W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Kontakt

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Damian Baran

Email: d.baran@garwolin-starostwo.pl

Tel.  25 684 25 45

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
Pokój - (parter)

Zadania

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 • prowadzenia edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych;
 • zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 • spraw o wykroczenia na szkodę konsumentów, gdzie rzecznik jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • przekazywania na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej;
 • wytaczania powództw w sprawie uznania wzorców umów za niedozwolone;
 • występowania z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję;
 •  występowania z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 • udzielania innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów.

Materiały

Klauzula informacyjna Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Klauzula​_informacyjna​_Powiatowy​_Rzecznik​_Konsumentów.docx 0.01MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}