W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Statut Powiatu Garwolińskiego

Statut Powiatu przyjmowany jest uchwałą Rady Powiatu i stanowi o ustroju powiatu. Statut Powiatu Garwolińskiego przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/230/2001 z dnia 06.09.2001 ze zmianami

Materiały

Uchwała Nr XLI/239/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia05.10.2018 zmieniająca Statut Powiatu Garwolińśkiego
Uchwała​_Nr​_XLI2392018.pdf 0.26MB
Uchwała Nr XXX/194/2013 w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Garwolińskiego
Uchwała​_Nr​_XXX1942013​_w​_sprawie​_ustanowienia​_Statutu​_Powiatu​_Garwolińskiego.pdf 0.21MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/194/2013-Statut Powiatu Garwolińskiego
Załącznik​_Nr​_1​_do​_Uchwały​_Nr​_XXX1942013-Statut​_Powiatu​_Garwolińskiego.pdf 4.39MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
Rozstrzygnięcie​_nadzorcze​_Wojewody​_Mazowieckiego.jpg 0.04MB
Uchwała Nr V292011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Garwolińskiego
Uchwała​_Nr​_V292011​_Rady​_Powiatu​_Garwolińskiego​_z​_dnia​_17​_lutego​_2011​_r​_w​_sprawie​_ustanowienia​_Statutu​_Powiatu​_Garwolińskiego.pdf 0.30MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
Rozstrzygnięcie​_nadzorcze​_Wojewody​_Mazowieckiego.pdf 2.98MB
Uchwała Nr XXXII/184/2009 w sprawie zmiany statutu Powiatu Garwolińskiego i ustalenia tekstu jednolitego
Uchwała​_Nr​_XXXII1842009​_w​_sprawie​_zmiany​_statutu​_Powiatu​_Garwolińskiego​_i​_ustalenia​_tekstu​_jednolitego.pdf 0.08MB
Uchwała Nr IV/23/2007 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Garwolińskiego
Uchwała​_Nr​_IV232007​_Rady​_Powiatu​_Garwolińskiego​_z​_dnia​_25​_stycznia​_2007​_r​_w​_sprawie​_zmiany​_Statutu​_Powiatu​_Garwolińskiego.doc 0.12MB
Uchwała Nr III/8/2002 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Garwolińskiego.
Uchwała​_Nr​_III82002​_Rady​_Powiatu​_Garwolińskiego​_z​_dnia​_11​_grudnia​_2002r​_w​_sprawie​_zmiany​_Statutu​_Powiatu​_Garwolińskiego.doc 0.03MB
Uchwała Nr XXXIV/230/2001 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 6 września 2001r.w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Garwolińskiego
Uchwała​_Nr​_XXXIV2302001​_Rady​_Powiatu​_Garwolińskiego​_z​_dnia​_6​_września​_2001rw​_sprawie​_uchwalenia​_Statutu​_Powiatu​_Garwolińskiego.doc 0.29MB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/230/2001 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 6 września 2001r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Garwolińskiego
Załącznik​_nr​_2​_do​_Uchwały​_Nr​_XXIV2302001​_Rady​_Powiatu​_Garwolińskiego​_z​_dnia​_6​_września​_2001r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_statutu​_Powiatu​_Garwolińskiego.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}