W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Książka telefoniczna

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki
Pobierz plik źródłowy Pobierz plik:

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

{"sourceType":"FILE","data":"Nazwisko i Imię;Wydział ;Nr telefonu;e-mail;Stanowisko\r\nSZELĄG Anna ;Wydział Budownictwa;25 684 26 01;a.szelag@garwolin-starostwo.pl;Dyrektor Wydziału\r\nCMIEL Andrzej ;Wydział Budownictwa;25 684 26 11;a.cmiel@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nBIELECKI Robert;Wydział Budownictwa;25 684 26 12;r.bielecki@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nDŁUGOSZ Aneta ;Wydział Budownictwa;25 684 26 14;a.dlugosz@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nSOBKOWICZ Edyta ;Wydział Budownictwa;25 684 26 15;e.sobkowicz@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nRUDNIK Magdalena ;Wydział Budownictwa;25 684 26 16;m.rudnik@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nGÓRKA Karolina;Wydział Budownictwa;;;Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych \r\nWŁODARCZYK Marek;Wydział Budownictwa;25 684 26 13;m.wlodarczyk@garwolin-starostwo.pl;Podinspektor\r\nMASZKIEWICZ Justyna ;Wydział Edukacji , Kultury i Sportu;25 684 27 21;j.maszkiewicz@garwolin-starostwo.pl;Dyrektor Wydziału\r\nJARZYNA Jarosław;Wydział Edukacji, Kultury i Sportu;25 684 27 22;j.jarzyna@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nCICHECKA Justyna ;Wydział Edukacji, Kultury i Sportu;25 684 27 23;j.cichecka@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nJAKUBIK Julia;Wydział Edukacji, Kultury i Sportu;25 684 27 17;j.jakubik@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nPOTOCKA Alicja ;Wydział Edukacji, Kultury i Sportu;25 684 27 16;a.potocka@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nWIELGOSZ Magdalena ;Wydział Edukacji, Kultury i Sportu;25 684 27 17;m.wielgosz@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nPRZĄDKA Ewa;Wydział Edukacji, Kultury i Sportu;;e.przadka@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nTEPEREK-DUCHNA Weronika ;Wydział Edukacji, Kultury i Sportu;25 684 27 19;w.teperek-duchna@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nOCHNIO Robert ;Wydział Komunikacji;25 684 28 85;r.ochnio@garwolin-starostwo.pl;Dyrektor Wydziału\r\nKAJAK Mirosław ;Wydział Komunikacji;25 684 28 62;mkajak@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nOWCZARCZYK Monika;Wydział Komunikacji;25 684 28 63;m.owczarczyk@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nPAPROTA Krzysztof ;Wydział Komunikacji;25 684 28 52;k.paprota@garwolin-starostwo.pl;Podinspektor\r\nPAŁASZ Monika ;Wydział Komunikacji;25 684 28 83;m.palasz@garwolin-starostwo.pl;Pomoc administracyjna\r\nSTARZYŃSKA Marta;Wydział Komunikacji;25 684 25 63;m.starzynska@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nŁĄCZYŃSKA Kinga ;Wydział Komunikacji;25 684 28 76;k.laczynska@garwolin-starostwo.pl;Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji Referatu Rejestracji Pojazdów\r\nGŁADYSZ Aneta ;Wydział Komunikacji;25 684 28 73;a.gladysz@garwolin-starostwo.pl;Pomoc administracyjna\r\nOCHNIK Piotr ;Wydział Komunikacji;25 684 28 84;p.ochnik@garwolin-starostwo.pl;Podinspektor\r\nTROJANEK Paulina ;Wydział Komunikacji;25 684 28 82;p.trojanek@garwolin-starostwo.pl;Podinspektor\r\nORNAT Katarzyna ;Wydział Komunikacji;25 684 28 88;k.ornat@garwolin-starostwo.pl;Podinspektor\r\nKENDER-OCHNIK Justyna ;Wydział Komunikacji;25 684 28 66;j.kender-ochnik@garwolin-starostwo.pl;Kierownik Referatu Praw Jazdy\r\nKOSYRA Hanna ;Wydział Komunikacji;25 684 28 67;h.kosyra@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nMROCZEK Hanna ;Wydział Komunikacji;25 684 28 77;h.mroczek@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nANDRZEJEWSKA Marzena ;Wydział Komunikacji;25 684 28 81;m.andrzejewska@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nPETEREK Michał ;Wydział Komunikacji;25 684 28 71;m.peterek@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nPONCELEUSZ Grzegorz;Wydział Komunikacji;25 684 28 74;;Pomoc administracyjna\r\nKSIĄŻEK Monika;Wydział Komunikacji; 25 684 28 75;m.ksiazek@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nLIS Martyna;Wydział Komunikacji;25 684 28 51;;Pomoc administracyjna\r\nTALAGA Monika ;Wydział Komunikacji;25 684 28 72;m.talaga@garwolin-starostwo.pl;Podinspektor\r\nKNIOŁA Monika;Wydział Komunikacji;;;Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych \r\nKORYCKA Dorota;Wydział Komunikacji;;;Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych \r\nZAWADKA Jolanta;Skarbnik Powiatu ;25 684 25 20;skarbnik@garwolin-starostwo.pl;Skarbnik \r\nPIŁKA Justyna;Wydział Finansowy;25 684 29 14;j.pilka@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nSTĘPIEŃ Hanna;Wydział Finansowy;25 684 29 16;h.stepien@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nPIĘTKA Magdalena;Wydział Finansowy;25 684 29 01;m.pietka@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nWIECZOREK Elżbieta;Wydział Finansowy;25 684 29 11;garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nKRAWCZYK Monika;Wydział Finansowy;25 684 25 61;m.krawczyk@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nSOLARCZYK Beata;Wydział Finansowy;25 684 29 13;b.solarczyk@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nMAKULEC-WALENDA Paulina;Wydział Finansowy;25 684 29 17;p.makulec@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nGŁADYSZ Katarzyna;Wydział Finansowy;25 684 29 15;k.gladysz@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nPYRA Michał;Wydział Finansowy;25 684 29 31;m.pyra@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nBUDYTA Paweł ;Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich;25 684 28 86;p.budyta@garwolin-starostwo.pl;Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego\r\nMIKOS-RODOMYSKA Sylwia ;Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich;25 684 27 63;s.mikos-radomyska@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nPADUCH Małgorzata ;Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich;25 684 27 61;m.paduch@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nKANIA Agata;Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich;25 684 25 82;a.kania@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nWIŚNIEWSKI Erwin ;Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich;25 684 28 87;e.wisniewski@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nSZOSTAK Robert ;Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich;25 684 27 62;r.szostak@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nGROMÓŁ Agnieszka;Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ;25 684 28 13;a.gromol@garwolin-starostwo.pl;Dyrektor Wydziału\r\nKOSZUTSKA Ewa ;Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ;25 684 28 11;e.koszutska@garwolin-starostwo.pl;Pomoc administracyjna\r\nGOŹLIŃSKA Iwona ;Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ;25 684 28 12;i.gozlinska@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nSITEK Anna ;Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ;25 684 28 14;a.sitek@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nZBOINA Alicja;Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ;25 684 28 15;a.zboina@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nBAREJ Piotr;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 51;p.barej@garwolin-starostwo.pl;Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału\r\nADAMIAK Elżbieta ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 52;e.adamiak@garwolin-starostwo.pl;Zastępca Dyrektora, Kierownik PODGiK\r\nLALAK Daria;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 61;;Inspektor\r\nDOMARECKA Mariola ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 81;m.domarecka@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nŁUCZYŃSKA Maria;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 82 ;m.luczynska@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nKRÓL Aneta;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 77;a.krol@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nARCZYŃSKA Anna ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 93;a.arczynska@garwolin-starostwo.pl;Podinspektor\r\nPRZYBYSZ Robert ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 88;r.przybysz@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nBARWICKI Adam ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 67;a.barwicki@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nZIELIŃSKA Halina ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 90;h.zielinska@garwolin-starostwo.pl;Podinspektor\r\nSTAŃCZAK Zenobia ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 86;z.stanczak@garwolin-starostwo.pl;Podinspektor\r\nLACEK Kacper ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 91;podgik@garwolin-starostwo.pl;Młodszy referent\r\nFEBERT Urszula ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 70;u.febert@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nPIĘTKA Monika;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 74;m.pietka@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nWOJDA Marta;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 69;m.wojda@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nCIOŁEK Magdalena;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 71;m.ciolek@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nBARAN Dominika ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 68;db.baran@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nZAJĄC Tomasz ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 76;t.zajac@garwolin-starostwo.pl;Podinspektor\r\nCELEJ Iwona ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 66;i.celej@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nSABAŁA Monika ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 73;m.sabala@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nGNAT-WIETESKA Paweł;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 72;p.gnat-wieteska@garwolin-starostwo.pl;Pomoc administracyjna\r\nBŁAŻEJCZYK Hanna ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 96;h.blazejczyk@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nLESZKO Aleksandra;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 89;a.leszko@garwolin-starostwo.pl;Pomoc administracyjna\r\nKILISZEK Urszula;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 62;u.kiliszek@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nMITEK Paweł ;Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ;25 684 29 63;p.mitek@garwolin-starostwo.pl ;Inspektor\r\nKOZYRA Bartłomiej;Sekretarz Powiatu ;25 684 25 67;sekretarz@garwolin-starostwo.pl;Seretarz Powiatu \r\nKWIATKOWSKA Diana;Wydział Organizacyjno-Administracyjny;25684 25 51;d.kwiatkowska@garwolin-starostwo.pl;Dyrektor Wydziału\r\nGŁOWALA Aneta ;Wydział Organizacyjno-Administracyjny;25684 25 68;a.glowala@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nPATKOWSKA-WINIAREK Katarzyna;Wydział Organizacyjno-Administracyjny;25 684 25 66;k.patkowska-winiarek@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nKAZNOWSKA Anna;Wydział Organizacyjno-Administracyjny;25684 25 71;a.kaznowska@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nKUCHARSKA-KONDEJ Katarzyna;Wydział Organizacyjno-Administracyjny;25 684 25 72;k.kucharska-kondej@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nZAWADKA Rafał;Wydział Organizacyjno-Administracyjny;25 684 25 73;r.zawadka@garwolin-starostwo.pl;Pomoc administracyjna\r\nBŁACHNIO Katarzyna;Wydział Organizacyjno-Administracyjny (sekretariat);25 684 25 01;k.blachnio@garwolin-starostwo.pl;Sekretarka\r\nSAŁATA Magdalena;Wydział Organizacyjno-Administracyjny (sekretariat);25 684 25 02;m.salata@garwolin-starostwo.pl;Sekretarka\r\nKRAWCZYK Artur;Wydział Organizacyjno-Administracyjny;25 684 25 76;a.krwaczyk@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nKRULIKOWSKI Wiesław;Wydział Organizacyjno-Administracyjny;25 684 25 77;w.krolikowski@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nWIĘSIK Aleksandra;Wydział Organizacyjno-Administracyjny ;25 684 25 70;;Pomoc administracyjna\r\nBAJDOR Elżbieta;Wydział Organizacyjno-Administracyjny;25 684 25 64;kancelaria@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nSZTELMACH Martyna;Wydział Organizacyjno-Administracyjny;25 684 25 65;m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nBORUTA Patryk;Wydział Organizacyjno-Administracyjny;;;Robotnik gospodarczy\r\nRUSAK Katarzyna;Wydział Organizacyjno-Administracyjny;25 684 25 69;kancelaria@garwolin-starostwo.pl;Pomoc administracyjna\r\nGRZESZCZAK Paulina;Wydział Organizacyjno-Administracyjny;;;Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych \r\nPIOTROWSKA Aleksandra;Wydział Organizacyjno-Administracyjny;;;Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych \r\nTARCZYŃSKI Dariusz ;Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego;25 684 26 51;d.tarczynska@garwolin-starostwo.pl;Dyrektor Wydziału\r\nCAŁKA Maria;Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego;25684 26 61;m.calka@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nSZOSTAK Aneta;Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego;25 684 26 65;a.szostak@garwolin-starostwo.pl;Inspektor\r\nGRAJKOWSKA Katarzyna;Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego;;;Pomoc administracyjna\r\nMAKULEC Kamila;Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego;25684 25 62;k.makulec@garwolin-starostwo.pl;Pomoc administracyjna\r\nBARAN Damian;Powiatowy Rzecznik Konsumentów;25 684 25 45;d.baran@garwolin-starostwo.pl;Powiatowy Rzecznik Konsumentów\r\nBOGUCKA Luiza;Inspektor Ochrony Danych ;25 684 25 21;l.bogucka@garwolin-starostwo.pl;Inspektor Ochrony Danych \r\nBELA Adam;Audytor wewnętrzny;;;Audytor wewnetrzny\r\nWÓJCICKI Marek;Zespół Radców Prawnych ;25 684 25 41;m.wojcicki@garwolin-starostwo.pl;Radca prawny\r\nŚWIETLICKA Anna;Zespół Radców Prawnych ;25 684 25 42;a.swietlicka@garwolin-starostwo.pl;Radca prawny\r\nWydział Komunikacji;Wydział Komunikacji;25 684 28 71;wydz.komunikacji@garwolin-starostwo.pl;\r\nWydział Geodezji i Kartografii;Wydział Geodezji i Kartografii;25 684 29 51;wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl;\r\nWydział Budownictwa;Wydział Budownictwa;25 684 26 00;wydz.budownictwa@garwolin-starostwo.pl;\r\nWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska;Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska;25 684 28 00;wydz.rios@garwolin-starostwo.pl;\r\nWydział Zarządzania Kryzysowego;Wydział Zarządzania Kryzysowego;25 684 27 50;wydz.kryzysowy@garwolin-starostwo.pl;\r\nWydział Edukacji, Kultury i Sportu;Wydział Edukacji, Kultury i Sportu;25 684 27 00;wydz.oswiaty@garwolin-starostwo.pl;\r\nWydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego;Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego;25 684 26 51;wydz.ir@garwolin-starostwo.pl;\r\nWydział Administracyjno-Organizacyjny;Wydział Administracyjno-Organizacyjny;25 684 25 51;wydz.organ-admin@garwolin-starostwo.pl;\r\nSekretariat Starosty;Sekretariat Starosty;25 684 30 10 ;sekretariat.starosty@garwolin-starostwo.pl;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n;;;;\r\n","fileName":"Listopad_2013.csv","fileType":"CSV","shareSourceFile":false,"columns":[{"name":"Nazwisko i Imię","display":"Nazwisko i Imię","type":"SEARCH","width":15,"summary":false,"htmlAllow":false},{"name":"Wydział","display":"Wydział","type":"SIMPLE","width":15,"summary":false,"htmlAllow":false},{"name":"Nr telefonu","display":"Nr telefonu","type":"SIMPLE","width":10,"summary":false,"htmlAllow":false},{"name":"e-mail","display":"e-mail","type":"DETAILS","width":20,"summary":false,"htmlAllow":false},{"name":"Stanowisko","display":"Stanowisko","type":"DETAILS","width":20,"summary":false,"htmlAllow":false}],"defaultSorting":{"orders":[]}}
20002652
{"major":0,"minor":0}
false
"(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2}) (\\d{2}):(\\d{2})"
{"register":{"columns":[]}}