W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ogłoszenia pozostałych wydziałów

Obwieszczenie Starosty Powiaty Garwolińskiego RŚ.6164.32.2020.AS

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu wymagajacego przeprowadzenie procedury udzaiłu społeczeństwa tj.
Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Pańswa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Łaskarzew, które będą obowiązywały od 01.01.2022r. do 31.12.2031 r.

Materiały

Obwieszczenie Starosty Powiaty Garwolińskiego RŚ.6164.32.2020.AS
2021-01-26-15-24-39-01.jpg 0.26MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.02.2021 14:06 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Pierwsza publikacja:
26.01.2021 08:52 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych  wspieranych  przez Powiat Garwoliński w 2021 roku  w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Materiały

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie​_otwartego​_konkursu​_ofert.pdf 6.31MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.02.2021 14:06 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Pierwsza publikacja:
26.01.2021 08:52 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznch

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych. Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych. Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

Materiały

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Wstępne​_ogłoszenie​_informacyjne.pdf 0.07MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.02.2021 14:06 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Pierwsza publikacja:
26.01.2021 08:52 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Obwieszczenie Dyrektowa Zarządu Zlewni w Warszawie PGWWP o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodno-prawnego dla Stacji Pali "Mazurki" Andrzej Nowak na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW WP dot. postepowania w sprawie pozwolnienia wodnoprawnego dla spółki CZAN na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzania wód opadowych