023 10:44 Magdalena Rudnik
B.6743.133.2023.ES budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanej na działce Nr 1708/2 w obrębie ewid. Żelechów. 1.0 13.02.2023 14:48 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.143.2023.AC Zgłoszenie instalacji gazowej zbiornikowej w Kujawach - doręczenie

Materiały

B.6743.143.2023.AC Zgłoszenie instalacji zbiornikowej w Kujawach - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_1432023AC.docx 0.09MB
B.6743.143.2023.AC Zgłoszenie instalacji zbiornikowej w Kujawach - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_1432023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.02.2023 08:36 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.143.2023.AC Zgłoszenie instalacji gazowej zbiornikowej w Kujawach - doręczenie 2.0 03.03.2023 08:45 Andrzej Cmiel
B.6743.143.2023.AC Zgłoszenie instalacji gazowej zbiornikowej w Kujawach - doręczenie 1.0 15.02.2023 08:36 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.169.2023.MW Zgłoszenie instalacji zbiornikowej na gaz płynny w Łucznicy, gm. Pilawa

Materiały

B.6743.169.2023.MW złożenie
B67431692023MW,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Łucznica.pdf 0.25MB
B.6743.169.2023.MW rozstrzygnięcie
B67431692023MW,​_rozstrzygnięcie​_inst​_gaz​_Łucznica.pdf 0.42MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.02.2023 13:59 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Włodarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.169.2023.MW Zgłoszenie instalacji zbiornikowej na gaz płynny w Łucznicy, gm. Pilawa 2.0 15.03.2023 08:38 Marek Włodarczyk
B.6743.169.2023.MW Zgłoszenie instalacji zbiornikowej na gaz płynny w Łucznicy, gm. Pilawa 1.0 22.02.2023 13:59 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.170.2023.AC Zgłoszenie instalacji zbiornikowej w Kujawach - doręczenieh

Materiały

B.6743.170.2023.AC Zgłoszenie inst. zbiornikowej w Kujawach
zgłoszenie​_doręczenie​_1702023AC.docx 0.09MB
B.6743.170.2023.AC Zgłoszenie inst zbiornikowej - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_1702023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.02.2023 08:36 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.170.2023.AC Zgłoszenie instalacji zbiornikowej w Kujawach - doręczenieh 2.0 15.03.2023 12:43 Andrzej Cmiel
B.6743.170.2023.AC Zgłoszenie instalacji zbiornikowej w Kujawach - doręczenieh 1.0 23.02.2023 08:36 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.172.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_kan_sanit_Dąbrowa_Wola Łaskarzewska_gm_Łaskarzew

Materiały

B.6743.172.2023.RB zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_kan​_sanit​_Dąbrowa​_Wola Łaskarzewska​_gm​_Łaskarzew
B67431722023RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_siec​_kan​_sanit​_Dąbrowa​_Wola​_Łaskarzewska​_gm​_Łaskarzew.docx 0.10MB
B.6743.172.2023.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_sieć​_kan​_sanit​_Dąbrowa​_Wola​_Łaskarzewska​_Gmina​_Łaskarzew
B67431722023RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_sieć​_kan​_sanit​_Dąbrowa​_Wola​_Łaskarzewska​_Gmina​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.02.2023 13:36 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.172.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_kan_sanit_Dąbrowa_Wola Łaskarzewska_gm_Łaskarzew 2.0 22.03.2023 13:36 Robert Bielecki
B.6743.172.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_siec_kan_sanit_Dąbrowa_Wola Łaskarzewska_gm_Łaskarzew 1.0 23.02.2023 13:36 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.192.2023.MW zgłoszenie budowy instalacji gazu dla budynku mieszkalnego i gospodarczego w m. Parysów

Materiały

B.6743.192.2023.MW złożenie
B67431922023MW,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Parysów.pdf 0.25MB
B.6743.192.2023.MW rozstzrygnięcie
B67431922023MW,​_rozstrzygnięcie​_inst​_gaz​_Parysów1.pdf 0.42MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.02.2023 15:08 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Włodarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.192.2023.MW zgłoszenie budowy instalacji gazu dla budynku mieszkalnego i gospodarczego w m. Parysów 2.0 20.03.2023 15:40 Marek Włodarczyk
B.6743.192.2023.MW zgłoszenie budowy instalacji gazu dla budynku mieszkalnego i gospodarczego w m. Parysów 1.0 28.02.2023 15:08 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

233 Zgłoszenie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszklanym jednorodzinnym w m. Sobolew

10.03.2023

Materiały

233 Informacja o zgłoszeniu - zlożenie
233​_Informacja​_o​_zgłoszeniu​_-​_zlożenie.docx 0.09MB
233 rozstrzygnięcie
233​_Informacja​_o​_zgłoszeniu​_-​_rozstrzygnięcie.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.03.2023 10:32 Magdalena Rudnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
233 Zgłoszenie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszklanym jednorodzinnym w m. Sobolew 2.0 29.03.2023 10:44 Magdalena Rudnik
233 Zgłoszenie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszklanym jednorodzinnym w m. Sobolew 1.0 14.03.2023 10:32 Magdalena Rudnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

255 Zgłoszenie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem gazu o poj.2700 l wraz z instalacją wewnętrzną gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Godzisz

Materiały

255 Informacja o zgłoszeniu - złożenie
255​_Informacja​_o​_zgłoszeniu​_-​_złożenie.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.03.2023 12:43 Magdalena Rudnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
255 Zgłoszenie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem gazu o poj.2700 l wraz z instalacją wewnętrzną gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Godzisz 1.0 15.03.2023 12:43 Magdalena Rudnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.253.2023.AC Zgłoszenie budowy wew. i zew. instalacji gazowej w Głoskowie - złożenie

Materiały

B.6743.253.2023.AC Zgłoszenie bud. wew. i zew. instalacj gazowej w Głoskowie - złożenie
zgłoszenie​_doręczenie​_2532023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.03.2023 13:01 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.253.2023.AC Zgłoszenie budowy wew. i zew. instalacji gazowej w Głoskowie - złożenie 1.0 15.03.2023 13:01 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.267.2023.ES zgłoszenie budowy instalacji gazowej
B.6743.199.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod_Młynarczyk_Mickiewicza_Garwolin

Materiały

B.6743.199.2023.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_wod​_Młynarczyk​_Mickiewicza​_Garwolin
B67431992023RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_wod​_Młynarczyk​_Mickiewicza​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.03.2023 11:30 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.199.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod_Młynarczyk_Mickiewicza_Garwolin 1.0 21.03.2023 11:30 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.300.2023.MW zgłoszenie budowy instalacji gazu dla bud. mieszkalnego w m. Trąbki

Materiały

B.6743.300.2023.MW złożenie
B67433002023MW,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Trąbki.pdf 0.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.03.2023 11:46 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Włodarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.300.2023.MW zgłoszenie budowy instalacji gazu dla bud. mieszkalnego w m. Trąbki 1.0 28.03.2023 11:46 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.303.2023.AC Zgłoszenie instalacj zbiornikowej w Gościewiczu - doreczenie

Materiały

B.6743.303.2023.AC Zgłoszenie instalacji zbiornikowej -doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_2242023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.03.2023 12:43 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.303.2023.AC Zgłoszenie instalacj zbiornikowej w Gościewiczu - doreczenie 1.0 28.03.2023 12:43 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.316.2023.AD zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

Materiały

B.6743.316.2023.AD ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ
3162023​_​_zgłoszenie​_sieć​_wodociągowej​_Unin-Kolonia.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.03.2023 15:05 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.316.2023.AD zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 1.0 30.03.2023 15:05 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}