W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych

Zgodnie z art. 82b ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego organy administracji architektoniczno-budowlanej prowadzą rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, a także przekazują do organu wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wprowadzone do nich dane.

Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej

Dane wprowadza się do rejestru i przesyła drogą elektroniczną do organu wyższego stopnia na bieżąco.

 

Zgłoszenia objętej wymogiem rejestru to zgłoszenia:

1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2) sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

3) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GUNB
jest uruchomiona wyszukiwarka publiczna, umożliwiająca
przeszukiwanie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę,
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy.

 

Dostęp do nich będzie powszechny i bezpłatny. Upubliczniane są informacje, które dotyczą wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń budowy składanych do organów administracji architektoniczno-budowlanej po 1 stycznia 2016 roku.

 

Link do rejestru RWDZ na stronie GUNB
 

W publicznym rejestrze można sprawdzić stan danej sprawy.

Materiały

Link do rejestru RWDZ na stronie GUNB
{"register":{"columns":[]}}