W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacje o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 283 z późniejszymi zmianami) organ właściwy do wydania decyzji:

  • o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  • o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
  • oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

 

W związku z powyższym Starosta Powiatu Garwolińskiego podaje poniżej informację o wydaniu decyzji:

 

Materiały

Informacja o wydaniu decyzji - rozbudowa budynków hodowlanych 2184 djp w m. Gózd
B67405542020BU​_rozbudowa​_budynkw​_hodowlanych​_2184​_djp.docx 0.02MB
Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego w Stodzewiu
Informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_budow​_Centrum​_Badawczo​_Rozwojowego​_Stodzew.docx 0.02MB
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_dotyczącej​_budowy​_stacji​_paliw​_w​_Trojanowie​_1260
Informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_dotyczącej​_budowy​_stacji​_paliw​_w​_Trojanowie​_1260.docx 0.02MB
Informacja o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltainczej m. Kaleń Pierwszy
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_budow​_farmy​_fotowoltailczej​_kale​_pierwszy.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicnzej w m. Kaleń Drugi
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_budow​_farmy​_fotowoltailczej​_kale​_drugi.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji - budowa rozbudowa budynków hodowlanych 2184 djp i 14784 djp w Goździe
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_budow​_rozbudowa​_budynkw​_hodowlanych​_2184​_djp​_i​_14784​_djp​_-gzd.docx 0.02MB
informacja o wydaniu decyzji - dotyczącej budowy budynku małej gastronomii "Lodowa budka" w Mościskach
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_budow​_budynku​_maej​_gastronomii​_mociska.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy hali magazynowej w Mościskach.
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_budow​_hali​_magazynowej​_mociska.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy stacji paliw w Trąbkach
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_budow​_stacji​_paliw​_trbki.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy obory o obsadzie 202 DJP w Budziskach
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_budow​_obory​_o​_obsadzie​_202​_djp​_budziska​_gm​_trojanw.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej przebudowy istniejącej stacji paliw płynnych w Woli Rębkowskiej
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_przebudow​_istniejcej​_stacji​_paliw​_pynnych​_wola​_rbkowska.docx 0.01MB
informacja o wydaniu decyzji dotyczącej rozbudowy magazynu surowców płynnych oraz wiaty pomp
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_rozbudow​_magazynu​_surowcw​_pynnych​_oraz​_wiaty​_pomp.docx 0.01MB
informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kownacica B
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_fotowoltaika​_kownacica​_b.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kownacica A
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_fotowoltaika​_kownacica​_a.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy obory (100 DJP) w miejscowości Kownacica - II decyzja
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_obora​_kownacica​_-​_ii​_decyzja.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy chlewni (303,15 DJP i 615,93 DJP) w miejscowości Izdebnik
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_chlewnie​_izdebni.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy obory (100 DJP) w miejscowości Kownacica
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_obora​_kownacica.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_kanalizacja​_grki2.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda Talubska, Górki, Rębków Parcele - ETAP II.
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_kanalizacja​_ruda​_talubska​_grki​_rbkw​_parcele.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy stacji paliw w Pilczynie Starym
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_stacja​_paliw​_pilczyn​_stary.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy podczyszczalni ścieków przemysłowych z ubojni bydła w Maciejowicach
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_podczyszczalnia​_ciekw​_maciejowice.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy hali produkcyjno-magazynowej w Celejowie
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_hala​_produkcyjno-magazynowa​_celejw.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej rozbudowy stacji paliw w Garwolinie przy Al. Legionów
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_rozbudowa​_stacji​_paliw​_garwolin​_al​_legionw.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym w pobliżu ul. Rataja w Garwolinie
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_kanalizacja​_i​_wodociag​_garwolin​_rataja.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą w Puznówce
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_elektrownia​_soneczna​_puznwka.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rębkowskiej przy ul. Przemysłowej
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_sie​_kanalizcyjna​_wola​_rbkowska.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzjidotyczącej budowy wiaty gastronomicznej z częścią socjalno-sanitarną oraz zbiornika na ścieki w miejscowości Mościska
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_wiata​_gastronomiczna​_mociska.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej z przepompowniami w miejscowości Unin Kolonia
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_kanalizacja​_unin​_kolonia​_i​_puznw​_stary.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej przebudowy, częściowej rozbudowy i odbudowy byłego Ośrodka Wypoczynkowego MSW na Ośrodek Wypoczynkowy Dom Seniora „Wilga"
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_som​_seniora​_otw​_wilga.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Choinach i Parysowie
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_kanalizacja​_i​_wodociag​_choiny​_i​_parysw.docx 0.02MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej zmiany pozwolenia na budowę Nr 814/2015 z dnia 24.11.2015 roku i pozwolenia na budowę budynku sterowni elektrycznej i budynku pompowni wody technologicznej
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_zmiana​_huta.docx 0.02MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy 6 wiat magazynowych w Pilawie
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_6​_wiat​_pilawa.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Żelechowie
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_oczyszczalnia​_ciekw​_elechw.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Miastkowie Kościelnym, Kujawach i Woli Miastkowskiej
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_kanalizacja​_miastkw​_kujawy​_wola​_m.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Górkach
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_kanalizacja​_grki.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Oziemkówce, Przykorach i Zgórzu
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_kanalizacja​_oziemkwka​_przykory​_zgrze.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Miastkowie Kościelnym i Glinkach
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_kanalizacja​_miastkw​_kocielny​_i​_glinki.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie w rejonie ulic Chopina, Fabrycznej i Jabłońskiego
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_kanalizacja​_askarzew​_ul​_chopina.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie w rejonie ulic Kusocińskiego, Malinowej, Grzybowej, Miodowej, Agrestowej, Kwiatowej, Jaśminowej i Różanej
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_kanalizacja​_askarzew.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków i sieci Górzno Kolonia
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_oczyszczalnia​_ciekw​_i​_sie​_grzno​_kolonia.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzjii dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maciejowicach
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_rozbudowa​_oczyszczalni​_ciekw​_w​_maciejowicach.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy instalacja do magazynowania gazu płynnego w Pilawie
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_instalacja​_do​_magazynowania​_gazu​_pynnego​_pilawa.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rudzie Talubskiej
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_mechaniczno-biologicznej​_oczyszczalni​_ciekw.docx 0.01MB
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Żelechowie w ul. Piłsudskiego i Pałacowej
informacja​_o​_wydaniu​_decyzji​_-​_kanalizacja​_w​_elechowie​_ul​_pisudskiegi​_i​_paacowa.docx 0.01MB

POZWOLENIA – inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko
Art. 95 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
3. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opiniami, o których mowa w art. 90 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a.
Art. 72 ust. 6 Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.01.2021 23:49 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Sobkowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacje o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 8.0 18.08.2021 15:47 Marek Włodarczyk
Informacje o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 7.0 19.01.2021 08:34 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Informacje o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 6.0 18.01.2021 23:25 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Informacja o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 5.0 18.01.2021 23:20 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 4.0 18.01.2021 23:19 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 3.0 18.01.2021 11:30 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 2.0 18.01.2021 00:09 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1.0 17.01.2021 23:49 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}