W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Otwarty konkurs ofert - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i interwencyjnego wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.

01.12.2022

Grafika przedstawia białą ikonę megafonu na tle złożonym z trójkątów w odcieniach koloru niebieskiego.

Zarząd Powiatu w Kraśniku ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2023-2025

Tytuł zadania:
„Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i interwencyjnego wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej  w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2025r.”
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 11.773.200,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. Termin do składnia ofert  upływa 23 grudnia 2022r. o godz. 12.00 liczony jest  od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie.

Materiały

Uchwała nr 260-846 2022
Uchwała​_nr​_260-846​_2022.pdf 0.36MB
Ogłoszenie o konkursie ofert
Ogłoszenie​_o​_konkursie​_ofert.pdf 0.42MB
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Wzór​_oferty​_zalącznik​_nr​_1​_rozporządzenia.docx 0.06MB
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Wzór​_umowy​_załącznik​_nr​_3​_rozporządzenia.docx 0.03MB
Załącznik nr 5 - Wzór sprawozdania
Wzór​_sprawozdania​_załącznik​_nr​_5​_rozporzadzenia.docx 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}