W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego. Adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin tel./ fax (0 – 25) 684 30 10.
 2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw: przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /s1000fofnu, telefonicznie: (0 – 25) 684 25 21, e – mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl, w siedzibie Administratora w pokoju nr 218, listownie: Starostwo Powiatowe w Garwolinie,
  ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
 3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w pozostałych przypadkach na podstawie zgody.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 8.  

Materiały

Klauzula informacyjna-Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
klauzula​_wydzial​_rolnictwa​_i​_ochrony​_rodowiska.pdf 0.13MB
Klauzula informacyjna - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
RODO​_Geodezja.pdf 0.04MB
Klauzula informacyjna - Wydział komunikacji, wydawanie praw jazdy
klauzula​_wydzial​_komunikacji​_wyawanie​_praw​_jazdy.pdf 0.29MB
Klauzula informacyjna-Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
klauzula​_wydzial​_geodezji​_i​_gospodarki​_nieruchomociami.pdf 0.11MB
Klauzula informacyjna - Wydział Budownictwa
8​_AKTUALNA​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA.pdf 0.06MB
Klauzula informacyjna w związku z obowiązkiem przekazania podania do organu właściwego
klauzula​_przekazanie​_sprawy​_zgodnie​_z​_waciwoci.pdf 0.12MB
Klauzula informacyjna - informacja publiczna
klauzula​_oa​_informacja​_publiczna.pdf 0.29MB
Klauzula informacyjne w postępowaniu administracyjnym do spraw załatwianych milcząco
klauzula​_informacyjna​_spr​_zal​_milczaco.pdf 0.38MB
Klauzula Informacyjna - Wydział Finansowy
klauzula​_informacyjna​_wydzia​_finansowy.pdf 0.30MB
Klauzula Informacyjna-Biuro Rzcezy Znalezionych
klauzula​_oa​_biuro​_rzeczy​_znalezionych.pdf 0.30MB