W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Obsługa osób niepełnosprawnych

Pomagamy w załatwieniu sprawy osobom niepełnosprawnym, w tym osobom doświadczającym trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się. Nasz urząd jest przyjazny dla wszystkich.

Poruszanie się po budynku

Przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. 

Osoba z niepełnosprawnością, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie. Mieści się ono na parterze budynku po prawej stronie od wejściua głównego.

W budynku znajdują się dwie windy, które umożliwiają osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dotarcie do wydziałów Starsotwa Powiatowego w Garwolinie znajdujących się na piętrach.

Chęć skorzystania z usług tłumacza

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. , ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca  skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Garwolinie powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić pomocy.  

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  • w  Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500,
  • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod nr telefonu: 25 684 30 10
  • faksem na nr: 25 684 25 09
  • oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl lub kancelaria@garwolin-starostwo.pl

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. Osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osoby uprawnione w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy wizyta w Starostwie Powiatowym w Garwolinie nie musi być zgłaszana.

Pomoc tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Garwolinie zapewni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Starostwo poinformuje osobę uprawnioną o możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskaże na inną formę realizacji uprawnień.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Interesantów z niepełnosprawnościami, Interesantów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Interesantów,  którzy zgłaszają potrzebę w zakresie pomocy w obsłudze. 

Materiały

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
Wniosek​_tłumacz​_jmigowego.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}