W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ogłoszenia pozostałych wydziałów

Uchwała o konkursie ofert na prowadzenie NPP na terenie powiatu garwolińskiego

Uchwala Nr 827/235/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2022 roku, a także w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

Materiały

Uchwała Nr 827/235/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2022 roku, a także w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.
Uchwala​_Nr​_827​_235​_2021​_Zarządu​_Powiatu​_Garwolińskiego​_z​_dnia​_5​_listopada​_2021​_r.pdf 16.55MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.09.2021 16:31 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Pierwsza publikacja:
26.01.2021 08:52 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych  wspieranych  przez Powiat Garwoliński w 2021 roku  w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Materiały

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie​_otwartego​_konkursu​_ofert.pdf 6.31MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.09.2021 16:31 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Pierwsza publikacja:
26.01.2021 08:52 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Sprostowanie ogłoszenia: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznch
Uchwała Nr 632/40/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 12marca 2021 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Garwoliński w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wskaźnik zwiększający
Statystyczna liczba uczniów
Rusza nabór do pierwszej tury III edycji programu dobrosąsiedzkiego ,,WzMOCnij” swoje otoczenie”

Rusza nabór do pierwszej tury III edycji programu dobrosąsiedzkiego ,,WzMOCnijswoje otoczenie” w którym samorządy ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o granty w kwocie do 20 tys. zł na realizację projektów społecznych wprowadzających korzystne
i długotrwałe zmiany w ich otoczeniu. Wnioski grantowe  można  składać do dnia 17 maja b.r. Szczegóły programu na stronie : https://wzmocnijotoczenie.pl/zasady/

Materiały

https://wzmocnijotoczenie.pl/zasady/
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 r.
Wykaz stypendystów i nagrodzonych na podstawie § 2, § 6 i § 7 ust.1 Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Materiały

Lista stypendystów i nagrodzonych na podstawie § 2, § 6 i § 7 ust.1 Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
zestawienie​_stypendystów.pdf 0.10MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.09.2021 16:31 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Pierwsza publikacja:
26.01.2021 08:52 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW WP z dnia 22 września 2021 r.
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2022 roku

Materiały

Uchwała Nr 879/287/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2022 roku"
Uchwała​_wyniki​_konkursu​_NPP​_2022.pdf 0.06MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.09.2021 16:31 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Pierwsza publikacja:
26.01.2021 08:52 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
{"register":{"columns":[]}}