W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje o zgłoszeniu budowy

Podstawowe informacje dot. publikowanych zgłoszeń

W tym miejscu mogą Państwo znaleźć informacje o złożonych w tut. Urzędzie zgłoszeniach „z projektem budowlanym” tzn. w sprawie budowy: budynków mieszkalnych, sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych cieplnych, gazowych i stacji transformatorowych oraz o przebudowy przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych czy instalowania instalacji gazowych.

Zgodnie z art. 30a Prawa budowlanego w przypadku zgłoszenia:
1) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3,

a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

b) sieci:

  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

c) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

2) przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,

3) instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,
organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

  1. doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  2. wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
  3. upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.


 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2021 23:18 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach / Anna Szeląg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podstawowe informacje dot. publikowanych zgłoszeń 1.0 18.01.2021 23:18 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.377.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej na dz. 724 Wola Rębkowska gm. Garwolin

Materiały

b.6743.377.2023.AD zgłoszenie instalacji gazu
B67433772023AD,​_zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_Wola​_Rębkowska.docx 0.10MB
Roztrzygnięcie zgłoszenia B.6743.377.2023.AD
Rozstrzygnięcie​_B67433772023AD​_inst​_gazu​_Wola​_Rębkowska.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.04.2023 11:17 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.377.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej na dz. 724 Wola Rębkowska gm. Garwolin 2.0 26.05.2023 11:51 Aneta Długosz
B.6743.377.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej na dz. 724 Wola Rębkowska gm. Garwolin 1.0 24.04.2023 11:17 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.411.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_kan_sanit_Miasto_Łaskarzew

Materiały

B.6743.411.2023.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_kan​_sanit​_Miasto​_Łaskarzew
B67434112023RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_kan​_sanit​_Miasto​_Łaskarzew.docx 0.10MB
B.6743.411.2023.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_sieć​_kan​_Miasto​_Łaskarzew
B67434112023RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_sieć​_kan​_Miasto​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.05.2023 15:45 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.411.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_kan_sanit_Miasto_Łaskarzew 2.0 15.03.2024 14:16 Robert Bielecki
B.6743.411.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_kan_sanit_Miasto_Łaskarzew 1.0 05.05.2023 15:45 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.412.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_kan_sanit_Miasto_Łaskarzew

Materiały

B.6743.412.2023.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_kan​_sanit​_Miasto​_Łaskarzew
B67434122023RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_kan​_sanit​_Miasto​_Łaskarzew.docx 0.10MB
B.6743.412.2023.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_sieć​_kan​_Miasto​_Łaskarzew
B67434122023RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_sieć​_kan​_Miasto​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.05.2023 15:46 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.412.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_kan_sanit_Miasto_Łaskarzew 2.0 15.03.2024 14:30 Robert Bielecki
B.6743.412.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_kan_sanit_Miasto_Łaskarzew 1.0 05.05.2023 15:46 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.413.2023.AC Zgłoszenie instalacji gazowej wew. w Starym Miastkowie - doręczenie

Materiały

B.6743.413.2023.AC Zgłoszenie instalacji gazowej wew. w Starym Miastkowie
zgłoszenie​_doręczenie​_4132023AC​_—.docx 0.09MB
B.6743.413.2023.AC Zgłoszenie wew. inst. gazu w St. Miastkowie -rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_4132023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.05.2023 08:33 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrtzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.413.2023.AC Zgłoszenie instalacji gazowej wew. w Starym Miastkowie - doręczenie 2.0 22.05.2023 09:35 Andrzej Cmiel
B.6743.413.2023.AC Zgłoszenie instalacji gazowej wew. w Starym Miastkowie - doręczenie 1.0 09.05.2023 08:33 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.423.2023.AC Zgłoszenie inst. zbiornikowej i wew. w Górznie Kol.

Materiały

B.6743.423.2023.AC Zgłoszenie instalacji zbiornikowej i wew. w Górznie Kol.
zgłoszenie​_doręczenie​_4232023AC.docx 0.09MB
B.6743.423.2023.AC Zgłoszenie inst zbiornikowej i wew inst.gazu w Górznie Kol. -rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_4232023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.05.2023 09:24 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.423.2023.AC Zgłoszenie inst. zbiornikowej i wew. w Górznie Kol. 2.0 25.05.2023 13:46 Andrzej Cmiel
B.6743.423.2023.AC Zgłoszenie inst. zbiornikowej i wew. w Górznie Kol. 1.0 11.05.2023 09:24 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.431.2023.MW Sieć gazowa Rebków, gm. Garwolin

Materiały

B.6743.431.2023.MW złożenie sieć gazowa Rębków
B67434312023MW,​_zgłoszenie​_sieć​_gaz​_Rębków.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.05.2023 12:00 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.431.2023.MW Sieć gazowa Rebków, gm. Garwolin 1.0 11.05.2023 12:00 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.456.2023.AD złożenie zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sulbiny

Materiały

B.6743.456.2023.AD złożenie zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sulbiny
456​_zgłoszenie​_sieć​_wodociągowej​_i​_kanalizacyjnej​_Sulbiny.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.05.2023 12:11 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.456.2023.AD złożenie zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sulbiny 1.0 19.05.2023 12:11 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.503.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_kan_Goliszewski_Moniuszki_MPZP_Garwolin

Materiały

B.6743.503.2023.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_kan​_Goliszewski​_Moniuszki​_MPZP​_Garwolin
B67435032023RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_kan​_Goliszewski​_Moniuszki​_MPZP​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.06.2023 12:55 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.503.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_kan_Goliszewski_Moniuszki_MPZP_Garwolin 1.0 01.06.2023 12:55 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.495.2023.AD złożenie zgłoszenia instalacji gazowej w m. Sulbiny

Materiały

B.6743.495.2023.AD złożenie zgłoszenia instalacji gazowej w m. Sulbiny
B67434952023AD,​_zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_Sulbiny.docx 0.10MB
B.6743.495.2023.AD złożenie zgłoszenia instalacji gazowej w m. Sulbiny
B67434952023AD,​_zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_Sulbiny.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.06.2023 15:47 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.495.2023.AD złożenie zgłoszenia instalacji gazowej w m. Sulbiny 1.0 02.06.2023 15:47 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.523.2023.AC Zgłoszenie wew. i zew. instalacji gazu w Miastkowie K. - doręczenie

Materiały

B.6743.523.2023.AC Zgłoszenie wew. i zew. instalacji gazowej w Miastkowie Kościelnym - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_5232023AC.docx 0.09MB
B-6743.523.2023.AC - zgłoszenie wew. i zew. instalacji gazowej w Miastkowie Koscielnym - rozstrzygniecie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_5232023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.06.2023 08:52 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.523.2023.AC Zgłoszenie wew. i zew. instalacji gazu w Miastkowie K. - doręczenie 2.0 27.06.2023 10:45 Andrzej Cmiel
B.6743.523.2023.AC Zgłoszenie wew. i zew. instalacji gazu w Miastkowie K. - doręczenie 1.0 09.06.2023 08:52 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.524.2023.AC Zgłoszenie wew. i zew. instalacji gazowej w Zwoli - doreczenie

Materiały

B.6743.524.2023.AC Zgłoszenie wew. i zew. instalacji gazowej w Zwoli - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_5242023AC.docx 0.09MB
B.6743.524.2023.AC Zgłoszenie wew. instalacji gazu w Zwoli - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_5242023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.06.2023 08:58 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.524.2023.AC Zgłoszenie wew. i zew. instalacji gazowej w Zwoli - doreczenie 2.0 27.06.2023 10:50 Andrzej Cmiel
B.6743.524.2023.AC Zgłoszenie wew. i zew. instalacji gazowej w Zwoli - doreczenie 1.0 09.06.2023 08:58 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.525.2023.AC Zgłoszenie wew. i zew. instalacji gazowej w Reducinie - doręczenie

Materiały

B.6743.525.2023.AC Zgłoszenie wew. i zew. instalacji gazowej w Reducinie - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_5252023AC.docx 0.09MB
B.6743.525.2023.AC Zgłoszenie wew. i zew. instalacji gazowej w Reducinie - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_5252023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.06.2023 09:04 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.525.2023.AC Zgłoszenie wew. i zew. instalacji gazowej w Reducinie - doręczenie 2.0 27.06.2023 10:55 Andrzej Cmiel
B.6743.525.2023.AC Zgłoszenie wew. i zew. instalacji gazowej w Reducinie - doręczenie 1.0 09.06.2023 09:04 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.528.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod_kan_DOMY_GARWOLIN_Sp. z o.o._MPZP_Garwolin

Materiały

B.6743.528.2023.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_wod​_kan​_DOMY​_GARWOLIN​_Sp. z o.o.​_MPZP​_Garwolin
B67435282023RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_wod​_kan​_DOMY​_GARWOLIN​_Sp​_z​_oo​_MPZP​_Garwolin.docx 0.10MB
B.6743.528.2023.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_sieć​_wod​_kan​_DOMY​_GARWOLIN​_Sp. z o.o.​_MPZP​_Garwolin
B67435282023RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_sieć​_wod​_kan​_DOMY​_GARWOLIN​_Sp​_z​_oo​_MPZP​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.06.2023 14:35 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.528.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod_kan_DOMY_GARWOLIN_Sp. z o.o._MPZP_Garwolin 2.0 02.07.2024 14:11 Robert Bielecki
B.6743.528.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod_kan_DOMY_GARWOLIN_Sp. z o.o._MPZP_Garwolin 1.0 09.06.2023 14:35 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.532.2023.ES Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Materiały

B.6743.532.2023.ES Zgłoszenie budowy sieci kanalziacji sanitarnej
B67435322023ES​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.09MB
B.6743.532.2023.ES rozstrzygnięcie
5322023​_rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67435322023ES.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.06.2023 09:44 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.532.2023.ES Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 3.0 30.06.2023 09:03 Edyta Sobkowicz
B.6743.532.2023.ES Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 2.0 29.06.2023 10:14 Edyta Sobkowicz
B.6743.532.2023.ES Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 1.0 12.06.2023 09:44 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.558.2023.AD zgłoszenie sieci wodociągowej w m Miętne

Materiały

B.6743.558.2023.AD zgłoszenie sieci wodociągowej w m. Miętne
558​_zgłoszenie​_sieć​_wodociągowej​_Miętne.docx 0.10MB
Rozstrzygnięcie zgłoszenia B.6743.558.2023.AD sieci wodociągowej w m. Miętne
B67435582023AD​_​_Rozstrzygnięcie​_wodociąg​_m​_Miętne.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.06.2023 15:47 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.558.2023.AD zgłoszenie sieci wodociągowej w m Miętne 2.0 10.07.2023 13:03 Aneta Długosz
B.6743.558.2023.AD zgłoszenie sieci wodociągowej w m Miętne 1.0 20.06.2023 15:47 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.597.2023.ES zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej oraz instalacji gazowej

Materiały

B.6743.597.2023.ES
B67435972023ES​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.09MB
597 rozstrzygnięcie brak wniesienia sprzeciwu B 6743.597.2023.ES
597​_rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67435972023ES.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.06.2023 11:55 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.597.2023.ES zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej oraz instalacji gazowej 2.0 19.07.2023 11:00 Edyta Sobkowicz
B.6743.597.2023.ES zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej oraz instalacji gazowej 1.0 28.06.2023 11:55 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.598.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Sulbiny g. Garwolin

Materiały

B.6743.598.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Sulbiny.
B67435982023AD,​_zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_Sulbiny.docx 0.10MB
B.6743.598.2023.AD roztrzygnięcie
Rozstrzygnięcie​_B67435982023AD​_inst​_gazu​_Sulbiny.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.08.2023 13:08 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.598.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Sulbiny g. Garwolin 1.0 04.08.2023 13:08 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.587.2023.AD zgószenie sieci wodociągowej w m. Rębków

Materiały

B.6743.587.2023.AD zgłosznie sieci wodociągowej w m. Rębków
587​_zgłoszenie​_sieć​_wodociągowej​_Rębków.docx 0.10MB
B.6743.587.2023.AD rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie​_B67435872023AD​_sieci​_wodociągowej​_​_Rębków.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.06.2023 15:03 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.587.2023.AD zgószenie sieci wodociągowej w m. Rębków 2.0 04.08.2023 15:06 Aneta Długosz
B.6743.587.2023.AD zgószenie sieci wodociągowej w m. Rębków 1.0 30.06.2023 15:03 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.630.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Rębków

Materiały

B.6743.630.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Rębków
B67436302023AD,​_zgłoszenie​_instalacja​_gazu​_Rębków.docx 0.10MB
B.6743.630.2023.AD
Rozstrzygnięcie​_B67436302023AD​_inst​_gazu​_Rębków.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.07.2023 14:43 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.630.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Rębków 2.0 04.08.2023 13:35 Aneta Długosz
B.6743.630.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Rębków 1.0 06.07.2023 14:43 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.827.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_kan_sanit_Miasto_Łaskarzew

Materiały

B.6743.827.2023.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_kan​_sanit​_Miasto​_Łaskarzew
B67438272023RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_kan​_sanit​_Miasto​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.07.2023 12:59 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.827.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_kan_sanit_Miasto_Łaskarzew 1.0 31.07.2023 12:59 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zgłoszenie B.6743.877.2023.ES

Materiały

Zgłoszenie B.6743.877.2023.ES
B67438772023ES​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.10MB
877 sprzeciw
877​_zgłoszenie​_rozstrgnięcie​_-sprzeciw.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.08.2023 10:41 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie B.6743.877.2023.ES 2.0 14.11.2023 12:16 Edyta Sobkowicz
Zgłoszenie B.6743.877.2023.ES 1.0 21.08.2023 10:41 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.880.2023.MW instalacja zbiornikowa gazu, Krystyna gm. Garwolin

Materiały

B.6743.880.2023.MW złożenie, inst. gaz. Krystyna
B67438802023MW,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Krystyna.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.08.2023 10:42 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.880.2023.MW instalacja zbiornikowa gazu, Krystyna gm. Garwolin 1.0 21.08.2023 10:42 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.881.2023.RB Zgłoszenie inst. gazowej wew. i zew. w m. Samorządki Kolonia -doreczenie

Materiały

B.6743.881.2023.RB Zgłoszenie inst gazowej wewnetrznej i zewnętrznej w m. Samorzadki Kol.
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_8302023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.08.2023 12:24 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.881.2023.RB Zgłoszenie inst. gazowej wew. i zew. w m. Samorządki Kolonia -doreczenie 1.0 24.08.2023 12:24 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.904.2023.MW instalacja gazu Wola Rębkowska
B.6743.945.2023.AC Zgłoszenie bud. inst. gazowej wew. i zew. dla bud. mieszkalnego w Reducinie

Materiały

B.6743.945.2023.AC Zgłoszenie inst . gazowej wew. i zew. dla bud. mieszkalnego - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_9452023AC.docx 0.09MB
B.6743.945.2023.Az Zgłoszenie instalacji gazowej w Reducinie - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_9452023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.09.2023 11:53 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.945.2023.AC Zgłoszenie bud. inst. gazowej wew. i zew. dla bud. mieszkalnego w Reducinie 2.0 02.10.2023 10:20 Andrzej Cmiel
B.6743.945.2023.AC Zgłoszenie bud. inst. gazowej wew. i zew. dla bud. mieszkalnego w Reducinie 1.0 12.09.2023 11:53 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.977.2023.AC Zgłoszenie bud. wew. i zew. instalacji gazowej dla potrzeb uzytkowanego bud. mieszkalnego jednorodzinnego w Starym Miastkowie - doręczeniee

Materiały

B.6743.977.2023.AC Zgłoszenie wew. i zew.instalacji gazowej dla potrzeb bud. mieszkalnego w Starym Miastkowi - doręczeniee
zgłoszenie​_doręczenie​_9772023AC.docx 0.09MB
B.6743.977.2023.AC zbłoszenie bud. wew. i zew. instalacji gazowej dla potrzeb bud. mieszk w Starym Miastkowie - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_9772023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.09.2023 08:34 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.977.2023.AC Zgłoszenie bud. wew. i zew. instalacji gazowej dla potrzeb uzytkowanego bud. mieszkalnego jednorodzinnego w Starym Miastkowie - doręczeniee 2.0 06.10.2023 09:09 Andrzej Cmiel
B.6743.977.2023.AC Zgłoszenie bud. wew. i zew. instalacji gazowej dla potrzeb uzytkowanego bud. mieszkalnego jednorodzinnego w Starym Miastkowie - doręczeniee 1.0 21.09.2023 08:34 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.990.2023.ES Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej.dz. Nr 1457/5 i 1457/4 Żelechów M.

Materiały

B.6743.990.2023.ES
9902023​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.09.2023 11:24 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.990.2023.ES Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej.dz. Nr 1457/5 i 1457/4 Żelechów M. 2.0 27.09.2023 11:38 Edyta Sobkowicz
B.6743.990.2023.ES 1.0 26.09.2023 11:24 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.989.2023.AD zgłoszenie instalacj gazowej wm. Rębków

Materiały

B.6743.989.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej
B67439892023AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Rębków.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.09.2023 11:37 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.989.2023.AD zgłoszenie instalacj gazowej wm. Rębków 1.0 26.09.2023 11:37 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.982.2023.AD zgłoszenie sieci gazowej w m. Sulbiny

Materiały

B.6743.982.2023.AD zgłoszenie sieci gazowej wm. Sulbiny
B67439822023AD​_zgłoszenie​_sieci​_gazowej​_w​_m​_Sulbiny.docx 0.10MB
B.6743.982.2023.AD roztrzygnięcia zgłoszenia sieci gazowej w m. Sulbiny
Rozstrzygnięcie​_B67439822023AD​_sieci​_gazowej​_​_​_Sulbiny.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.09.2023 12:05 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.982.2023.AD zgłoszenie sieci gazowej w m. Sulbiny 2.0 07.11.2023 12:18 Aneta Długosz
B.6743.982.2023.AD zgłoszenie sieci gazowej w m. Sulbiny 1.0 26.09.2023 12:05 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

998 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Kobusy

Materiały

998 Informacja o złożeniu zgłoszenia
998​_Informacja​_o​_złożeniu​_zgłoszenia.docx 0.09MB
B.6743.989.2023.AD rozstrzygnięcie zgłosznenia instalacj gazowej w m. Rębków
B67439892023AD,​_rozstrzygnięcie​_inst​_gaz​_Rębków.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.09.2023 10:54 Magdalena Rudnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
998 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Kobusy 2.0 07.11.2023 12:22 Aneta Długosz
998 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Kobusy 1.0 28.09.2023 10:54 Magdalena Rudnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1007.2023.AC Zgłoszenie doziemnej i wew. instalacji gazowej na gaz ziemny dla potrzeb lokalu mieszkalnego w Miastkowie K. - doręczenie

Materiały

B.6743.1007.2023.AC Zgłoszenie bud. doziemnej i wew. instalacji gazowej na gaz ziemny dla potrzeb lokalu mieszk. w Miastkowie Kościelnym - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_10072023AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.10.2023 12:49 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1007.2023.AC Zgłoszenie doziemnej i wew. instalacji gazowej na gaz ziemny dla potrzeb lokalu mieszkalnego w Miastkowie K. - doręczenie 1.0 03.10.2023 12:49 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1011.2023.ES Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

Materiały

B.6743.1011.2023.ES Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
B674310112023ES​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.09MB
B.6743.1011.2023.ES Rozstrzygnięcie
10112023​_rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_674310112023ES.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.10.2023 11:39 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
EDyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1011.2023.ES Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 2.0 25.10.2023 09:16 Edyta Sobkowicz
B.6743.1011.2023.ES Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 1.0 05.10.2023 11:39 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1012.2023.ES Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

Materiały

B.6743.1012.2023.ES Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
B674310122023ES​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.09MB
B.6743.1012.2023.ES Rozstrzygnięcie
10122023​_rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_674310122023ES.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.10.2023 11:40 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
EDyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1012.2023.ES Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 2.0 25.10.2023 09:16 Edyta Sobkowicz
B.6743.1012.2023.ES Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 1.0 05.10.2023 11:40 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1029.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Nowy Puznów

Materiały

B.6743.1029.2023.AD
B674310292023AD,​_zgłoszenie​_inst​_gazNowy​_Puznów.docx 0.10MB
B.6743.1029.2023.AD rozstrzygnięcie zgłoszenia instalacji gazowej w m. Nowy Puznów
B674310292023AD,​_rozstrzygnięcie​_inst​_gaz​_Nowy​_Puznów.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.10.2023 14:55 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1029.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Nowy Puznów 2.0 07.11.2023 12:58 Aneta Długosz
B.6743.1029.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Nowy Puznów 1.0 11.10.2023 14:55 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1023..2023.AD

Materiały

B.6743.1023.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Niecieplin
B674310232023AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Niecieplin.docx 0.10MB
B.6743.1023.2023.AD rozstrzygnięcie zgłoszenia instalacji gazowej w m. Niecieplin
B674310232023AD,​_rozstrzygnięcie​_inst​_gaz​_Niecieplin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.10.2023 14:58 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1023..2023.AD 2.0 07.11.2023 12:51 Aneta Długosz
B.6743.1023..2023.AD 1.0 11.10.2023 14:58 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1004.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Rębków gm. Garwolin

Materiały

B.6743.1004.2023.AD rozstrzygnięcie zgłoszenia inst. gazowej w . Rębków
B674310042023AD,​_rozstrzygnięcie​_inst​_gaz​_Rębków.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.10.2023 15:03 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1004.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Rębków gm. Garwolin 2.0 07.11.2023 11:34 Aneta Długosz
B.6743.1004.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Rębków gm. Garwolin 1.0 11.10.2023 15:03 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1076.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Wilkowyja

Materiały

B.6743.1076.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Wilkowyja
B674310762023AD,​_zgłoszenie​_inst​_gazWilkowyja.docx 0.10MB
B.6743.1076.2023.AD rozstrzygnięcie instalacji gazowej w m. Wilkowyja
B674310762023AD,​_rozstrzygnięcie​_inst​_gaz​_Wilkowyja.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.10.2023 13:33 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1076.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Wilkowyja 2.0 07.12.2023 12:12 Aneta Długosz
B.6743.1076.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Wilkowyja 1.0 30.10.2023 13:33 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1092.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Wola Rębkowska

Materiały

B.6743.1092.2023.AD zgłoszenie instalcji gazowej w m. Wola Rębkowska
B674310922023AD,​_zgłoszenie​_inst​_gazWola​_Rębkowska.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.11.2023 12:50 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1092.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Wola Rębkowska 1.0 07.11.2023 12:50 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1103.2023.RB_zgłoszenie_doręczenie_rozbud_wew_inst_gaz_bud_mieszk_Kaliński_Garwolin

Materiały

B.6743.1103.2023.RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_rozbud​_wew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Kaliński​_Garwolin
B674311032023RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_rozbud​_wew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Kaliński​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.11.2023 10:44 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1103.2023.RB_zgłoszenie_doręczenie_rozbud_wew_inst_gaz_bud_mieszk_Kaliński_Garwolin 1.0 08.11.2023 10:44 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1125.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Sulbiny

Materiały

B.6743.1125.2023.AD inst. gazu w m. Sulbiny
B674311252023AD,​_zgłoszenie​_inst​_gazWola​_Rębkowska.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.11.2023 14:12 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1125.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Sulbiny 1.0 16.11.2023 14:12 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1134.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Rębków

Materiały

B.6743.1134.2023.AD zgłoszenie ins. gazowej w m. Rębków
B674311342023AD,​_zgłoszenie​_inst​_gazRębków.docx 0.10MB
B.6743..1134.2023.AD rozstrzygnięcie zgłoszenia instalacji gazowej w m.Rębków
B674311342023AD,​_rozstrzygnięcie​_inst​_gaz​_Rebków.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.11.2023 15:40 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1134.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Rębków 2.0 22.12.2023 13:29 Aneta Długosz
B.6743.1134.2023.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Rębków 1.0 23.11.2023 15:40 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

b.6743.1154.2023.AD
B.6743.1258.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_kan_wod_138_Miasto_Łaskarzew

Materiały

B.6743.1258.2023.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_kan​_wod​_138​_Miasto​_Łaskarzew
B674312582023RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_kan​_wod​_138​_Miasto​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.01.2024 15:52 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1258.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_kan_wod_138_Miasto_Łaskarzew 1.0 03.01.2024 15:52 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1259.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod_446_Miasto_Łaskarzew

Materiały

B.6743.1259.2023.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_wod​_446​_Miasto​_Łaskarzew
B674312592023RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_wod​_446​_Miasto​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2024 08:12 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1259.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod_446_Miasto_Łaskarzew 1.0 04.01.2024 08:12 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.1260.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod_144_Miasto_Łaskarzew

Materiały

B.6743.1260.2023.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_wod​_144​_Miasto​_Łaskarzew
B674312602023RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_wod​_144​_Miasto​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2024 08:52 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.1260.2023.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod_144_Miasto_Łaskarzew 1.0 04.01.2024 08:52 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.57.2024.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod_sieć_kan_Wysocki_Gracjanów_Garwolin

Materiały

B.6743.57.2024.RB zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_wod​_sieć​_kan​_Wysocki​_Gracjanów​_Garwolin
B6743572024RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_sieć​_wod​_sieć​_kan​_Wysocki​_Gracjanów​_Garwolin.docx 0.10MB
B.6743.57.2024.RB​_zgłoszenie​_wycofanie​_bud​_sieć​_wod​_sieć​_kan​_Wysocki​_Garwolin
B6743572024RB​_zgłoszenie​_wycofanie​_bud​_sieć​_wod​_sieć​_kan​_Wysocki​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.01.2024 16:03 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.57.2024.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod_sieć_kan_Wysocki_Gracjanów_Garwolin 2.0 16.01.2024 08:31 Robert Bielecki
B.6743.57.2024.RB zgłoszenie_doręczenie_sieć_wod_sieć_kan_Wysocki_Gracjanów_Garwolin 1.0 10.01.2024 16:03 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.84.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_inst_gaz_wew_zewn_bud_mieszk_Babik_Garwolin

Materiały

B.6743.84.2024.RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_inst​_gaz​_wew​_zewn​_bud​_mieszk​_Babik​_Garwolin
B6743842024RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_inst​_gaz​_wew​_zewn​_bud​_mieszk​_Babik​_Garwolin.docx 0.10MB
B.6743.84.2024.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_inst​_gaz​_wew​_zew​_bud​_mieszk​_Babik​_Garwolin
B6743842024RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_inst​_gaz​_wew​_zew​_bud​_mieszk​_Babik​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2024 14:28 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.84.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_inst_gaz_wew_zewn_bud_mieszk_Babik_Garwolin 2.0 08.02.2024 15:50 Robert Bielecki
B.6743.84.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_inst_gaz_wew_zewn_bud_mieszk_Babik_Garwolin 1.0 11.01.2024 14:28 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.128.2024.RB zgłoszenie_doręczenie_bud_sieci_przył_wod_kan_CZAN_Zamojska_Garwolin

Materiały

B.6743.128.2024.RB zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_sieci​_przył​_wod​_kan​_CZAN​_Zamojska​_Garwolin
B67431282024RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_sieci​_przył​_wod​_kan​_CZAN​_Zamojska​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.01.2024 09:48 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.128.2024.RB zgłoszenie_doręczenie_bud_sieci_przył_wod_kan_CZAN_Zamojska_Garwolin 1.0 24.01.2024 09:48 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.129.2024.RB zgłoszenie_doręczenie_bud_sieci_przył_wod_kan_CZAN_Zamojska_Garwolin

Materiały

B.6743.129.2024.RB zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_sieci​_przył​_wod​_kan​_etap​_II​_CZAN​_Zamojska​_Garwolin
B67431292024RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_sieci​_przył​_wod​_kan​_etap​_II​_CZAN​_Zamojska​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.01.2024 10:37 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.129.2024.RB zgłoszenie_doręczenie_bud_sieci_przył_wod_kan_CZAN_Zamojska_Garwolin 1.0 24.01.2024 10:37 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.135.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_inst_gaz_bud_mieszk_Kliczek_Łaskarzew

Materiały

B.6743.135.2024.RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Kliczek​_Łaskarzew
B67431352024RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Kliczek​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.01.2024 10:54 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.135.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_inst_gaz_bud_mieszk_Kliczek_Łaskarzew 1.0 26.01.2024 10:54 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.155.2024.MR Zgłoszenie budowy instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Maciejowice

Materiały

6743.155. informacja o złożeniu zgłoszenia
6743155​_informacja​_o​_złożeniu​_zgłoszenia.docx 0.09MB
155 informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
155​_infor155 informacja o braku sprzeciwu do zgłoszeniamacja​_o​_braku​_sprzeciwu​_do​_zgłoszenia.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.02.2024 12:53 Magdalena Rudnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.155.2024.MR Zgłoszenie budowy instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Maciejowice 2.0 23.02.2024 09:19 Magdalena Rudnik
B.6743.155.2024.MR Zgłoszenie budowy instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Maciejowice 1.0 01.02.2024 12:53 Magdalena Rudnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.162.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbironikowej oraz instalacji gazowej

Materiały

B.6743.162.2024.ES Zgłoszenie budowy nstalacji zbironikowej oraz instalacji gazowej
B67431622024ES​_zgłoszenie​_doręczenie.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.02.2024 12:52 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.162.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbironikowej oraz instalacji gazowej 1.0 02.02.2024 12:52 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.208.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny w Zasiadałach - doręczenie

Materiały

B.6743.208.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny w Zasiadałach - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_2082024AC.docx 0.09MB
B.6743.208.2024.AC Zgłoszenie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikem gazu o poj. 2700 l wraz z inst. gazową wew. w Zasiadałach - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_2082024AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.02.2024 11:13 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.208.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny w Zasiadałach - doręczenie 2.0 04.03.2024 15:05 Andrzej Cmiel
B.6743.208.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny w Zasiadałach - doręczenie 1.0 15.02.2024 11:13 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.355.2024.AC Zgłoszenie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem gazu wraz z inst. gazową wew. w Potasznikach - doręczenie

Materiały

B.6743.355.2024.AC Zgłoszenie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem gazu wraz z inst. gazową wewnętrzną w Potasznikach - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_3552024AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.04.2024 14:02 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.355.2024.AC Zgłoszenie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem gazu wraz z inst. gazową wew. w Potasznikach - doręczenie 1.0 26.04.2024 14:02 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.347.2024.AD zgłosznie instalacji gazu zbiorniokowej w m. Sławiny

Materiały

B.6743.347.2024.AD zgłoszenie instalacji gazu zbiornikowej w m. Sławiny
B67433472024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_zbiornikowa​_Sławiny.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.03.2024 15:35 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.347.2024.AD zgłosznie instalacji gazu zbiorniokowej w m. Sławiny 1.0 25.03.2024 15:35 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.364.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w . Krystyna

Materiały

B.6743..364.2024.AD Zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna
B67433642024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Krystyna.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.03.2024 08:45 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.364.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w . Krystyna 1.0 26.03.2024 08:45 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.397.2024.AC zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny oraz wew. inst. gazu w Łętowie - doręczenie

Materiały

B.6743.397.2024.AC Zgłoszenie budowy inst. zbiornikowej na gaz płynny oraz wew. instalacji gazu w Łętowie - doręczenie
Zgłoszenie​_doręczenie​_3972024AC.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.04.2024 12:27 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.397.2024.AC zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny oraz wew. inst. gazu w Łętowie - doręczenie 1.0 08.04.2024 12:27 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.407.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej

Materiały

B.6743.407.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej
B67434072024ES​_zgłoszenie​_doręczenie​_Szczeblewski.pdf 0.43MB
407 ozstrzygnięcie brak wniesienia sprzeciwu B 6743.407.2024.ES
407​_ozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67434072024ES.pdf 0.44MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.04.2024 12:35 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.407.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej 2.0 03.06.2024 09:19 Edyta Sobkowicz
B.6743.407.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej 1.0 09.04.2024 12:35 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.446.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_zbior_inst_gaz_bud_garaż_Orzechowski_Garwolin

Materiały

B.6743.446.2024.RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_zbior​_inst​_gaz​_bud​_garaż​_Orzechowski​_Garwolin
B67434462024RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_zbior​_inst​_gaz​_bud​_garaż​_Orzechowski​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.04.2024 11:32 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.446.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_zbior_inst_gaz_bud_garaż_Orzechowski_Garwolin 1.0 16.04.2024 11:32 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.469.2024.AC Zgłoszenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zabruzdach Kolonia - doręczenie

Materiały

B.6743.469.2024.AC zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zabruzdach Kolonia - doręczenie
4692024​_​_zgłoszenie​_doręczenie​_budynek​_mieszkalny​_do​_70m2​_​_Mazurek.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.04.2024 10:46 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Cmiel Andrzej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.469.2024.AC Zgłoszenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zabruzdach Kolonia - doręczenie 1.0 23.04.2024 10:46 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.475.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna

Materiały

B.6743.475.2024.AD zgłoszenie inst. gazu w m. Krystyna
B67434752024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Krystyna.docx 0.10MB
B.6743.475.2024.AD rozstrzygnięcie zgłoszenia instalacji gazu
475​_rozstrzygnięcie​_instalacji.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.04.2024 10:07 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.475.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna 2.0 20.05.2024 14:42 Aneta Długosz
B.6743.475.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna 1.0 24.04.2024 10:07 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.476.2024.AD zgłosznie instalacji gazowej wm. Krystyna

Materiały

B.6743.476.2024.AD złoszenie instalacji gazu w m. Krystyna
B67434762024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Krystyna.docx 0.10MB
B.6743.4762024.AD rozstrzygnięcie zgłoszenia instalacji gazu
B6743476​_2024AD​_rozstrzygnięcie​_instalacji.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.04.2024 10:08 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.476.2024.AD zgłosznie instalacji gazowej wm. Krystyna 2.0 20.05.2024 14:43 Aneta Długosz
B.6743.476.2024.AD zgłosznie instalacji gazowej wm. Krystyna 1.0 24.04.2024 10:08 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6740.477.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej zbiornikowej w . Parcele Rębków

Materiały

B.6743.477.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej zbiornikowej w m. Parcele Rębków
B67434772024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Parcele​_Rębków.docx 0.10MB
B.6743.477.2024.AD rozstrzygnięcie zgłoszenia instalacji gazu
B6743477​_2024AD​_rozstrzygnięcie​_instalacji.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.04.2024 10:10 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6740.477.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej zbiornikowej w . Parcele Rębków 2.0 20.05.2024 14:49 Aneta Długosz
B.6740.477.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej zbiornikowej w . Parcele Rębków 1.0 24.04.2024 10:10 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.491.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna

Materiały

B.6743.491.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna
B67434912024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Krystyna.docx 0.10MB
B.6743.491.2024.AD rozstrzygnięcie zgłoszenia instalacji gazu
B6743491​_2024AD​_rozstrzygnięcie​_instalacji.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.04.2024 15:40 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.491.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna 2.0 20.05.2024 14:50 Aneta Długosz
B.6743.491.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna 1.0 26.04.2024 15:40 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.508.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Rębków

Materiały

B.6743.508.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Rębków
B67435082024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Rębków.docx 0.10MB
B.6743.508.2024.AD rozstrzygnięcie zgłoszenia instalacji gazowej
B67435082024AD​_rozstrzygnięcie​_instalacji.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.04.2024 14:13 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.508.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Rębków 2.0 02.07.2024 15:00 Aneta Długosz
B.6743.508.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Rębków 1.0 30.04.2024 14:13 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.519.2024.AC Zgłoszenie bud. instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2 700 l na gaz płynny w Babicach - doręczenie

Materiały

B.6743.519.2024.AC Zgłoszenie bud. instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 l na gaz płynny dla bud. mieszkalnego - doreczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_5192024AC.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.05.2024 14:52 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.519.2024.AC Zgłoszenie bud. instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2 700 l na gaz płynny w Babicach - doręczenie 1.0 02.05.2024 14:52 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.527.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_wew_zew_inst_gaz_bud_mieszk_Kałaska_Garwolin

Materiały

B.6743.527.2024.RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_wew​_zew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Kałaska​_Garwolin
B67435272024RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_wew​_zew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Kałaska​_Garwolin.docx 0.10MB
B.6743.527.2024.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_wew​_zew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Kałaska​_Garwolin
B67435272024RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_wew​_zew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Kałaska​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.05.2024 12:03 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.527.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_wew_zew_inst_gaz_bud_mieszk_Kałaska_Garwolin 2.0 24.06.2024 09:02 Robert Bielecki
B.6743.527.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_wew_zew_inst_gaz_bud_mieszk_Kałaska_Garwolin 1.0 06.05.2024 12:03 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

521 Zgłoszenie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnym zbiornikiem gazu o pojemności 2700l wraz z instalacją gazową wewnętrzną dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sobolew gm. Sobolew

Materiały

521 informacja o złożeniu zgłoszenia
521​_informacja​_o​_złożeniu​_zgłoszenia.docx 0.09MB
521 Informacja o braku sprzeciwu wobec zgłoszeniu
521​_Informacja​_o​_braku​_sprzeciwu​_wobec​_zgłoszeniu.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.05.2024 09:28 Magdalena Rudnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
521 Zgłoszenie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnym zbiornikiem gazu o pojemności 2700l wraz z instalacją gazową wewnętrzną dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sobolew gm. Sobolew 2.0 13.06.2024 10:01 Magdalena Rudnik
521 Zgłoszenie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnym zbiornikiem gazu o pojemności 2700l wraz z instalacją gazową wewnętrzną dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sobolew gm. Sobolew 1.0 07.05.2024 09:28 Magdalena Rudnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.548.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_inst_zbior_gaz_płynny_bud_mieszk_Jongsma_Garwolin

Materiały

B.6743.548.2024.RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_inst​_zbior​_gaz​_płynny​_bud​_mieszk​_Jongsma​_Garwolin
B67435482024RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_inst​_zbior​_gaz​_płynny​_bud​_mieszk​_Jongsma​_Garwolin.docx 0.10MB
B.6743.548.2024.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_inst​_zbior​_gaz​_bud​_mieszk​_Jongsma​_Garwolin
B67435482024RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_inst​_zbior​_gaz​_bud​_mieszk​_Jongsma​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.05.2024 12:10 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.548.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_inst_zbior_gaz_płynny_bud_mieszk_Jongsma_Garwolin 2.0 02.07.2024 13:18 Robert Bielecki
B.6743.548.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_inst_zbior_gaz_płynny_bud_mieszk_Jongsma_Garwolin 1.0 14.05.2024 12:10 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

559 Zgłoszenie budowy instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Samogoszcz gm. Maciejowice

Materiały

559 INFORMACJA o złożeniu zgłoszenia
559​_INFORMACJA​_o​_złożeniu​_zgłoszenia.docx 0.09MB
559 informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
559​_informacja​_o​_braku​_sprzeciwu​_do​_zgłoszenia.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.05.2024 13:05 Magdalena Rudnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
559 Zgłoszenie budowy instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Samogoszcz gm. Maciejowice 2.0 10.07.2024 10:29 Magdalena Rudnik
559 Zgłoszenie budowy instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Samogoszcz gm. Maciejowice 1.0 16.05.2024 13:05 Magdalena Rudnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.560.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej

Materiały

B.6743.560.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej
B67435602024ES​_zgłoszenie​_doręczenie.pdf 0.43MB
B.6743.560.2024.ES Rozstrzygnięcie
560​_ozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67435602024ES.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.05.2024 13:10 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.560.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej 2.0 05.07.2024 12:43 Edyta Sobkowicz
B.6743.560.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej 1.0 16.05.2024 13:10 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.553.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_inst_gaz_bud_mieszk_Matuszewscy_Łaskarzew

Materiały

B.6743.553.2024.RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Matuszewscy​_Łaskarzew
B67435532024RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Matuszewscy​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.05.2024 08:54 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.553.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_inst_gaz_bud_mieszk_Matuszewscy_Łaskarzew 1.0 21.05.2024 08:54 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.579.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej

Materiały

B.6743.579.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej
B67435792024ES​_zgłoszenie​_doręczenie.pdf 0.43MB
B.6743.579.2024.ES Rozstrzygnięcie
579​_rozstrzygnięcie​_​_brak​_wniesienia​_sprzeciwu​_B​_67435792024ES.pdf 0.44MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.05.2024 12:54 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.579.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej 2.0 12.06.2024 09:52 Edyta Sobkowicz
B.6743.579.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej 1.0 21.05.2024 12:54 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.590.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla bud. mieszkalnego w Zwoli gm. Miastków K. - doręczenie

Materiały

B.6740.590.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla bud. mieszk. w Zwoli - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_5902024AC.docx 0.09MB
B.6743.590.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej dla bud. mieszkalnego w Zwoli - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_5902024AC.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.05.2024 14:23 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.590.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla bud. mieszkalnego w Zwoli gm. Miastków K. - doręczenie 2.0 13.06.2024 10:46 Andrzej Cmiel
B.6743.590.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla bud. mieszkalnego w Zwoli gm. Miastków K. - doręczenie 1.0 22.05.2024 14:23 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.592.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_wew_zew_inst_gaz_bud_mieszk_Królikowscy_Łaskarzew

Materiały

B.6743.592.2024.RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_wew​_zew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Królikowscy​_Łaskarzew
B67435922024RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_wew​_zew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Królikowscy​_Łaskarzew.docx 0.10MB
B.6743.592.2024.RB Zgłoszenie bud. wew. i zew. instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego w Łaskarzewie - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_5922024RB.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.05.2024 13:01 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.592.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_wew_zew_inst_gaz_bud_mieszk_Królikowscy_Łaskarzew 2.0 13.06.2024 15:58 Andrzej Cmiel
B.6743.592.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_wew_zew_inst_gaz_bud_mieszk_Królikowscy_Łaskarzew 1.0 23.05.2024 13:01 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.583.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna gm. Garwolin

Materiały

B.6743.583.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna
B67435832024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Krystyna.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.05.2024 14:23 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.583.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna gm. Garwolin 1.0 23.05.2024 14:23 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.591.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Wola Rębkowska gm. Garwolin

Materiały

B.6743.591.2024.AD zgłosznie instalacji gazowej w m. Wola Rębkowska
B67435912024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Krystyna.docx 0.10MB
B.6743.591.2024.AD rozstrzygnięcie zgłoszenia instalacji gazowej
B67435912024AD​_rozstrzygnięcie​_instalacji.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.05.2024 14:24 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.591.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Wola Rębkowska gm. Garwolin 2.0 02.07.2024 14:34 Aneta Długosz
B.6743.591.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Wola Rębkowska gm. Garwolin 1.0 23.05.2024 14:24 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.594.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wew. i zew. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Miastkowie Kościelnym - doręczenie

Materiały

B.6743.594.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wew. i zew. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Miastkowie Kościelnym - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_5942024AC.docx 0.09MB
B.6743.594.2024.AC Zgłoszenie budowy inst. gazowej wew. i zew. dla budynku mieszkalnego w Miastkowie Kościelnym - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_5942024AC.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.05.2024 07:42 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.594.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wew. i zew. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Miastkowie Kościelnym - doręczenie 2.0 17.06.2024 14:28 Andrzej Cmiel
B.6743.594.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wew. i zew. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Miastkowie Kościelnym - doręczenie 1.0 24.05.2024 07:42 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.596.2024.MW Budowa sieci kanalizacyjnej Wygoda, gm. Pilawa
B.6743.599.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_inst_gaz_wew_bud_mieszk_Józwicka_Łaskarzew

Materiały

B.6743.599.2024.RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_inst​_gaz​_wew​_bud​_mieszk​_Józwicka​_Łaskarzew
B67435992024RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_inst​_gaz​_wew​_bud​_mieszk​_Józwicka​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.05.2024 09:53 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.599.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_inst_gaz_wew_bud_mieszk_Józwicka_Łaskarzew 1.0 24.05.2024 09:53 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.613.2024.AC zgłoszenie bud. instalacji gazowej wew. i zew. dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Piaskach

Materiały

B.6743.613.2024.AC Zgłoszenie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Piaskach
zgłoszenie​_doręczenie​_6132024AC.docx 0.10MB
B.6743.613.2024.AC Zgłoszenie inst. gazowej wew. i zew. dla potrzeb użytk. budynku mieszkalnego w Piaskach - rozstrzygnięcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_6132024AC.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.05.2024 09:11 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.613.2024.AC zgłoszenie bud. instalacji gazowej wew. i zew. dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Piaskach 2.0 19.06.2024 13:07 Andrzej Cmiel
B.6743.613.2024.AC zgłoszenie bud. instalacji gazowej wew. i zew. dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Piaskach 1.0 29.05.2024 09:11 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.614.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_wew_zew_inst_gaz_bud_mieszk_Paziewska_Melanów_gm_Łaskarzew

Materiały

B.6743.614.2024.RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_wew​_zew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Paziewska​_Melanów​_gm​_Łaskarzew
B67436142024RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_bud​_wew​_zew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Paziewska​_Melanów​_gm​_Łaskarzew.docx 0.10MB
B.6743.614.2024.RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_wew​_zew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Paziewska​_Melanów​_gm​_Łaskarzew
B67436142024RB​_zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_bud​_wew​_zew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Paziewska​_Melanów​_gm​_Łaskarzew.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.05.2024 13:37 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.614.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_wew_zew_inst_gaz_bud_mieszk_Paziewska_Melanów_gm_Łaskarzew 2.0 03.07.2024 09:12 Robert Bielecki
B.6743.614.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_wew_zew_inst_gaz_bud_mieszk_Paziewska_Melanów_gm_Łaskarzew 1.0 29.05.2024 13:37 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.634.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Miętne

Materiały

B.6743.634.2024.AD zgłosznie instalacji gazowej w m. Miętne
B67436342024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Miętne.docx 0.10MB
B.6743.634.2024.AD rozstrzygnięcie zgłoszenia instalacji
B67436342024AD​_rozstrzygnięcie​_instalacji.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.05.2024 15:32 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.634.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Miętne 2.0 02.07.2024 14:22 Aneta Długosz
B.6743.634.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Miętne 1.0 29.05.2024 15:32 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.638.2024.ES Zgłsozenie budowy budynku mieszkalnego

Materiały

B.6743.638.2024.ES Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego
6382023​_​_zgłoszenie​_doręczenie​_budynek​_mieszkalny​_Maćkowiak.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.06.2024 15:45 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
EDyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.638.2024.ES Zgłsozenie budowy budynku mieszkalnego 1.0 03.06.2024 15:45 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

644 Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem gazu o poj.2700l wraz z instalacją gazową wewnętrzną dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sobolew

Materiały

644 informacja o złożeniu zgłoszenia
644​_informacja​_o​_złożeniu​_zgłoszenia.pdf 0.36MB
644 infiormacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
644​_infiormacja​_o​_braku​_sprzeciwu​_do​_zgłoszenia.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.06.2024 12:33 Magdalena Rudnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
644 Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem gazu o poj.2700l wraz z instalacją gazową wewnętrzną dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sobolew 2.0 25.06.2024 11:07 Magdalena Rudnik
644 Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem gazu o poj.2700l wraz z instalacją gazową wewnętrzną dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sobolew 1.0 04.06.2024 12:33 Magdalena Rudnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.646.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej

Materiały

B.6743.646.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej
B67436462024ES​_zgłoszenie​_doręczenie​_Szczepaniak​_gm​_TRojanów.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.06.2024 12:50 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
EDyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.646.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej 1.0 04.06.2024 12:50 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.647.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej

Materiały

B.6743.647.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej
B67436472024ES​_zgłoszenie​_doręczenie​_Paprota​_​_​_​_gmŻelechów.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.06.2024 12:51 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.647.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej 1.0 04.06.2024 12:51 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.648.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej

Materiały

B.6743.648.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej
B67436482024ES​_zgłoszenie​_doręczenie​_Pietryka​_​_​_gmŻelechów.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.06.2024 12:52 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.648.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej 1.0 04.06.2024 12:52 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.643.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_wew_zew_inst_gaz_bud_mieszk_Piętka_Garwolin

Materiały

B.6743.643.2024.RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_wew​_zew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Piętka​_Garwolin
B67436432024RB​_zgłoszenie​_doręczenie​_wew​_zew​_inst​_gaz​_bud​_mieszk​_Piętka​_Garwolin.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.06.2024 15:57 Robert Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.643.2024.RB_zgłoszenie_doręczenie_bud_wew_zew_inst_gaz_bud_mieszk_Piętka_Garwolin 1.0 04.06.2024 15:57 Robert Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.666.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sulbiny

Materiały

B.6743.666.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Sulbiny
B67436662024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Sulbiny.docx 0.10MB
B.6743.666.2024.AD rozstrzygnięcie zgłoszebnia instalacji gazowej
B67436662024AD​_rozstrzygnięcie​_instalacji.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.07.2024 14:42 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.666.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sulbiny 1.0 02.07.2024 14:42 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.669.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej

Materiały

B.6743.669.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej
B67436692024ES​_zgłoszenie​_doręczenie.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.06.2024 09:10 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.669.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej 1.0 07.06.2024 09:10 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.676.2024.MW Budowa instalacji gazu dla bud. mieszkalnego Parysów

Materiały

B.6743.676.2024.MW złożenie
B67436762024MW,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Pilawa.pdf 0.19MB
B.6743.676.2024.MW rozstrzygnięcie
B67436762024MW,​_rozstrzygnięcie​_inst​_gaz​_Parysów.pdf 0.35MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.06.2024 14:30 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Włodarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.676.2024.MW Budowa instalacji gazu dla bud. mieszkalnego Parysów 2.0 27.06.2024 10:36 Marek Włodarczyk
B.6743.676.2024.MW Budowa instalacji gazu dla bud. mieszkalnego Pilawa 1.0 07.06.2024 14:30 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.686.2024.MW Budowa sieci gazowej w m. Pilawa

Materiały

B.6743.686.2024.MW złożenie
B67436862024MW,​_zgłoszenie​_sieć​_gaz​_Pilawa.pdf 0.18MB
B.6743.686.2024.MW rozstrzygnięcie
B67436862024MW,​_rozstrzygnięcie​_sieć​_gaz​_Pilawa.pdf 0.35MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.06.2024 13:43 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Włodarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.686.2024.MW Budowa sieci gazowej w m. Pilawa 2.0 27.06.2024 11:23 Marek Włodarczyk
B.6743.686.2024.MW Budowa sieci gazowej w m. Pilawa 1.0 10.06.2024 13:43 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.688.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna

Materiały

B.6743.688.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna
B67436882024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Krystyna.docx 0.10MB
B.6743.688.2024.AD rozstrzygnięcie zgłoszenia instalacji gazowej
B67436882024AD​_rozstrzygnięcie​_instalacji.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2024 14:52 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.688.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna 2.0 02.07.2024 15:39 Aneta Długosz
B.6743.688.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna 1.0 11.06.2024 14:52 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.702.2024.MW Budowa zewnętrznych wolnostojących urządzeń grzewczych na gaz ziemny wraz z budową zewnętrzej instalalacji gazu ziemnego Trąbki, gm. Pilawa

Materiały

B.6743.702.2024.MW złożenie
B67437022024MW,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Trąbki.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.06.2024 12:42 Marek Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Włodarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.702.2024.MW Budowa zewnętrznych wolnostojących urządzeń grzewczych na gaz ziemny wraz z budową zewnętrzej instalalacji gazu ziemnego Trąbki, gm. Pilawa 1.0 14.06.2024 12:42 Marek Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.703.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wew. i zew. dla potrzeb uzytkowanego budynku mieszkalnego w Garwolinie - doręczenie

Materiały

B.6743.703.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wew. i zew. dla potrzeb uzytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Garwolinie - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_7032024ACRB.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.06.2024 15:51 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.703.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wew. i zew. dla potrzeb uzytkowanego budynku mieszkalnego w Garwolinie - doręczenie 1.0 14.06.2024 15:51 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.713.2024.AC Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Głoskowie - złożenie

Materiały

B.6743.713.2024.AC Zgłoszenie budyn ku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m kw. w Głoskowie - złożenie
7132024​_​_zgłoszenie​_doręczenie​_budynek​_mieszkalny​_do​_70m2​_Lewandowska.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.06.2024 09:21 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.713.2024.AC Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Głoskowie - złożenie 1.0 20.06.2024 09:21 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.719.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej

Materiały

B.6743.719.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej
B67437192024ES​_zgłoszenie​_doręczenie​_Siwiec​_​_​_​_gmŻelechów.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.06.2024 12:44 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.719.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej 1.0 20.06.2024 12:44 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.720.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej

Materiały

B.6743.720.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej
B67437202024ES​_zgłoszenie​_doręczenie​_Paprota​_​_gmŻelechów.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.06.2024 12:45 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.720.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej 1.0 20.06.2024 12:45 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.727.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem gazu o pojemności 2700 l wraz inst. gazową wew. dla potrzeb użytk. bud. mieszkalnego w Wilchcie

Materiały

B.6743.727.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem gazu o pojemności 2700 l wraz inst. gazową wew. dla potrzeb użytk. bud. mieszkalnego w Wilchcie
zgłoszenie​_doręczenie​_7272024AC.docx 0.10MB
B.6743.727.2024.AC Zgłoszenie budowy inst. zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 l wraz z inst. wew. dla użytk. bud. mieszkalnego w Wilchcie
Zgłoszenie​_rozstrzygnięcie​_7272024AC.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.06.2024 08:52 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.727.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem gazu o pojemności 2700 l wraz inst. gazową wew. dla potrzeb użytk. bud. mieszkalnego w Wilchcie 2.0 11.07.2024 15:19 Andrzej Cmiel
B.6743.727.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem gazu o pojemności 2700 l wraz inst. gazową wew. dla potrzeb użytk. bud. mieszkalnego w Wilchcie 1.0 21.06.2024 08:52 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.728.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Nowy Puznów

Materiały

B.6743.728.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Nowy Puznów
B67437282024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Nowy​_Puznów.docx 0.10MB
B.6743.728.2024.AD rozstrzygnięcie zgłoszenia instalacji gazowej m. Nowy Puznów
B67437282024AD​_rozstrzygnięcie​_instalacji.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.06.2024 15:41 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.728.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Nowy Puznów 2.0 12.07.2024 13:21 Aneta Długosz
B.6743.728.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Nowy Puznów 1.0 21.06.2024 15:41 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

754 Zgłoszenie instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Sobolew gm. Sobolew

Materiały

754
754​_informacja​_o​_złożeniu​_zgłoszenia.docx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.07.2024 11:45 Magdalena Rudnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rudnik Magdalena
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
754 Zgłoszenie instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Sobolew gm. Sobolew 2.0 01.07.2024 11:46 Magdalena Rudnik
754 Zgłoszenia instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Sobolew gm. Sobolew 1.0 01.07.2024 11:45 Magdalena Rudnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.756.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej
B.6743.758.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wew. i zew. dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego w Łąkach - doręczenie

Materiały

B.6743.758.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej dla potrzeb użyt. budynku mieszkalnego w Łąkach - doręczenie
zgłoszenie​_doręczenie​_7582024AC.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.07.2024 07:43 Andrzej Cmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Cmiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.758.2024.AC Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wew. i zew. dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego w Łąkach - doręczenie 1.0 04.07.2024 07:43 Andrzej Cmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.768.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej

Materiały

B.6743.768.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej
B67437682024ES​_zgłoszenie​_doręczenie​_Piątek​_​_gm​_TRojanów.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.07.2024 12:40 Edyta Sobkowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
EDyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.768.2024.ES Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej i instalacji gazowej 1.0 05.07.2024 12:40 Edyta Sobkowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.774.2024.AD złożenie zgłoszenia budowy sieci gazowej w m. Pilawa

Materiały

B.6743.774.2024.AD złożenie zgłoszenia sieci gazowej w m. Pilawa
B67437742024AD,​_zgłoszenie​_sieci​_​_gazowej​_wm​_Pilawa.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.07.2024 12:47 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Włodarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.774.2024.AD złożenie zgłoszenia budowy sieci gazowej w m. Pilawa 1.0 08.07.2024 12:47 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.779.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Rębków

Materiały

B.6743.779.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Rębków
B67437792024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Rębków.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.07.2024 11:19 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.779.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Rębków 1.0 12.07.2024 11:19 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

B.6743.780.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna

Materiały

B.6743.780.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna
B67437802024AD,​_zgłoszenie​_inst​_gaz​_Krystyna.docx 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.07.2024 11:21 Aneta Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Długosz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
B.6743.780.2024.AD zgłoszenie instalacji gazowej w m. Krystyna 1.0 12.07.2024 11:21 Aneta Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}