W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ogłoszenia pozostałych wydziałów

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2024 roku

Uchwała Nr 1513/293/2023 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 07 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2024 r."

Materiały

Uchwała Nr 1513/293/2023 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 07 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2024 r.
Uchwała​_wyniki​_konkursu​_NPP​_2024.pdf 0.49MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2023 11:18 Martyna Sztelmach
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach / Robert Szostak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2024 roku 2.0 08.12.2023 11:19 Martyna Sztelmach
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2024 roku 1.0 08.12.2023 11:18 Martyna Sztelmach

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała o konkursie ofert na prowadzenie NPP na terenie powiatu garwolińskiego w 2024 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2024 roku.

Materiały

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na 2024 rok
Ogłoszenie​_w​_sprawie​_otwartego​_konkursu​_ofert​_na​_2024​_rok.pdf 8.93MB
Formularz zgłoszenia do udziału w Komisji Konkursowej
Formularz​_zgłoszenia​_do​_udziału​_w​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.50MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.10.2023 11:07 Martyna Sztelmach
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach / Robert Szostak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała o konkursie ofert na prowadzenie NPP na terenie powiatu garwolińskiego w 2024 roku 1.0 30.10.2023 11:07 Martyna Sztelmach

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konsultacje projektu Programu Współpracy na rok 2024 Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach poświęconych projektowi "Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Projekt wraz z formularzem dostępny jest na naszej stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Wypełniony formularz należy odesłać za pośrednictwem:

✅ poczty elektronicznej na adres: wydz.oswiaty@garwolin-starostwo.pl

✅ poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin

✅ faksem na numer (025) 684-30-10

W związku z § 4. Uchwały nr IV/22/2011 RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia. W związku z tym konsultacje rozpoczynają się od 17.10.2023 r. i trwają do 23.10.2023 r. do godz. 16:00. O terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Wszystkie informacje znajdują się na załącznikach niżej.

Materiały

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy na 2024
ogłoszenie​_o​_konsultacjach​_programu​_współpracy​_na​_2024.pdf 0.84MB
Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji
uchwała​_Zarzadu​_Powiatu​_w​_sprawie​_konsultacji.pdf 0.76MB
Projekt programu współpracy na 2024
projekt​_programu​_współpracy​_na​_2024.pdf 1.56MB
Formularz konsultacji
formularz​_konsultacji.pdf 2.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.10.2023 18:53 Martyna Sztelmach
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach / Justyna Maszkiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konsultacje projektu Programu Współpracy na rok 2024 Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1.0 16.10.2023 18:53 Martyna Sztelmach

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Materiały

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Ogłoszenie​_(bezpośrednie​_zawarcie​_umowy).pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2022 10:34 Martyna Sztelmach
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach / Kamila Makulec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 3.0 09.12.2022 10:35 Martyna Sztelmach
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2.0 09.12.2022 10:35 Martyna Sztelmach
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usłyg w zakresie publicznego transportu zbiorowego 1.0 09.12.2022 10:34 Martyna Sztelmach

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała o konkursie ofert na prowadzenie NPP na terenie powiatu garwolińskiego w 2023 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2023 roku.

Materiały

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na 2023 rok
Ogłoszenie​_w​_sprawie​_otwartego​_konkursu​_ofert​_na​_2023​_rok.pdf 8.90MB
Formularz zgłoszenia do udziału w Komisji Konkursowej
Formularz​_zgłoszenia​_do​_udziału​_w​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.65MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.11.2022 12:28 Martyna Sztelmach
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach / Robert Szostak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała o konkursie ofert na prowadzenie NPP na terenie powiatu garwolińskiego w 2023 roku 1.0 04.11.2022 12:28 Martyna Sztelmach

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu pod nazwą „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Garwolińskiego”

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu pod nazwą „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Garwolińskiego”.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość wyrażenia opinii do projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Garwolińskiego”.

Zaprasza się wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje lub organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do planu transportowego. Uwagi w ramach konsultacji społecznych należy składać w formie pisemnej na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie, w Wydziale Komunikacji w pok. 28 i 37, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin.

Opracowany projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Garwolińskiego” z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony został na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Garwolińskiego pod adresem: www.samorzad.gov.pl/web/powiat-garwolin/mapa-strony/?show.bip=true.

Uwagi i propozycje zmian do dokumentacji projektu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Garwolińskiego” przekazywać można w terminie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, tj. od 27 czerwca do 17 lipca 2022 r.

 

Uwagi i propozycje zmian w ramach konsultacji projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Garwolińskiego” można przekazać:

  1. Bezpośrednio w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie
  2. Korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin (liczy się data wpływu)
  3. Elektronicznie na adres: wydz.komunikacji@garwolin-starostwo.pl wpisując w tytule wiadomości :Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego .

Materiały

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu pod nazwą „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Garwolińskiego”.
Ogłoszenie.pdf 2.04MB
Zarządzenie Nr 13/2022 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia informacji o opracowanym projekcie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Garwolińskiego”
Zarzadzenie.pdf 1.72MB
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Garwolińskiego
WG​_2022​_-​_plan​_transportowy​_-​_2022-06-22.pdf 11.91MB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Starosty Powiatu Garwolińskiego
Załącznik​_Nr​_1​_do​_Zarządzenia​_Nr​_13​_​_2022​_Starosty​_Powiatowego​_w​_Garwolinie.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.06.2022 10:57 Martyna Sztelmach
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Kajak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu pod nazwą „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Garwolińskiego” 1.0 27.06.2022 10:57 Martyna Sztelmach

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała o konkursie ofert na prowadzenie NPP na terenie powiatu garwolińskiego

Uchwala Nr 827/235/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2022 roku, a także w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

Materiały

Uchwała Nr 827/235/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2022 roku, a także w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.
Uchwala​_Nr​_827​_235​_2021​_Zarządu​_Powiatu​_Garwolińskiego​_z​_dnia​_5​_listopada​_2021​_r.pdf 16.55MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.11.2021 09:47 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach / Robert Szostak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała o konkursie ofert na prowadzenie NPP na terenie powiatu garwolińskiego 2.0 08.11.2021 12:19 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Uchwała o konkursie ofert na prowadzenie NPP na terenie powiatu garwolińskiego 1.0 08.11.2021 09:47 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych  wspieranych  przez Powiat Garwoliński w 2021 roku  w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Materiały

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie​_otwartego​_konkursu​_ofert.pdf 6.31MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.02.2021 11:13 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aleksandra Magdziak - Wiśniewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 1.0 11.02.2021 11:13 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Sprostowanie ogłoszenia: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Sprostowanie ogłoszenia: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Materiały

Sprostowanie ogłoszenia - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Sprostowanie​_ogłoszenia​_-​_Usługi​_w​_zakresie​_publicznego​_transportu​_drogowego​_z​_dn​_23042021r.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.04.2021 11:44 Magdalena Sałata
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Szostak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sprostowanie ogłoszenia: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 1.0 26.04.2021 11:44 Magdalena Sałata

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznch

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych. Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

Materiały

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Wstępne​_ogłoszenie​_informacyjne.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.02.2021 10:23 Aneta Szostak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Szostak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznch 2.0 28.04.2021 10:27 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznch 1.0 22.02.2021 10:23 Aneta Szostak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr 632/40/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 12marca 2021 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Garwoliński w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

Materiały

Uchwała Nr 632/40/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 12marca 2021 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Garwoliński w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
scan20210315025735.pdf 1.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.03.2021 15:10 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aleksandra Magdziak-Wiśniewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr 632/40/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 12marca 2021 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Garwoliński w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.0 15.03.2021 15:10 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Wskaźnik zwiększający
Statystyczna liczba uczniów
Rusza nabór do pierwszej tury III edycji programu dobrosąsiedzkiego ,,WzMOCnij” swoje otoczenie”

Rusza nabór do pierwszej tury III edycji programu dobrosąsiedzkiego ,,WzMOCnijswoje otoczenie” w którym samorządy ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o granty w kwocie do 20 tys. zł na realizację projektów społecznych wprowadzających korzystne
i długotrwałe zmiany w ich otoczeniu. Wnioski grantowe  można  składać do dnia 17 maja b.r. Szczegóły programu na stronie : https://wzmocnijotoczenie.pl/zasady/

Materiały

https://wzmocnijotoczenie.pl/zasady/
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 r.
Sprawozdanie.pdf 1.63MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.05.2021 13:41 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aleksandra Magdziak - WIśniewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 r. 1.0 31.05.2021 13:41 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Wykaz stypendystów i nagrodzonych na podstawie § 2, § 6 i § 7 ust.1 Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Materiały

Lista stypendystów i nagrodzonych na podstawie § 2, § 6 i § 7 ust.1 Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
zestawienie​_stypendystów.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.07.2021 13:59 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach/ Justyna Maszkiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wykaz stypendystów i nagrodzonych na podstawie § 2, § 6 i § 7 ust.1 Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 4.0 02.07.2021 12:22 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wykaz stypendystów i nagrodzonych na podstawie § 2, § 6 i § 7 ust.1 Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 3.0 01.07.2021 17:51 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wykaz stypendystów i nagrodzonych na podstawie § 2, § 6 i § 7 ust.1 Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 2.0 01.07.2021 14:02 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wykaz stypendystów i nagrodzonych na podstawie § 2, § 6 i § 7 ust.1 Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 1.0 01.07.2021 13:59 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW WP z dnia 22 września 2021 r.

Materiały

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW WP z dnia 22 wrzesnia 2021 r.
Obwieszczenie​_Dyrektora​_Zarządu​_Zlewni​_w​_Warszawie​_PGW​_WP​_z​_dnia​_22​_wrzesnia​_2021​_r.pdf 0.98MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.09.2021 13:10 Iwona Goźlińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Goźlińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW WP z dnia 22 września 2021 r. 1.0 24.09.2021 13:10 Iwona Goźlińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o konsultacjach
Ogłoszenie​_o​_konsultacjach.pdf 1.55MB
Uchwała Nr 797/205/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 października 2021 r.
Uchwała​_i​_program​_na​_BIP.pdf 0.60MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.10.2021 17:13 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach/ Justyna Maszkiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r. 1.0 14.10.2021 17:13 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2022 roku

Materiały

Uchwała Nr 879/287/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2022 roku"
Uchwała​_wyniki​_konkursu​_NPP​_2022.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.12.2021 15:17 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach / Robert Szostak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2022 roku 2.0 02.12.2021 15:17 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2022 roku 1.0 02.12.2021 15:17 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Garwolińskiego przedstawia "Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021".

Materiały

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021
Sprawozdanie​_NGO.pdf 13.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.05.2022 13:20 Julia Jakubik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Julia Jakubik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 2.0 24.05.2022 13:21 Julia Jakubik
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działallności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 1.0 24.05.2022 13:20 Julia Jakubik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński: Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

Materiały

Ogłoszenie w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński
1​_Ogłoszenie​_w​_sprawie​_konkursów​_na​_stanowiska​_dyrektorów​_publicznych​_szkół​_ponadpodstawowych​_prowadzonych​_przez​_Powiat​_Garwoliński.pdf 5.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.06.2022 12:49 Julia Jakubik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Julia Jakubik / Alicja Potocka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński: Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie 1.0 01.06.2022 12:49 Julia Jakubik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznych placówek prowadzonych przez Powiat Garwoliński: Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 Garwolinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie

Materiały

Ogłoszenie w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński
2​_Ogłoszenie​_w​_sprawie​_konkursów​_na​_stanowiska​_dyrektorów​_publicznych​_szkół​_i​_publicznych​_placówek​_prowadzonych​_przez​_Powiat​_Garwoliński.pdf 5.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.06.2022 12:49 Julia Jakubik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Julia Jakubik / Alicja Potocka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznych placówek prowadzonych przez Powiat Garwoliński: Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 Garwolinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie 1.0 01.06.2022 12:49 Julia Jakubik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Statystyczna liczba uczniów - aktualizacja 2022
Wskaźnik zwiększający 2022
Wykaz osób, którym przyznano stypendium sportowe lub nagrodę sportową na posiedzeniu Zarządu Powiatu Garwolińskiego w dniu 24 czerwca 2022 r.

Materiały

Wykaz osób którym przyznano stypendium sportowe lub nagrodę sportową na posiedzeniu Zarządu Powiatu Garwolińskiego w dniu 24.06.2022 r.
Wykaz​_osób,​_którym​_przyznano​_stypendium​_sportowe​_lub​_nagrodę​_sportową​_na​_posiedzeniu​_Zarządu​_Powiatu​_Garwolińskiego​_w​_dniu​_24062022​_r.pdf 0.24MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.06.2022 14:27 Julia Jakubik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Julia Jakubik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wykaz osób, którym przyznano stypendium sportowe lub nagrodę sportową na posiedzeniu Zarządu Powiatu Garwolińskiego w dniu 24 czerwca 2022 r. 1.0 30.06.2022 14:27 Julia Jakubik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Oferta w trybie art. 19a na realizację zadania "Nieodkryty Powiat Garwoliński"

Materiały

Oferta Fundacja Fucco
Uproszczona​_realizacja​_zadania​_publicznego​_z​_dnia​_12072022.pdf 1.23MB
Oferta w trybie art. 19a na realizację zadania "Nieodkryty Powiat Garwoliński"
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.07.2022 14:19 Martyna Sztelmach
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Julia Jakubik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Oferta w trybie art. 19a na realizację zadania "Nieodkryty Powiat Garwoliński" 1.0 19.07.2022 14:19 Martyna Sztelmach

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Wykaz osób, którym przyznano nagrodę sportwą na posiedzeniu Zarządu Powiatu Garwolińskiego w dniu 12.12.2022 r.

Materiały

Wykaz osób, którym przyznano nagrodę sportową na posiedzeniu Zarządu Powiatu Garwolińskiego w dniu 12.12.2022 r.
Wykaz​_osób​_którym​_przyznano​_nagrodę​_sportową​_na​_posiedzeniu​_Zarządu​_Powiatu​_Garwolińskiego​_w​_dniu​_12122022​_r.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.12.2022 10:41 Julia Jakubik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Julia Jakubik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wykaz osób, którym przyznano nagrodę sportwą na posiedzeniu Zarządu Powiatu Garwolińskiego w dniu 12.12.2022 r. 1.0 15.12.2022 10:41 Julia Jakubik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Trzciance

Na podstawie §1 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej zamieszcza się informację o ogłoszeniu konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Garwoliński:

1) Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, ul. Kościuszki 53, 08-400 Garwolin;

2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Trzciance, Trzcianka 95, 08-470 WIlga

Uchwała wraz z ogłoszeniem znajduje się w załączniku.

Materiały

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Garwoliński
Uchwała​_w​_sprawie​_ogłoszenia​_​_konkursów​_na​_stanowiska​_dyrektorów​_szkół​_i​_placówek​_prowadzonych​_przez​_Powiat​_Garwoliński.pdf 1.75MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2023 11:34 Julia Jakubik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Julia Jakubik/Alicja Potocka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Trzciance 1.0 06.06.2023 11:34 Julia Jakubik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}